Page 5 - (کیهان لندن - سال سى و هقتم ـ شماره ۲۸۶ (دوره جديد
P. 5

‫صفحه ‪ 5‬ـ ‪ Page 5‬ـ شماره ‪1۷52‬‬                                           ‫فیلم فارسی «مگر از روی نعش من رد بشی»‬
‫جمعه ‪ 6‬تا پنجشنبه ‪ ۱2‬نوامبر‪2۰2۰‬‬                                            ‫در جشنواره فیلم یهودیان لندن‬

‫شان کانری اولین و مشهورترین جیمز باند در‬
        ‫‪9۰‬سالگی درگذشت‬

‫همچنین در فیلمهای مهمی چون‬      ‫شون کانری اولین بازیگر نقش جیمز‬    ‫=شان کانری اولین بازیگر‬        ‫دستدرکاران فیلم «مگر از روی نعشم رد بشی»‬                   ‫=بخشها و ژانرهای‬
‫«مردی که میخواست سلطان‬                           ‫ایفاگر نقش مأمور مخفی‬                                               ‫سینمایی مختلفی در‬
‫باشد»‪« ،‬مارنی»‪« ،‬تپه»‪« ،‬نام گل‬     ‫باند در سن ‪ 9۰‬سالگی درگذشت‬     ‫جیمز باند در سری فیلمهای‬       ‫و هم در آمریکا متوجه شدم که‬      ‫خود نیز نگاهی مستندگونه و از دور‬   ‫جشنواره یهودیان لندن‬
‫سرخ» و «قتل در قطار سریعالسیر‬                        ‫«‪ »۰۰۷‬بود که در ‪ ۷‬فیلم‬        ‫یهودیان ایرانی علاقه زیادی به ایران و‬ ‫به واقعیت دارد‪ .‬دغدغههای ذهنی‬     ‫وجود دارد از جمله بخش‬
                   ‫بازیگر نقش مکمل مرد را برای بازی‬   ‫سینمایی از این مجموعه‬                            ‫میتل کوهن جوامع قومی و دینی در‬    ‫فیلمهایکوتاهوبلند‪،‬کمدی‪،‬‬
      ‫شرق» ایفای نقش کرد‪.‬‬    ‫در فیلم «تسخیرناپذیران» و سه‬     ‫حضور پیدا کرد‪ .‬علاوه بر‬          ‫فرهنگ آن و زبان فارسی دارند‪.‬‬    ‫کشورهای میزبان و تلاش آنها برای‬    ‫مستند‪ ،‬انیمیشن و بخشی‬
‫شان کانری در ‪۳۰‬سالگی در «دکتر‬     ‫جایزه گلدن گلوب و دو جایزه بفتا را‬  ‫این‪ ،‬اسکار بهترین بازیگر‬       ‫=در مورد یهودیان کشورهای‬                           ‫که عنوان مسائل خانوادگی‬
‫نو» اولین فیلم اقتباسی از مجموعه‬                      ‫نقش مکمل مرد را برای بازی‬                                ‫حفظ هویتشان است‪.‬‬     ‫را دارد که فیلم «مگر از‬
‫رمانهای جیمز باند نوشتهی ایان‬             ‫نیز به دست آورد‪.‬‬   ‫در فیلم «تسخیرناپذیران» و‬                 ‫دیگر چطور؟‬    ‫او بعد از ساحتن چندین مستند‬      ‫روی نعش من رد بشی» در‬
‫فلمینگ را بازی کرد و موفقیت‬      ‫او از بازیگران مشهور سینمای‬      ‫سه جایزه گلدن گلوب و دو‬        ‫‪-‬میتوانم بگویم که چنین نگاه‬      ‫در مورد مسائل هویتی در جوامع‬     ‫این گروه شرکت میکند‪.‬‬
‫چشمگیری به دست آورد‪ .‬وی ابتدا‬     ‫هالیوود به شمار میرود که فیلمهایش‬   ‫جایزه بفتا را نیز بدست آورد‪.‬‬     ‫بسته و غیرمنعطفی در میان یهودیان‬    ‫توسعهیافته در میان مهاجران و جهت‬   ‫=«برای من بسیار‬
‫چهار فیلم پیاپی جیمز باند بین‬     ‫به ویژه مجموعه جیمز باند با استقبال‬                     ‫کشورهای دیگر حتی در کشورهای‬      ‫شکافتن موضوع برخورد بین سنت و‬     ‫زیباست که نسل جوان‬
‫سالهای ‪ ۱۹6۳‬تا ‪ ۱۹6۷‬را بازی کرد‬    ‫زیاد مخاطبان در سراسر دنیا مواجه‬   ‫شان کانری بازیگر اسکاتلندی و‬     ‫دیگر خاورمیانه کمتر دیده میشود‪.‬‬    ‫جهان مدرن معاصر به سراغ ساختن‬     ‫یهودی ایرانی به فرزندان‬
‫و با وقفههایی سه فیلم دیگر از این‬   ‫بودند و از فیلمهای پرفروش به شمار‬   ‫مشهورترین بازیگر نقش جیمز باند‬    ‫به عبارت دیگر این تابو در میان‬     ‫فیلمهای داستانی رفت‪ .‬میتل کوهن‬    ‫خود در آمریکا فارسی نیز‬
                                      ‫امروز ‪۳۱‬اکتبر ‪ 2۰2۰‬در سن ‪۹۰‬‬      ‫آنان اینقدر قوی نیست که در میان‬    ‫میگوید که فیلم او تلاش برای فهم‬    ‫یاد میدهد و بر این امر‬
       ‫مجموعه را بازی کرد‪.‬‬               ‫میرفتند‪.‬‬                                          ‫بیشتر و عمیقتر خود و جهان است‪.‬‬    ‫اصرار دارد‪ .‬کل ًا میتوانم‬
‫شان کانری‪ ،‬جیمز باند را در‬      ‫شان کانری در یک خانواده تقریبا‬             ‫سالگی درگذشت‪.‬‬          ‫یهودیهای ایران هست‪.‬‬     ‫بازیگران قدیمی و بنام مانند مری‬    ‫بگویم که هم در اسرائیل و‬
‫فیلمهای «دکتر نو»‪« ،)۱۹62( ،‬از‬    ‫فقیر به دنیا آمد‪ .‬پدرش راننده کامیون‬ ‫سر توماس شان کانری اولین و‬      ‫=با این زمینه‪ ،‬داستان فیلم‬       ‫آپیک و بهرام وطنپرست نقش‬       ‫هم در آمریکا متوجه شدم‬
‫روسیه با عشق»(‪« ،)۱۹6۳‬گلدفینگر»‬    ‫و مادرش مستخدم بود‪ .‬او از ‪۱۴‬‬     ‫مهمترین بازیگر نقش جیمز باند پس‬                       ‫والدین شخصیت «اصفهان» را بازی‬     ‫که یهودیان ایرانی علاقه‬
‫(‪« ،)۱۹6۴‬تندربال»(‪« ،)۱۹6۵‬تنها‬    ‫سالگی مدرسه رها کرد و در شغلهایی‬   ‫از یک دوره بیماری امروز ‪ ۳۱‬اکتبر‬          ‫چگونه شکل گرفت؟‬      ‫میکنند که نیکا پهلوان بازیگر جوان‬   ‫زیادی به ایران و فرهنگ‬
‫دو بار زندگی میکنید (‪ )۱۹6۷‬و‬     ‫چون شیرفروشی‪ ،‬غریق نجات و‬       ‫‪ ،2۰2۰‬در سن ‪ ۹۰‬سالگی در باهاما‬    ‫‪-‬در جریان تحقیق در مورد تابوها‬     ‫ساکن آمریکا ایفاگر نقش اوست‪.‬‬
‫«الماسها ابدیاند»(‪ )۱۹۷۱‬تولید‬     ‫کارگر ساختمان مشغول به کار شد‪.‬‬    ‫درگذشت‪ .‬سینمادوستان ایرانی او را‬   ‫برای ساخت فیلم متوجه شدم که‬      ‫فیلم با یک گروه هنرپیشگان و کادر‬    ‫آن و زبان فارسی دارند‪».‬‬
‫کمپانی ‪ EON‬و آخرین بار در «هرگز‬    ‫این بازیگر اسکاتنلدی در سال‬      ‫با نام شون کانری و با دیالوگ معروف‬  ‫بیشترین حساست در بین یهودیهای‬     ‫فنی کامل ًا حرفهای در لسآنجلس‬
‫نگو هرگز» تولید کمپانی برادران وارنر‬ ‫‪ 2۰۰۰‬از سوی ملکه انگلستان لقب‬     ‫«اسم من هست باند‪ ،‬جیمز باند» به‬    ‫ایرانی نسبت به ازدواج با فرزندان‬    ‫فیلمبرداری و تدوین و آماده نمایش‬   ‫«مگر از روی نعش من رد بشی»‬
                   ‫شوالیه را کسب کرد‪ .‬شان کانری‬                        ‫خانوادههای مسلمان و کمترین‬                          ‫عنوان فیلم کوتاهی است به فارسی‬
             ‫ایفا کرد‪.‬‬                                ‫یاد میآورند‪.‬‬   ‫آن نسبت به فرزندان خانوادههای‬                 ‫شده است‪.‬‬    ‫ساخته میتل کوهن ناوارو کارگردان‬
‫کانری دو بار با نقش جیمز باند‬                        ‫جیسون کانری پسر این بازیگر‬      ‫مسیحی است‪ .‬این در حالیست که‬      ‫کیهان لندن با کارگردان این فیلم‬    ‫اسرائیلی ساکن لسآنجلس که در‬
‫خداحافظی کرد که برای بار اول‬                        ‫مشهور گفت که پدرش به هنگام‬      ‫چنانگه گفتم یهودیهای ایرانی به‬                        ‫جشنوارده فیلم یهودیان لندن که از‬
‫با پرداخت هزینهای گزاف در سال‬                        ‫خواب و در آرامش از دنیا رفته و‬    ‫کشور ایران عشق عمیقی دارند و‬            ‫گفتگویی داشته است‪.‬‬    ‫تاریخ ‪ ۵‬نوامبر تا ‪ ۱۹‬برگزار میشود‬
‫‪ ۱۹۷۱‬در فیلم سینمایی «الماسها‬                        ‫از مدتها قبل نیز وضعیت مناسب‬     ‫دلشان برای آن مملکت تنگ میشود‪.‬‬     ‫=خانم میتل کوهن‪ ،‬ایده این‬
‫ابدیاند» از این مجموعه بازی کرد‪.‬‬                                         ‫شماری از آنها به دلیل حاکمیت‬      ‫فیلم از کجا و چگونه شکل گرفت؟‬            ‫به نمایش در میآید‪.‬‬
‫پس از وقفهای ‪ ۱2‬ساله باز هم در‬                             ‫جسمانی نداشته است‪.‬‬    ‫بنیادگرایی اسلامی و احساس عدم‬                        ‫داستان فیلم پیرامون کشمکشهای‬
‫نقش جیمز باند در فیلم سینمایی‬                        ‫شان کانری اولین بازیگر ایفاگر‬     ‫امنیت آنجا را ترک کردهاند‪ .‬البته‬    ‫چرا داستان فیلم را در بستر جامعه‬   ‫بین والدین و دختر جوان آنها به نام‬
‫«هرگز نگو هرگز» برای آخرینبار‬                        ‫نقش مأمور مخفی جیمز باند در‬      ‫بگویم که به مسائل سیاسی بطور‬                         ‫«اصفهان» است که تصمیم به ازدواج‬
                                      ‫سری فیلمهای «‪ »۰۰۷‬بود که در ‪۷‬‬     ‫آشکار و صریح در این فیلم پرداخته‬        ‫ایرانی یهودی قرار دادید؟‬   ‫با یک مرد جوان ایرانی غیریهودی‬
            ‫حاضر شد‪.‬‬                       ‫فیلم سینمایی از این مجموعه حضور‬    ‫نمیشود و این موضوعات تنها از‬                         ‫گرفته‪ .‬همین به زنجیرهای نفسگیر‬
‫شان کانری در بیش از ‪ ۷۰‬فیلم‬                         ‫پیدا کرد‪ .‬علاوه بر این‪ ،‬اسکار بهترین‬ ‫لایههای زیرین داستان فیلم است‪.‬‬     ‫‪-‬ابتدا بگویم صمیمیترین دوست‬      ‫از برخوردهای درون خانواده دامن‬
‫سینمایی ایفای نقش کرد اما در‬                                           ‫کاراکترهای فیلم من بیشتر به دلایل‬   ‫من در آمریکا یک ایرانی است که‬
‫دهههای اخیر عمرش‪ ،‬حضور‬                                              ‫شخصی‪ -‬تا مشکلات سیاسی‪ -‬ایران‬      ‫از طریق او دریافتم که یک جامعه‬                 ‫میزند‪.‬‬
                                                         ‫را ترک کردهاند‪ .‬با این مشاهدات رفتم‬  ‫بزرگ یهودی ایرانی در لسآنجلس‬     ‫میتل کوهن سناریست‪ ،‬کارگردان‪،‬‬
     ‫کمرنگی در سینما داشت‪.‬‬                                          ‫به سراغ نوشتن خود سناریو که البته‬   ‫زندگی میکند‪ .‬با شروع تماس خودم‬    ‫تدوینگر و تهیه کننده فیلماست که‬
                                                         ‫به انگلیسی نوشتم و بعد به فارسی‬    ‫با ایرانیان و ایرانیان یهودی‪ ،‬روز‬   ‫موفق شده به جشنواره معتبر یهودیان‬
‫نخل طلایی جشنواره کن برای فیلمی از مصر‬                                                          ‫به روز علاقه من نسبت به جامعه‬     ‫لندن آنهم در قسمت مسابقه آن راه‬
                                                                    ‫ترجمه شد‪.‬‬    ‫ایرانیان لسآنجلس‪ ،‬چه داخل و‬      ‫یابد‪ .‬فیلمهای شرکتکننده و به ویژه‬
‫گفتنی است که امسال از بین‬             ‫سامح علا‬         ‫هفتاد و سومین دوره جشنواره‬      ‫=پیام فیلم شما را چگونه‬        ‫چه خارج از جامعه یهودی ایرانی‪،‬‬    ‫برنده در این جشنواره‪ ،‬شانس زیادی‬
‫‪ ۱8۰۰‬اثر کوتاه سینمایی‪ ،‬این‬                         ‫سینمایی کن که قرار بود امسال به‬    ‫میتوان توضیح داد؟ آیا شما‬       ‫بیشتر شد و به زودی متوجه شدم‬     ‫جهت شرکت در جشنوارههای و‬
‫فیلمها برای نمایش در فستیوال‬     ‫کننده و کارگردان الجزایریتبار‪،‬‬    ‫خاطر گسترش ویروس ُکرونا برگزار‬                        ‫که به دلیل پیشزمینهی فرهنگی‬      ‫جایزههای سینمایی معتبر دیگر در‬
‫سینمایی کن انتخاب شدند‪ :‬میترسم‬    ‫چارلز گیلبرت تهیه کننده فیلم‬     ‫نشود‪ ،‬سرانجام بطور محدود به مدت‬    ‫در این فیلم میگویید که عشق‬       ‫خودم اساساً شباهتهای فرهنگی‬      ‫گوشه و کنار دنیا از جمله برای جایزه‬
‫چهرهات را فراموش کنم (مصر)‪،‬‬      ‫«اسب وحشی»‪ ،‬دیا کولومبگاشویلی‬     ‫سه روز از ‪ 2۷‬تا ‪ 2۹‬اکتبر و با حضور‬                      ‫زیادی بین ما وجود دارد‪ .‬بنابراین‬   ‫معروف «بفتا» در لندن پیدا میکنند‪.‬‬
‫جاده موتوری ‪( 6۵‬یونان)‪ ،‬پسر لوط‬    ‫کارگردان و نویسنده و کارگردان‬     ‫شمار اندکی تماشاچی و چهرههای‬     ‫انسانی فراتر از مرزها و جداییهای‬    ‫من در میان ایرانیها‪ ،‬به قول معروف‪،‬‬  ‫بخشها و ژانرهای سینمایی مختلفی‬
‫(کلمبیا)‪ ،‬بره خدا (پرتغال)‪ ،‬گربه‬                                                             ‫خودم را در خانه یافتم‪ .‬اصولاً هم آدم‬ ‫در جشنواره یهودیان لندن وجود دارد‬
‫کوهستان (مغولستان و انگلیس)‪،‬‬       ‫فیلم «در آغاز» اهل گرجستان‪.‬‬       ‫سرشناس سینمایی برپا شد‪.‬‬          ‫دینی و فرهنگی است؟‬     ‫بسیار کنجکاوی هستم و برای کسب‬     ‫از جمله بخش فیلمهای کوتاه و بلند‪،‬‬
‫استفانی (بلژیک)‪ ،‬بنجامین‪ ،‬بنی و‬                       ‫جایزه نخل طلایی فستیوال کن‬      ‫‪-‬تماشاگران فیلم خواهند دید که‬     ‫شناخت بیشتر از این جامعه‪ ،‬تعداد‬    ‫کمدی‪ ،‬مستند‪ ،‬انیمیشن و بخشی‬
‫بن (کانادا)‪ ،‬دیوید (آمریکا)‪ ،‬کامی‬                      ‫‪ 2۰2۰‬برای بهترین فیلم کوتاه در‬    ‫بعد از اینکه «اصفهان» دوست پسر‬     ‫قابل توجهی مصاحبههای مفصل‬       ‫که عنوان مسائل خانوادگی را دارد که‬
‫بدون ارتباط (فرانسه)‪ ،‬نور ناگهانی‬                      ‫بخش رقابتی به فیلم «ستا شر»‬      ‫مسلمان خود را به پدر و مادرش‬      ‫و تحقیق انجام دادم تا دریابم که‬    ‫فیلم «مگر از روی نعش من رد بشی»‬
                                      ‫(میترسم چهرهات را فراموش‬       ‫معرفی میکند‪ ،‬این شخصیت از‬       ‫«تابوها» در میان ایرانیان یهودی‬
            ‫(انگلیس)‪.‬‬                      ‫کنم) تعلق گرفت‪ .‬این اثر محصول‬     ‫داستان خارج شده و تنها برانگیزندهی‬   ‫چیست‪ .‬در جریان این تحقیقات از‬        ‫در این گروه شرکت میکند‪.‬‬
‫تعدادی از فیلمهایی که در‬                          ‫مشترک مصر‪ ،‬فرانسه‪ ،‬بلژیک و قطر‬    ‫بحثها و برخوردهای بعدی بین‬       ‫جمله به این واقعیت دست پیدا کردم‬   ‫درهای این جشنواره به روی تمام‬
‫جشنواره کن امسال فرصت نشان‬                         ‫است‪ .‬این فیلم که ‪ ۱۵‬دقیقه است با‬   ‫والدین و «اصفهان» و بین او و خواهر‬   ‫که ایرانیان یهودی بیشتر در درون‬    ‫فیلمهایی که توسط یهودیان جهان با‬
‫دادن آنها نبود با برچسب این‬                         ‫کارگردانی سامح علا از مصر ساخته‬    ‫و برادرش میشود‪ .‬داستان فیلم‬      ‫جامعه ایرانی یهودی ازدواج میکنند‪.‬‬   ‫موضوعهای مختلف و نه لزوماً مربوط‬
‫فستیوال در جشنوارههای لوکارنو‪،‬‬                                          ‫پیرامون این اختلاف نسل و اختلاف‬    ‫والدین روی این امر اصرار دارند و نظر‬ ‫به جامعه یهودی و یا فیلمهایی که‬
‫تلوراید‪ ،‬تورنتو‪ ،‬دوویل‪ ،‬بوسان‪،‬‬                                   ‫شده است‪.‬‬    ‫نگاههای خواهرها و برادر شکل‬      ‫مساعدی نسبت به ازدواج در بیرون از‬   ‫توسط غیریهودیان راجع به مضامین‬
‫مومبای‪ ،‬ماردل پلاتا‪ ،‬نیویورک‪ ،‬رم‪،‬‬                      ‫موضوع این فیلم درباره فردی به‬                        ‫جامعه یهودیان ایرانی‪ ،‬یعنی حتی با‬   ‫یهودی ساخته شده باز است‪ .‬جشنواره‬
‫توکیو و ریو نمایش داده خواهند شد‪.‬‬                      ‫نام «آدام» است که سعی دارد بعد‬                ‫میگیرد‪.‬‬    ‫یهودیان کشورهای دیگر‪ ،‬ندارند چه‬    ‫برخلاف بخشهای محافظهکار جامعه‬
                                      ‫از ‪ 82‬روز که با یکی از دوستانش‬    ‫و اما کمیدر مورد نگاه خودم و‬      ‫برسد به باورمندان به ادیان دیگر‪ .‬این‬ ‫یهودی‪ ،‬نگرش باز و مداراگر نسبت‬
                                      ‫ترک رابطه کرده‪ ،‬با او آشتی کند‪ .‬اما‬  ‫پیامیکه سعی کردهام منتقل کنم‬                         ‫به مسائل امروزین انسانی دارد مثل ًا‬
                                      ‫برای ادامه دوستی با مشکلات زیادی‬   ‫بگویم‪ .‬من میخواستم فیلمی بسازم‬             ‫یکی از تابوهاست‪.‬‬   ‫نسبت به دگرباشان جنسی که در‬
                                                         ‫که داستان آن بسیار نزدیک به قلبم‬    ‫دیگر آنکه متوجه شدم که یهودی‬     ‫غرب با مخفف ‪ LGBT‬شناخته‬
                                                ‫روبرو میشود‪.‬‬    ‫باشد‪ .‬در میان ما‪ ،‬یهودیان خاورمیانه‪،‬‬  ‫ایران هرقدر هم تحصیلات بالا و روابط‬  ‫میشود برخوردی بسیار مداراگرایانه‬
                                      ‫در بخش فیلمهای سینه‬          ‫مانند یهودیان ایران‪ ،‬خانواده بسیار‬   ‫کاری و حرفهای گستردهای با بیرون‬    ‫دارد و فیلمهای مربوط به این گروه از‬
                                      ‫فونداسیون‪ ،‬جایزه نخست به فیلم‬     ‫با ارزش است‪ .‬من زمانی که بسیار‬     ‫از جامعه خود داشته باشند‪ ،‬در روابط‬  ‫مردم نیز در این جشنواره به نمایش در‬
                                      ‫«گربه سگ» ساخته آشمیتا چوا‬      ‫جوان بودم مشکلی مشابه با والدین‬    ‫اجتماعی اما معمولاً خود را محدود‬   ‫میآیند‪ .‬میتل کوهن خودش از اینکه‬
                                      ‫نئوگی از سازمان فیلم و تلویزیون‬    ‫خودم که «اصفهان» با والدینش دارد‪،‬‬   ‫به جامعه فرهنگی و دینی خودشان‬     ‫فیلم فارسی وی در این جشنواره‬
                                                         ‫داشتم و در برابر آنها طعیان کردم‪ .‬در‬  ‫میکنند‪ .‬البته این جالب است که‬     ‫اجازه شرکت پیدا کرده شگفت زده‬
                                            ‫کشور هند اهدا گردید‪.‬‬   ‫آن زمان متوجه نبودم که والدین من‬    ‫نسل جوان یهودی ایرانی تأکید بر‬    ‫شده و احساس خوبی دارد‪ .‬ناگفته‬
                                      ‫جایزه دوم این بخش نصیب فیلم‬      ‫در شرایطی کامل ًا متفاوت از شرایط‬   ‫حفظ سنت و هویت فرهنگی خود‬       ‫نماند که در تاریخ جشنواده یهودیان‬
                                      ‫«بدن چاق من» ساخته یلزیواتا‬      ‫من‪ ،‬بزرگ شده و پرورش یافتهاند‪.‬‬     ‫دارد و در این راه تلاش ارزندهای از‬  ‫لندن برای نخستین بار است که یک‬
                                      ‫پسیماک از مدرسه ملی فیلم‬       ‫اکنون که بالغتر شدهام برایم هیچ‬    ‫خود نشان میدهد‪ .‬برای من بسیار‬     ‫فیلم به فارسی به نمایش در میآید و‬
                                      ‫لهستان شد و جایزه سوم هم بطور‬     ‫چیز سیاه و سفید نیست‪ .‬به همین‬     ‫زیباست که نسل جوان یهودی ایرانی‬    ‫در بخش مسابقه هم شرکت میکند‪.‬‬
                                      ‫مشترک به دو فیلم «تناقضات»‬      ‫جهت من در جریان فیلم در مورد‬      ‫به فرزندان خود در آمریکا فارسی نیز‬  ‫میتل کوهن ناوارو نوه یک خانواده‬
                                      ‫ساخته لوسیا شیکو از رومانی و‬     ‫شخصیتها قضاوت و یا آنها را متهم و‬   ‫یاد میدهد و بر این امر اصرار دارد‪.‬‬  ‫یهودی یمنی‪ -‬مراکشی است که در‬
                                      ‫«میخواهم برگردم برگردم برگردم»‬    ‫محکوم نمیکنم‪ .‬هدف من ابتدا درک‬     ‫کل ًا میتوانم بگویم که هم در اسرائیل‬ ‫اوایل دهه پنجاه میلادی به اسرائیل‬
                                      ‫ساخته الیسا روزنگرن از مدرسه فیلم‬                                         ‫مهاجرت کرد‪ .‬او در آن کشور بزرگ‬
                                                              ‫تابوها و ریشههای آنهاست‪.‬‬                      ‫شده و تحصیل کرده است‪ .‬در دورهای‬
                                                 ‫برلین رسید‪.‬‬                                          ‫از زندگی خود نیز در آفریقا به عنوان‬
                                      ‫برندگان جوایز اول تا سوم جشنواره‬   ‫ادامه در صفحه ‪۱۷‬‬                               ‫خبرنگار فعالیت داشته و اکنون سه‬
                                      ‫کن به ترتیب ‪ ۱۵‬هزار یورو‪ ،‬یازده‬                                          ‫سال است که در لسآنجلس آمریکا‬
                                      ‫هزار و دویست و پنجاه یورو و ‪۷۵۰۰‬‬                                          ‫اقامت دارد و به فیلمسازی میپردازد‪.‬‬
                                                                                                ‫میتل کوهن به دلیل همین‬
                                            ‫یورو دریافت میکنند‪.‬‬                                          ‫پیشینهی شغلی در فیلمهای داستانی‬
                                      ‫هیات داوران سینه فونداسیون‬
                                      ‫فیلم کوتاه فستیوال کن ‪2۰2۰‬‬
                                      ‫عبارت بودند‪ :‬کلر برگر کارگردان‬
                                      ‫و نویسنده و برنده جایزه دوربین‬
                                      ‫طلایی جشنواره کن سال ‪،2۰۱۴‬‬
                                      ‫دمین بونارد بازیگر فرانسوی فیلم‬
                                      ‫پیشوایان‪ ،‬سلین سالت هنرپیشه‪،‬‬
                                      ‫رشید بوشارپ نویسنده‪ ،‬تهیه‬

                                      ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10