Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و ششم ـ شماره ۲۴۱ (دوره جديد
P. 1

‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                                               ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫سپاس ازخوانندگان و کاربران‬
                                                               ‫دکترمصطفی‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                          ‫مصبا ح ز ا د ه‬ ‫ما‌از‌شما‌که‌هر‌ماه‌مبلغی‌هر‌چند‌اندک‬
                                                                       ‫برای‌کمک‌به‌ادام ‌هی‌انتشار‌رسان ‌ه ‌ی‌خودتان‬
  ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                ‫سال سی و ششم ـ شماره ‪( 1۷۰۷‬شمارۀ ‪ ۲۴۱‬از دورۀ جدید)‬
                                      ‫جمعه ‪ 22‬تا پنجشنبه ‪ 28‬آذرماه ‪1۳98‬خورشیدی‬               ‫‌م ‌یپردازید‌از‌صمیم‌قلب‌سپاسگزاریم‪.‬‬
‫(‪ 18‬صفحه) ‪www.kayhanlife.com‬‬                                                             ‫تنها‌پشتیبانان‌کیهان‌لندن‌‬

                                 ‫‪Page 1‬‬                                      ‫شما‌خوانندگان‌و‌کاربران‌هستید‪.‬‬
                                                                       ‫روزنامهنگارانوکارکنانکیهانلندن‬
       ‫سرمقاله‬
                                      ‫بودجه‪ 99‬در یک نگاه‬
 ‫«سورپرایز» در جمهوری اسلامی‬

‫محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به‬          ‫اولویت‌تبلیغات‌عقیدتی‌نظام‬
‫گفتهی نزار زکا شهروند لبنانی که در ایران به گروگان گرفته شده بود‪،‬‬        ‫‌بر‌نیازهای‌مردم‬
‫به عنوان بازجو در وزارت اطلاعات نیز فعال بوده‪ ،‬در توییتی اعلام کرد‬
‫کهیک«سورپرایز»دارد!ویکهمتولد‪ 1۳۶۰‬استوخیلیتلاشمیکند‬            ‫=بودجه ‪ 99‬نشان میدهد سران نظام یا به شدت دچار توهم هستند یا قرار است عقبنشینی کرده و در ماههای آینده‬
‫با توییتهای دلربا خود را از زمامداران فسیل جمهوری اسلامی متمایز‬                ‫با مذاکرات احتمالی برجامی دیگر را امضا کنند بدون آنکه به آیندهی خود اطمینان داشته باشند‪.‬‬
‫نشان دهد‪ ،‬با انتشار یک ویدئو از این «سورپرایز» چنین رونمایی کرد‪:‬‬
                                        ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ 2‬بخوانید‬
           ‫«ارسال بسته با پهپاد ماشین و موتور برقی و‪!»...‬‬
‫او نوشت‪« :‬ما بجای صحبت‪ ،‬چند کار انجام دادیم که از آلودگی‬
‫شهرها جلوگیری کنیم‪ ».‬همین دو کلمه «آلودگی شهرها» کافی بود‬
‫تا معصومه ابتکار‪ ،‬یکی از گروگانگیران سفارت آمریکا (‪1۳‬آبان ‪)۵8‬‬
‫که قبلا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روحانی و حالا معاون امور‬
‫زنان و خانوادهی اوست‪ ،‬در توییتی بنویسد‪« :‬خدا قوت! کار شما برای‬

             ‫هوای سالم شهرهای کشور با ارزش است!»‬
‫به پیشینهی اینها و دیگر مقامات رژیم که نگاه کنید‪ ،‬از یکسو‪ ،‬اگر‬
‫سن و عمرشان قد بدهد‪ ،‬در تمام چهل سال گذشته در دم و دستگاه‬
‫این رژیم بودهاند؛ و از سوی دیگر با دهها پیوند نسبی و سببی به‬
‫یکدیگر وصل هستند اگرچه تلاش میکنند این روابط را با استفاده از‬
‫نامهای خانوادگی دوم و سوم پنهان کنند! اگر هم دارای این نوع پیوند‬
‫نباشند‪ ،‬وابستگی ایدئولوژیک و منافع اقتصادی همگی آنها را در یک‬

                        ‫جبهه قرار میدهد‪.‬‬
‫«سورپرایز» محمدجواد آذری جهرمی در حالی که از سوی ایالات‬
‫متحده آمریکا به دلیل سانسور و قطع اینترنت و مسدود کردن‬
‫ارتباطات مردم با یکدیگر و با جهان خارج‪ ،‬تحریم شده است‪ ،‬برای‬
‫مردمی که در همین روزها هزاران کشته و زخمی و زندانی برای آزادی‪،‬‬
‫از جمله آزادی بیان و ارتباطات دادهاند‪ ،‬مراسلات پستی با پهپاد است!‬
‫این وزیر امنیتی که ارتباطات مردم را در اعتراضات آنها علیه رژیم‬
‫قطع کرده است حالا میخواهد بستههای پستی را با پهپاد به مقصد‬

      ‫برساند! آنهم با این پُز که از آلودگی هوا «جلوگیری» کند!‬
‫کدام هوا؟! همانکه آلودگیاش سالانه سبب مرگ پیر و جوان میشود؟!‬

       ‫این هوا قرار است با «پهپاد پستی» دیگر آلوده نباشد؟!‬
        ‫کدام بسته؟! همانکه مردم توان خریدش را ندارند؟!‬
‫کدام مردم؟! همانکه امروز سوگوار جوانان و عزیزان خود هستند و‬

         ‫خود را برای چهلم آنها در پنجم دی آماده میکنند؟‬
‫این وزیر نمیداند که «سورپرایز»ش در هر کشور عادی جزو خدمات‬

    ‫پیشپاافتادهی دولت یا شرکتهای خصوصی به شمار میرود!‬
‫کاربرانحقدارندکهوزیرارتباطاتودیگرمقاماتجمهوریاسلامیرادر‬

     ‫زیر پیامهاشان در شبکههای مجازی حسابی مینوازند!‬

‫غرب جمهوری اسلامی را به‬                                                    ‫استکبار‌شیعی‌چه‌م ‌یگوید‌و‌‬
   ‫بازی گرفته است‬                                                          ‫چه‌م ‌یکند؟‬

‫به اتهام جاسوسی در تابستان ‪۲۰۱۶‬‬   ‫اروپا و آمریکا با جمهوری اسلامی بازی‬                           ‫در صفحه‪18‬‬
‫دستگیر شده بود و دوران محکومیت‬   ‫میکنند و مانند فیلمهای اکشن و‬
‫ده ساله خود را در زندان جمهوری‬   ‫پلیسی به ترتیب نقش مأمور خوب و‬                               ‫تراژدی استقلال و زبان زور؛ «شعارهای‬
‫اسلامی میگذراند با مسعود سلیمانی‬  ‫بد را به عهده میگیرند‪ .‬گاهی نیز هر‬                            ‫کشدار»دراستادیوم«آزادی»علیهمسئولان‬
‫که در سال ‪ ۲۰۱۸‬به اتهام دور زدن‬   ‫دو نقش را همزمان ایفا میکنند‪ .‬در‬
‫تحریمها دستگیر شده بود‪ ،‬مبادله شد‪.‬‬ ‫روزهای گذشته ژیو وانگ دانشجوی‬                                      ‫****‬
‫دونالد ترامپ همزمان‪ ....‬در صفحه ‪2‬‬  ‫مقطع دکترای دانشگاه پرینستون که‬
                                                               ‫استراماچونی‪ :‬فوتبال ایران سیاسی است‪.‬‬
                                                               ‫فیفا قراردادم را به حالت تعلیق درآورده‪،‬‬

                                                                  ‫نمیتوانم همه چیز را بگویم‬

                                                                      ‫****‬

                                                                ‫‪ 4‬سال محرومیت ورزشکاران روسیه از‬
                                                                   ‫بازیهای جهانی و المپیک‬

                                                                      ‫****‬

                                                                ‫فدراسیون فوتبال به دنبال مربی جدید‬
                                                                      ‫برای تیم ملی‬

                                                               ‫در صفحه ‪1۰‬‬

    ‫کیهان‌منتشر‌کرد‌‪:‬‬

‫سقوط‌بهشت‬

‫خاندان‌پهلوی‌و‌روزهای‌پایانی‌ایران‌پادشاهی‬

‫ترجمه‌رضا‌تقی‌زاده‬         ‫اندرو‌اسکات‌کوپر‬                                     ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
                                                                 ‫‪www.kayhanlife.com‬‬
‫کتاب‌سقوط‌بهشت‌را‌از‌تاریخ‌‪‌۲٣‬فوریه‌تنها‌از‌کیهان‌لندن‌می‌توان‌خریداری‌کرد‬

‫قیمت‌‪‌٣٥‌:‬پوند‌‪‌+‬هزینه‌بسته‌بندی‌و‌‌پست‬
   1   2   3   4   5   6