3.6 C
London
Monday, January 30, 2023       دوشنبه, ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
برچسب نادر زاهدی

برچسب: نادر زاهدی

زمینه‌های تاریخی و سیاسی تشکیل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

نادر زاهدی -زمانی که در آوریل ۱۹۹۴/ فروردین ۱۳۷۳ از گردهمایی جمعی از مشروطه‌خواهان، تأسیس هیأت مؤسسان «سازمان مشروطه‌خواهان ایران» اعلام شد، وضعیت سیاسی...

انقلاب نالازم، انقلاب لازم

نادر زاهدی - مبارزات پیگیر و مستمر ملت ایران در بیش از سه ماه اخیر، در مرحله‌ای همگانی خواهان گذار از جمهوری اسلامی است؛...

آنجا که ورزش به مسلخ فاشیسم دینی می‌رود

نادر زاهدی -استفاده ایدئولوژیک از فوتبال توسط جمهوری اسلامی، همان سیاستی است که نازی‌های هیتلر در آلمان و دولت‌های فاشیست فرانکو در اسپانیا و...

برای تمامیت ارضی و یگانگی ایران، برای سرنگونی جمهوری اسلامی

نادر زاهدی - با گذشت نزدیک به سه ماه از شروع اعتراضات ضدحکومتی و ملی در ایران، هنوز خیابان‌ها و افکار عمومی‌ در اختیار...

انقلاب ایران همچنان پُرتوان تا پیروزی نهایی

نادر زاهدی - در روزهای اخیر با تمامی‌ خشونت شدید و همه جانبه‌ای که رژیم اسلامی اعمال می‌کند، انقلاب ملی مردم ایران همچنان پُرتوان...

فرهنگ سیاسی میان‌حزبی

نادر زاهدی - همراهی میان حزبی و سازمانی، برآمدی از ایده‌های دمکراتیک و اصول و اهداف روشن و شفاف حزبی است؛ حزب یا سازمان...

ایران آزاد با همبستگی ملی به دست می‌آید

نادر زاهدی - جنبشی که از اعتراض به قتل حکومتی مهسا امینی (۲۵ شهریور ۱۴۰۱) از ۲۶ شهریورماه شکل گرفته، اکنون بسی فراتر از...

جمهورى اسلامى مجمع خلاف‌هاى ضدانسانى

نادر زاهدى -رژیم اسلامی از همان روزهای اول تصاحب و غصب قدرت اجرایی، آمیخته با ایدئولوژی مذهبی و ضدمدنی بوده است؛ سردمداران مذهبی برای...

اهمیت حفظ اسناد اطلاعاتی و یادآوری اشتباهات هیجانی

نادر زاهدی -از جمله مواردی که در جنبش‌های آزادیخواهانه و ملی برای استقرار دولت دمکراتیک ضرورت دارد، حفظ و نگهداری اسناد امنیتی و اطلاعاتی...

ضرورت ساماندهی وضعیت امنیتی و حقوقی زندان‌ها برای جلوگیری از تکرار اشتباهات

نادر زاهدی - حفظ امنیت اجتماعی و اجرای قوانین در احقاق حقوق انسانی، از محوری‌ترین وظایف دولت دمکراتیکی است که در آینده ایران، اداره...

احزاب دمکراتیک و رفتارهای حقوقی درون حزبی

نادر زاهدی - در جهان معاصر هر مبارزه سیاسی منوط به تشکیلات و سازماندهی است؛ احزاب و گروه‌های سیاسی متصدی این ساماندهی هستند؛ احزاب...

نهادهای نظارتی بر اجرای قانون اساسی و دمکراسی

نادر زاهدی - مسئله قانونمندی و تأمین حقوق انسانی (حق اجتماعی- سیاسی- فرهنگی- اعتقادی و...) شهروندان ایرانی در آینده کشور رها شده از فاشیسم...

پیامدهای تعهدگرایی ایدئولوژیک و غیرتخصصی در ساختمان‌سازی، امور صنعتی و کشاورزی ایران

نادر زاهدی - رخداد تلخ و تأسفبار ریزش ساختمان متروپل آبادان، یکبار دیگر اهمیت و اولویت تخصص در امور ساختمانی و فعالیت‌ در صنعت...

آزادی مطبوعات و دمکراسی ایرانی

نادر زاهدی -از سال ۱۹۹۳ با تصویب مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد، سوم ماه مه «روز جهانی آزادی مطبوعات» اعلام شده است؛ مطبوعات حاصل دوران...

امنیت تشکیلاتی و مقابله با نفوذ نیروهای دشمن

نادر زاهدی -در تکاپوی تلاش برای رهایی وطن از فاشیسم مذهبی و ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی در گروه‌ها، تشکل‌ها و احزاب مخالف رژیم...

اهمیت تشکیلات و فعالیت‌های حزبی

نادر زاهدی - ساماندهی در مبارزه برای دمکراسی و سازماندهی به شیوه‌ها، اصول فکری، مراحل فعالیت و اندیشه‌های سیاسی، نقش محوری و اصلی احزاب،...

بنیانگذاری ایران نوین و وطن‌پرستی رضاشاه پهلوی

نادر زاهدی - بیست و چهار اسفند سالگرد تولد رضاشاه کبیر است؛ ایرانی آزاده‌ای که با جسارت و اهتمام خویش، با حفظ چارچوب سرزمینی...

کیهان‌لایف، کیهان لندن به زبان انگلیسی

پشتیبانی مالی از کیهانِ لندن

تنها منبع مادی و معنوی کیهان لندن
شما خوانندگان هستید