دادگاه حمید نوری در استکهلم تنها دادخواهان اعدام‌های تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت را به پایتخت سوئد نکشانده بود. خانواده ها و قربانیان ۴۳ سال سرکوب و اعدام، ار اعدام‌های روزها و هفته‌ها و ماه‌های اول انقلاب اسلامی تا قربانیان خیزش‌های مردمی سال‌های اخیر همه چشم به این دادگاه دوخته بودند که نقطه عطفی در جنبش دادخواهی ایران به شمار می‌رود.

در حاشیه دادگاه حمید نوری، احمد رأفت با علی سوجه‌ای که پدرش محمدقسیم در آذر ۱۳۵۸ در زندان ارومیه اعدام شد، گفتگو کرده است.

لینک مستقیم به ویدئو