6.6 C
London
Thursday, February 02, 2023       پنج شنبه, ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
برچسب احمد بارکی زاده

برچسب: احمد بارکی زاده

فردای ایران…

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

سقوط…

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

زندانی سیاسی

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

کشف حجاب …

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

چهار سال و صد روز!

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده      

قمه در گلزار

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

درخت انقلاب…

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

منفور و منزوی

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده      

ایران خانوم…

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

رابطه مستقیم اعتصابات سراسری و تعطیلی حکومت الله!

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

برای زن، مرد، زندگی، میهن، آزادی، آبادی …

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی!

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

از خارج تا داخل جانم فدای ایران

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

الفرار! اما کجا؟!

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

دانش‌آموزان مدرسه آزادی

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده      

ایران بپا خاسته است…

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

تو مو می‌بینی و من پیچشِ مو!

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

کیهان‌لایف، کیهان لندن به زبان انگلیسی

پشتیبانی مالی از کیهانِ لندن

تنها منبع مادی و معنوی کیهان لندن
شما خوانندگان هستید