حسن روحانی در جریان کارزاری که او را برای اولین بار به ریاست جمهوری رساند، وعده‌های بسیاری در رابطه با بهبود وضعیت محیط زیست و به ویژه بحران آب داده بود. این وعده‌ها، چون بسیاری دیگر از وعده‌های او، عملی نشدند و کشور هنوز درگیر بحران‌های محیط زیستی بسیار جدی و به ویژه کاهش منابع آبی و آلودگی هوا است. حسن روحانی در جریان کارزار انتخاباتی دور دوم نیز این وعده‌ها را تکرار کرد.

در دولت جدید، مسئولیت حفاظت محیط زیست دیگر به عهده معصومه ابتکار نیست. عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی، مسئول جدید حفاظت از محیط زیست است. آیا تغییر رئیس برای حل مشکلات حاد محیط زیستی کافی است؟

احمد رأفت این پرسش و پرسش‌های دیگری درباره وضعیت محیط زیست در ایران را با نیک‌آهنگ کوثر، فعال محیط‌زیست و کارشناس بحران آب، در میان گذاشته است.

لینک مستقیم به ویدیو