Page 2 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۸۵ (دوره جديد
P. 2

‫صفحه ‪ - Page 2 - ۲‬شماره ‪1۷51‬‬
                                                                                                     ‫جمعه ‪ ۹‬تا پنجشنبه‪ ۱5‬آبانماه ‪۱3۹۹‬خورشیدی‬

 ‫به مناسبت آغاز شصت سالگی شاهزادهی ایران‬                                       ‫راهکارهای متنوع آمریکا و بیراهههای‬
                                                              ‫تکراری جمهوری اسلامی‬
‫با من یا بدون من این تنها راه شماست‪:‬‬

  ‫اتحاد برای ایران!‬

‫خود را احتمالا رئیس جمهور تصور‬      ‫ایران و عبور از دوران سیاه قاجار تلاش‬ ‫آبانماه برای نسلهای پیش از‬      ‫=در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا‪ ،‬کاخ سفید ساختاری پیچیده‬
            ‫میکنند!‬     ‫کرد و برای اینکه این روند ادامه یابد‬  ‫انقلاب با ‪ 4‬آبان زادروز «شاه» و ‪۹‬‬        ‫برای اجرای تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی در پیش گرفته است‪.‬‬
                                        ‫آبان زادروز «ولیعهد» گره خورده بود‪.‬‬
‫با اینهمه اگرچه مدعیان ریاست‬          ‫آن را به ولیعهدش واگذاشت‪.‬‬    ‫اکنون سالهاست که ‪ ۷‬آبان نیز به نام‬  ‫دادن وزارت نفت جمهوری اسلامی و‬     ‫با اروپا اتمام حجت کرد و بلوک متحدان‬    ‫بستن منافذی که جمهوری اسلامی‬
‫جمهوری بسیارند اما تنها جانشین‬      ‫پدرش محمدرضاشاه خدمات پدر‬       ‫روز کوروش بزرگ به مناسبت ورود‬     ‫شرکتهای وابسته و همچنین شماری‬      ‫خود را به دلیل عدم همکاری اروپا تغییر‬   ‫ایران به صورت شبکهای و چند لایه از‬
‫پادشاهی هیچ ادعایی بر تاج و تخت‬     ‫را چنان گسترش داد که ارتجا ِع سرخ‬   ‫شاهنشاه هخامنشی به بابِل و اعلام‬   ‫از مدیران ارشد نفتی از جمله بیژن زنگنه‬ ‫داد‪ .‬کنفرانس ورشو آغاز رسمی تشکیل‬     ‫آنها برای دور زدن تحریمها استفاده‬
‫ندارد مگر اینکه مردم آن را بخواهند!‬   ‫و سیاه مشروعه هرگز از پس نابودی‬    ‫آزادی اسیران یهودی و فرهنگ رواداری‬  ‫وزیر نفت جمهوری اسلامی در فهرست‬     ‫جبهه مشترک علیه رژیم ایران و تلاش‬     ‫میکرد بدون همکاری دولتها و‬
‫این نکته که شاهزادهی ایران امروز‬     ‫آنها برنیامد‪ .‬ولی هنگامی که زمان‬    ‫از سوی خود مردم در ذهن نسلهای‬     ‫تحریمهایضدتروریستیپیامروشنیبه‬      ‫برای نظم مبتنی بر صلح در خاورمیانه‬     ‫نهادهای امنیتی و فعالان اقتصادی‬
‫را با دوران روی کار آمدن پدربزرگ‬     ‫«انتخاب» با «انقلاب» رسید‪ ،‬گذاشت‬    ‫جوانتر نقش بسته و با این روزها حتی‬  ‫معاملهگران دارد‪ :‬شما با رژیمی مماشات‬  ‫بود‪ .‬در حالی که چین و روسیه و‬       ‫کشورهایی که با ایران تجارت داشتند‬
‫و پدرش اشتباه نمیگیرد‪ ،‬مهمترین‬      ‫تا مردم بین «تمدن بزرگ» و «وحشت‬    ‫«هفته پادشاهی» برگزار میکنند‪.‬‬     ‫و داد و ستد میکنید که همردیف‬      ‫متحدانسنتیواشنگتنیعنیاروپاییها‬       ‫ممکن نمیبود‪ .‬امارات متحده عربی در‬
‫نقطهی قوت اوست‪ :‬یادآوری مداوم‬      ‫بزرگ» تصمیم بگیرند‪ .‬اگرچه بسیاری‬    ‫اینک صد و یک سال از تولد شاه فقید‬   ‫القاعده و داعش است و مقاماتش در‬     ‫پای خود را کنار کشیدند‪ ،‬اسرائیل و‬     ‫بین کشورهای منطقه در صدر معاملات‬
‫مسئولیت مردم در تصمیم‪ ،‬انتخاب و‬     ‫حاضر نیستند مسئولیت «انتخاب‬      ‫میگذرد و ولیعهدش شصت سالگی‬      ‫همان فهرستی قرار دارند که اسامه‬     ‫عربستان با همکاری امارات متحده‬       ‫اقتصادی با ایران قرار داشت و از همین‬
                                        ‫آغاز میکند‪ .‬آنچه در بررسی روند‬    ‫بنلادن و ابوبکر البغدادی قرار داشتند!‬  ‫عربی و کشورهایی مانند کره جنوبی و‬     ‫رو به اصلیترین حیات خلوت سپاه‬
           ‫عملکردشان!‬           ‫انقلابی» خود را بپذیرند!‬  ‫فکری و سیاسی شاهزادهی ایران جلب‬    ‫در همین ارتباط‪ ،‬صنایع اتریشی‬                            ‫پاسداران انقلاب اسلامی و دلالها‬
‫شاهزاده رضا پهلوی با اینکه بخش‬      ‫جهان سالهاست که نه تنها مانند‬     ‫توجه میکند‪ ،‬چه در گفتگوها و چه در‬   ‫«روتاکس» که موتور پهپاد به سپاه‬       ‫هندوستان جای آنها را پر کردند‪.‬‬
‫مهمی از مردم سالهاست نام خانواده‬     ‫دوران رضاشاه نیست بلکه با زمانی‬    ‫کتابهای «نسیم دگرگونی» و «زمان‬    ‫پاسداران انقلاب اسلامی میفروخت‬     ‫آنچه ترامپ برای انزوای تهران نیاز‬              ‫تبدیل شده بود‪.‬‬
‫و خودش را صدا میزنند اما نه از این‬    ‫هم که مردم با دیدن صورت رهبر‬      ‫انتخاب» و شعار «امروز فقط اتحاد» و‬  ‫اولین شرکتی است که همکاری خود‬      ‫دارد با سرشت سرمایهداری و بازار آزاد‬    ‫واسطهها از طریق شرکتهای‬
‫اقبال و محبوبیت سوء استفاده میکند‬    ‫مرتجعشان در ماه «ولی فقیه» را بر‬    ‫به تازگی نیز «پیمان نوین»‪ ،‬از یکسو‬                      ‫منطبق است‪ :‬امنیت و تضمین سود‬        ‫خاکستری و صوری با استفاده از‬
‫و نه جنبش اجتماعی را به سرنوشت‬      ‫«شاه» ترجیح دادند نیز بسیار تفاوت‬   ‫پختگی و تجربهی وی از «مردم» بطور‬        ‫را با رژیم ایران متوقف کرد‪.‬‬  ‫سرمایه! شکست ناگزیر برجام و ناکامی‬     ‫شبکه بانکی امارات اقدام به خرید و‬
‫فردی خود گره میزند‪ .‬تلاشش بیقید‬     ‫دارد‪ .‬شاهزادهی ایران در گفتگوها به‬   ‫کلی‪ ،‬و از سوی دیگر پایبندی وی به‬   ‫درواقع ترامپ با اجرای تحریمهای‬     ‫اصرار اروپا بر حفظ آن‪ ،‬با یا بدون آمریکا‪،‬‬ ‫فروش محصولات نفتی و پتروشیمی‬
‫و شرط است و این را در پیمان نوین نیز‬   ‫صراحت تأکید کرده است که دفاع از‬    ‫مبانی مردمی و م ّلی بسی فراتر از خود‬ ‫مرتبط با تروریسم‪ ،‬با قفل کردن در و‬   ‫در همین نکته نهفته است‪ .‬امنیت و سود‬    ‫ایران کرده و از طریق آبهای جنوبی‬
‫که فراتر از وی و اکنون‪ ،‬به گستردگی‬    ‫نهاد پادشاهی کار طرفداران این نهاد‬                      ‫قورت دادن کلیدش‪ ،‬لغو احتمالی این‬    ‫سرمایهای که جمهوری اسلامی نه تنها‬     ‫کشور کالا و تجهیزات به ایران منتقل‬
‫ایران و آینده‪ ،‬تنظیم شده میتوان دید‪:‬‬   ‫است و نه پادشاه! چنانکه طرفداری از‬           ‫و خانوادهاش است‪.‬‬   ‫تحریمها را در صورت پیروزی بایدن‬     ‫قادر به تأمین و تضمین آن نیست بلکه‬     ‫میکردند‪ .‬در بین این محصولات‪،‬‬
‫با من یا بدون من! تنها راه شما اتحاد‬   ‫نهاد ریاست جمهوری نیز وظیفهی‬      ‫پدربزرگش رضاشاه برای رشد و آبادی‬   ‫دشوار و پیچیده کرد‪ .‬امنیتزدایی از‬    ‫موجب اختلال و کارشکنی در آن است!‬      ‫قطعات هواپیما و آلیاژها و تجهیزات با‬
                     ‫طرفداران جمهوریست و نه آنهایی که‬                       ‫تجارت و معامله با جمهوری اسلامی‬                          ‫کاربری دوگانه مانند انواع موتور که برای‬
         ‫برای ایران است!‬                                           ‫زیر عنوان قوانین ضدتروریسم دست جو‬        ‫انزوای مرگبار‬           ‫ساختن موشک و پهپاد مورد استفاده‬
                                                           ‫بایدن را در کاخ سفید برای مماشات با‬                        ‫قرار میگیرند و یا کیتهای الکترونیک‬
‫جامعه در التهاب و امید؛ نظام در هراس براندازی‬                                     ‫رژیم ایران میبندد و برای تحت فشار‬    ‫هراس و نگرانی بخش خصوصی‬          ‫نیز وجود داشت‪ .‬بخشی از ارز حاصل‬
                                                           ‫قرار دادن آن باز میگذارد‪ .‬پیش از‬    ‫و شرکتهای بینالمللی از مجازات‬       ‫از صادرات کشور نیز از طریق بانکها‬
‫پروتکلهای ُکرونا در سطح شهرها فعال‬    ‫در حاشیه اعتراضات آبان ‪ ۹8‬حضور‬             ‫از صفحه ‪1‬‬      ‫این وی در ‪ ۱3‬سپتامبر در مقالهای‬     ‫و پیامدهای حضور در اقتصاد ایران‬      ‫و مؤسسات مالی اماراتی یا مستقر در‬
‫شده بودند حالا قرار است برای نظارت‬    ‫داشتند نیز اشاره کرده و گفته عدهای‬                      ‫در سیانان نوشت «ما به استفاده از‬    ‫به سرعت آنها را که هرگز امنیت و‬      ‫امارات به جمهوری اسلامی میرسید و‬
                     ‫شلوغ کردند‪ ،‬عدهای دیگر نیز به‬      ‫اصولگرا و اصلاحطلب نگران‬      ‫تحریمهای هدفمند علیه ایران در زمینه‬   ‫اطمینان نسبت به معاملات خود با‬       ‫یا از طریق واریز به حسابهای شخصی‬
   ‫بر اصناف نیز وارد عمل شوند‪.‬‬    ‫تماشا ایستادند‪ ،‬اما اگر این موضوع‬        ‫سرنوشت نظام‬         ‫نقض حقوق بشر‪ ،‬حمایت از تروریسم و‬    ‫جمهوری اسلامی نداشتند فراری داد‪.‬‬      ‫و شرکتهای مربوطه‪ ،‬به جیب گروههای‬
‫بهنام نیک منش‪ ،‬سرپرست معاونت‬       ‫میخواست شعلهور شود میبایست‬                          ‫برنامههای موشکی ادامه خواهیم داد و‬   ‫بخشی از شرکتها و مؤسسات از جمله‬      ‫سیاسی و شبهنظامی همسو با تهران و‬
‫بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران‬     ‫یک میلیون آدم در تهران به خیابانها‬   ‫یکسال پیش در آبان ‪ ،۹8‬جامعهی‬     ‫برای فشار به آن همگرایی بینالمللی‬    ‫غولهای تجاری در آسیا اما از هر دو‬     ‫فعالیتهای تروریستی سرازیر میشد‪.‬‬
‫با بیان اینکه «پیشنهاد داده شد که‬                        ‫ملتهب و ناراضی به بهانهی گران شدن‬                       ‫سو‪ ،‬جمهوری اسلامی و آمریکا‪ ،‬امتیاز‬     ‫در این میان‪ ،‬دور زدن تحریمها‬
‫نیروهای بسیج به کمک سایر بازرسان‬                 ‫میآمد‪.‬‬    ‫بنزین به خیابانها ریخت و خونینترین‬           ‫ایجاد میکنیم‪».‬‬    ‫میخواستند‪ .‬در حالی که رژیم ایران نه‬    ‫مستلزم همکاری دولت و وزارتخانهها‪،‬‬
‫در موضوع نظارت باشند» گفته که‬      ‫با افزایش فشارها‪ ،‬پتانسیل اعتراضی‬   ‫اعتراضات مردمی علیه جمهوری‬      ‫حالا واشنگتن امیدوار است با تشدید‬    ‫تنها جز ارزانفروشی و «ایرانفروشی» و‬    ‫بانک مرکزی و سپاه پاسداران انقلاب‬
‫‪ 45۰۰‬نیروی بسیجی برای نظارت بر‬      ‫جمعیت خاموش که باهنر از آنها نیز‬    ‫اسلامی را در چهار دهه گذشته رقم زد‪.‬‬  ‫تلاطمهای سیاسی و اقتصادی در ایران‬    ‫کالا در برابر نفت و تولیدات پتروشیمی‬    ‫اسلامی از یکسو و شبکههای مافیایی‬
‫بازارها و جلوگیری از گرانفروشی وارد‬   ‫احساس نگرانی میکند‪ ،‬به ظرفیتی‬     ‫حالا پس از اعتراضاتی که بر اساس‬    ‫رژیم وامانده و بیدفاع پشت میز مذاکره‬  ‫چیزی برای عرضه ندارد بلکه بیثبات و‬     ‫و دلالان واسطههای منطقهای و‬
                     ‫عظیم در عمل تبدیل میشود‪ .‬این‬      ‫گزارشهای مختلف ‪ 2۰۰‬تا ‪ ۱5۰۰‬نفر‬    ‫بنشیند تا آمریکا شروط خود را به آن‬   ‫بیآینده نیز هست‪ ،‬ایالات متحده اما با‬    ‫بینالمللی از سوی دیگر است و اینها‬
        ‫عمل خواهند شد‪.‬‬      ‫همان نکته مهمی است که این روزها‬    ‫جان باخته‪ ،‬هزاران نفر مفقود و زخمی‬  ‫بقبولاند‪ .‬اما این فقط یکسوی ماجرا‬    ‫دستهای پر و گامهای استوار به سراغ‬     ‫همه باید در جهت اهدافی باشد که از‬
‫در اظهار نظر دیگری علیرضا رزم‬      ‫بر اضطراب و نگرانی مقامات جمهوری‬    ‫و بازداشت و زندانی شدهاند‪ ،‬جامعه‬   ‫و سیاست کاخ سفید است! در سوی‬      ‫آنها رفت‪ .‬هندوستان یکی از خریداران‬     ‫یک «اتاق فکر» هدایت میشود‪« :‬بیت‬
‫حسینی وزیر «صمت» در حاشیه‬                            ‫ایران همچنان در التهاب توأم با امید‬  ‫دیگر‪ ،‬علی خامنهای رهبر سیاسی و‬     ‫اصلی نفت ایران دست رد بر سینهی‬
‫جلسه کمیسیونهای مجلس شورای‬               ‫اسلامی افزوده است‪.‬‬    ‫برای رسیدن به «ایران بدون جمهوری‬   ‫مذهبی جمهوری اسلامی بارها تاکید‬     ‫محمدجواد ظریف کوبید و در عوض‬                 ‫علی خامنهای»‪.‬‬
‫اسلامی در جمع خبرنگاران گفته‪:‬‬      ‫خبرگزاری رویترز ابتدای دیماه‬                         ‫کرده است که اشتباه برجام را تکرار‬    ‫با ترامپ که اسفند ‪ ۱3۹8‬به هند رفته‬     ‫ضر به ی ا قتصا د ی آ مر یکا ا ز‬
‫«نیروهای بازرسی سازمان حمایت و‬      ‫‪ ۹۶‬در گزارشی به نقل از یک مقام‬            ‫اسلامی» بسر میبرد‪.‬‬   ‫نخواهد کرد و پای هیچگونه مذاکره با‬   ‫بود توافقهای نظامی و اقتصادی چند‬      ‫طریق امارات به چرخهی دور زدن‬
‫بازرسان سازمانهای صمت استانها‬      ‫مطلع درون نظام اعلام کرد که تعداد‬   ‫مقامات امنیتی جناحهای مختلف‬      ‫آمریکا نخواهد رفت‪ .‬اگر او و اطرافیانش‬                       ‫تحریمها توسط جمهوری اسلامی‪ ،‬با‬
‫با همراهی و همکاری بسیجیان عزیز‬     ‫کشتهشدگان ‪ ۱5۰۰‬نفر بوده است‪.‬‬      ‫حکومت‪ ،‬پتاسنیل اعتراضات را بیش از‬   ‫چنانکه وانمود میکنند واقعا داغدار‬         ‫میلیارد دلاری امضا کرد‪.‬‬     ‫«عادیسازی» روابط این کشور و دیگر‬
‫در سراسر کشور به ابزارهای هوشمند‬     ‫این خبرگزاری نوشت با آغاز اعتراضات‪،‬‬  ‫هر کارشناس و تحلیلگری درک کرده‬    ‫قاسم سلیمانی و تشنهی انتقام باشند‪،‬‬   ‫هندوستان در کنار ژاپن و کره جنوبی‬     ‫کشورهای عربی منطقه با اسرائیل‬
‫مورد نیاز برای کنترل و نظارت بر بازار‬  ‫خامنهای «بیقرار» شده و در جلسه‬                        ‫پس مذاکره با آمریکا منتفی است! اما‬   ‫مشتری حدود ‪ ۶5‬تا ‪ ۷۰‬درصد نفت‬        ‫تکمیل شد و تصویری واقعی از شکست‬
‫مجهز شدهاند و روند تشدید نظارت بر‬    ‫ای با مقامات حکومتی خواستار پایان‬       ‫و درباره آن هشدار میدهند‪.‬‬   ‫چه بسا مشکل جمهوری اسلامی در‬      ‫ایران بود‪ .‬اکنون آنها نه تنها نفت ایران‬  ‫جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت‪:‬‬
                     ‫بخشیدن به اعتراضات شد؛ درواقع‬     ‫جواد امام یکی از چهرههای اصلی‬     ‫جای دیگری باشد‪ :‬رهبر رژیم هیچ‬      ‫را نمیخرند بلکه کارشناسان میگویند‬     ‫باد تانکهای پلاستیکی آیتاللهها پشت‬
     ‫بازار را اجرایی میکنند»‪.‬‬    ‫دستور سرکوب خونینی که محمدرضا‬     ‫اصلاحطلبان و رئیس «بنیاد باران»‬    ‫راه و چارهای جز بیراهههای تکراری‬    ‫ژاپن یک و نیم میلیارد دلار‪ ،‬کرهجنوبی‬
                     ‫باهنر از آن به عنوان «جمع و جور»‬    ‫متعلق به حجتالاسلام محمد خاتمی‬    ‫ندارد! چرا که موافقت علی خامنهای‬    ‫‪ ۶‬میلیارد دلار و هند ‪ ۷‬میلیارد دلار از‬    ‫خاکریز «جبهه مقاومت» خالی شد!‬
   ‫راهی جز تغییر نیست‬         ‫کردن اعتراضات یاد میکند توسط‬      ‫با اشاره به شرایط اقتصادی موجود‬    ‫با مذاکره یعنی فشار حداکثری پاسخ‬    ‫طلبهای ایران را بلوکه کرده و پرداخت‬    ‫هدف کاخ سفید با «پیمان ابراهیم» و‬
                     ‫خامنهای رهبر جمهوری اسلامی‬       ‫کشور و بنبست بینالمللی نسبت به‬    ‫داده و نظام و رهبرش را به عقبنشینی‬   ‫نمیکنند‪ .‬برآوردها نشان میدهد رقمی‬     ‫«عادیسازی» روابط اعراب و اسرائیل‪،‬‬
‫از ابتدای سال ‪ ۹۹‬نیروهای بسیج‬                          ‫احتمال تکرار اعتراضات آبان هشدار‬                       ‫حدود ‪ ۱۰۰‬میلیارد دلار در اروپا و‬      ‫گذشته از جنبههای سیاسی و تاریخی‬
‫و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که‬                ‫صادر شد‪.‬‬    ‫داده و گفته که «در وضعیت هشدار‬
‫نقش پررنگی در سرکوب معترضان در‬                                            ‫وا داشته؛ یعنی فروریختن اقتداری که‬   ‫چیزی حدود‪ 4۰‬میلیارد دلار پول ایران‬     ‫آن‪ ،‬تشکیل اتحاد استراتژیک در برابر‬
‫تظاهرات سراسری سالهای گذشته‬         ‫جان مردم به لب رسیده‬                ‫جدی قرار داریم»‪.‬‬   ‫جز اسکلتی پوسیده از آن باقی نمانده‬   ‫در چین مسدود است‪ .‬این ارقام از یکسو‬    ‫سلطهجوییهای منطقهای جمهوری‬
‫داشتهاند به اسم مقابله با ُکرونا در سطح‬                     ‫جواد امام همچنین گفته است «امروز‬   ‫است‪ .‬مخالفت با مذاکره یعنی ادامهی‬    ‫موفقیت آمریکا در فشار بینالمللی بر‬     ‫اسلامی است‪ .‬این پیمان و اتحاد که به‬
                     ‫در این میان‪ ،‬مشکلات اقتصادی به‬     ‫فشارها بر مردم نسبت به سال گذشته‬   ‫ورشکستگی همهجانبه و گامهای سریع‬     ‫تهران و از سوی دیگر شکست سیاستها‬      ‫عنوان یکی از میراثهای سیاسی ترامپ‬
     ‫شهرها سازماندهی شدهاند‪.‬‬     ‫عنوان مهمترین عامل بروز اعتراضات‬    ‫و پیش از کرونا یا حتی آبان ماه ‪۹8‬‬   ‫به سوی فروپاشی نظامی که مردم آن‬     ‫و انزوای مرگبار جمهوری اسلامی را به‬    ‫ثبت خواهد شد‪ ،‬اگر وی پیروز انتخابات‬
‫با اینهمه هرآنچه در صحنه سیاسی و‬     ‫خیابانی نسبت به آبان گذشته‬       ‫بیشتر شده و در نتیجه نارضایتیها هم‬                                            ‫سوم نوامبر باشد یکی از دلایل اصلی‬
‫اجتماعی ایران در جریان است گویای‬     ‫شدیدتر شده و تعداد تجمعات صنفی‬                                  ‫را نمیخواهند‪.‬‬             ‫تصویر میکشد‪.‬‬      ‫موفقیتهای آتی او خواهد بود و اگر جو‬
‫این حقیقت است که قدرت و امید‬       ‫و اعتصابهای چندروزه اصناف مختلف‬         ‫افزایش پیدا کرده است»‪.‬‬   ‫در این میان‪ ،‬روی کار آوردن یک‬                           ‫بایدن راهیکاخ سفید شود‪ ،‬راه بازگشت‬
‫مردم برای داشتن کشوری آزاد و آباد‬    ‫نیز بیشتر شده‪ .‬افزایش تجمعات‬      ‫این فعال اصلاحطلب در تشریح‬      ‫«دولت نظامی» که مدتهاست مطرح‬       ‫«تحریمهای ضدتروریستی»‬          ‫نداردومیبایستسیاستهایخاورمیانه‬
‫بدون جمهوری اسلامی افزایش یافته‬     ‫اعتراضی در شرایط ُکرونا نشان از‬    ‫وضعیت اقتصادی مردم گفته که طی‬     ‫میشود و خود از اثرات تحریمها و فشار‬    ‫یعنی‪ :‬در را قفل کن کلید را‬        ‫را بر اساس همین میراث بنا کند!‬
‫و روند تاریخی فروپاشی جمهوری‬       ‫همان آتش سوزان زیر خاکستر دارد‬     ‫یک سال گذشته «عدهای از مردم‬      ‫حداکثریست گرچه ممکن است راهی‬
‫اسلامی وارد مرحلهی شمارش معکوس‬      ‫که خواب را از چشمان جناحین نظام‬    ‫شغل خود را از دست دادهاند‪ ،‬تعدادی‬   ‫برای مذاکره با آمریکا به نظر برسد اما‬       ‫قورت بده!‬             ‫کنفرانس ورشو مبداء رسمی‬
                                        ‫درآمدشان کاهش چشمگیر داشته و از‬    ‫میتواند در جهت یکدستتر کردن‬                               ‫نظم مبتنی بر صلح‬
            ‫شده است‪.‬‬           ‫و رهبرشان ربوده است‪.‬‬    ‫سوی دیگر تورم افسارگسیخته باعث‬    ‫نظام به عنوان واپسین راهکار جهت‬     ‫وزارت خزانهداری دولت ترامپ در‬
‫در چنین شرایطی است که مقامات‬       ‫از سوی دیگر سرکوب اعتراضات آبان‬    ‫افزایش نارضایتیها شده است و دولت‬   ‫حفظ آن باشد‪ .‬راهکاری که با توجه‬     ‫واپسین روزهای باقی مانده به انتخابات‬    ‫سیاست کلی آمریکا در قبال رژیم ایران‬
‫نظام با اعتراف ناخواسته به موج‬      ‫‪ ۹8‬با وجود جان باختن و زندانی شدن‬   ‫هم نتوانسته درخصوص مسئله تحریم‪،‬‬    ‫به شرایط جامعه و ظرفیت اعتراضات و‬    ‫آمریکا نیز علیه رژیم ملایان فعال است‪.‬‬   ‫در چارچوب کمپین فشار حداکثری با‬
‫براندازی و فعالیت براندازان‪ ،‬در مورد‬   ‫هزاران نفر‪ ،‬اتحاد و همگرایی میان‬    ‫کسری منابع و فشارهای معیشتی اقدام‬   ‫نارضایتیهای عمومی چه بسا فروپاشی‬    ‫قرار دادن افراد و نهادهای ایرانی و خارجی‬  ‫هدف مهار رژیم از طریق مقابله با‬
‫آن اظهار نظر کرده و نسبت به فروپاشی‬   ‫مردم را علیه جمهوری اسلامی بیشتر‬                       ‫جمهوری اسلامی را که به پایان عمر‬    ‫در «فهرست تحریمهای ضدتروریستی»‬       ‫اقدامات تروریستی و قطع درآمدهای‬
‫و سرنگونی نظام به همدیگر هشدار‬      ‫کرد‪ .‬هرچند به دلیل شرایط ویژه ُکرونا‬         ‫جدی صورت دهد»‪.‬‬     ‫ناکارآمد و بدخیم خود نزدیک میشود‬    ‫یک «تحریم مضاعف» است‪ .‬قرارگرفتن‬      ‫اقتصادی آن در فوریه ‪( 2۰۱۹‬بهمن‬
                     ‫اعتراضات خیابانی در ماههای گذشته‬    ‫اصولگرایان نیز مانند اصلاحطلبان‬                        ‫سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در‬       ‫‪ )۱3۹۷‬در کنفرانس ورشو بطور رسمی‬
            ‫میدهند!‬     ‫شکل نگرفت اما کمپینها و اعتراضات‬    ‫نگران بروز اعتراضات جدید مردم‬               ‫شتاب بخشد‪.‬‬     ‫فهرست سازمانهای تروریستی از سوی‬      ‫اعلام شد‪ .‬در آن کنفرانس بود که آمریکا‬
‫اگر تا سالهای گذشته مقامات‬        ‫ایرانیان در خیابانهای مجازی توئیتر‬   ‫هستند‪ .‬محمدرضا باهنر نایب رئیس‬                        ‫آمریکا دست ایالات متحده را برای‬
‫جمهوری اسلامی و رسانههای وابسته‬     ‫به خوبی قدرت واقعی مردم در برابر‬    ‫مجلس شورای اسلامی پیشین در‬       ‫حامد محمدی‬               ‫شکار قاسم سلیمانی باز گذاشت‪ .‬قرار‬
‫از به کار بردن واژه «برانداز» به‬     ‫نظام را نشان میدهد که یکی از آنها‬   ‫زمان اعتراضات آبان ‪ ،۹8‬به تازگی‬
‫شدت خودداری میکردند اما حالا‬                          ‫گفته که نیروهای امنیتی «توانستند‬
‫درباره براندازی و براندازان تعبیر و‬       ‫هشتگ ‪#‬اعدام_نکنید بود‪.‬‬     ‫آبانماه را جمع و جور کنند و گرنه به‬
‫تفسیر میکنند! این در حالیست که‬      ‫از آبان سال گذشته تا کنون‪ ،‬فاصله‬    ‫سمت انقلاب یا انقلاب مخملی حرکت‬
‫براندازان جمهوری اسلامی همهی‬       ‫و رویارویی مردم با حکومت هر روز‬    ‫میکرد و اصل ًا قابل جمع کردن نبود»‪.‬‬
‫افراد و گروههای منتقد و مخالفی‬      ‫عمیقتر شده و نهادهای مسئول در‬     ‫او البته نگفته آنچه وی «جمع و‬
‫هستند که به «اصلاح» و «تحول»‬       ‫کنار ایجاد فضای رعب و وحشت‪،‬‬      ‫جور» کردن مینامد‪ ،‬کشتن صدها‬
‫در جمهوری اسلامی باور نداشته و‬      ‫نیروهای سرکوب امنیتی و انتظامی‬     ‫تن و زخمی شدن و دستگیری هزاران‬
‫خواهان تغییر کامل و بدون تفسیر‬      ‫را برای مقابله با اعتراضات مردم آماده‬
‫و تبصرهی نظام جمهوری اسلامی و‬                              ‫شهروند معترض بوده است‪.‬‬
‫جایگزینی آن با ساختاری دموکرات و‬                 ‫میکنند‪.‬‬    ‫باهنر معتقد است «کسانی که‬
‫متکی بر حاکمیت ملی و اصول حقوق‬      ‫صدور حکم اعدام برای بیش از ‪۱۰‬‬     ‫احساس میکنند حقشان ادا نشده و‬
‫بشر هستند‪ .‬شمار معتقدان به براندازی‬   ‫نفر از شرکتکنندگان در اعتراضات‬     ‫یا مطالباتشان پاسخی دریافت نکرده‬
‫جمهوری اسلامی به ویژه از دیماه ‪۹۶‬‬    ‫سراسری سه سال گذشته و اجرای‬      ‫است یا از طرف حاکمیت ظلمی به‬
‫در شهرهای مختلف ایران و همچنین‬      ‫حکم اعدام نوید افکاری و مصطفی‬     ‫آنها روا شده است‪ ،‬طبیعی است که‬
‫در بدنهی نظامی و غیرنظامی نظام‬      ‫صالحی از جمله جنایاتی است که با‬    ‫به دنبال گوشه و جایی میگردند که‬
‫افزایش یافته و در انتظار فرصت مناسب‬   ‫هدف رعبآفرینی و زهرچشم گرفتن‬      ‫مطالباتشان را مطرح کنند؛ اینها تبدیل‬
‫هستند تا فروپاشی کنترلشدهی رژیم‬                         ‫به یکسری کینه و عقدهها و در نهایت‬
                          ‫از معترضان انجام گرفت‪.‬‬   ‫تبدیل به یک بشکه باروت میشوند»‪.‬‬
         ‫را تحقق ببخشند‪.‬‬     ‫در آنسو‪ ،‬نیروهای بسیج که پیشتر‬     ‫او حتی به «جمعیت خاموش» که‬
                     ‫به بهانه «امر به معروف» برای رعایت‬
 ‫روشنک آسترکی‬
   1   2   3   4   5   6   7