Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۷۹ (دوره جديد
P. 1

‫یادداشت شاهزاده رضا پهلوی در «والاستریت ژورنال»‪:‬‬                                                                    ‫دونالد ترامپ‪:‬‬

 ‫قتل نوید افکاری توسط رژیم ایران یک پیام‬                       ‫بنیانگذار‪:‬دکترمصطفیمصباحزاده‬                     ‫هر حمله احتمالی رژیم ایران‪ ،‬پاسخی هزار‬
    ‫داشت‪ :‬اعتراض کنید‪ ،‬می ُکشیم!‬                    ‫سال سی و هفتم ـ شماره ‪( 1۷45‬شمارۀ ‪ ۲۷9‬از دورۀ جدید)‬                    ‫برابر دریافت خواهد کرد‬

   ‫ادامه در صفحه ‪4‬‬                                                                         ‫ادامه در صفحه ‪٣‬‬

‫‪ 18‬صفحه‬                                                                     ‫جمعه ‪ ۲8‬شهریورماه تا پنجشنبه ‪ 3‬مهرماه ‪1399‬خورشیدی‬

‫رژیم میترساند چون خودش از‬                                                                                   ‫سرمقاله‬

                                                                      ‫«تریبون»رسانههایا«تریبونال»دادخواهی؟!‬

‫خشم و اعتراض مردم میترسد!‬

                                                                      ‫روز شنبه ‪ ۲۲‬شهریور ‪ 1۲( 99‬سپتامبر ‪ )۲۰۲۰‬چشمان ایرانیان در داخل و خارج‬
                                                                      ‫با خبر کشته شدن نوید افکاری توسط دستگاه بیدادگستری جمهوری اسلامی در‬

                                                                                        ‫زندان «عادل آباد» شیراز از خواب بیدار شد‪.‬‬
                                                                      ‫روز شنبه ‪ ۲9‬شهریور (‪ 19‬سپتامبر) آنگونه که مقامات دولت آمریکا اعلام کردهاند‬
                                                                      ‫قرار است «در عمل» تمام تحریمهای سازمان ملل از تحریم تسلیحاتی تا فعالیتهای‬
                                                                      ‫هستهای و موشکی علیه جمهوری اسلامی که پس از توافق اتمی موسوم به برجام‬

                                                                                                ‫تعلیق شده بودند‪ ،‬بازگردد‪.... .‬‬
                                                                        ‫ادامه در صفحه ‪۲‬‬

                                                                                                  ‫تیتر دو‬

                                                                       ‫تشدید انزوای جمهوری پس از اعدام‬

                                                                             ‫نوید افکاری‬

   ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ ۲‬بخوانید‬                                                ‫آمریکا تا اتحادیه اروپا‪ ،‬نهادهای بینالمللی‬ ‫اعدام نوید افکاری توجه مجامع بینالمللی‬
                                                                      ‫ورزشی و مدالآوران کشورهای مختلف‪،‬‬      ‫را بیش از همیشه متوجه نقض کامل حقوق‬
‫=کشتن نوید افکاری یک پیام روشن از سوی نظام به مردم داشت‪ :‬می ُکشم تا بمانم! اما اعدام نوید نه تنها سکوت و‬                  ‫در ابتدا خواهان لغو این حکم غیرانسانی‬    ‫بشر و اجرای مجازات اعدام در ایران کرد‪.‬‬
           ‫وحشت ایجاد نکرد بلکه واکنشهای گسترده داخلی و خارجی محاسبات نظام را بهم زده است‪.‬‬                   ‫شدند و پس از اجرا نیز به شدت به‬       ‫اتحادیه اروپا‪ ،‬سفارت آلمان در تهران و‬
                                                                      ‫آن اعتراض کردند‪ .‬شاید اعتراضها‬       ‫وزارت خارجه فرانسه اعدام نوید افکاری‬
                                                                      ‫به آن شدت و گستردگی که ایرانیها‬
                                                                      ‫از کشورهای مدافع حقوق بشر انتظار‬             ‫را به شدت محکوم کردند‪.‬‬
                                                                      ‫دارند نبود‪ ،‬ولی بدون شک بیسابقه بوده‬    ‫اجرای حکم اعدام نوید افکاری ورزشکار‬
                                                                                            ‫‪۲۷‬ساله شیرازی که در ارتباط با تظاهرات‬
                                                                                     ‫است‪.... .‬‬  ‫امرداد ‪ 139۷‬از جمله در اعتراض به‬
                                                                                            ‫گرانی و تورم دستگیر شده بود و پس از‬
                                                                        ‫ادامه در صفحه ‪۲‬‬            ‫بازداشت به قتل مامور بسیجی حراست‬
                                                                                            ‫آب و فاضلاب کازرون آنهم بدون سند و‬
                                                                                            ‫مدرک متهم شده بود و زیر شکنجه از او‬
                                                                                            ‫اقرار گرفته بودند‪ ،‬موجی از اعتراض در‬
                                                                                            ‫سراسر جهان علیه جمهوری اسلامی به‬
                                                                                            ‫راه انداخت‪ .‬مقامات و نهادهای سیاسی‬
                                                                                            ‫کشورهای مختلف‪ ،‬از ریاست جمهوری‬

 ‫کشتن نوید‬              ‫واکنش جو بایدن به اعدام‬       ‫شبترور؛سالروزتروربرلین؛‬                                            ‫دومینیک تیم و‬
 ‫افکاری توسط‬             ‫نوید افکاری توسط جمهوری‬                                                              ‫نااومی اوزاکا‪ ،‬قهرمان‬
‫جمهوری اسلامی‬                                  ‫‪ ۱۷‬سپتامبر ‪۱۹۹۲‬‬                                            ‫مردان و زنان گراند‬
 ‫«پوست موز‬                  ‫اسلامی؛‬                                                                  ‫اسلم ‪ ۲۰۲۰‬آمریکا‬
 ‫زیر پای قوه‬                                ‫ادامه در صفحه ‪۱8‬‬
                     ‫خواب و‬                                                                    ‫ادامه در صفحه ‪۱۰‬‬
  ‫قضائیه»؟!‬              ‫خیال نظام و‬                    ‫بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران‬
                   ‫اصلاحطلبانش‬                     ‫کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران‬         ‫داریوش پیرنیا درگذشت‬
  ‫ادامه در صفحه ‪۶‬‬           ‫آشفته شد؟!‬
                                            ‫بازگشت همه به سوى اوست‬
                    ‫ادامه در صفحه ‪۱۶‬‬
                                         ‫با اندوهی فراوان و دلی پر درد‪ ،‬درگذشت ناگهانی‬
‫دو قرن فراز و نشیب مطبوعات‬                                                         ‫داریوش پیرنیا روزنامه نگار‪ ،‬دیپلمات پیشین و عضو اسبق سفارت‬
 ‫در ایران (‪ -)18۷‬احمد احرار‬                            ‫هما وحدتخواه (لهراسب)‬                  ‫شاهنشاهی ایران در لندن این هفته در شهر واشنگتن بدرود زندگی‬

‫گسیل نیروهای سپاه پاسداران و بسیج به خیابانهای تهران و اهواز؛‬       ‫همسری نازنین و مهربان‪ ،‬مادری فداکار‪،‬‬                                             ‫گفت‪.‬‬
                                     ‫فرزندوخواهرینیکو یاریوفاداروغمخوار‬                ‫داریوش فارغالتحصیل رشته روزنامهنگاری ازآلمان بود و در نخستین‬
 ‫هراس از اعتراضات سراسری در ایران‬
                                      ‫دوستان و آشنایان را به اطلاع میرسانیم‪.‬‬                    ‫دوره کلاسهای روزنامه نگاری کیهان تدریس میکرد‪.‬‬
‫ادامه در صفحه ‪۱۲‬‬                             ‫همای سعادت ما دوسال صبورانه و با عشق‬               ‫وی پسر ارشد داوود پیرنیا معاون احمد قوام (قوامالسلطنه) نخست‬
                                     ‫به ادامه زندگی با بیماری جانکاه سرطان‬
                   ‫«پیمان ابراهیم»‬           ‫جنگیده بود و سرانجام روز سه شنبه ‪۲5‬‬                ‫وزیر ایران و بنیانگذار برنامه پرشنونده « گل ها « در رادیو ایران بود‪.‬‬
                    ‫برگ برنده‬             ‫شهریور در منزل و در کنار افراد خانواده به‬
                    ‫ترامپ در‬                                              ‫کیهان درگذشت زندهیاد داریوش پیرنیا را به همسر وی خانم‬
                                        ‫آرامی جان به جان آفرین تسلیم کرد‪.‬‬              ‫منصوره پیرنیا (ایزدی)‪ ،‬خبرنگار ویژه موسسه کیهان در دربار و‬
                   ‫انتخابات ریاست‬            ‫مراسم خاکسپاری همـا از ساعت ‪1۲‬‬                  ‫نویسنده و گزارشگر مجله زن روز و فرزندان آنان و دیگر اعضای‬
                    ‫جمهوری؟‬              ‫ظهر روز سه شنبه ‪ ۲۲‬سپتامبر در آرامگاه‬
                                                                                    ‫خاندان پیرنیا و ایزدی تسلیت میگوید‪.‬‬
                                      ‫هندون در شمال لندن برگزار خواهد شد‪.‬‬
‫توافق اسرائیل با امارات و بحرین‬   ‫مراسم امضای رسمی توافق صلح‬      ‫با توجه به محیط باز آرامگاه محدودیتی‬                ‫‪ ۱۶‬سپتامبر ‪۲۰۲۰‬‬
                   ‫بین اسرائیل با امارات و بحرین‬    ‫برای خویشاوندان و دوستان علاقمند برای‬
‫برای عادی ساختن روابط دیپلماتیک‬   ‫موسوم به «پیمان ابراهیم» به میزبانی‬                                  ‫پیام همدردى حزب مشروطه ایران(لیبرالدمکرات)‬
                   ‫دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات‬      ‫حضور در این گردهمایی وجود ندارد‪.‬‬
‫گفت‪« :‬امروز جهان شاهد این است‬    ‫سهشنبه ‪ ۱۶‬سپتامبر (‪ ۲۵‬شهریور)‬                                     ‫با اندوه فراوان درگذشت زندهیاد آقای داریوش پیرنیا از یاران‬
                                     ‫خانوادههای‪:‬لهراسب‪،‬وحدتخواه‪،‬سپهوند‪،‬طالبلو‪ ،‬شیدانشید‪،‬‬       ‫وطندوست دیرینه‪ ،‬دیپلمات و روزنامهنگار بنام پیشین‪ ،‬و از خاندان‬
‫که آنها همکاری را بجای مناقشه‪،‬‬         ‫در کاخ سفید برگزار شد‪.‬‬   ‫سالمی‪،‬قبولی‪،‬مطهری‪،‬مسگرزاده‪،‬مقربی‪،‬صمدیان‪،‬چگینی‪،‬‬          ‫بزرگ و تأثیرگذار پیرنیا (مشیرالدوله) در تاریخ سیاسی و فرهنگی‬
                   ‫دونالد ترامپ با تاریخی خواندن‬                                     ‫معاصر ایران را به خانواده‪ ،‬دوستان و بازماندگان ایشان بویژه به همسر‬
‫دوستی را بجای دشمنی‪ ،‬رفاه را‬                         ‫سلیمی‪ ،‬صارمی‪ ،‬شافعی‪ ،‬عباسی‪ ،‬و گودرزیان و جمشیدیان‪.‬‬      ‫دلسوخته ایشان‪،‬بانو منصوره ‪ ،‬فرزندان و برادران گرامی آن شخصیت‬

‫بجای فقر‪ ،‬و امید را بجای ناامیدی‬                         ‫‪Hendon Cemetery & Crematorium‬‬                  ‫نیکنام تسلیت گفته و امیدواریم ما را در این غم شریک بدانند‪.‬‬
                                                                                  ‫یاد داریوش پیرنیا زنده و نامش گرامیباد‪.‬‬
                                        ‫‪Holders Hill Road, London NW7 1NB‬‬
‫ادامه در صفحه ‪7‬‬  ‫انتخاب میکنند‪....‬‬
                                     ‫کیهانلندندرگذشتهماوحدتخواهرا به خانوادهمحترموحدتخواه‬
                                                     ‫و دیگر بازماندگان تسلیت میگوید‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6