Page 3 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۸۵ (دوره جديد
P. 3

‫صفحه ‪3‬ـ ‪ Page 3‬ـ شماره ‪1۷51‬‬
‫جمعه ‪ 3۰‬اکتبر تا پنجشنبه ‪ 5‬نوامبر‪2۰2۰‬‬

‫تلاش ناکام رژیم ایران برای «اثرگذار‬                      ‫سه حمله تروریستی مسلمانان افراطی در فرانسه و عربستان!‬
‫بودن» در مناقشه قرهباغ؛ توافق ارمنستان‬                     ‫مسلمان افراطی «اللهاکبر»گویان یک زن را در «نیس» سر برید!‬
‫و آذربایجان در واشنگتن بر سر آتشبس‬

‫بین شبهنظامیانی که به منطقه قرهباغ‬   ‫= فرماندار شهرستان‬             ‫نهایت با گلوله پلیس کشته شد‪.‬‬             ‫را محکوم نمود‪.‬‬   ‫‪ 2۹‬اکتبر ‪ 2۰2۰‬برابر با هشتم آبان‬      ‫=فردمهاجمدرشهرنیس‬
‫سرازیر شدند اعضای القاعده و داعش‬    ‫خداآفرین‪ :‬گزارشهای اولیه‬        ‫همزمان در برابر کنسولگری فرانسه‬     ‫خبرگزاری رویترز گزارش داده که‬     ‫‪ ۱3۹۹‬در برابر کلیسای نتردام در‬       ‫سر یک زن میانسال را که‬
                    ‫از خسارات مربوط به اصابت‬        ‫در شهر جده عربستان سعودی نیز‬      ‫به دنبال این حادثه جلسه نمایندگان‬   ‫شهر نیس در جنوب فرانسه رخ داد‪.‬‬       ‫برای دعا به کلیسا رفته بود‪،‬‬
         ‫نیز حضور دارند‪.‬‬    ‫راکتها [به خاک ایران]‬         ‫فردی مهاجم با چاقو به نگهبان امنیتی‬   ‫در پارلمان فرانسه تعلیق و یک دقیقه‬   ‫در این حمله فرد تروریست با نعرههای‬     ‫با چاقو از تن جدا کرده‪ .‬یکی‬
‫یگانهای زمینی و زرهی ارتش‬        ‫ثبت شده اما به دلیل تداوم‬                                               ‫«اللهاکبر» به کلیسای نتردام نزدیک شد‬    ‫از قربانیان دیگر این حادثه‬
‫جمهوری اسلامی نیز در مرزهای شمال‬    ‫درگیریها و احتمال ادامه‬         ‫کنسولگری حمله و او را زخمی کرد‪.‬‬          ‫سکوت اختیار شده است‪.‬‬    ‫و با چاقو به چند نفر حمله کرد‪ .‬فرد‬
‫غربی ایران به حالت آمادهباش در آمدند‬  ‫فرود راکتهای دیگر‪ ،‬برآورد‬       ‫سفارت فرانسه در عربستان طی‬       ‫یک جلسه فوری نیز برای بررسی‬      ‫مهاجم همچنین سر یک زن میانسال‬         ‫خادم کلیسا بوده است‪.‬‬
‫اما رسانههای داخلی بیشتر اقدامات‬    ‫خسارات و میزان ریالی‬          ‫بیانیهای اعلام کرد‪« :‬یک نگهبان دفتر‬   ‫این رویداد فجیع به ریاست وزیر‬     ‫را که برای دعا به کلیسا رفته بود‪ ،‬با چاقو‬ ‫=در دهکده مونفاوه از‬
‫مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‬  ‫آن باید توسط کارشناسان‬         ‫کنسولی فرانسه در جده مورد حمله با‬    ‫کشور فرانسه در وزارت کشور برگزار‬    ‫از تن جدا کرد‪ .‬یکی از قربانیان دیگر این‬  ‫توابعشهرآوینیوندرجنوب‬
                    ‫مربوطه با تمام جزئیات ارائه‬      ‫چاقو قرار گرفت‪ .‬این فرد کارمند یک‬    ‫شده‪ .‬همچنین امانوئل ماکرون رئیس‬                          ‫فرانسهنیزفردیمسلحقصد‬
        ‫را منعکس میکنند‪.‬‬                                            ‫جمهوری فرانسه به شهر نیس سفر و از‬       ‫حادثه خادم کلیسا بوده است‪.‬‬     ‫تیراندازی به مردم را داشت‬
‫وزارت خارجه آمریکا و نمایندگان‬                ‫شود‪.‬‬          ‫شرکت امنیتی خصوصی بود‪».‬‬                         ‫در پی این حمله دو زن و یک مرد‬       ‫اما با حضور پلیس این فرد با‬
‫دولتهای ارمنستان و جمهوری‬        ‫=برخی رسانهها احتمال‬          ‫محمدالغامدیسخنگویاطلاعرسانی‬          ‫محل حادثه بازدید کرده است‪.‬‬    ‫جان باخته و چند نفر زخمی شدند‪.‬‬       ‫پلیس درگیر و در نهایت با‬
‫آذربایجان که جمعه ‪ 23‬اکتبر (‪ 2‬آبان)‬   ‫دادند جمهوری اسلامی‬          ‫پلیس مکه گفته است که «نیروی ویژه‬    ‫پلیس از مردم خواسته به محل حادثه‬    ‫کریستین استروسی شهردار نیس‬
‫به دعوت مایک پمپئو وزیر خارجه‬      ‫در پی ایجاد «منطقه حائل‬        ‫امنیت دیپلماتیک سعودی توانست یک‬     ‫نزدیک نشوند‪ .‬هنوز هویت فرد مهاجم‬    ‫به خبرنگاران گفت‪ :‬چند نفر که در‬        ‫گلوله پلیس کشته شد‪.‬‬
‫آمریکا به واشنگتن رفتنند در یک بیانیه‬  ‫امن مرزی» بین ارمنستان‬         ‫شهروند چهل ساله را پس از حمله با‬    ‫از سوی مقامات فرانسه اعلام نشده ولی‬  ‫کلیسا در حال عبادت بودهاند‪ ،‬مورد‬      ‫= همزمان در برابر‬
‫مشترک که یکشنبه ‪ 25‬اکتبر (‪ 4‬آبان)‬    ‫و آذربایجان باشد‪ .‬حتی‬         ‫سلاح تیز و برنده به یک نگهبان امنیتی‬  ‫این فرد دستگیر و به دلیل جراحت به‬   ‫حمله مردی که چاقوی بزرگی در‬        ‫کنسولگری فرانسه در شهر‬
‫منتشر شد‪ ،‬بر سر اجرای آتشبس‬       ‫مطرح شده که احتمال دارد‬        ‫در کنسولگری فرانسه در جده که منجر‬                       ‫دست داشت و فریاد «الله اکبر» سر‬      ‫جده عربستان سعودی نیز‬
‫انساندوستانه به توافق رسیدند‪ .‬این‬    ‫نیرویهای ایرانی وارد خاک‬                                ‫بیمارستان انتقال یافته است‪.‬‬  ‫داده بود‪ ،‬قرار گرفتند‪ .‬او بعد از کشتن‬   ‫فردی مهاجم با چاقو به‬
‫آتشبس از ساعت ‪ 8‬بامداد دوشنبه به‬                         ‫به جراحات وی شد‪ ،‬بازداشت کند‪».‬‬    ‫دادستانی ضدتروریسم فرانسه اعلام‬                          ‫نگهبان امنیتی کنسولگری‬
‫وقت محلی در این منطقه اجرا میشود‪.‬‬         ‫ارمنستان شوند‪.‬‬       ‫پس از این حمله سفارت فرانسه در‬     ‫کرده‪ :‬پروندهای را به منظور تحقیق‬        ‫دو مرد‪ ،‬سر زنی را هم برید‪.‬‬
‫دو کشور هفته گذشته نیز به بر سر‬     ‫=گزارشهای غیررسمی‬           ‫عربستان سعودی از شهروندانش در این‬    ‫درباره این حمله به عنوان «ارتکاب قتل»‬ ‫شهردار نیس گفت‪ :‬قتل این افراد‬         ‫حمله و او را زخمی کرد‪.‬‬
‫آتشبس توافق کرده بودند اما خیلی‬     ‫حاکیستدربینشبهنظامیانی‬         ‫کشورخواستتابیشترینمیزاناحتیاط‬                         ‫شبیه کشته شدن ساموئل پتی معلم‬       ‫= ز ما مد ا ر ا ن بر خی‬
‫زود آن را شکستند و درگیریها ادامه‬    ‫که به منطقه قرهباغ سرازیر‬                              ‫و «اقدام به قتل» گشوده است‪.‬‬   ‫تاریخ در چند روز پیش بود‪ .‬قاتل پس‬     ‫کشورهای مسلماننشین‬
                    ‫شدنداعضایالقاعدهوداعش‬               ‫و مراقبت را رعایت کنند‪.‬‬   ‫اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه ‪2۹‬‬    ‫از مجروح شدن با گلوله پلیس دستگیر‬     ‫مانند مقامات جمهوری‬
            ‫پیدا کرد‪.‬‬                       ‫این حملات چند روز پس از ترور‬      ‫اکتبر ساعاتی بعد از حمله مرگبار یک‬                        ‫اسلامی در ایران و دولت‬
‫برخی رسانهها احتمال دادهاند که‬           ‫نیز حضور دارند‪.‬‬       ‫یک آموزگار تاریخ به دست یک مهاجم‬    ‫مسلمان افراطی با چاقو در کلیسای شهر‬      ‫و به بیمارستان منتقل گردید‪.‬‬     ‫اسلامگرایاردوغاندرترکیه‬
‫جمهوری اسلامی در پی ایجاد «منطقه‬    ‫= درگیریهای قرهباغ‬           ‫مسلمانچچنیتباردرحومهشهرپاریس‬      ‫نیس‪ ،‬با فرانسه ابراز همبستگی کرد و‬   ‫به دنبال این واقعه‪ ،‬محمد موسوی‬       ‫با اعتراض به حمایت امانوئل‬
‫حائل امن مرزی» بین ارمنستان و‬      ‫مهر تاییدی بر واماندگی‬         ‫و حمایت امانوئل ماکرون از آزادی بیان‬  ‫خواهان همبستگی علیه نفرتپراکنان‬    ‫رئیس «شورای فرانسوی آئین اسلام»‬      ‫ماکرون رئیس جمهوری‬
‫آذربایجان باشد‪ .‬حتی مطرح شده که‬     ‫سیاست خارجی جمهوری‬           ‫به مناسبت انتشار کاریکاتورهایی درباره‬                     ‫که اهل مراکش است‪ ،‬از مسلمانان مقیم‬     ‫فرانسه در دفاع از آزادی‬
‫احتمال دارد نیرویهای ایرانی وارد‬    ‫اسلامی است‪ .‬مقامات تهران‬        ‫پیامبر اسلام توسط نشریه «شارلی ابدو»‬                 ‫شد‪.‬‬    ‫فرانسه خواست به نشانه همبستگی با‬      ‫بیان و انتشار کاریکاتورهای‬
‫خاک ارمنستان شوند‪ .‬هنوز هیچیک‬      ‫ازآغازدرگیریبارهاپیشنهاد‬                            ‫دو ساعت پس از حمله تروریستی شهر‬    ‫هموطنان خود‪ ،‬جشنهای مربوط به‬        ‫محمد از سوی مجله شارلی‬
‫از مقامات نظامی و سیاسی در ایران‬    ‫میانجیگری بین ایروان و باکو‬                ‫رخ داده است‪.‬‬    ‫نیس‪ ،‬حمله دیگری در دهکده مونفاوه از‬  ‫ولادت پیامبر اسلام را که قرار است در‬    ‫ابدو به تبلیغات ضدآزادی و‬
                    ‫را مطرح کردند اما رهبران‬        ‫این آموزگار کاریکاتوری از این مجله‬   ‫توابع شهر آوینیون در جنوب فرانسه رخ‬  ‫روزهای جمعه‪ ،‬شنبه و یکشنبه برگزار‬     ‫ضد کشور فرانسه پرداخته‬
 ‫واکنشی به این خبرها نشان ندادهاند‪.‬‬   ‫آن دو کشور نه تنها به آن‬        ‫طنز را به شاگردانش نشان داده و با آنها‬ ‫داد‪ .‬فردی مسلح که به روایتی چاقویی‬   ‫شود لغو کنند‪ .‬موسوی این جنایت در‬      ‫و از احساسات مذهبی عوام‬
‫فرماندار شهرستان خداآفرین گفته‬     ‫اعتنایی نکردند بلکه در‬         ‫به گفتگو درباره آن پرداخته بود‪ .‬پس از‬  ‫در دست داشت و به روایت دیگر قصد‬    ‫کلیسا را حرکتی تروریستی خواند و آن‬
‫خسارات ناشی از اصابت راکتهای‬      ‫نهایت نمایندگان خود را برای‬      ‫ترور این آموزگار‪ ،‬امانوئل ماکرون رئیس‬  ‫تیراندازی به مردم را کرده بود‪ ،‬هنگام‬                          ‫سوء استفاده میکنند‪.‬‬
‫طرفهای درگیر در مناقشه قرهباغ به‬    ‫حل اختلاف به واشنگتن‬          ‫جمهوری فرانسه در سخنانی از آزادی‬    ‫حمله به عابران با پلیس درگیر شد و در‬
‫نقاط مرزی این شهرستان باید پس‬                         ‫بیان و کاریکاتورهایی که موضوع آنها‬                                            ‫روز پنجشنبه ‪ 2۹‬اکتبر ‪ 2۰2۰‬برابر با‬
‫از اتمام مناقشه جمعبندی شود‪ .‬علی‬             ‫فرستادند‪.‬‬       ‫پیامبر مسلمانان است حمایت کرد‪.‬‬     ‫ملاقات سفیر استرالیا در ایران با دکتر‬                       ‫هشتم آبان ‪ ۱3۹۹‬سه مسلمان افراطی‬
‫امیریراد توضیح داده «گزارشهای‬                         ‫سخنان امانوئل ماکرون با واکنش برخی‬   ‫کایلی مور گیلبرت زندانی انگلیسی‪-‬‬                         ‫سه حمله تروریستی انجام دادند‪ .‬دو‬
‫اولیه توسط عوامل فرمانداری تهیه و‬    ‫با ادامه درگیریها در منطقه قرهباغ‬   ‫از زمامداران کشورهای مسلماننشین‬                                              ‫حمله در شهر نیس و دهکده مونفاوه از‬
‫تدوین و در آن کلیات موضوع اصابت‬     ‫کوهستانی میان ارمنستان و آذربایجان‬   ‫از جمله جمهوری اسلامی درر ایران و‬      ‫استرالیایی در زندان قرچک‬                           ‫توابع شهر آوینیون در جنوب فرانسه و‬
‫راکتها درج شده است‪ ،‬اما به دلیل‬     ‫یگانهای زرهی و مکانیزه نیروی زمینی‬   ‫دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان‬                                              ‫یک حمله در مقابل کنسولگری فرانسه‬
‫تداوم درگیریها و احتمال ادامه فرود‬   ‫سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوم‬   ‫در ترکیه روبرو شد‪ .‬آنها با سوء استفاده‬ ‫دکتر مورگیلبرت استاد خاورمیانه دانشگاه ملبورن‬                   ‫در شهر جده در عربستان سعودی انجام‬
‫راکتهای دیگر‪ ،‬برآورد خسارات و‬      ‫آبانماه در مرزهای شمال غرب کشور‬    ‫از احساسات مذهبی عوام به تبلیغ علیه‬                                            ‫شده است‪ .‬بر اثر این حملات دست کم‬
‫میزان ریالی آن باید توسط کارشناسان‬   ‫از جمله جلفا و خداآفرین مستقر شد‪.‬‬   ‫آزادی بیان و کشور فرانسه پرداختهاند‪.‬‬  ‫به دو سال است به اتهام جاسوسی‬     ‫کنفرانس به ایران به گروگان گرفته‬      ‫چهار نفر جان باخته و چند نفر مجروح‬
                    ‫محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی‬    ‫روز چهارشنبه ‪ ۷‬آبان شماری از‬      ‫در ایران زندانی است‪ ،‬تلاشهایی‬              ‫شده دیدار کرد‪.‬‬
  ‫مربوطه با تمام جزئیات ارائه شود‪».‬‬  ‫سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که برای‬  ‫بسیجیها و حزباللهیها در اعتراض به‬    ‫را برای آزادی او شروع کردهاند‪.‬‬                                        ‫شدند‪.‬‬
‫به گفته این مقام استانی «تا کنون بر‬   ‫بازدید از مناطق شمال غربی ایران‬    ‫آنچه توهین دولت فرانسه به مقدسات‬    ‫آنها معتقدند سیاست پشت پرده‬      ‫دکتر گیلبرت تا کنون چند بار در‬       ‫نخستین حمله بامداد روز پنجشنبه‬
‫اثر اصابت راکتهای طرفهای درگیر‬     ‫به نقطه صفر مرزی رفته بود مدعی‬     ‫اسلامی و پیامبر مسلمانان خواندند در‬   ‫دولت استرالیا در این مورد راه به‬    ‫زندان اوین دست به اعتصاب غذا و‬
‫در جنگ قرهباغ‪ ،‬یک باب ساختمان‬      ‫شده «نسبت به امنیت و آرامش مردم‬    ‫مقابل سفارت فرانسه در تهران تجمع‬    ‫جایی نبرده است‪ .‬دولت این کشور‬     ‫اعتراض زده و به همین دلیل به‬        ‫=دکتر گیلبرت در سال‬
‫در شهرستان خداآفرین به طور کامل‬     ‫کشورمان با کسی تعارف نداریم!» او‬    ‫کردند‪ .‬معترضان شعار میدادند‪« :‬این‬    ‫مدتها زندانی بودن کایلی مور‬      ‫عنوان مجازات به زندان قرچک محل‬       ‫‪ ۲۰18‬به دعوت دانشگاه‬
‫تخریب شده و‪ 3۰‬باب از اماکن مسکونی‬    ‫در اظهاراتی ُگنگ گفته «تغییری در‬    ‫همه لشکر آمده به عشق احمد آمده» و‬    ‫گیلبرت را در ایران اعلام نکرده بود‬   ‫نگهداری زندانیان عادی و جنایی‬       ‫«الزهرا» (مدرسه عالی‬
‫و دامی نیز در مقیاسهای مختلف از‬     ‫ژئوپولتیک مرزها را نمیپذیریم و این‬   ‫«لبیک یا رسول الله‪ ،‬لبیک یا محمد»‪.‬‬   ‫تا آنکه روزنامه تایمز لندن خبر آن را‬                       ‫دختران) و دانشگاه ادیان و‬
‫قبیل ترکیدگی دیوارها و شکستن‬      ‫موضوع خط قرمز جمهوری اسلامی‬                                                      ‫تبعید شده است‪.‬‬      ‫مذاهب در قم برای شرکت در‬
‫شیشهها دچار آسیب شده است‪».‬‬                           ‫کارشناس مسائل سیاسی در امور‬                  ‫منتشر کرد‪.‬‬    ‫بعد از نقل مکان اجباری و تهدیدآمیز‬     ‫هفتمینکنفرانسبینالمللی‬
‫درگیریهای قرهباغ مهر تاییدی بر‬                ‫ایران است‪».‬‬   ‫خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج‬     ‫تایمز نوشت‪ :‬مدتی است یک خانم‬      ‫دکتر گیلبرت به زندان قرچک‪ ،‬وزارت‬      ‫شیعهشناسی به ایران سفر‬
‫واماندگی سیاست خارجی جمهوری‬       ‫مقامات سیاسی و نظامی جمهوری‬      ‫فارس است‪ ،‬تمام اتهامات علیه خود‬     ‫بریتانیایی‪ -‬استرالیایی که ماهها در‬   ‫خارجه استرالیا با انتشار بیانیه ای‪،‬‬
‫اسلامی است زیرا مقامات تهران از آغاز‬  ‫اسلامی از آغاز جنگ میان ارمنستان‬    ‫را به شدت تکذیب کرده است‪.‬وی‬       ‫ایران بوده به اتهام جاسوسی به بیست‬   ‫جمهوری اسلامی را مسئول سلامت و‬               ‫کرده بود‪.‬‬
‫درگیری بارها پیشنهاد میانجیگری بین‬   ‫و آذربایجان بارها به طرفهای درگیر‬   ‫از زمان بازداشت توسط نیروهای‬                          ‫حفظ جان این استاد شهروند استرالیا‬     ‫= کایلی مور گیلبرت‬
‫ایروان و باکو را مطرح کردند اما رهبران‬ ‫در مورد هرگونه اخلال در امنیت مرد ِم‬  ‫امنیتی در فرودگاه هنگام بازگشت به‬       ‫سال زندان محکوم شده است‪.‬‬     ‫دانست و خواهان دسترسی فوری‬         ‫چندی قبل به خانوادهاش‬
‫آن دو کشور نه تنها به آن اعتنایی‬    ‫ساکن مناطق مرزی هشدار دادند اما‬    ‫کشورش‪ ،‬در سلول انفرادی در شرایط‬     ‫کایلی مور گیلبرت چندی قبل به‬                           ‫نوشت به وی در مقابل‬
‫نکردند بلکه در نهایت نمایندگان‬     ‫بیاثر بود‪ .‬در هفتههای اخیر چندین‬    ‫سختی بسر برده و از حداقل امکانات‬    ‫خانوادهاش نوشت به وی در مقابل‬             ‫کنسولی با وی شد‪.‬‬      ‫جا سو سی بر ا ی سپا ه‬
‫خود را برای حل اختلاف به واشنگتن‬    ‫راکت و گلوله توپ که در قرهباغ شلیک‬   ‫محروم بوده است‪ .‬وی نزدیک به‬       ‫جاسوسی برای سپاه پاسداران انقلاب‬    ‫خانواده کایلی مور گیلبرت نیز‬        ‫پاسداران انقلاب اسلامی‪،‬‬
‫فرستادند‪.‬حسن روحانی ‪ ۱5‬مهرماه‬      ‫میشد منحرف و به خاک ایران و‬      ‫دوسال روی زمین خوابیده و به دلیل‬                        ‫از دولت استرالیا به خاطر اخطار‬
‫و محمدرضا پورمحمدی استاندار‬       ‫مناطق مسکونی اصابت کرد که تعدادی‬    ‫کوشش برای برقرار کردن ارتباط با‬       ‫اسلامی‪ ،‬پیشنهاد آزادی دادهاند‪.‬‬   ‫به رژیم تهران تشکر و حمایت‬          ‫پیشنهاد آزادی دادهاند‪.‬‬
‫آذربایجان شرقی ‪ 3۰‬مهرماه پیشنهاد‬    ‫زخمی برجا گذاشت و به خانه و املاک‬   ‫دیگر زندانیان مورد ضرب و شتم قرار‬    ‫او که فارغ التحصیل دانشگاه‬       ‫کردند‪ .‬اخیرا دوستان و همکاران‬       ‫=دکتر گیلبرت تا کنون‬
‫میانجیگری بین ارمنستان و جمهوری‬     ‫مردم خسارت وارد آورد‪.‬دخالت ترکیه‬                        ‫کمبریج و استاد دانشگاه ملبورن و‬    ‫دانشگاهی این استاد که نزدیک‬        ‫چند بار در زندان اوین‬
‫آذربایجان را مطرح کردند‪ .‬محمدجواد‬    ‫در جنگ قرهباغ و پشتیبانی رجب طیب‬              ‫گرفته است‪.‬‬                                              ‫دست به اعتصاب غذا و‬
‫ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی‬      ‫اردوغان از آذربایجان به یک تهدید‬    ‫کایلی در نامه ای به خانواده اش از‬                                             ‫اعتراض زده و به همین‬
‫نیز ‪ ۷‬مهرماه در تماسهای تلفنی‬      ‫امنیتی برای ایران تبدیل شده است‪.‬‬    ‫شکنجههای روحی شکایت نموده و‬                                                ‫دلیل به عنوان مجازات به‬
‫جداگانهای با جیحون بایراموف وزیر‬    ‫اردوغان دهها شبهنظامی عرب سوری‬     ‫چند بار دست به اعتصاب غذا زده و‬                                              ‫زندان قرچک محل نگهداری‬
‫خارجه جمهوری آذربایجان و زهراب‬     ‫از مخالفان بشار اسد را برای حمایت‬   ‫سه بار اقدام به خودکشی کرده است‪.‬‬                                             ‫زندانیان عادی و جنایی‬
‫مناتسکانیان وزیر خارجه ارمنستان‬     ‫از آذربایجان به قرهباغ اعزام کرد‪ .‬این‬ ‫دکتر گیلبرت در سال ‪ 2۰۱8‬به‬
‫پیشنهاد میانجیگری را مطرح کرد که‬    ‫نیروها که عمل ًا مزدور ترکیه شدند در‬  ‫دعوت دانشگاه «الزهرا» (مدرسه عالی‬                                                 ‫تبعید شده است‪.‬‬
                    ‫کمترین فاصله با مرز ایران مستقرند‪.‬‬   ‫دختران) و دانشگاه ادیان و مذاهب‬
     ‫مورد استقبال قرار نگرفت‪.‬‬   ‫درواقع همان نیروهایی که سپاه‬      ‫در قم برای شرکت در هفتمین‬                                                 ‫چند روز پیش نسرین ستوده وکیل‬
                    ‫پاسداران در سوریه با آنها میجنگید‬   ‫کنفرانس بینالمللی شیعهشناسی به‬                                              ‫دادگستری که در زندان بسر میبرد‬
                    ‫اکنون بیخ گوش ایران اردو زدهاند‪.‬‬                                                                 ‫از انتقال دکتر کایلی مور گیبلرت‬
                    ‫گزارشهای غیررسمی حاکیست در‬              ‫ایران سفر کرده بود‪.‬‬                                             ‫استاد دانشگاه در استرالیا به دلیل‬
                                        ‫روشی که جمهوری اسلامی در این‬                                               ‫اعتراضهای مداوم و اعتصاب به عنوان‬
                                        ‫سالها غالبا برای کشاندن استادان و‬                                             ‫تنبیه به زندان قرچک خبر داده بود‪.‬‬
                                        ‫کارشناسان معروف بینالمللی به بهانه‬                                            ‫به دنبال این تغییر مکان‪ ،‬وزارت‬
                                        ‫شرکت در سمینارها و کنفرانسهای‬                                               ‫امور خارجه استرالیا از سفیر آن‬
                                        ‫علمی در ایران و سپس بازداشت آنان‬                                             ‫کشور خانم لیندال ساکس در تهران‬
                                        ‫و پیشنهاد معاوضه آنها با ماموران‬                                             ‫خواست به دیدار دکتر گیبلرت در‬
                                        ‫زندانی خود در آن کشورها به کار‬
                                                                                                         ‫زندان قرچک ورامین برود‪.‬‬
                                                     ‫میبرد‪.‬‬                                             ‫خانم سفیر هم با استاد دانشگاه‬
                                                                                                     ‫که از سوی رژیم جمهوری اسلامی‬
‫کیها ِن شما ‪ ،‬کیها ِن لندن‬       ‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                                            ‫در مقابل آزادی یک ایرانی زندانی‬
                                                                                                     ‫در استرالیا که قصد تهیه آلات و‬
  ‫‪@KayhanLondon‬‬            ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                                                             ‫ابزار هستهای و نظامی در استرالیا‬
  ‫‪@kayhanlondon‬‬                                                                                            ‫داشته‪ ،‬در سفر مطالعات و حضور در‬
  ‫‪@kayhanlondon‬‬             ‫‪@KayhanLife‬‬
  ‫‪https://t.me/kayhan_london‬‬
                      ‫‪@kayhanlife‬‬

                      ‫‪@KayhanLife‬‬
                      ‫‪https://kayhanlife.com/‬‬
                     ‫‪newsletters-subscription‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8