13.3 C
London
Wednesday, May 29, 2024       چهارشنبه, ۹ خرداد ۱۴۰۳
برچسب نادر زاهدی

برچسب: نادر زاهدی

تکنولوژی دیجیتال و حقوق شهروندی نوزادان

نادر زاهدی - حقوق و رسانه، دو رکن اصلی جهان معاصر هستند؛ پزشکی که در ارتباط تنگاتنگ با زیست انسانی قرار دارد، یکی از...

رضاشاه پهلوی و ایران نوین (۳)

نادر زاهدی - بخش دیگری از مدرن‌سازی در دوران رضاشاه پهلوی معطوف به ایجاد بنیان‌های قوی و ملی اقتصادی است؛ دقت نظر به بنیادهای...

رضاشاه پهلوی و ایران نوین (۲)

نادر زاهدی - با تغییر در مدیران سیاسی و اقتصادی کشور و تأسیس شاهنشاهی پهلوی، ایران دوره نوینی از حیات خود را آغاز کرد؛...

رضا شاه پهلوی و ایران نوین (۱)

نادر زاهدی - دو دهه‌ای از استقرار مشروطیت نگذشته بود که آشوب‌های داخلی، بی‌کفایتی برخی از دولتمردان و دخالت‌های خارجی، ایران مشروطه را به...

حقوق شهروندی و قضاوت دموکراتیک

نادر زاهدی - روش کردن‌  خشونت‌پرهیزی و دوری از انتقام‌گیری غیرمدنی و عاری از معیارهای حقوقی قضاوت، مسئله حقوق شهروندی را در مرکز تأملات...

مشروطه لیبرا ل دموکراتیک و فاشیسم مذهبی

نادر زاهدی – سده‌ای قبل از استقرار نهادهای مدرن سیاسی در جنبش مشروطیت، ایرانیان از اندیشه‌های دنیای نوین آگاهی داشتند؛ انتقال بعضی از مفاهیم...

دادگاه‌های دموکراتیک، معیارهای حقوقی و پرهیز از انتقام

نادر زاهدی - در شرایطی که فرایند فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی در ایران شتاب گرفته است، نیروهای مخالف و فعالین اپوزیسیون با بروز رفتارهای مدنی...

کیهان‌لایف، کیهان لندن به زبان انگلیسی

کیهان لندن را در اینستاگرام دنبال کنید

پشتیبانی مالی از کیهانِ لندن

تنها منبع مادی و معنوی کیهان لندن
شما خوانندگان هستید