Page 10 - (کیهان لندن - سال سى و هقتم ـ شماره ۲۸۶ (دوره جديد
P. 10

‫صفحه ‪ - Page 10 - 1۰‬شماره ‪1۷52‬‬
                                                                                                ‫جمعه ‪ ۱6‬تا پنجشنبه‪ 22‬آبانماه ‪۱۳۹۹‬خورشیدی‬

  ‫استیصال بازنشستگان از عدم همسانسازی حقوق؛ هشدار نماینده مجلس‪:‬‬                                                                ‫وکیل شفر‪:‬‬

‫بسیاری از مردم فقط نان و پنیر برای خوردن دارند‬                                                                          ‫اگر‬

‫تصویر آرشیوی‬                                 ‫=بازنشستگان در نامه به‬                                               ‫«استقلال»‬
                                       ‫قالیباف نسبت به «تصرف‬
‫مالی را برای خانوارهای کمدرآمد دو‬   ‫به ضرورت همسانسازی دریافتیهای‬     ‫در مستمریهای کارگران»‬         ‫هواداران استقلال‬                               ‫حق وکالتم‬
‫چندان کرده است‪ .‬روند پرسرعت‬      ‫بازنشستگان و مستمریبگیران آمده‬     ‫و «عدم تناسب حق بیمهها‬
‫و نفسگیر گرانی انکارناپذیر شده و‬    ‫که «با وجود اینکه سازمان در مردادماه‬  ‫و پرداختی به بازنشستگان»‬        ‫شهر خودرو‪ ،‬در ‪ ۱۹‬آوریل ‪2۰۱۹‬‬     ‫لیگ‪ ،‬پنجره نقل و انتقال ما باز شود‪،‬‬   ‫را ندهد‪،‬‬
‫حتی از سوی برخی مقامات حکومتی‬     ‫‪ ۹۹‬اقدام به متناسبسازی کرد ولی‬                        ‫از سرمربیگری استقلال برکنار شد‪.‬‬   ‫هنوز میتوانیم برای همه یاران جدید‬
‫نیز بازتاب داده میشود‪ .‬از جمله‬                               ‫انتقاد کردهاند‪.‬‬      ‫درست زمانی که فقط سه هفته به‬                         ‫اجازه نقل و‬
‫کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون‬           ‫اشکالاتی به آن وارد است‪:‬‬   ‫= نایب رئیس کمیسیون‬          ‫پایان رقابتهای لیگ برتر مانده بود‪.‬‬        ‫تیم کارت بازی بگیریم‪.‬‬
‫اقتصادی مجلس روز چهارشنبه ‪۱۴‬‬      ‫– در اجرای متناسبسازی‪ ،‬سنوات‬      ‫اقتصادی مجلس شورای‬           ‫اختلاف با مدیران باشگاه نیز از دیگر‬ ‫اما مشکل اینجاست که محمود‬       ‫انتقال بازیکن‬
‫آبان ‪ ۱۳۹۹‬اعلام کرده که بسیاری‬     ‫مشاغل سخت و زیانآور محاسبه‬       ‫اسلامی‪ :‬بسیاری از مردم‬                           ‫فکری سرمربی استقلال امیدوار است‬
‫از مردم جز نان و پنیر چیزی برای‬                        ‫جز نان و پنیر چیزی برای‬              ‫دلایل جدایی شفر بود‪.‬‬   ‫قبل از پایان این هفته با بازیکنان‬     ‫نخواهد‬
                               ‫نشده است‪.‬‬    ‫خوردن ندارند‪ .‬علاوه بر‬         ‫گفتنی است که شفر پس از‬        ‫مورد نظر خود برای مسابقه با تیم‬
          ‫خوردن ندارند‪.‬‬   ‫– متناسبسازی از مردادماه ‪ ۹۹‬اجرا‬    ‫تحریم‪ ،‬خودتحریمی هم در‬         ‫خروجش از ایران به رسانه آلمانی‬    ‫مس رفسنجان تمرین کند و اگر‬        ‫داشت‬
‫کاظم موسوی گفته که علاوه بر‬      ‫شده بنابراین تمام کسانی که در چهار‬                      ‫‪ T-online‬گفت‪ :‬باشگاه استقلال‬     ‫مطمئن نباشد کدامیک از شاگردانش‬
‫تحریم‪ ،‬خودتحریمی هم در کشور‬      ‫ماه اول سال ‪ ۹۹‬بازنشسته شدهاند‬        ‫کشور مشهود است‪.‬‬         ‫(تاج) به وسیله شاه بنیانگذاری شد‬   ‫میتوانند در این دیدار به میدان‬    ‫وکیل وینفرید شفر سرمربی پیشین‬
‫مشهود است در حالی که نیاز است‬     ‫باید از این مزایا بهرهمند شوند‪ ،‬ولی‬                      ‫و یادگاری از روزهای خوب گذشته‬                       ‫تیم فوتبال استقلال (تاج) گفته است‪:‬‬
‫در راستای حل مشکلات موجود عمل ًا‬    ‫متاسفانه افزایش حقوق این افراد از‬   ‫جمعی از بازنشستگان و‬          ‫است و میلیونها هوادار دارد‪ .‬چون‬    ‫بروند‪ ،‬دچار سردرگمی خواهد شد‪.‬‬    ‫اگر باشگاه بدهی کامل خود را به‬
‫برنامه و تدابیر اساسی اتخاذ شود تا‬   ‫طرف سازمان نادیده گرفته شده است‪.‬‬    ‫مستمریبگیران در نامهای سرگشاده‬     ‫این باشگاه نمادیست از یک ایران‬    ‫موضوع مهم دیگری که برای‬        ‫من نپردازد‪ ،‬رضایتنامهام را از این‬
‫بتوانیم از فعالیت سوداگران و دلالان‬  ‫– عدم محاسبه سنوات ارفاقی برای‬     ‫به محمدباقر قالیباف خواستار‬                         ‫استقلال (تاج) مطرح است این است‬    ‫باشگاه برای فدراسیون جهانی فوتبال‬
                    ‫از کارافتادگان کلی و بازماندگان نیز‬  ‫رسیدگی مجلس شورای اسلامی به‬                    ‫دیگر‪.‬‬   ‫که اگر پنجره نقل و انتقالات بهموقع‬
        ‫تا حد امکان بکاهیم‪.‬‬   ‫از دیگر نواقص متناسبسازی است‬      ‫روند همسانسازی حقوق بازنشستگان‬     ‫او در واکنش به خودسوزی سحر‬      ‫باز نشود‪ ،‬احتمال صدور کارت مربیان‬            ‫نخواهم فرستاد‪.‬‬
‫نایب رئیس کمیسیون اقتصادی‬       ‫که انتظار میرود با اصلاح آن‪ ،‬این‬    ‫شدند که سالهاست از سوی دولت‬      ‫خدایاری که به «دختر آبی» معروف‬                       ‫به دنبال صدور رای «فیفا» در مورد‬
‫مجلس شورای اسلامی افزوده که‬      ‫مستمریبگیران به حداقل معیشتی‬                         ‫شد نیز ضمن انتقاد از باشگاه استقلال‬       ‫نیز مسئله پیدا میکند‪.‬‬   ‫شکایت شفر سرمربی آلمانی پس از‬
‫«نوسانات اخیر در بازار ارز و سکه نشان‬                          ‫معطل گذاشته شده است‪.‬‬     ‫و «فیفا» گفت‪ :‬در دوران حضورم در‬   ‫به هر حال در صورتی که به خاطر‬     ‫اخراج از استقلال (تاج)‪ ،‬قسمتی از‬
‫از بیثباتی وضعیت اقتصادی است که‬               ‫خود برسند‪».‬‬    ‫در این نامه نسبت به «تصرف در‬      ‫ایران‪ ،‬هیچکس را طرفدار حکومت و‬    ‫شکایت وکیل شفر‪ ،‬استقلال تا ظهر‬    ‫دستمزد وکیل این مربی نیز بایستی‬
‫در این زمینه نیاز است استفاده از‬    ‫با توجه به اینکه روند کاهش ارزش‬    ‫مستمریهای کارگران» و «عدم‬       ‫حجاب اجباری ندیدم و مردم از پیر و‬  ‫روز شنبه این هفته نتواند نقل و‬    ‫طبق قانون توسط طرف بازندهی دعوا‬
‫ظرفیت شرکتهای دانشبنیان مورد‬      ‫پولی و افزایش تورم از ابتدای سال‬    ‫تناسب حق بیمهها و پرداختی به‬      ‫جوان با مشاغل گوناگون حامی این‬    ‫انتقالی صورت دهد‪ ،‬باشگاه مجبور‬
‫توجه واقع شود و با همکاری اساتید‬    ‫جاری سرعت یافته در نتیجه اقشار‬                        ‫رژیم نیستند و فقط به خاطر ترس‬    ‫است هفته اول رقابتهای لیگ‬         ‫یعنی «استقلال» پرداخت شود‪.‬‬
‫دانشگاهها و نخبگان برای پیشرفت و‬    ‫حداقلیبگیر برای تأمین مخارج خود‬       ‫بازنشستگان» انتقاد شده است‪.‬‬   ‫نمیتوانند مخالفتشان را اعلام کنند‪.‬‬  ‫فوتبال را بدون اعضای جدید خود‬     ‫اما این کار انجام نشده و وکیل شفر‬
‫توسعه کشورمان برنامههای اساسی‬     ‫با مشکلات زیادی روبرو هستند‪ .‬از‬    ‫بازنشستگان در این نامه با درخواست‬   ‫حکومت هم از تماشاگران فوتبال در‬                      ‫اعلام کرده تا زمانی که رقم مورد‬
                    ‫آنجا که بازنشستگان و مستمریبگیران‬   ‫«اجرای صحیح ماده ‪ ۹6‬قانون تأمین‬                               ‫پشت سر بگذارد‪.‬‬    ‫توافق وارد حساب بانکی او نشود‪ ،‬به‬
           ‫بیاندیشیم‪».‬‬   ‫تأمین اجتماعی از جمله اقشار‬      ‫اجتماعی» نوشتهاند که «سازمان‬             ‫استادیوم هراس دارد‪.‬‬  ‫وینفرید شفر که در آلمان به عنوان‬   ‫هیچ عنوان نامه رضایت خود را به‬
‫کاظم موسوی افزوده که «انتظار‬      ‫حداقلیبگیر به شمار میروند در‬      ‫میبایست کلیه مستمریهای‬         ‫باشگاه استقلال (تاج) در ‪ ۱2‬آبانماه‬  ‫یک مربی کاشف استعداد و پرورش‬     ‫فدراسیون جهانی فوتبال در سوئیس‬
‫میرود دولت در ارتباط با وضعیت‬     ‫ماههای گذشته اعتراضات زیادی را به‬   ‫بازنشستگی‪ ،‬ازکارافتادگی کلی و‬     ‫با پرداخت ‪ 2۴‬هزار دلار دیگر‪ ،‬جمعا‬  ‫دهنده شناخته شده‪ ،‬در تاریخ ‪۱۰‬‬
‫گرانی و کمرشکن مردم پاسخگو باشد‬    ‫عدم همسانسازی حقوق انجام دادهاند‪.‬‬   ‫مجموع مستمری بازماندگان را در‬     ‫‪ ۵۹2‬هزار و ‪ ۷۳۰‬دلار به سرمربی‬    ‫اکتبر ‪ 2۰۱۷‬پس از استعفای علیرضا‬               ‫نمیفرستد‪.‬‬
‫چرا که بسیاری از مردم جز نان و پنیر‬  ‫در شرایطی که رقم خط فقر ماهانه در‬   ‫فواصل زمانی که از سالی یکبار کمتر‬   ‫سابق پرداخت کرد تا رسما پرونده‬    ‫منصوریان‪ ،‬به عنوان سرمربی استقلال‬   ‫گفته می شود که سهم باشگاه از‬
‫چیزی برای صرف غذا ندارند و این‬     ‫ایران ابتدای پاییز امسال‪ ۱۰ ،‬میلیون‬  ‫نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی‬  ‫این بدهی و شکایت بسته شود‪ .‬به‬    ‫انتخاب شد و توانست در نخستین‬     ‫بابت دستمزد این وکیل که نامش‬
‫یک معضل جدی است‪ ».‬و «همکاری‬      ‫تومان برآورد شده است اما دریافتی‬    ‫و به همان نسبت افزایش دهد‪ ،‬ولی تا‬   ‫هر روی باید منتظر بود و دید که‬    ‫فصل حضور خود در این باشگاه‪ ،‬این‬    ‫اعلام نشده‪ ،‬سی و پنج هزار یورو‬
‫دولت با مردم تنها راهکار اساسی برای‬  ‫بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین‬    ‫کنون این افزایش مطابق با هزینههای‬   ‫شفر دریافت طلبش را به فدراسیون‬    ‫تیم را به مقام قهرمانی جام حذفی‬
‫حل بسیاری از مشکلات است و در‬      ‫اجتماعی به ترتیب کمتر از ‪ ۳‬و ‪2‬‬                        ‫جهانی فوتبال اعلام خواهد کرد تا‬                                    ‫است‪.‬‬
‫این زمینه نیاز است با اتخاذ تصمیمات‬                             ‫زندگی نبوده است‪».‬‬    ‫«فیفا» پنجره نقل و انتقالاتی این‬          ‫فوتبال ایران برساند‪.‬‬  ‫مسئولان باشگاه استقلال (تاج)‬
‫مناسب و اساسی برنامههای مناسبی را‬        ‫میلیون تومان در ماه است‪.‬‬   ‫بازنشستگان و مستمریبگیران در‬      ‫باشگاه را باز کند‪ ،‬یا شکایت وکیل او‬ ‫او در دومین فصل حضورش در‬       ‫میگویند‪ :‬در طول مدتی که این‬
                    ‫موج افزایش قیمتها در هفتههای‬      ‫این نامه خواستار «اجرای کامل و دقیق‬                     ‫استقلال (تاج) پس از حذف از جام‬    ‫کشمکش بین ما و سرمربی سابق تیم‬
        ‫پیادهسازی کنیم‪».‬‬    ‫گذشته به مواد غذایی رسیده و فشار‬    ‫بند ب ماده ‪ ۱2‬برنامه ششم توسعه»‬     ‫باعث تأخیر در این امر خواهد شد‪.‬‬  ‫حذفی‪ ،‬لیگ قهرمانان آسیا‪ ،‬شکست‬     ‫ادامه داشته‪ ،‬وکیل شفر به موکل خود‬
                                       ‫شدهاند که بر اساس آن «سازمان‬                        ‫در دربی تهران و باخت به تیم‬      ‫اجازه نداد طلب خود را به صورت اقساط‬
                                       ‫موظف است از سال ‪ ۹6‬هر ساله ‪۱۰‬‬                                           ‫و با مقداری تخفیف دریافت کند‪.‬‬
                                       ‫درصد بدهیهای خود را به سازمان‬                                           ‫آنها همچنین مدعی هستند که‬
                                       ‫تأمین اجتماعی پرداخت نماید‪».‬‬                                           ‫بخشی از طلب این وکیل را در قالب‬
                                       ‫در نامه به قالیباف همچنین تأکید‬                                          ‫بدهی شفر به حسابی در بانکی در‬
                                       ‫شده که «سازمان تأمین اجتماعی را‬                                          ‫کشور کرواسی واریز کردهاند و درواقع‬
                                       ‫نیز مکلف به متناسبسازی حقوق‬                                            ‫حقوق شفر هم به حساب بانکی وکیل‬
                                       ‫بازنشستگان و مستمریبگیران کرده‬
                                       ‫است اما از سال ‪ ۹6‬تا مرداد ماه ‪ ۹۹‬این‬                                             ‫او پرداخت شده است‪.‬‬
                                       ‫قانون عملی نشده است‪ .‬بنابراین با توجه‬                                       ‫مسئولان استقلال میگویند‪ :‬حتی‬
                                       ‫به قانون‪ ،‬خواهان اجرای این مصوبه از‬                                        ‫اگر تا دو ساعت قبل از شروع مسابقات‬
                                       ‫سال ‪ ۹6‬و پرداخت معوقه آن هستیم‪».‬‬
                                       ‫در بند دیگری از این نامه با اشاره‬

‫کالاها از جمله هزینه بستهبندی و…‬    ‫تولید داخلی کاهش و در نتیجه این‬    ‫نوزاد به کشور با کاهش محسوسی‬      ‫سایز سه) حدود ‪ ۵۳۰‬هزار تومان آب‬      ‫خامنهای با‬            ‫=واردات پوشک نوزاد به‬
      ‫نیز افزایش یافته است‪».‬‬   ‫کالا در بازار کمیاب و قیمت آن افزایش‬  ‫مواجه شده و مواد اولیه این پوشک‬                ‫میخورد‪».‬‬    ‫توجیهناپذیر خواندن‬          ‫کشور با کاهش محسوسی‬
                    ‫یافته است‪« :‬مواد اولیه پوشک بچه‬    ‫نیز وارد نمیشود و در چنین شرایطی‬                       ‫گرانی «پوشک بچه»‪:‬‬          ‫مواجه شده و مواد اولیه این‬
‫این در حالیست که قیمت پودر‬       ‫همچون خمیر از آمریکا‪ ،‬کانادا و برزیل‬                     ‫نیما بصیری افزوده که واردات پوشک‬                      ‫پوشک نیز وارد نمیشود و در‬
‫شیر خام و روغن خام که از مواد اولیه‬  ‫وارد کشور میشود و حالا با تشدید‬                                           ‫گرانیها‬               ‫چنین شرایطی تولید داخلی‬
‫تولید شیر خشک است نیز با افزایش‬    ‫تحریمها مواد اولیه پوشک بچه وارد‬                                                             ‫کم شده و در نتیجه این کالا‬
‫روبرو شده و در نتیجه هزینه تولید‬    ‫نمیشود و همین موضوع باعث کمیاب‬                                            ‫ربطی به‬               ‫در بازار کمیاب و قیمت آن‬
‫از این بابت نیز افزایش یافته است‪.‬‬
‫افزایش قیمت شیرخشک و پوشک‬         ‫شدن این کالا در بازار شده است‪».‬‬                                          ‫«تحریم»‬                   ‫افزایش یافته است‪.‬‬
‫بچه‪ ،‬هزینه خانوادههایی را که دارای‬   ‫عضو هیئت مدیره انجمن سلولزی‬                                                               ‫=علی خامنهای‪ :‬بسیاری‬
‫فرزندان کوچک هستند به شدت‬       ‫کشور شیوع ُکرونا را نیز از دیگر عوامل‬                                         ‫ندارد‬               ‫از مشکلات کنونی اقتصادی‬
‫افزایش میدهد‪ .‬جمهوری اسلامی‬      ‫افزایش قیمت پوشک عنوان کرده‬                                                               ‫ارتباطی به تحریم ندارند‬
‫که مدام درباره افزایش جمعیت و‬     ‫است‪« :‬یکی از مواد اولیه پوشک بچه‬                                          ‫ایران و یا خارج از ایران با افزایش‬  ‫و ناشی از ناهماهنگیها‬
‫فرزندآوری خانوارها موعظه میکند‬     ‫همان لایههایی است که در ماسکها‬                                           ‫حدود دو برابری روبرو شده‪ .‬این در‬   ‫هستند‪.‬بسیاریازگرانیهای‬
‫بدون اینکه به فکر حال و آیندهی‬     ‫استفاده میشود‪ .‬مسلم است در‬                                             ‫حالیست که یکبار دیگر در سال ‪۹۷‬‬    ‫اخیر توجیه ندارد و باید با‬
‫کودکان و خانوادههای آنها باشد حتی‬   ‫شرایط کرونا تولید ماسک نسبت به‬                                           ‫نیز قیمت پوشک افزیش حدود ‪ ۳۰‬تا‬    ‫هماهنگی بین دستگاههای‬
‫نمیتواند بازار شیرخشک و پوشک‬      ‫تولید پوشک بچه در اولویت قرار گرفته‬                                        ‫‪ ۴۰‬درصدی داشت بطوری که قیمت‬      ‫مربوطه هرچه زودتر علاج‬
                    ‫است‪ .‬بنابراین ظرفیت تولید پوشک‬                                           ‫یک برند پوشک ساخت داخل طی‬
        ‫آنها را مدیریت کند!‬   ‫کاهش یافته است‪ .‬این کاهش تولید‪،‬‬                                          ‫چند روز از ‪ ۴۱‬هزار تومان به ‪ 6۵‬هزار‬            ‫شوند‪.‬‬
‫شاید به همین دلیل است که علی‬      ‫حالا خود را به دو شکل در بازار نشان‬                                        ‫تومان رسید‪.‬نیما بصیری عضو هیئت‬    ‫=جمهوری اسلامی که مدام‬
‫خامنهای رهبر جمهوری اسلامی امروز‬    ‫داده است‪ ،‬یکی ناموجود بودن این کالا‬                                        ‫مدیره انجمن سلولزی کشور درباره‬    ‫درباره افزایش جمعیت و‬
‫سهشنبه ‪ ۱۳‬آبان ‪ ۱۳۹۹‬پس از ‪ ۹‬ماه‬                                                              ‫افزایش این روزهای قیمت پوشک‬      ‫فرزندآوری خانوارها موعظه‬
‫گوشهنشینی به دلیل شیوع ُکرونا در‬           ‫و دیگری گرانی آن‪».‬‬                                          ‫بچه گفته است‪« :‬برخی از داروخانهها‬   ‫میکند بدون اینکه به فکر‬
‫«ارتباط زنده تلویزیونی با مردم» به‬   ‫به گفته فعالان صنفی‪ ،‬قیمت‬                                             ‫و سایتهای خرید آنلاین برخی از‬     ‫حال و آیندهی کودکان و‬
‫گرانیهاازجملهگرانیپوشکبچهاشاره‬     ‫شیرخشک نیز همین روزها با افزایش‬                                          ‫مدلها و سایزهای پوشک بچه را‬      ‫خانوادههای آنها باشد حتی‬
‫کرده و آن را توجیهناپذیر خوانده است‪.‬‬  ‫روبرو خواهد شد‪ .‬هانی تحویلزاده‬                                           ‫ندارد و در مواردی قیمت برخی از انواع‬ ‫نمیتواند بازار شیرخشک و‬
‫علی خامنهای گفته که «گرانیهای‬     ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان‬                                              ‫پوشک به نیم میلیون تومان هم رسیده‬   ‫پوشک آنها را مدیریت کند!‬
‫اخیر واقعاً توجیهی ندارد و مسئولان‬   ‫شیرخشک با تأیید احتمالا بالای‬                                           ‫است‪ .‬یعنی در برخی از برندها قیمت‬
‫باید با هماهنگی و جدیت این‬       ‫افزایش قیمت این کالا گفته که «با‬                                          ‫چهار بسته پوشک (شامل چهار بسته‬    ‫موج گرانی کالاهای مصرفی خانوارها‬
‫دشواریها را از زندگی مردم بردارند‪».‬‬  ‫افزایش قیمت مواد اولیه شیرخشک‪،‬‬                                                              ‫به مواد بهداشتی رسیده و در طی‬
‫در شرایطی که مقامات حکومتی‬       ‫اسناد مورد نظر را برای افزایش قیمت‬                                                            ‫روزهای گذشته پوشک بچه در صدر‬
‫گرانی را به تحریمها ارتباط میدهند‬   ‫این کالا به سازمان غذا و دارو ارسال‬                                                           ‫فهرست کالاهای کمیاب و گران قرار‬
‫اما امروز علی خامنهای با یک تغییر‬   ‫کردهایم که پس از تأیید سازمان‬                                                              ‫گرفته و قیمت آن به ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬
‫موضع در سخنانش تأکید کرده که‬      ‫حمایت احتمالا قیمت شیرخشک‬                                                                ‫رسیده است‪ .‬رهبر جمهوری اسلامی‬
‫«بسیاری از مشکلات کنونی اقتصادی‬    ‫تا دو ماه آینده افزایش خواهد یافت‪.‬‬                                                            ‫اما معتقد است گرانی پوشک بچه‬
‫ارتباطی به تحریم ندارند و ناشی از‬   ‫نه تنها ارز دولتی بلکه ارز نیمایی به‬
‫ناهماهنگیها هستند‪ ».‬وی تأکید‬      ‫صنعت شیرخشک تعلق نمیگیرد‪.‬‬                                                                           ‫توجیه ندارد!‬
‫کرده است که «بسیاری از گرانیهای‬    ‫قیمت اقلام مصرفی در شیرخشک نیز‬                                                              ‫قیمت انواع پوشک بچه ساخت‬
‫اخیر توجیه ندارد و باید با هماهنگی‬   ‫از چهار ماه گذشته تا کنون دو برابر‬
‫بین دستگاههای مربوطه هرچه زودتر‬    ‫شده است؛ چرا که با حذف ارز دولتی‬
                    ‫و بالا رفتن قیمت دلار قیمت سایر‬
           ‫علاج شوند‪».‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15