تمرین برای مسابقات فوتبال با یک پا؛‌ نیجریه؛ ۶ ژوییه ۲۰۱۸