یک معترض در جریان اعتصابات آموزگاران علیه شرایط شغلی و برای حقوق بیشتر؛ سانتیاگو؛ شیلی؛ ۶ ژوئن ۲۰۱۹

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):