فرید خلیفی – اسرائیل کشوری که همواره آماج حملات تروریست‌ها بوده و برای دفاع و حفظ سرزمین خود در طول تاریخ متحمل خسارات جانی و مالی فراوانی شده، دارای یکی از پیشرفته‌ترین ارتش‌های دفاعی جهان است. در عین حال مجموع نیروهای فعال این کشور تنها ۱۶۹۵۰۰ نفر است. از همین رو دکترین دفاعی اسرائیل بیشتر روی تجهیز ارتش به امکانات پیشرفته نظامی تاکید دارد. تا درگیری نیروی انسانی با مهاجمان به حداقل رسیده و متعاقباً نیروها متحمل خسارت جانی نشوند.

استفاده از تجهیزات مدرن نظامی تنها ویژگی نیروهای اسرائیل نیست و این کشور یکی از معدود کشورهای جهان است که زنان در ارتش حضور فعال دارند و آنها می‌توانند در مناصب حساس نظامی نیز به خدمت درآیند. تقریبا ۸۸ درصد تمام پست‌ها در ارتش برای زنان باز است. همچنین اسرائیل تنها کشور جهان است که افراد ناشنوا و کم‌شنوا در ارتش خدمت می‌کنند. این افراد در پست‌هایی به کار گرفته می‌شوند که توانایی کافی برای انجام آن را دارند.

لینک مستقیم به ویدئو