11.8 C
London
Thursday, April 18, 2024       پنج شنبه, ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
برچسب احمد بارکی زاده

برچسب: احمد بارکی زاده

«بیت رهبری» بر چوبه‌های دار

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

آتش‌افروز اصلی

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

سوار بر چرخه‌ی سرکوب

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

انفجار بزرگ در راه است؟

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

الوداع «محور مقاومت»!

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

مسابقه‌ی فرار بزرگ!

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

آتشی که به جان همه افتاده است…

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

باز هم آب…

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

قمار بزرگ…

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

بازی با اسلحه

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

صفرهای بی‌ارزش

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

در مرکز هدف!

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

سقوط …

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

تله‌ی دانش و پزشکی برای کُرونا

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

به نام مردم به کام نظام

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

موج‌سواری ویروس‌ها

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

هر کسی آن دِرَوَد عاقبت کار که کِشت!

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده

کیهان‌لایف، کیهان لندن به زبان انگلیسی

کیهان لندن را در اینستاگرام دنبال کنید

پشتیبانی مالی از کیهانِ لندن

تنها منبع مادی و معنوی کیهان لندن
شما خوانندگان هستید