Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۶۲ (دوره جديد
P. 1

‫پیام شهبانو فرح پهلوی به ملت ایران‪:‬‬

  ‫صدای درد ایران را از گلوی شما میشنوم‪.‬‬                      ‫بنیانگذار‪:‬دکترمصطفیمصباحزاده‬                 ‫فشاراروپابهدولتبایدنبرایخارجکردنسپاه‬
   ‫جنبش مردم ایران‪ ،‬جنبش زندگی است‬                  ‫سال سی و هشتم ـ شماره ‪( 1828‬شمارۀ ‪ 362‬از دورۀ جدید)‬            ‫پاسداران از فهرست سازمانهای تروریستی!‬

   ‫ادامه در صفحه ‪۴‬‬                                                                    ‫ادامه در صفحه ‪3‬‬

‫‪ 18‬صفحه‬                                                                    ‫جمعه ‪ 3۰‬اردیبهشتماه تا ‪ 5‬خرداد ماه ‪14۰1‬خورشیدی‬

         ‫پیام روشن و حلقه گمشده‬                                                                        ‫سرمقاله‬

                                                                         ‫پول یا عقیده؟!‬
                                                                   ‫نتیجه یکیست‪ :‬خدمتگزاری جنایتکاران!‬

                  ‫اعتراضات مردم‬

                                                                   ‫آیا ممکن است کسی تحصیلکرده آنهم در کشورهای آزاد غرب باشد و به خدمت‬
                                                                   ‫رژیمها و یا ایدئولوژیهایی درآید که ضدآزادی و ضدغربی هستند؟ بله؛ ممکن است!‬

                                                                      ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬

                                                                                               ‫تیتر دو‬

                                                                    ‫سایه سنگین جنگ در اوکراین و احیای مذاکرات برجام بر‬

                                                                       ‫جنبش اعتراضی در ایران‬

                  ‫تشییع پیکر جمشید مختاری از جانباختگان اعتراض جونقان؛‪ 28‬اردیبهشت‪14۰1‬‬

‫=اگر پیشتر رهبری برای مبارزه مردم یک ضرورت ذهنی به شمار میرفت اما از دی‪ ۹6‬که جنبش «گسست» و غلبه‬                    ‫تظاهرات گروهی از ایرانیان ساکن وین در حمایت از اعتراضات‬
                                                                             ‫اردیبهشت؛ ‪ 15‬مه ‪2۰22‬‬
‫بر شاخصهای انقلاب ‪ 57‬و نظام برآمده از آن سراسری شده‪ ،‬موضوع رهبری و هدایت اعتراضات مردم که خود مسیر‬
                                                                     ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬
‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ 2‬بخوانید‬         ‫آن را در شعارهای خویش اعلام کردهاند‪ ،‬ضرورت عینی یافته است‪.‬‬
                                                                            ‫مخالفت اردوغان‬
                  ‫«مالهکشی برای دیکتاتورها»‬      ‫به یارانه چرا محتاج شدیم؟‬                           ‫باعضویتفنلاند‬
                  ‫توسطگزارشگرویژهسازمانملل‪:‬‬         ‫عارضهها و علتها‬                              ‫و سوئد در ناتو‬

                   ‫آلنا دوهان‬            ‫ادامه در صفحه ‪۱۸‬‬                                           ‫ادامه در صفحه ‪6‬‬

                  ‫سرکوبمعترضان‬                                            ‫مژده به هممیهنانی که خواستار کتاب سقوط بهشت بودند‬
                                                                   ‫میتوانند چاپ دوم این کتاب را از کیهان خریداری نمایند‬
                  ‫در ایران را ندید!‬
                                                                       ‫نسخه دیجیتال کتاب نیز بهزودی‬
‫سال ‪ 2۰2۱‬مبلغ ‪ 2۰۰‬هزار دلار از‬   ‫«دیدهبان سازمان ملل» که یک نهاد‬   ‫خطرات استفاده از‬           ‫موارد مصرف جلبکها در‬         ‫در دسترس خواهد بود‬
‫چین کمونیست دریافت کرده است‪.‬‬    ‫حقوق بشری غیرانتفاعی است گزارش‬   ‫مکملهای ورزشی‬             ‫تغذیه و علوم پزشکی‬
‫این نهاد مدعی شد دوهان به خاطر‬   ‫میدهد که آلنا دوهان گزارشگر ویژه‬                                  ‫سقوط بهشت‬
‫«لاپوشانی» سرکوب اقلیت اویغور‬   ‫سازمان ملل «در امور تحریمهای قهری‬                   ‫‪۹‬‬ ‫‪۸‬‬
                  ‫و یکجانبه» که اخیراً برای بررسی‬            ‫صفحه‬                       ‫خاندان پهلوی و روزهای‬
                  ‫آثار تحریمها به ایران سفر کرده‪ ،‬در‬                              ‫صفحه‬‫درخواست‬ ‫پایانی ایران پادشاهی‬
                                                       ‫پناهندگی دو‬
‫توسط حکومت چین این مبلغ را‬                                          ‫عضو تیم ملی‬             ‫اندرو اسکات کوپر‬
         ‫دریافت کرده است‪.‬‬                                       ‫وزنهبرداری‬            ‫ترجمه رضا تقی زاده‬
‫ادامه در صفحه ‪۷‬‬                                               ‫دختران ایران‬

         ‫ریشه در خاک (پایان)‬                                      ‫از آلمان‬

         ‫نوشته سرلشگر عبدالحسین مینوسپهر‬

‫«همکاریهای استراتژیک» اروپا با کشورهای عربی خلیج فارس؛‬         ‫ادامه در صفحه ‪۱۰‬‬

  ‫اروپاییها نیازمند نفت و گاز اما نگران‬
     ‫از جمهوری اسلامی!‬

‫ادامه در صفحه ‪۱2‬‬

  ‫عضو مجمع تشخیص‬          ‫نتایج نهائی‬               ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
   ‫مصلحت نظام‪:‬‬         ‫انتخابات لبنان‪،‬‬
                  ‫شکست دیگری‬             ‫‪KAYHANLIFE‬‬
‫«جراحی اقتصادی»‬          ‫برای جمهوری‬
                                       ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN‬‬
 ‫با درد و خونریزی‬           ‫اسلامی‬                         ‫‪COMMUNITY‬‬

‫همراه است! مردم‬           ‫ادامه در صفحه ‪۱6‬‬          ‫‪www.kayhanlife.com‬‬

  ‫تحملکنند!‬

  ‫ادامه در صفحه ‪۱۱‬‬
   1   2   3   4   5   6