Page 5 - (کیهان لندن - سال سى و دوم ـ شماره ۶۸ (دوره جديد
P. 5

‫صفحه ‪ 5‬ـ ‪ Page 5‬ـ شماره ‪68‬‬                                              ‫نمای نزدیک در لندن؛ یادبود عباس کیارستمی‬
‫جمعه ‪ 15‬تا پنجشنبه ‪ 21‬ژوئیه ‪2016‬‬
                                                          ‫پن ‌جشنبه شب سینما کلوزآپ در این ماشین [دوربین فیل ‌مبرداری] خود را در زمان حیا ‌تشان نم ‌یدانیم‬
 ‫شیرها و گاوهای تخت جمشید‪ ،‬میهمان‬                                         ‫لندن میزبان علاقمندان آثار عباس وسیل ‌های برای نمایش حقیقت است‪ .‬و باید موقع تشییع جنازه آنها فرش‬
      ‫نمایشگاهی در ایتالیا‬                                           ‫کیارستمی بود تا با نمایش فیلم به باور من هی ‌چکس چه پیش از قرمز پهن کنیم و د‌هها هزار نفر به‬

‫اختصاص دارد دو نمادی هستند که‬      ‫بود‪ .‬یکی از مه ‌مترین مراکز تجاری و‬ ‫احمد رأفت ‪ -‬برای اولین بار برخی‬    ‫استقبالش بروند‪ .‬به هر روی نام‬     ‫انقلاب و چه پس از آن نتوانست به‬    ‫«کلوزآپ» او یادی از این سینماگر‬
‫در جهان باستان در بسیاری مناطق‬     ‫دیوا ‌نسالاری این امپراطوری که در‬  ‫اشیای موزه تخت جمشید و موزه‬      ‫کیارستمی به باور من هرگز در‬      ‫خوبی کیارستمی حقیقت را از دریچه‬      ‫مشهور ایران و جهان کرده باشد‪.‬‬
‫مطرح بود‌هاند‪ .‬شیر که با عنوان‬     ‫سال ‪ ۴۵۲‬بعد از میلاد مسیح توسط‬    ‫ملی ایران به خارج سفر کردند‪« .‬شیر‬
‫«سلطان جنگل» از او یاد م ‌یشود‪،‬‬     ‫آتیلا اشغال و به آتش کشیده شد»‪.‬‬   ‫و گاو ایران باستان در آکوئیلئا»‬     ‫سینمای جهان فراموش نم ‌یشود»‪.‬‬        ‫دوربین به نمایش بگذارد»‪.‬‬    ‫در ابتدای این مراسم جئوف اندرو‪،‬‬
‫در حالی که در دشت زندگی م ‌یکند‪،‬‬    ‫سابقه حضور باستا ‌نشناسان‬      ‫عنوان نمایشگاهی است که ‪ ۲۵‬ژوئن‬     ‫یکی از شرکت کنندگان غیر ایرانی‬    ‫یکی از شرکت کنندگان در این‬       ‫مانیا اکبری و احسان خوشبخت‬
‫زمانی در ایران و تمام مناظق‬                         ‫در موزه ملی هنرهای باستانی شهر‬     ‫حاضر در این مراسم نیز سینمای‬     ‫مراسم با بزرگداشت یاد و نام عباس‬    ‫کمی در مورد سینمای کیارستمی‬
‫بی ‌نالنهرین زندگی م ‌یکرد‪ .‬گفته‬    ‫ایتالیائی در ایران به د‌هها سال پیش‬ ‫تاریخی آکوئیلئا‪ ،‬در شمال ایتالیا‪،‬‬   ‫کیارستمی را «سینمای زندگی»‬      ‫کیارستمی به کیهان لندن گفت‪:‬‬      ‫و تاثیرات آن صحبت کردند‪ .‬مانیا‬
‫م ‌یشود آخرین شیر ایرانی را حدود‬    ‫باز م ‌یگردد‪ .‬پروفسور جوزپه توچی‪،‬‬  ‫افتتاح شد و تا ‪ ۳۰‬سپتامبر ادامه‬    ‫عنوان کرد و گفت‪« :‬کیارستمی با‬     ‫«سینمای کیارستمی مانند بسیاری‬     ‫اکبری با اشاره به تجربه شخصی‬
‫‪ ۸۰‬سال پیش شکار کردند‪ .‬شیر در‬      ‫ایرا ‌نشناس و باستا ‌نشناس معروف‬   ‫خواهد یافت‪.‬از این نمایشگاه م ‌یتوان‬  ‫بسیاری از فیل ‌مهای خود به راحتی‬   ‫از شعرهای ایرانی متعلق به یک‬      ‫خود اثر مشخص فیلم «کلوزآپ» را‬
‫فرهن ‌گهای باستانی نشان پادشاهی‪،‬‬    ‫ایتالیائی‪ ،‬بهترین سا ‌لهای عمرش را‬  ‫هر روز‪ ،‬به استثنای دوشنبه ها که‬    ‫جریان زندگی را نشان م ‌یدهد‪ ،‬یک‬    ‫جغرافیای خاص نیست‪ .‬نشانه آن را‬     ‫در زندگی خصوصی خود بیان کرد‬
‫قدرت و در مذاهبی چون میترائیسم‬     ‫در ایران صرف حفاری کرد و جامعه‬    ‫روز تعطیلی اکثر موز‌هها در ایتالیا‬   ‫زندگی ساده و البته در دسترس‪ .‬شاید‬   ‫شما م ‌یتوانید در حضور بسیاری از‬    ‫و گفت‪« :‬وقتی شما این فیلم را‬
‫نمادی همپای خورشید و نور بود‪.‬‬      ‫اروپائی ایرا ‌نشناسان را بنیانگذاری‬ ‫و کشورهای اروپاست‪ ،‬از ‪ ۸:۳۰‬تا‬     ‫برای من زندگی کردن مانند آنچه در‬   ‫غیر ایرانیان در این مراسم مشاهده‬    ‫م ‌یبینید بسیاری از مشکلات خودتان‬
‫برای سومری ها شیر نشان یکی از‬      ‫کرد که مرکز آن در رم و در موز‌های‬  ‫‪ ۱۹:۳۰‬بازدید کرد‪ .‬این نمایشگاه ‪۲۵‬‬   ‫فیلم «ده» م ‌یبینم بسیار دور از تصور‬ ‫کنید‪ .‬نام کیارستمی به عنوان‬
‫مه ‌مترین خدایان‪ ،‬یعنی مردوک بود‪.‬‬    ‫است که به یاد او برپا شده است‪ .‬از‬  ‫قطعه بسیار با ارزش را در بر م ‌یگیرد‪.‬‬ ‫باشد‪ ،‬از نظر جغرافیایی و اجتماعی‪،‬‬   ‫افتخاری جهانی همیشه ماندگار‬             ‫را فراموش م ‌یکنید»‪.‬‬
‫شیر برای هند‌وها نماد درنده خوئی‬    ‫سال ‪ ۱۹۶۴‬میلادی تا رو‌زهای انقلاب‬  ‫قطعاتی که در جریان حفاری در‬      ‫اما کیارستمی به خوبی مرا در آن‬    ‫خواهد بود اما متاسفانه مانند همیشه‬   ‫جئوف اندرو‪ ،‬نویسنده بریتانیایی‬
‫مخرب یکی از خدایانشان است‪.‬‬       ‫باستا ‌نشناسان ایتالیائی در تخت‬   ‫اماکن باستانی چون تخت جمشید‪،‬‬      ‫شرایط قرار م ‌یدهد‪ .‬دیگر فیل ‌مهای‬  ‫قدر او در ایران به درستی دانسته‬    ‫که سا ‌لها رابطه نزدیکی با عباس‬
‫مسیحیان شیر را که گفته م ‌یشود با‬    ‫جمشید کار م ‌یکردند‪ .‬یکی از آنها‬   ‫همدان‪ ،‬املش‪ ،‬کردستان‪ ،‬عمارلو و‬     ‫او نیز با شعار زندگی یک نگاه متفاوت‬  ‫نشد‪ .‬به هر صورت این ذات هنر است‬    ‫کیارستمی داشت‪ ،‬او را «هنرمندی‬
‫چشمان باز م ‌یخوابد مظهر هوشیاری‬    ‫جوزپه تیلیا بود که ‪ ۱۵‬سال سرگرم‬   ‫حاجی آباد فارس به دست آمد‌هاند و‬    ‫را ار‌ائه م ‌یکند که کمتر در سینمای‬  ‫که متعلق نه به یک زمان و نه یک‬     ‫ویژه با نگاهی خاص به دنیا» دانست‬
‫و پاسداری م ‌یدانند‪ .‬در مصر باستان‪،‬‬   ‫حفاری و مرمت در تخت جمشید‬      ‫امروز در موزه تخت جمشید و موزه‬     ‫ایران و البته جهان م ‌یتوان برای آن‬  ‫مکان خاص باشد و به همین دلیل‬      ‫و اضافه کرد که «سینمای کیارستمی‬
‫شیر با خدای خورشید رابطه مستقیم‬     ‫بود‪ .‬این باستا ‌نشناس ایتالیائی در‬  ‫ملی ایران نگهداری م ‌یشوند‪ .‬این‬    ‫نمونه آورد‪ .‬من امروز برای احترام به‬  ‫مطمئن هستم تا سا ‌لهای سال از‬     ‫م ‌یتواند دید شما را به تمام دنیا تغییر‬
‫داشت‪ .‬در تخت جمشید در بسیاری‬      ‫هفت ‌ههای اول انقلاب با شهامت‬    ‫مجموعه شامل اشیائی چون پیکره‪،‬‬     ‫کیارستمی اینجا آمدم و امیدوارم‬    ‫فیل ‌مهای کیارستمی به خوبی یاد‬     ‫دهد‪ ،‬گاه حتی شما پس از یک فیلم‬
‫از نق ‌شبرجست ‌هها شیر مشاهده‬      ‫جلوی بولدوز‌رهائی را که شیخ صادق‬   ‫ریتون‪ ،‬بشقاب‪ ،‬خنجر‪ ،‬دستبند‪،‬‬      ‫که فرصت بیشتری برای نمایش‬                          ‫با خود م ‌یاندیشید که دنیا را م ‌یشد‬
‫م ‌یشود‪ .‬در پلکان کاخ آپادانا‬      ‫خلخالی با آنها قصد تخریب تخ ‌ت‬    ‫پلاک‪ ،‬سنگ وزنه و ظر ‌فهای سفالی‬    ‫فیل ‌مهای او و بحث پیرامون آن وجود‬             ‫خواهد شد»‪.‬‬    ‫اینگونه هم دید»‪ .‬او در بخشی دیگر‬
‫نمایندگان مردم شیر و بچه شیر‬      ‫جمشید را داشت ایستاد و آنها را‬    ‫است‪ .‬اشیائی که قدمت آنها به ابتدای‬                      ‫شرک ‌تکنند‌های دیگر نیز در مورد‬    ‫از صحب ‌تهای خود تاکید کرد که‬
‫برای پادشاه هدیه م ‌یآورند‪ ،‬البته‬                      ‫دوران هخامنشی تا پایان پادشاهی‬               ‫داشته باشد»‪.‬‬   ‫کیارستمی گفت‪« :‬شاید انتخاب‬       ‫تاثیر سینمای کیارستمی در تاریخ‬
‫گاهی نیز پادشاهان به جنگ شیر‬          ‫مجبور به عق ‌بنشینی کرد‪.‬‬   ‫ساسانیان باز م ‌یگردد‪ .‬تمامی اشیائی‬  ‫با اینکه سالن سینمای کلوزآپ‬      ‫کلوزآپ برای یادبود کیارستمی یک‬
                                       ‫که در آکوئیلئا به نمایش گذارده‬     ‫گنجایش زیادی نداشت اما به‬       ‫اتفاق جالب به همراه داشته باشد‪ .‬از‬   ‫سینمای جهان ماندگار خواهد بود‪.‬‬
            ‫می رفتند‪.‬‬                       ‫شد‌هاند با نقش های دو حیوان یعنی‬    ‫فاصله کوتاهی پس از اعلام برنامه‬    ‫دید من کمتر کسی حتی م ‌یتواند‬     ‫احسان خوشبخت نیز همچنین‬
‫گاو حیوان دیگریست که در‬                                               ‫تمام بلی ‌تها فروخته شده بود‪ .‬از‬   ‫بدل کیارستمی باشد‪ .‬سینمای او‬      ‫به اولین مواجهه خود با سینمای‬
‫گذشته از نما ‌دهای مهم بوده است‬                             ‫شیر و گاو ارتباط دارند‪.‬‬   ‫نکت ‌ههای جالب برنامه حضور قابل‬    ‫یک سبک منحصر به فرد داشت که‬      ‫کیارستمی اشاره کرد و گفت‪:‬‬
‫و در هندوستان امروز نیز حیوان‬                        ‫جبرئیل نوکنده‪ ،‬مدیر موزه ملی‬      ‫توجه غیرایرانیان علاقمند به عباس‬   ‫شاید تکرار نشدنی باشد‪ .‬او سا ‌لهای‬   ‫«در زمانی کودکی و جوانی ما‪،‬‬
‫مقدسی به حساب م ‌یآید‪ .‬در مذاهب‬                       ‫ایران در حاشیه نشست مطبوعاتی‬      ‫کیارستمی در این برنامه بود که‬     ‫سال با مشکلات زیادی در ایران ماند‬   ‫کانون پرورش فکری محل نمایش‬
‫و فرهن ‌گهای گذشت ‌ه‪ ،‬و البته در‬                       ‫مربوط به این نمایشگاه که دو روز‬    ‫پن ‌جشنبه آنها را تا ساعت ‪۱۰:۳۰‬‬    ‫اما نام کیارستمی محدود نشد و او‬    ‫بسیاری از فیل ‌مها برای کودکان‬
‫برخی موارد حتی امروز‪ ،‬قربانی کردن‬                      ‫قبل از افتتاح آن در وزارت میرات‬    ‫شب مقابل پرده سینما نشاند تا‬     ‫وقتی پای خود را بیرون از مر‌زهای‬    ‫شده بود‪ .‬ما ناگهان با فیلمی به نام‬
‫جانوران مرسوم بوده است‪ .‬تصویری‬                        ‫فرهنگی ایتالیا در شهر رم برگزار شد‪،‬‬  ‫در کنار علاقمندان ایرانی‪ ،‬هم به‬    ‫ایران م ‌یگذاشت بیشتر مورد تکریم‬    ‫کلوزآپ روبرو شدیم که فیل ‌مساز‬
‫از میترا که گاوی را سر م ‌یبرد و از‬                     ‫گفت ‪«:‬گفتگو در رابطه با برگزاری این‬  ‫شخصیت و هم به آثار کیارستمی‬      ‫قرار م ‌یگرفت‪ .‬این تراژدی تاریخ‬    ‫آن را نم ‌یشناختیم»‪ .‬او درباره نگاه‬
‫خون جاری شده گندم جوانه م ‌یزند‪،‬‬                       ‫نمایشگاه در سال ‪ ۱۳۹۴‬و همزمان با‬                       ‫است که ما قدر بسیاری از هنرمندان‬    ‫خود به «کلوزآپ» گفت‪« :‬در تمام‬
‫یکی از قدیم ‌یترین نق ‌شهای قربانی‬                      ‫یرگزاری نمایشگاه «پیکر‌های برای‬         ‫ادای احترام کرده باشند‪.‬‬                      ‫مدت کیارستمی نشان م ‌یدهد که‬
                                       ‫صلح‪ :‬تندی ‌سهای پنلوپه از تخت‬
‫گردن یک حیوان است‪ .‬البته گاو‬                         ‫جمشید تا رم» آغاز شد و بالاخره‬     ‫نتیجه رسیدگی به پرونده پزشکی کیارستمی به‬
‫نماد باروری نیز بوده است‪ .‬هنوز هم‬                      ‫وارد مرحله اجرائی شد»‪ .‬گویا در‬            ‫زودی اعلام م ‌یشود‬
‫در ورودی برخی معابد هندو که به‬                        ‫جریان بازدید حسن روحانی از ایتالیا‬
‫افتخار خدائی به نام شیوا بر پا شد‌هاند‬                    ‫و در توافقنامه همکار ‌یهای فرهنگی‬   ‫پزشکان و کارشناسان از جمله رییس‬    ‫آن معدود افراد‪ ،‬همه جامعه پزشکی‬    ‫به دنبال پیگیری خانواده عباس‬
‫گاوی دیده م ‌یشود که زنان هنگام‬                       ‫بین دو کشور برگزاری این نمایشگاه‬    ‫سازمان نظام پزشکی‪ ،‬معاونین وزارت‬   ‫نیستند‪ ،‬بلکه آنها متخلفینی هستند‬    ‫کیارستمی و جامعه هنری در اعتراض‬
‫ورود به معبد دستی بر بیض ‌ههای آن‬                                          ‫بهداشت‪ ،‬وزارت دادگستری و سایر‬     ‫که به میان ما آمد‌هاند تا در پشت لباس‬ ‫به پرونده پزشکی و عمل جراحی این‬
‫م ‌یکشند تا بارور شوند‪ .‬بر مبنای‬                               ‫نهائی شده است‪.‬‬    ‫مسوولان برگزار شد و جزییات پرونده‬   ‫سفید خود را پنهان نمایند و قطعا اگر‬  ‫فیلمساز و هنرمند بنام و توانای ایران‬
‫حفار ‌یهائی که در شهر سوخته با‬                                           ‫و ریز اقدامات انجام شده برای مرحوم‬  ‫وارد هر صنف دیگری هم م ‌یشدند‪،‬‬     ‫و در واکنش به اعتراض شدید داریوش‬
‫قدمت ‪ ۷۰۰۰‬سال‪ ،‬در نزدیکی زابل‪،‬‬                        ‫نمایشگاهی با حمایت‬           ‫کیارستمی تا مرحله اعزام به کشور‬                       ‫مهرجویی فیلمساز و کارگردان ایرانی‬
‫انجام گرفته ای ‌نچنین بر م ‌یآید که‬                         ‫مالی صنایع ایتالیا‬       ‫فرانسه مورد رسیدگی دقیق قرار‬         ‫به تخلفاتشان م ‌یپرداختند»‪.‬‬   ‫نسبت به چرایی مرگ کیارستمی و‬
‫اهالی این شهر چون ایلام ‌یها گاو‬                                                             ‫طاهرخانی‪،‬عضو شورای عالی‬        ‫سه ‌لانگاری احتمالی تیم پزشکی‬
‫م ‌یپرستیدند‪ .‬پیکره معروف گاو زانو‬                      ‫البته باید به حامیان مالی این‬                  ‫گرفت‪».‬‬    ‫سازمان نظام پزشکی ضمن تاکید‬      ‫در تشخیص بیماری و نحوه درمان‬
‫زده که جامی در دست دارد و به‬                                            ‫وی ادامه داد‪ :‬در قسمتی از جلسه‬    ‫بر این نکته که قطعا بیماران چه‬     ‫وی‪،‬سازمان نظام پزشکی‪ ،‬به عنوان‬
‫دورران ایلام ‌یها باز م ‌یگردد‪ ،‬و در‬                     ‫نمایشگاه نیز اشاره کرد‪ .‬نمایشگاه‬    ‫دیروز نیز گروه پزشکی معالج وی هم‬   ‫افراد صاح ‌بنامی باشند یا خیر‪ ،‬از‬   ‫مرجع اصلی رسیدگی به شکایات‬
‫موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری‬                                           ‫حضور یافتند و به سوالات مربوطه‬    ‫حقوق مساوی برخوردار هستند‬
‫م ‌یشود‪ ،‬گویا دلیلی بر این باور است‪.‬‬                     ‫«شیر و گاو ایران باستان در آکوئیلئا»‬                     ‫خاطرنشان کرد‪ :‬سازمان نظام پزشکی‬            ‫پزشکی اعلام کرد‪:‬‬
‫در آیین میترائی جهان هستی به‬                                                       ‫پاسخ دادند‪.‬‬   ‫در بررس ‌یهای خود به گون ‌های عمل‬   ‫«جامعه هنری ایران داغدار از دست‬
‫دو گروه تقسیم م ‌یشد‪ :‬زمستان و‬                        ‫با حمایت اطاق بازرگانی ایالت ونزیا‬   ‫حریرچی خاطرنشان کرد‪ :‬متعاقبا‬     ‫م ‌یکند که حقی از هیچ شهروندی‬     ‫دادن یکی از بزرگترین هنرمندان‬
‫تابستان‪ ،‬یا سرما و گرما‪ .‬شیر نماد‬                                          ‫پرونده مراحل درمانی فرانسه هم‬     ‫ضایع نشود‪ .‬در خصوص پرونده آقای‬     ‫خود است و حزن و اندوه آنها را درک‬
‫گرما و خورشید بود‪ ،‬در حالی که گاو‬                      ‫جولیا‪ ،‬نهاد صنفی کارآفرینان ایتالیا‪،‬‬                     ‫کیارستمی نیز همین مسیر دنبال‬      ‫م ‌یکنیم؛ ولی در عین حال نباید‬
‫را نماد زمستان و سرما م ‌یدانستند‪.‬‬                                                  ‫بررسی م ‌یشود‪.‬‬   ‫م ‌یشود و باید منتظر باشیم که هیات‬   ‫زحمات تمام جامعه پزشکی را زیر‬
‫نتیجه غلبه شیر بر گاو که در برخی‬    ‫شیر بالدار اکباتان‬          ‫و به ویژه شرکت دانیلی که اخیرا دو‬   ‫به گزارش ایسنا‪،‬داریوش مهرجویی‬     ‫انتظامی نظر نهایی خود را در این‬
‫از نق ‌شبرجست ‌هها دیده م ‌یشود‪ ،‬فرا‬                     ‫قرارداد برای کارخان ‌ههای ذو ‌بآهن‬   ‫نیز در جوابیه طاهرخانی گفت‪ :‬در‬                                   ‫سوال برد»‪.‬‬
‫رسیدن نوروز و بهار و آغاز گرماست‪.‬‬                                          ‫هر قشری احتمال خطاکاری هست‬               ‫مورد اعلام کنند‪.‬‬   ‫به گزارش ایسنا‪،‬دکتر داریوش‬
                    ‫و فولاد سازی با جمهوری اسلامی بدون شک مه ‌مترین و زیب‌اترین‬         ‫ولی به طور مثال در مسوولی ‌تهای‬    ‫همچنین به گزارش پایگاه خبری‬      ‫طاهرخانی‪ ،‬ضمن اشاره به اینکه‬
                                                          ‫حساس مانند مسوولی ‌تهای هوایی‬     ‫بهداشت و درمان‪ ،‬ایرج حریرچی‪،‬قائم‬    ‫اغماض موجود در پرونده پزشکی‬
                    ‫ایران به امضاء رسانده است‪ ،‬برگزار قطع ‌های که م ‌یتوان در این نمایشگاه‬   ‫که در آن خلبانی که ‪ ۲۶۰‬مسافر را‬    ‫مقام وزیر بهداشت با اشاره به اینکه به‬ ‫کیارستمی‪،‬از طریق قانونی و در‬
                                                          ‫با خود حمل م ‌یکند یا لیدری که‬    ‫زودی نتیجه رسیدگی به روند پرونده‬    ‫کمیسیون ویژه مورد رسیدگی است‬
                    ‫م ‌یشود‪ .‬برای افتتاح این نمایشگاه دید‪ ،‬ریتون طلائی اکباتان است‪.‬‬       ‫راهنمایی خط قطارها را بر عهده‬     ‫پزشکی آقای کیارستمی اعلام خواهد‬    ‫گفت‪ :‬سازمان نظام پزشکی طبق‬
                                                          ‫دارد و یا در مورد رانندگان اتوبوس یا‬ ‫شد‪،‬گفت‪ :‬آنچه مهم است پیگیری‬      ‫وظایف قانونی خود‪ ،‬همواره این‬
                    ‫مسعود سلطان ‌یفر‪ ،‬یکی از معاونین این ریتون از نمونه معرو ‌فتر و‬       ‫جراحان‪ ‌،‬یک خطای کوچک م ‌یتواند‬    ‫پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی با‬     ‫موضوع را در دستور کار هیا ‌تهای‬
                                                                             ‫رعایت قانون و انصاف است و هیچ‬     ‫انتظامی خود داشته و در فضای کاملا‬
                    ‫حسن روحانی که مسئولیت سازمان مشاب ‌هاش که در موزه متروپولیتن‬             ‫مصیبت بزرگ به بار آورد‪.‬‬   ‫گونه کوتاهی نخواهد شد و همه‬      ‫کارشناسی و بدون هیچ اغماضی‬
                                                          ‫وی افزود‪ :‬در مورد عباس کیارستمی‬    ‫مراحل به نحو عادلانه و مطابق با‬    ‫موارد مطروحه را مورد بررسی قرار‬
                    ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و نیویورک نگهداری م ‌یشود‪ ،‬به گفته‬         ‫نیز وضعیت به این گونه است؛ وی‬     ‫اصول علمی حکم صادر خواهد شد‪.‬‬
                                                          ‫سرمایه بزرگ ملی و فرهنگی ایران‬    ‫وی گفت‪« :‬پیرو نامه وزیر بهداشت‬                 ‫می دهد‪.‬‬
                    ‫جهانگردی را عهد‌هدار است‪ ،‬در راس کارشناسان زیب‌اتر است زیرا در‬       ‫است و شاید در حد تختی قهرمان‬     ‫به رییس سازمان نظام پزشکی‪،‬‬       ‫وی تاکید کرد‪« :‬اگرچه معدود‬
                                                          ‫ملی است‪ .‬اشاره و شکایت من فقط‬     ‫روز گذشته جلس ‌های به مدت ‪۴‬‬      ‫تخلفاتی که در بین پزشکان رخ‬
                    ‫ساخت آن ظرافت بیشتری به کار‬     ‫هیاتی به ایتالیا سفر کرد‪.‬‬       ‫از پزشکانی است که در فرایند عمل‬    ‫ساعت با حضور ‪ ۳۰‬نفر از زبد‌هترین‬    ‫م ‌یدهد قابل اغماض نیست و برابر‬
                                                          ‫جراحی او سه ‌لانگاری و خطا کردند و‬                      ‫قانون باید با آن موارد برخور شود اما‬
                    ‫در مقدمه کاتالوگ ‪ ۱۱۱‬صفح ‌های رفته است‪ .‬این ریتون در موزه ملی‬
                                                                 ‫باعث مرگ او شدند‪.‬‬
                    ‫این نمایشگاه در مورد انتخاب شهر ایران در خیابان سی تیر نگهداری‬

                    ‫باستانی آکوئیلئا آمده است‪« :‬تخت م ‌یشود‪ .‬این شیر نماد هنر فلزکاری‬

                    ‫جمشید مه ‌مترین و زیب‌اترین شهر در دوران هخامنشی است‪ .‬از این جام‬

                    ‫زمان خودش بود که در سال ‪ ۳۳۰‬در آن دوران برای نوشیدن شراب‬

                    ‫قبل از میلاد مسیح به تصرف اسکندر استفاده م ‌یشده است‪ .‬نق ‌شهائی‬

                    ‫مقدونی درآمد و سه ماه بعد از اشغال مشابه این شیر‪ ،‬و جام متصل به آن‬

                    ‫در یک آت ‌شسوزی مهیب ویران شد‪ .‬که ‪ ۱۸۷۵‬گرم وزن دارد و از طلای‬

                    ‫امروز م ‌یتوان از ویران ‌ههای تخت ناب ساخته شده‪ ،‬در بسیاری از نقش‬

                    ‫جمشید‪ ،‬که ‪ ۵۰‬کیلومتر با شهر برجست ‌ههای تخت جمشید دیده‬

                    ‫شیراز در ایران امروزی فاصله دارد ‌م ‌یشود‪.‬‬

                    ‫شیر و گاو‪ ،‬دو نماد باستانی‬      ‫‪ ،‬و نشان از عظمت یک امپراتوری‬
                                       ‫دارند‪ ،‬بازدید کرد‪ .‬آکوئیلئا نیز یکی‬

                    ‫از مه ‌مترین شه ‌رهای امپراتوری روم شیر و گاو که این نمایشگاه به آنها‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10