14.5 C
London
Tuesday, May 21, 2024       سه شنبه, ۱ خرداد ۱۴۰۳
برچسب احمد بارکی زاده

برچسب: احمد بارکی زاده

سقوط …

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

تله‌ی دانش و پزشکی برای کُرونا

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

به نام مردم به کام نظام

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

موج‌سواری ویروس‌ها

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

هر کسی آن دِرَوَد عاقبت کار که کِشت!

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

«قدرت اتمی»؟! کُرونا؟!…

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

ویروس اندر ویروس

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

کیهان‌لایف، کیهان لندن به زبان انگلیسی

کیهان لندن را در اینستاگرام دنبال کنید

پشتیبانی مالی از کیهانِ لندن

تنها منبع مادی و معنوی کیهان لندن
شما خوانندگان هستید