در کمتر از یک هفته بریتانیا دگرگون شد. ملکه الیزابت دوم پس از ۷۰ سال سلطنت درگذشت و پسر ۷۴ ساله‌اش با عنوان چارلز سوم بجای او بر تخت پادشاهی نشست. آخرین دیدار رسمی الیزابت دوم در کاخ بالمورال اسکاتلند با بوریس جانسون، برای پذیرفتن استعفای او و  تحویل دولت به لیز تراس نخست وزیر جدید منتخب حزب محافظه‌کار بود.

این تغییرات در رأس حکومت و دولت آیا تاثیری بر زندگی مردم بریتانیا خواهد داشت؟ چارلز سوم چگونه پادشاهی خواهد بود؟ آیا دیگر کشورهایی که ریاست حکومت آنها با پادشاهی بریتانیا است از فرصت برای تغییر نظام سیاسی استفاده خواهند کرد؟ احمد رأفت این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری را با نامدار بقائی یزدی استاد دانشگاه و از اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا در میان گذاشته است.

لینک مستقیم به ویدئو