11.8 C
London
Thursday, April 18, 2024       پنج شنبه, ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
برچسب احمد بارکی زاده

برچسب: احمد بارکی زاده

ایرانِ ما…

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

فساد…

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

واقعیت اقتصاد و توهم سیاست

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده        

اف… ای… تی… اف…

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

بدون شرح

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

توافقِ بدون شرح!

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

بدون شرح

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده  

خونابه‌ بجای حقابه!

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

مردم در داخل و برخی در خارج!

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

آزادی و صلح در ایران پیروز خواهد شد

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

جمهوری اعدام!

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده      

جمهوری اسلامی = سپاه پاسداران انقلاب اسلامی = تروریست

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

سالی که نکوست…

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

پیمان کوروش، منشور صلح و همزیستی

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده      

آناهیتا و «فرّ» مردم

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

خیزش ادامه داره…!

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

عزمِ جزمِ ملت

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

کیهان‌لایف، کیهان لندن به زبان انگلیسی

کیهان لندن را در اینستاگرام دنبال کنید

پشتیبانی مالی از کیهانِ لندن

تنها منبع مادی و معنوی کیهان لندن
شما خوانندگان هستید