13.5 C
London
Thursday, May 23, 2024       پنج شنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۳
برچسب احمد بارکی زاده

برچسب: احمد بارکی زاده

سالی که نکوست…

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

پیمان کوروش، منشور صلح و همزیستی

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده      

آناهیتا و «فرّ» مردم

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

خیزش ادامه داره…!

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

عزمِ جزمِ ملت

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

صد سال به از این سال‌ها!

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

سمّی که باید از ایران زدوده شود

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده      

نبردی که به پایان نزدیک می‌شود…

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

مردم علیه دشمنان مردم

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

عاقبت اقتدار!

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

مماشات جواب نمی‌دهد!

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

آنان که فقط هرآنچه می‌خواهند می‌بینند!

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

فردای ایران…

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

سقوط…

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

زندانی سیاسی

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

کشف حجاب …

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده    

چهار سال و صد روز!

©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده      

کیهان‌لایف، کیهان لندن به زبان انگلیسی

کیهان لندن را در اینستاگرام دنبال کنید

پشتیبانی مالی از کیهانِ لندن

تنها منبع مادی و معنوی کیهان لندن
شما خوانندگان هستید