«کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی» ۳۰ خرداد (۲۰ ژوئن) را روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی اعلام کرده است. در این روز در برخی از شهرهای جهان تحصن و تظاهراتی برگزار خواهد شد.

در همین ارتباط احمد رأفت با شیوا محبوبی سخنگوی «کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی» گفتگو کرده است.

لینک مستقیم به ویدئو