Page 4 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۸۵ (دوره جديد
P. 4

‫صفحه ‪ - Page 4 - 4‬شماره ‪1۷51‬‬
                                                                                                    ‫جمعه ‪ ۹‬تا پنجشنبه‪ ۱5‬آبانماه ‪۱3۹۹‬خورشیدی‬

‫ساخت و ساز مشکوک زیرزمینی در تأسیسات اتمی‬                                        ‫«اداره مردم با الگوهای نظامی» از نتایج نشست‬
 ‫نطنز؛ رافائل گروسی‪ :‬ذخایر اورانیوم ایران برای‬                                     ‫آنلاین نظامی‪ -‬امنیتی برای ارتقاء «تابآوری م ّلی»!‬
    ‫ساخت یک بمب اتمی کافی نیست‬
                                                                                                    ‫=جلالی رئیس سازمان‬
                                        ‫= تصاویر ماهوارهای‬            ‫تظاهرات مردم در تهران مقابل دانشگاه پلیتکنیک (امیرکبیر) خیابان حافظ بعد‬    ‫پدافند غیرعامل‪ :‬تهدیدات‬
                                        ‫نشان میدهد رژیم ایران‬                ‫از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین زمستان‪1398‬‬           ‫مردممحور شدند؛ برای‬
                                        ‫جادهای جدید به جنوب‬                                                   ‫اداره مردم به الگوی جامع‬
‫تصاویر ماهوارهای ثبت شده از تاسیسات نطنز توسط موسسه «پلنت لبز»‬         ‫نطنز و به سوی تأسیسات‬          ‫تابآوری و استقامت ملی میتواند‬      ‫در این الگوی جامع دفاعی «نیازمند‬    ‫دفاعی با رویکرد «نظامی» و‬
                                        ‫غنیسازیساختهاستکهبه‬           ‫موجب بازدارندگی شود و دشمن را‬      ‫رویکرد نظامی و غیرنظامی برای اداره‬
‫راهاندازی یک مرکز زیرزمینی غنیسازی‬    ‫سبب شده تا تهران محدودیتهای‬      ‫ارتفاعاتکوهستانیمیرسد‪.‬‬          ‫نسبت به ادامه فشار مأیوس کند و‬     ‫مردم هستیم و اداره مردم در شرایط‬      ‫«غیرنظامی» نیاز داریم!‬
  ‫اورانیوم در نطنز را تأیید کرده بود‪.‬‬  ‫برنامه اتمی خود را کنار بگذارد و‬    ‫کارشناسانمیگوینداحتمالاً‬         ‫میتواند در صورت تداوم فشار از کشور و‬                      ‫=باقری رئیس ستادکل‬
                     ‫همزمان جو بایدن نیز ابراز تمایل کرده‬  ‫تأسیساتی است که از طریق‬         ‫مردم به خوبی حفاظت و صیانت کند‪».‬‬         ‫بحران یک ضرورت است‪».‬‬     ‫نیروهایمسلح‪:‬یکیازارکان‬
‫رافائل گروسی مدیر آژانس بینالمللی‬    ‫از طریق مذاکره با جمهوری اسلامی به‬   ‫حفرتونلبهصورتزیرزمینی‬          ‫گرچه به نظر میرسد بین جناحین‬      ‫ارتقاء تابآوری مردم با الگوی نظامی‬   ‫مهم قدرت و قوت کشور‬
‫انرژی اتمی به آسوشیتدپرس گفته ایران‬   ‫توافق برگردد‪ .‬حالا نتیجه انتخابات در‬                      ‫رژیم بر سر منافع و سهمخواهی از‬     ‫روتوش شدهی همان رعب و وحشت و‬      ‫ارتقاءتابآوریم ّلیاستکه‬
‫ساختن مرکز زیرزمینی برای تولید‬      ‫ایالات متحده احتمالاً تعیین میکند که‬   ‫در دست ساختمان است‪.‬‬          ‫قدرت اختلاف وجود دارد اما وقتی پای‬   ‫سرکوب با باتوم و اسلحه و زندان و قتل‬  ‫میتواند موجب بازدارندگی‬
‫سانتریفیوژ در نطنز را آغاز کرده است‪.‬‬   ‫آمریکا چه رویکردی در پیش خواهد‬     ‫= رافائل گروسی مدیر‬           ‫اصل نظام و «کشتی واحده» در میان‬                        ‫شود و دشمن را نسبت به‬
‫او با بیان این مطلب اعلام کرد ایران‬                       ‫آژانس بینالمللی انرژی اتمی‬        ‫باشد همگی همسو میشوند‪ .‬چنانکه‬             ‫عام شهروندان است‪.‬‬
‫میزان ذخایر اورانیوم غنیشده با غلظت‬                ‫گرفت‪.‬‬    ‫در مصاحبه با آسوشیتدپرس‬         ‫نظامیها و سپاهیها و اصولگرایان‬        ‫لزوم ارتقاء تابآوری مردم‬       ‫ادامه فشار مأیوس کند‪.‬‬
‫پایین خود را افزایش داده اما این میزان‬  ‫تصاویر ماهوارهای منتشر شده توسط‬    ‫تٔایید کرده ایران ساختن‬         ‫همان حرفی را میزنند که اصلاحطلبان‬    ‫محمد باقری در این نشست همچنین‬     ‫=جواد امام فعال سیاسی‬
‫هنوز به اندازه لازم برای ساخت یک بمب‬   ‫سایت فضایی مستقر در سانفرانسیسکو‬    ‫مرکز زیرزمینی برای تولید‬         ‫و دولت میگویند‪ .‬اسحاق جهانگیری‬     ‫گفت «هدف دشمن این است که م ّلت‬     ‫اصلاحطلب‪ :‬فشارها بر مردم‬
                     ‫نشان میدهد‪ ،‬از ماه اوت ‪ ،2۰2۰‬ایران‬   ‫سانتریفیوژ در نطنز را آغاز‬        ‫معاون روحانی و از اعضای ارشد حزب‬    ‫ایران راهبردها و سیاستهای تحمیلی‬    ‫نسبت به سال گذشته پیش‬
        ‫اتمی نرسیده است‪.‬‬     ‫جادهای جدید به جنوب نطنز و به سوی‬                        ‫کارگزاران سازندگی نیز میگوید اولویت‬   ‫آمریکا را بپذیرد‪ .‬هرچند که ظاهر آن‬   ‫از کرونا یا حتی آبان ماه ‪98‬‬
‫وی همچنین اعلام کرد تصاویر‬        ‫تأسیسات غنیسازی ساخته است‪ .‬یک‬                ‫کرده‪.‬‬        ‫دولت بالا بردن میزان تابآوری اقتصادی‬  ‫این است که ایران را به پای میز مذاکره‬ ‫بیشترودرنتیجهنارضایتیها‬
‫ماهوارهای‪ ،‬نشانه واضحی از حفاری در‬    ‫تصویر ماهوارهای دیگر روز دوشنبه‬    ‫= کاظم غریب آبادی‬            ‫م ّلت است‪ .‬به بیان ساده اگر این سخنان‬  ‫بکشاند اما میزی است که نتیجه مذاکره‬  ‫هم افزایش پیدا کرده است‪.‬‬
‫کوههای اطراف نطنز در استان اصفهان‬    ‫نشان داد که سایت از وجود وسایل و‬    ‫نماینده دائمی جمهوری‬           ‫به زبان صراحت ترجمه شوند‪ ،‬معنی آن‬    ‫از قبل تعیین شده است و آن تسلیم‬
‫نشان نمیدهد و ساختن مرکز جدید‬      ‫تجهیزات ساختمانی پاکسازی شده‪ .‬به‬    ‫اسلامی در سازمانهای‬           ‫این است که جمهوری اسلامی در ایران‬    ‫ملت ایران در برابر خواست آمریکای‬    ‫روز دوشنبه پنجم آبان شماری از‬
‫مورد نظر ایران یک فرآیند طولانی‬     ‫عقیدهبرخیتحلیلگران‪،‬محلاینسایت‬     ‫بینالمللی‪ :‬ایران بعد از‬         ‫از نارصایتیها و تظاهرات و عصیان مردم‬  ‫جنایتکار است‪ .‬خواستهای که هیچگاه‬    ‫مقامات نظامی جمهوری اسلامی در‬
                     ‫نزدیک منطقهای است که در گذشته‬     ‫عملیاتخرابکارانهوانفجاردر‬                            ‫با آرمانها و اهداف و رویکرد انقلاب‬   ‫یک نشست امنیتی با عنوان «پدافند‬
            ‫خواهد بود‪.‬‬                        ‫سایتهستهاینطنز‪،‬تصمیم‬                ‫به شدت در هراس است‪.‬‬                         ‫غیرعامل و افزایش تابآوری» شرکت‬
‫گروسی همچنین تأکید کرد جزئیات‬      ‫میدانتیر نیروهای امنیتی بوده است‪.‬‬   ‫گرفته تمامی زنجیرههای‬          ‫پیش از این سردار حسین نجات‬             ‫اسلامی انطباقی ندارد‪».‬‬   ‫کردند که به خاطر شیوع ویروس ُکرونا‬
                     ‫تحلیلگران مرکز مطالعات منع‬       ‫ماشینهای جدید تحقیق و‬          ‫معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب‬    ‫او هشدار داد که «اگر قوی نباشیم‬
      ‫این پرونده محرمانه است‪.‬‬    ‫گسترشسلاحهایهستهایوهمچنین‬       ‫توسعه خود را به زیرزمین‬         ‫اسلامی با اختراع عبارت «ناجنبش»‬     ‫نمیتوانیم منافعمان را در مقابل دشمن‬      ‫به صورت آنلاین برگزار شد‪.‬‬
‫کاظم غریب آبادی نماینده دائم‬       ‫جیمز مارتین در انستیتوی مطالعات‬                         ‫و توهین به مردم معترض گفته بود‬     ‫حفظ کنیم»‪ .‬وی برای «قوی شدن»‬      ‫در این نشست محمد باقری رئیس‬
‫جمهوری اسلامی در سازمانهای‬        ‫بینالمللی میدلبری نیز میگویند که‬           ‫منتقلکند‪.‬‬         ‫«مدل جدید براندازی غرب برای‬                          ‫ستاد کل نیروهای مسلّح‪ ،‬غلامرضا‬
‫بینالمللیروزچهارشنبه‪ 28‬اکتبرگفت‬     ‫در این محل یک سایت در حال حفر‬                          ‫براندازی‪ ،‬ناجنبش اجتماعی است که‬             ‫چنین راهکار داد‪:‬‬   ‫جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل‬
‫ایران بعد از عملیات خرابکارانه و انفجار‬                     ‫تصاویر ماهوارهای منتشر شده در‬      ‫تکیه بر افراد فرودست جامعه دارد؛‬    ‫‪)۱‬وحدت و یکپارچگی در مسیر‬       ‫و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور‬
‫در سایت هستهای نطنز‪ ،‬تصمیم گرفته‬                ‫شدن است‪.‬‬     ‫روز چهارشنبه ‪ 28‬اکتبر (‪ ۷‬آبان) نشان‬   ‫افرادی که محصول حاشیهنشینی و‬                          ‫حضور داشتند‪ .‬رحمانی فضلی از سال‬
‫تمامی زنجیرههای ماشینهای جدید‬      ‫جفری لوئیس کارشناس دیگری در‬      ‫میدهد که جمهوری اسلامی در حال‬      ‫بیسواد هستند و در فضای مجازی‬            ‫تبعیت از علی خامنهای‬    ‫‪ ۱3۹2‬با حکم حسن روحانی به عنوان‬
‫تحقیق و توسعه خود را به زیرزمین‬     ‫این زمینه گفته است‪« :‬این جاده به‬    ‫ساخت و ساز در تأسیسات اتمی نطنز‬                         ‫‪)2‬نگاه به توان داخل و حل معضلات‬    ‫رئیس شورای امنیت م ّلی کشور نیز‬
                     ‫ارتفاعات کوهستانی میرسد‪ .‬بنابراین‬                                 ‫آلوده شدهاند!»‬    ‫باقری به صورت ویژه تاکید کرد‬
           ‫منتقل کند‪.‬‬     ‫ممکن است این واقعیت باشد که آنها‬                 ‫است‪.‬‬     ‫ادامه در صفحه ‪۱۷‬‬            ‫«یکی از راهها و ارکان مهم قدرت و‬              ‫منصوب شد‪.‬‬
‫غریب آبادی با اشاره به اینکه ساختن‬    ‫در حال حفاری نوعی سازه هستند مثل‬    ‫«فاکس نیوز» گزارش داده درست‬                           ‫قوت کشور ارتقاء تابآوری ملّی در‬    ‫جلالی در این کنفرانس آنلاین در‬
‫این مرکز در نطنز به اطلاع آژانس رسیده‬  ‫یک تونل که در امتداد جاده در کوهها‬   ‫همانطور که آژانس بینالمللی انرژی‬                         ‫سطوح مختلف کشور در برابر فشارهای‬    ‫مورد لزوم طرحهای دفاعی جدید برای‬
‫افزود‪« :‬فعل ًا دلیلی ندیدیم که بازرسان‬                     ‫اتمی اذعان کرد پس از انفجار آخرین‬                        ‫همهجانبه دشمن است‪ .‬این ارتقاء‬
‫آژانس از این مرکز بازدید کنند‪ .‬ما‬              ‫حفر میشود‪».‬‬    ‫کارخانه ساخت سانتریفیوژ در تأسیسات‬                                              ‫مقابله با تهدیدات صحبت کرد‪.‬‬
‫تصمیم گرفتیم تاسیسات پیشرفتهتری‬     ‫پیش از این علی صالحی رئیس‬       ‫نطنز بر اثر خرابکاری‪ ،‬حالا تهران در حال‬                                         ‫رویکرد نظامی برای اداره مردم!‬
‫را در دل کوه بجای مرکز حادثهدیده در‬   ‫سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی‬    ‫ساخت یک کارخانه زیرزمینی مونتاژ‬                                             ‫او به صراحت گفت «تهدیدات‬
                                                                                                    ‫مردممحور شدند و در هر سناریویی‬
        ‫نطنز احداث کنیم‪».‬‬                                 ‫سانتریفیوژ است‪.‬‬                                            ‫از سوی دشمنان مردم و استفاده از‬
                                        ‫این ساخت و ساز در حالی انجام‬                                              ‫اندرکنش [؟!] آنان در محاسبات دشمن‬
                                        ‫میشود که دونالد ترامپ در آستانه‬                                             ‫به یک مؤلفه جدید تبدیل شده است و‬
                                        ‫انتخابات آمریکا در کارزار انتخاباتی‬                                           ‫به همین دلیل باید به دنبال یک الگوی‬
                                        ‫خود اعلام کرده «فشار حداکثری» علیه‬
                                        ‫رژیم ایران را افزایش خواهد داد‪ .‬این در‬                                             ‫دفاع جامع در کشور باشیم‪».‬‬
                                        ‫حالیست که به نظر میرسد این فشارها‬                                            ‫جلالی همچنین صراحتاً اعلام کرد‬

                                                             ‫تحریم بیژن زنگنه به خاطر حمایت از فعالیتهای‬

                 ‫محمدرضا باهنر‪:‬‬                                     ‫تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‬

‫اگر مردم بیشتری به اعتراضات آبان‪ 98‬میپیوستند‬                                       ‫بنزین به ونزوئلا همکاری کرده است‪.‬‬   ‫دولت ترامپ در اقدامی پیش از انتخابات‬  ‫= شر کت م ّلی نفت‬
‫جمع کردن آن اصل ًا ممکن نبود و انقلاب میشد!‬                                       ‫انتصابپورابراهیمبهعنوانمدیرعامل‬     ‫سوم نوامبر تحریمهایی را در ارتباط با‬  ‫جمهوری اسلامی ایران و‬
                                                             ‫شرکت بازرگانی نفت ایران «نیکو» یکی‬   ‫اقدامات ضدتروریسم علیه شرکت ملی‬    ‫شرکت م ّلی نفتکش و چند‬
‫نکرده است یا از طرف حاکمیت ظلمی‬     ‫شکلی وحشیانه و خونین آن را با برجای‬  ‫=باهنرنایبرئیسپیشین‬           ‫از انتصابهای جنجالی زنگنه در دو‬     ‫نفتکش ایران و چند شرکت تابعه آن‬    ‫شرکت تابعه به اتهام حمایت‬
‫به آنها روا شده است‪ ،‬طبیعی است که‬    ‫گذاشتندستکم‪ ۱5۰۰‬کشتهوهزاران‬      ‫مجلس شورای اسلامی در‬           ‫سال اخیر بود‪.‬استیون منوچین وزیر‬     ‫اعمال کرده که به گفته کارشناسان لغو‬  ‫و تأمین مالی سپاه پاسداران‬
‫به دنبال گوشه و جایی می گردند که‬     ‫زخمی و گمشده و زندانی سرکوب کرد‪،‬‬    ‫مورد اعتراضات آبان ‪98‬‬          ‫خزانهداری آمریکا در این ارتباط گفته‬                      ‫انقلاب اسلامی در فهرست‬
‫مطالباتشان را مطرح کنند؛ اینها تبدیل‬   ‫حالا محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه‬    ‫گفته عدهای شلوغ کردند‪،‬‬          ‫«رژیم در ایران از صنایع نفت برای‬        ‫آنها بسیار دشوارتر خواهد بود‪.‬‬  ‫تحریمهای ضدتروریستی‬
‫به یکسری کینه و عقدهها و در نهایت‬    ‫اسلامی مهندسین و نایب رئیس‬       ‫عدهای دیگر نیز به تماشا‬         ‫تأمینبودجهفعالیتهایبیثباتکننده‬     ‫دفتر کنترل داراییهای خارجی‬
‫تبدیل به یک بشکه باروت میشوند و‬     ‫پیشین مجلس شورای اسلامی اعتراف‬     ‫ایستادند‪ ،‬اما اگر این موضوع‬       ‫سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده‬   ‫وزارت خزانهداری آمریکا (‪)OFAC‬‬         ‫آمریکا قرار گرفتند‪.‬‬
‫نیاز به یک چاشنی پیدا میکنند تا یک‬    ‫کرده که اگر آن اعتراضات را جمع و جور‬  ‫میخواست شعلهور شود‬            ‫میکند‪ .‬رژیم ایران همچنان حمایت‬     ‫در بیانیهای تحریم بیژن زنگنه را که در‬ ‫= نام رستم قاسمی و‬
‫جرقه زده و بشکه باروت را منفجر کند‪».‬‬                      ‫میبایست یک میلیون آدم‬          ‫از نهادهای تروریستی و برنامه اتمی را‬  ‫ایران به «شیخالوزراء» معروف است‪ ،‬در‬  ‫بیژن زنگنه و دو مدیر ارشد‬
‫باهنر با شرحی از جزئیات دلایل و‬           ‫نمیکردند انقلاب میشد‪.‬‬    ‫درتهرانبهخیابانهامیآمد‪.‬‬         ‫بر نیازهای مردم ایران در اولویت قرار‬  ‫راستای اعمال تحریم علیه «بازیگران‬   ‫نفتی و علیاکبر پورابراهیم و‬
‫اقداماتی که دولت در مورد افزایش‬     ‫باهنر در مصاحبه با خبرگزاری «ایلنا»‬  ‫= نیر و ها ی ا منیتی‬           ‫میدهد‪».‬این نهادها و اشخاص مطابق‬     ‫اصلی» صنایع نفت ایران دانست که از‬   ‫محمودمعدنیپوردرفهرست‬
‫قیمت بنزین انجام داد و ضعفهایی که‬    ‫که دوشنبه ‪ 5‬آبان منتشر شد با‬      ‫«توانستند آبانماه را جمع‬         ‫دستور اجرایی ‪ ۱3224‬مربوط به‬       ‫نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‬  ‫تحریمهای ضدتروریستی‬
‫این اقدام داشت عدم انجام اقداماتی مثل‬  ‫این ادعا که «وضعیت امنیتی کشور‬     ‫و جور کنند و گرنه به سمت‬         ‫اختیارات ضدتروریسم به خاطر حمایت‬    ‫و سپاه قدس بازوی خارجی آن حمایت‬
‫اطلاعرسانیدرموردسهمیهبندیبنزین‬      ‫الحمدالله خوب است و مسائلی مثل‬     ‫انقلاب یا انقلاب مخملی‬          ‫مالی از نیرو قدس سپاه پاسداران انقلاب‬  ‫کردهاند‪.‬وزارت خزانهداری آمریکا تٔاکید‬        ‫دیده میشود‪.‬‬
‫و عدم ارائه کمکهای معیشتی را عامل‬    ‫آبانماه شعلهور نشد» گفته‪« :‬عدهای‬    ‫حرکت میکرد و اصل ًا قابل‬                             ‫کرده وزارت نفت ایران‪ ،‬شرکت ملی‬     ‫= اوفک در بیانیهای اعلام‬
‫اعتراض مردم و به گفتهی وی «جرقه‬     ‫شلوغ کردند‪ ،‬عدهای دیگر نیز به تماشا‬                        ‫اسلامی مورد تحریم قرار میگیرند‪.‬‬   ‫نفت ایران (‪ )NIOC‬و شرکت م ّلی‬     ‫کرد این مقامات در فروش‬
                     ‫ایستادند‪ ،‬اما اگر این موضوع میخواست‬       ‫جمع کردن نبود‪».‬‬         ‫پیش از این روزنامه «وال استریت‬     ‫نفتکش ایران (‪ )NITC‬را در فهرست‬     ‫بنزین به رژیم نامشروع‬
     ‫زدن بشکه باروت» دانست‪.‬‬     ‫شعلهور شود میبایست یک میلیون آدم‬    ‫= «کسانی که احساس‬            ‫ژورنال» به نقل از منابع مطلع گزارش‬   ‫تحریمهای ضدتروریستی قرار داده است‪.‬‬   ‫نیکلاس مادورو در ونزوئلا‬
‫عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور‬      ‫در تهران به خیابانها میآمد اما مردم‬  ‫میکنند حقشان ادا نشده‬          ‫داده بود که دولت دونالد ترامپ به دنبال‬ ‫طبق این بیانیه‪ ،‬سردار رستم قاسمی‬
‫در خرداد ‪ ۹۹‬در یک برنامه تلویزیونی‬    ‫میبینند و میفهمند که برخی دارند‬    ‫و یا مطالباتشان پاسخی‬          ‫آن است تا پیش از انتخابات ریاست‬     ‫وزیر نفت پیشین جمهوری اسلامی را‬          ‫مشارکت دارند‪.‬‬
‫کشتهشدن ‪ 2۰۰‬تا ‪ 225‬نفر را در‬       ‫امنیت کشور را بهم میریزند‪ ،‬ممکن‬    ‫دریافت نکرده است یا از‬          ‫جمهوری در ایالات متحده با تقویت‬     ‫نیز که در گذشته نامش در فهرست‬     ‫=استیون منوچین وزیر‬
‫اعتراضاتآبان‪ ۹8‬تأییدکرد‪.‬اوگفتهبود‬    ‫است تماشا کنند اما به آنها نمیپیوندد‬  ‫طرف حاکمیت ظلمی به آنها‬         ‫کارزار «فشار حداکثری» تحریمهایی‬     ‫تحریمهای آمریکا قرار داشت به اتهام‬   ‫خزانهداری آمریکا‪ :‬رژیم‬
‫که‪ 8۰‬درصد معترضان توسط نیروهای‬      ‫این بود که توانستند آبانماه را جمع و‬  ‫روا شده است‪ ،‬طبیعی است‬          ‫علیه رژیم ایران اعمال کند که رفع آنها‬  ‫همکاری با قاسم سلیمانی فرمانده‬     ‫ایران همچنان حمایت از‬
‫امنیتی حکومت و ‪ 2۰‬درصد آنان با‬      ‫جور کنند و گرنه به سمت انقلاب یا‬    ‫که به دنبال گوشه و جایی‬         ‫در دولتهای آینده دشوار باشد‪ .‬یکی‬    ‫پیشینسپاهقدسکهدرحملهپهپهادی‬      ‫نهادهای تروریستی و برنامه‬
                     ‫انقلاب مخملی حرکت میکرد و اصل ًا‬    ‫می گردند که مطالباتشان را‬        ‫از این راهکارها قرار دادن تحریمها‬    ‫آمریکا در عراق کشته شد‪ ،‬در فهرست‬    ‫اتمی را بر نیازهای مردم‬
 ‫سلاحهای غیرسازمانی کشته شدند‪.‬‬                         ‫مطرح کنند؛ اینها تبدیل به‬        ‫در چارچوب تحریمهای مرتبط با‬                          ‫ایران در اولویت قرار میدهد‪.‬‬
‫رویترز به نقل از چند مقام حکومتی‬           ‫قابل جمع کردن نبود‪».‬‬    ‫یکسری کینه و عقدهها و در‬                                  ‫این تحریمها قرار میدهد‪.‬‬
‫جمهوری اسلامی اعلام کرد تعداد‬      ‫باهنر صراحتاً گفته اگر مردم بیشتری‬   ‫نهایت تبدیل به یک بشکه‬                  ‫ضدتروریسم است‪.‬‬     ‫علاوه بر این‪ ،‬مقامات ارشد نفتی‬     ‫به گزارش رویترز در آخرین اقدام‬
‫کشتههای آبان حدود ‪ ۱5۰۰‬نفر بودند‪.‬‬    ‫بهاعتراضاتپیوستهبودنداصل ًانیروهای‬                       ‫مقامهای کنونی و پیشین دولت‬       ‫ایران که اخیراً در فروش بنزین به‬    ‫واشنگتن برای افزایش فشار بر تهران‪،‬‬
‫با این حال رحمانی فضلی مدعی شد‬      ‫امنیتی نمیتوانستند اعتراضات آنها را‬       ‫باروت میشوند»‪.‬‬         ‫آمریکاگفتهاندتحری ِممجددبخشهایی‬     ‫رژیم نامشروع نیکلاس مادورو در‬     ‫وزارت خزانهداری ایالات متحده دوشنبه‬
‫«هیچ مقابله مسلحانهای با مردم نشد!»‬                                           ‫که اکنون تحریم هستند زیر «قوانین‬    ‫ونزوئلا مشارکت داشتند نیز در فهرست‬   ‫‪ 2۶‬اکتبر(‪ 5‬آبان)تحریمهایجدیدیرا‬
‫به عنوان فقط یک نمونهی کاملا‬                 ‫«جمع» کنند‪.‬‬    ‫یک سال پس از اعتراضات گستردهی‬      ‫مرتبط با تروریسم» باعث میشود رفع‬    ‫تحریمهای ضدتروریستی قرار گرفتهاند‪.‬‬   ‫علیه جمهوری اسلامی در زمینه صنایع‬
‫موثق‪ ،‬لیلا واثقی فرماندار شهر «قدس»‬   ‫خبرنگار ایلنا در این مصاحبه خواسته‬   ‫آبان ‪ ۱3۹8‬که جمهوری اسلامی به‬      ‫آنها بسیار سختتر شود و اگر در آینده‬   ‫علیاکبر پورابراهیم که روابط بسیار‬   ‫نفت از جمله تحریم بیژن زنگنه وزیر‬
‫(قلعه حسنخان) ‪ ۱۰‬آذرماه ‪ ۹8‬در‬      ‫است تا باهنر نظرش درباره حوادث‬                         ‫قرار باشد این تحریمها لغو شوند‪ ،‬روند‬  ‫نزدیکی با زنگنه دارد و محمود معدنیپور‬
‫مصاحبه با روزنامه «ایران» اعتراف کرد‬   ‫آبانماه‪ ۹8‬را بیان کند‪ .‬خبرنگار پرسیده‬                      ‫بسیار یچیدهای خواهند داشت‪.‬بیژن‬     ‫و شرکت «مبین اینترنشنال» مستقر‬              ‫نفت اعلام کرد‪.‬‬
‫در جریان اعتراضات پس از افزایش‬      ‫«مردم چگونه باید اعتراضشان را بیان‬                       ‫زنگنه پس از خروج آمریکا از برجام‬    ‫در امارات علاوه بر زنگنه و قاسمی در‬  ‫روزنامه آمریکایی «وال استریت‬
‫قیمت بنزین خود وی دستور شلیک به‬     ‫کنند؟» او گفته «مطالبات زیاد است…‬                        ‫ادعا کرده بود راه دور زدن تحریمها را‬  ‫فهرست تحریمهای ضدتروریستی قرار‬     ‫ژورنال» نیز در خبری کوتاه نوشت‬
                     ‫کسانی که احساس میکنند حقشان ادا‬                         ‫بلد است و با کمک سپاه تحریم را دور‬   ‫گرفتند‪ .‬معدنیپور متهم است از طریق‬
    ‫معترضان را صادر کرده است‪.‬‬     ‫نشده و یا مطالباتشان پاسخی دریافت‬                        ‫خواهدزدونفترامویرگیصادرمیکند!‬      ‫شرکت «مبین اینترنشنال» در انتقال‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9