Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۶۳ (دوره جديد
P. 1

‫پیام شاهزاده رضا پهلوی‪:‬‬                                                                                  ‫آکسیوس‪:‬‬

    ‫درد آبادان‪ ،‬درد ملت ایران است؛‬                          ‫بنیانگذار‪:‬دکترمصطفیمصباحزاده‬                    ‫میانجیگری پنهان دولت بایدن برای «عادی‬
       ‫تنهاشان نمیگذاریم‬                       ‫سال سی و هشتم ـ شماره ‪( 1829‬شمارۀ ‪ 363‬از دورۀ جدید)‬                ‫کردن» روابط عربستان‪ ،‬اسرائیل و مصر‬

   ‫ادامه در صفحه ‪۴‬‬                                                                          ‫ادامه در صفحه ‪3‬‬

‫‪ 18‬صفحه‬                                                                                ‫جمعه ‪ 6‬تا ‪ 12‬خرداد ماه ‪14۰1‬خورشیدی‬

‫متروپلها‪،‬تولیدوبازتولی ِد‬                                                                                   ‫سرمقاله‬

                                                                       ‫پاس ِخ نوحهی ضدکودک و جنگافروزانهی نظام‪:‬‬

                                                                           ‫رضاشاه‪ ،‬روحت شاد!‬

‫چرخه فساد و تباهی‬

                                                                       ‫روز ‪ 25‬اردیبهشت ‪ 14۰1‬رسانههای داخلی اعلام کردند برگزاری تمامی مسابقات فوتبال‬
                                                                       ‫در کشور بدون تماشاچی شد! وزارت کشور دولت سیزدهم که وزیرش یک پاسدار است‬
                                                                       ‫که نام وی در عملیات تروریستی خارج از ایران نیز ثبت شده‪ ،‬ناگهان به یاد کرونا افتاده‬

                                                                        ‫و چون «شیوهنامههای بهداشتی» در ورزشگاهها رعایت نمیشود‪ ،‬دستور داده که ‪....‬‬
                                                                         ‫ادامه در صفحه ‪۲‬‬

                                                                                                   ‫تیتر دو‬

                                                                       ‫اینستاگرام؛اجرای«طرحصیانت»ازخارج‬

‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ 2‬بخوانید‬

‫=شهروندان آبادان به یاد دارند که حسین عبدالباقی چگونه با حمایت اصولگرایان و اصلاحطلبان در دورههای مختلف‬                   ‫کیهان لندن را از دسترس خارج کرده بود‪.‬‬    ‫درهفتهایکهگذشتاینستاگراماکانتدوم‬
‫شورای اسلامی شهر و دولتهای گوناگون‪ ،‬از آجیلفروشی کوچک پدری درخیابان زند به مافیای ساخت و ساز تبدیل شد‪.‬‬                    ‫سرانجام نیز اکانت اصلی را با بیش از‪ 2۰۰‬هزار‬ ‫کیهان لندن را با حدود‪14‬هزار دنبالکننده‬
                                                                       ‫دنبالکننده بست که با وجود پیگیریهای‬     ‫مسدود کرد‪ .‬این اکانت پس از آن درست‬
                                                                       ‫مدیریتکیهانلندنتاکنونبرنگشتهاست‪.‬‬       ‫شده بود که اینستاگرام چندین بار صفحه‬

                                                                         ‫ادامه در صفحه ‪۲‬‬

                      ‫عربدهکشی‬                    ‫ریزش ساختمان متروپل؛‬                ‫آبادان یکپارچه خشم و دادخواهی‬

                       ‫پُرهزینه‬            ‫«مگافاجعه» با تخلفات و بیتوجهی به‬                        ‫مردم در شهرهای دیگر‪:‬‬
                     ‫رژیم خوابزده در‬           ‫هشدارها؛ حسین عبدالباقی کیست؟‬
                                                                       ‫آبادان‪ ،‬ما هستیم؛ تنهات نمیگذاریم!‬
                    ‫استادیوم «آریامهر»؛‬         ‫ادامه در صفحه ‪۱۸‬‬
                                                                       ‫ادامه در صفحه ‪۱7‬‬
                       ‫توئیتر‪:‬‬

                    ‫«سلام درمانده»!‬                                            ‫مژده به هممیهنانی که خواستار کتاب سقوط بهشت بودند‬
                                                                       ‫میتوانند چاپ دوم این کتاب را از کیهان خریداری نمایند‬
‫اسلامی از چندین روز قبل اعلام کرده‬   ‫در حالی که مردم در خیابانها‬     ‫از بروز مشکلات مغزی‬             ‫پیامدهایمصرف‬
‫بود که قرار است ‪ 5‬خرداد به مناسبت‬    ‫فریاد سرنگونی نظام را سر میدهند‪،‬‬    ‫جلوگیری کنید!‬                            ‫نسخه دیجیتال کتاب نیز بهزودی‬
‫«هفته مقاومت»‪ ،‬مراسم سرود «سلام‬     ‫نظام در استادیوم «آزادی» (آریامهر)‪،‬‬                      ‫خودسرانهویتامینها‬         ‫در دسترس خواهد بود‬
‫فرمانده» برگزار شود‪ .‬مراسمی برای‬    ‫منتفعان و مفسدانش را گرد آورده تا‬                     ‫‪۹‬‬
‫تبلیغات و مغزشویی کودکان و نوجوانان‬   ‫در خواب خرگوشی‪ ،‬به خود بباوراند‬            ‫صفحه‬         ‫‪۸‬‬            ‫سقوط بهشت‬
‫و سربازگیری از دهه ‪ ....‬ادامهدرصفحه ‪۱5‬‬ ‫که طرفدارانی نیز دارد‪.‬رسانه جمهوری‬                              ‫صفحه‬
                                                               ‫حمایت علی‬     ‫خاندان پهلوی و روزهای‬
‫کالبدشکافی یک طغیان (‪)۱‬‬                                                   ‫دایی از اعتراض‬    ‫پایانی ایران پادشاهی‬

     ‫احمد احرار‬                                                      ‫وریا غفوری‬        ‫اندرو اسکات کوپر‬
                                                                ‫بازیکن تیم‬       ‫ترجمه رضا تقی زاده‬
‫سفر هی ٔات ایرانی «شوشانا ‪ »2۰22‬به اسرائیل با پیام صلح و دوستی‪:‬‬                                ‫«استقلال»‬
                                       ‫ادامه در صفحه ‪۱۰‬‬                 ‫به سرکوب‬
‫مردم ایران مخالف مماشات دولتهای غربی‬                                             ‫معترضین به‬
     ‫با جمهوری اسلامیاند‬                                                ‫گرانی و خشونت‬
                                                               ‫ماموران مسلح‬
  ‫ادامه در صفحه ‪۱۲‬‬

‫لغو مسابقه فوتبال‬            ‫ترور صیادخدایی‬               ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
‫جمهوری اسلامی و‬             ‫و تغییر سیاست‬
 ‫کانادا در گفتگو با‬           ‫اسرائیل در برابر‬           ‫‪KAYHANLIFE‬‬
‫حامد اسماعیلیون؛‬            ‫جمهوری اسلامی‪:‬‬
 ‫معترضان تصویر‬             ‫یک جنگ پنهان‬                ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN‬‬
‫واقعی ایران و خشم‬            ‫جدید علیه هر دو‬                       ‫‪COMMUNITY‬‬

   ‫مردماند!‬                ‫«سپاه»‬             ‫‪www.kayhanlife.com‬‬

 ‫ادامه در صفحه ‪۱۱‬‬           ‫ادامه در صفحه ‪۱6‬‬
   1   2   3   4   5   6