Page 2 - (کیهان لندن - سال سى و هقتم ـ شماره ۲۸۶ (دوره جديد
P. 2

‫صفحه ‪ - Page 2 - 2‬شماره ‪1۷52‬‬
                                                                                                      ‫جمعه ‪ ۱6‬تا پنجشنبه‪ 22‬آبانماه ‪۱۳۹۹‬خورشیدی‬

‫‪ #‬جان_ پدر _کجاستی؟‬                                                ‫پیامدهای انتخابات آمریکا‬

‫سعودی و جمهوری اسلامی پاکستان و‬   ‫این روزها‪ ،‬در حالی که در ایران‪،‬‬    ‫برای ایران و برخی کشورهای منطقه‪،‬‬    ‫برای جمهوری اسلامی‬
‫سپس جمهوری اسلامی در ایران گرفته‬   ‫خانوادههای سوگوار با آغاز آبانماه به‬ ‫انگار که زمان در دو سال ‪ ۱۹۷8‬و‬
‫تا اخوانالمسلمین و فداییان اسلام و‬  ‫سالگرد جان باختن عزیزان خود توسط‬   ‫‪ ،۱۹۷۹‬سال شوم ‪ ،۱۳۵۷‬متوقف مانده‪.‬‬    ‫=پایگاه خبری «جماران» نزدیک به اصلاحطلبان وابسته به خانواده روحالله خمینی با‬
‫طالبان و القاعده و بوکوحرام و داعش‬  ‫حکومت اسلامی نزدیک میشوند‪ ،‬در‬     ‫پیکر زخمی افغانستان از به اصطلاح‬    ‫ابراز امیدواری نسبت به پیروزی بایدن در ادعایی عجیب مینویسد جان گرفتن «جریان‬
‫و بقیه)‪ ،‬جدایی دین و دولت‪ ،‬آنهم در‬  ‫افغانستان در روز ‪ ۱2‬آبان دهها دانشجو‬ ‫«انقلاب ثور» یا «اردیبهشت» که چند‬
‫قرن بیست و یکم‪ ،‬به ضرورتی ناگزیر و‬  ‫در صحن دانشگاه و کلاسهای درس‬     ‫ماه پیش از «انقلاب بهمن» صورت‬                 ‫برانداز» محصول یا امتداد ظهور پدیده ترامپ در آمریکا بود!‬
‫فوری نه برای «دیگران» بلکه برای خود‬ ‫با گلولههای تروریستهای اسلامی‪،‬‬    ‫گرفت و آن کشور را به دامان اتحاد‬
‫مسلمانان و کشورهای مسلماننشین‬    ‫زخمی شده و یا جان خود را از دست‬    ‫شوروی انداخت تا امروز التیام نیافته‪.‬‬  ‫باشد اما شواهد چیز دیگری را نشان‬     ‫بگیرد که سهم بیشتری در تجارت و‬         ‫تا لحظات تنظیم این گزارش در‬
‫تبدیل شده چرا که توسط «برادران‬                       ‫در کنار ترورهای اسلامگرایانی که به‬               ‫میدهد‪.‬‬      ‫امنیت هم بینالمللی و هم خودشان بر‬       ‫شامگاه جمعه‪ 6‬نوامبر‪ ،‬انتخابات ریاست‬
‫دینی» خود و مسلمانان دیگر به قتل‬                ‫دادند‪.‬‬   ‫ویژه از ‪ ۱۱‬سپتامبر ‪ 2۰۰۱‬در گوشه و‬                        ‫عهده بگیرند‪ ،‬به هرحال ناراضی بودند‪.‬‬      ‫جمهوری آمریکا وارد مرحلهای پیچیده‬
                   ‫از نظر نمادین نیز حمله به دانش‬    ‫کنار جهان از جمله در قلب اروپا و به‬  ‫مصطفی پورمحمدی دبیرکل «جامعه‬       ‫اما آنچه برای مردم ایران مهم است‬        ‫شده است‪ .‬هرچند شمارش آراء تقریباً‬
            ‫میرسند!‬   ‫و دانشگاه پیشینهی عمیق فرهنگی‬     ‫تازگی در اتریش و فرانسه اتفاق افتاده‪،‬‬ ‫روحانیت مبارز» و از چهرههای امنیتی‬    ‫رویکرد ایالات متحده با هر رئیس‬         ‫به پایان رسیده و جو بایدن و رسانههای‬
‫در چنین شرایطی جمهوری اسلامی‬     ‫و تاریخی در تفکر تمامی فرقههای‬    ‫افغانستان تقریبا ماهی نیست که جان‬   ‫اصلاحطلب میگوید «شکست ترامپ‬        ‫جمهوری در قبال رژیم ایران است‪ .‬آنها‬      ‫حامی حزب دموکرات او را برنده‬
‫که ُکنام اسلامگرایی و تروریسم دولتی‬ ‫اسلامی دارد‪ .‬آنها اگرچه از همهی‬    ‫شهروندان غیرنظامی و بیگناهش‬                           ‫در طول چهار سال ریاست جمهوری‬          ‫انتخابات میدانند اما دونالد ترامپ و‬
‫و پناهگاه وابستگان القاعده و طالبان‬ ‫مواهب علمی مانند پزشکی و تکنولوژی‬   ‫ستانده نشود‪ .‬ترورهایی که اگرچه شمار‬           ‫امداد الهی است!»‬     ‫ترامپ دیدند که اگرچه وی همواره‬         ‫جمهوریخواهان میگویند این پایان‬
‫است با نصب بنرهایی در تهران به‬    ‫بهره میبرند اما برای تحمیل مناسبات‬  ‫قربانیانش گاه به دهها تن میرسد ولی‬   ‫مجتبی رضاخواه نماینده اصولگرای‬      ‫برای مذاکره ابراز آمادگی میکند اما پا‬
‫«همدردی» با «همسایه» پرداخته!‬    ‫سیاسی و اجتماعی‪ ،‬آموختههای دینی‬    ‫انگار هم برای خبرگزاریها و هم برای‬   ‫مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی‬      ‫را روی گلوی جمهوری اسلامی گذاشته‬                 ‫انتخابات نیست‪.‬‬
‫در این کار نه تنها مشکلی نیست بلکه‬  ‫آنان را بس است! آنهم در حالی که‬    ‫سیاستمداران جهان فقط یک «خبر»‬     ‫عجیبتر از پورمحمدی گفته «شیعیان‬      ‫و با کشتن قاسم سلیمانی این عزم را که‬      ‫دموکراتها در پی ایجاد یک «موج‬
‫بسیار هم عالیست! مشکل اما در دروغ‬  ‫نه فقط هر فرقهای‪ ،‬بلکه هر کسی‬     ‫است! اگر انواع گروههای تروریستی و‬   ‫میشیگان که چند ماه گذشته به ترور‬     ‫میخواهد رژیم ایران را به زانو درآورد‬      ‫آبی» با هدف گرفتن سنا و کنگره و‬
‫و دورویی و ریاست! نظامی که خود با‬  ‫«قرائت» خود را از این آموختهها دارد!‬ ‫شبهنظامی و در رأس همه آنها‪ ،‬نظام‬    ‫قاسیم سلیمانی اعتراض علنی کرده‬      ‫در عمل ثابت کرد‪ .‬حال آنکه در سال‬        ‫مهمتر از همه کاخ سفید بودند اما‬
‫ترور روی کار آمده و با ترور و سرکوب‬ ‫از همین رو‪ ،‬اگر عصر روشنگری و‬     ‫جمهوری اسلامی به عنوان تروریسم‬     ‫بودند‪ ،‬با بسیج علیه ترامپ‪ ،‬شکست او‬    ‫‪ 88‬وقتی سرکوب میشدند و شعار‬          ‫رسیدن به این هدفها چندان آسان‬
‫تحکیم شده و به همین شیوه نیز‬     ‫خرد در اروپا با راندن دین به عرصهی‬  ‫دولتی و الهامبخش انواع تروریستهای‬   ‫در میشیگان و احتمالاً انتخابات آمریکا‬   ‫میدادند «اوباما اوباما‪ ،‬یا با اونا یا با ما»‪،‬‬ ‫به نظر نمیرسد‪ .‬دونالد ترامپ سلامت‬
‫میخواهد بماند‪ ،‬با بیش از چهار دهه‬  ‫خصوصی توانست دولت و حکومت را‬     ‫اسلامی‪ ،‬مردم خود را در کوچه و‬                          ‫رئیس جمهوری محبوب آمریکا و اروپا‬        ‫انتخابات را زیر سؤال بُرده و دموکراتها‬
‫کشتار جوانان‪ ،‬از جمله در دانشگاه‪،‬‬  ‫از زیر سایهی سنگین و بازدارندهی‬    ‫خیابان و دانشگاه به خاک و خون‬               ‫را کلید زدند!»‬    ‫ترجیح داد به علی خامنهای نامه بنویسد‬      ‫و مسئولان برگزاری انتخابات در بعضی‬
‫بهتر است به هزاران هزار خانوادهای‬  ‫کلیسا رها کند‪ ،‬در مورد «اسلام» و‬   ‫بکشند‪ ،‬امری عادیست! از خودشانند!‬                                                ‫ایالتها را متهم به «مهندسی انتخابات»‬
‫پاسخ بدهد که تا ابد خواهند پرسید‪:‬‬  ‫همهی فرقههایش با آموزشهایی که‬                         ‫تهدید براندازان و مخالفان نظام‬             ‫و طرح معامله بریزد‪.‬‬       ‫کرده و مدعی «تقلّب» در شمارش آراء‬
                   ‫در عمل به نمایش گذاشته (از عربستان‬         ‫خودشان را می ُکشند!‬                                                ‫شده است‪ .‬وکلا و مشاوران ترامپ از‬
      ‫‪ #‬جان_پدر_کجاستی!‬                                           ‫در این میان‪ ،‬پایگاه خبری «جماران»‬      ‫تغییر احتمالی سیاست «مهار‬          ‫ُمردگانی میگویند که با اسم آنها به نفع‬
                                                         ‫نزدیک به اصلاحطلبان وابسته به خانواده‬        ‫رژیم ایران»‬             ‫بایدن رای داده شده و همچنین از هزاران‬
‫انتخابات آمریکا هم تمام شد‪ ،‬بعدش چی؟!‬                                       ‫روحالله خمینی با ابراز امیدواری نسبت‬                           ‫آرای پستی که منشاء نامعلوم دارند‪.‬‬
                                                         ‫به پیروزی بایدن در ا دعایی عجیب‬      ‫بههمیندلیلاستکهایرانیانمخالف‬          ‫دونالد ترامپ پنجشنبهشب به وقت‬
‫از سوی دیگر این خیالات است‬      ‫پمپاژ دروغ و وارونه جلوه دادن مسائل‪،‬‬          ‫از صفحه ‪1‬‬       ‫مینویسد جان گرفتن «جریان برانداز»‬     ‫جمهوری اسلامی و حتی مردم عادی که‬        ‫واشنگتن در یک کنفرانس گفت «این‬
‫که با یک رئیس جمهوری دیگر (تا‬    ‫حرفهای هستند هیچگاه توضیح‬                          ‫محصول یا امتداد ظهور پدیده ترامپ‬     ‫برای پیروزی ترامپ «دعا» میکردند‬        ‫سیستم فاسد است و اگر فاسد هم‬
‫زمان تنظیم این گزارش نتیجهی‬     ‫ندادهاند که اگر زیرساختهای اقتصاد‬   ‫حمایت رسانههای حکومتی از جو‬                           ‫میپرسند اگر جو بایدن بیاید‪ ،‬سیاست‬       ‫نباشد به راحتی فاسد میشود‪ .‬آنها‬
‫قطعی انتخابات آمریکا اعلام نشده‬   ‫کشور طی چهار دهه گذشته نابود‬     ‫بایدن نامزد حزب دمکرات و ادامه‬               ‫در آمریکا بود!‬   ‫واشنگتن در قبال تهران چه خواهد بود؟‬      ‫[دموکراتها] صبر میکنند هر کجا به‬
‫است) آمریکا به سرعت به برجام باز‬   ‫نشده بود و ساختار ناکارآمد اقتصادی‬  ‫روند تخریب دونالد ترامپ از سوی‬     ‫در این یادداشت با لحنی تهدیدآمیز‬     ‫آیا او نیز راه اوباما را ادامه خواهد داد و‬   ‫رای نیاز داشتند‪ ،‬بعد ناگهان رایها را‬
‫میگردد‪ .‬اساسا چیزی به عنوان برجام‬  ‫اینگونه به رانت و فساد و عوامفریبی‬  ‫این رسانهها و مقامات نظام‪ ،‬سبب شد‬   ‫خطاب به مخالفان جمهوری اسلامی و‬      ‫یا میراث ترامپ به گونهای خواهد بود‬
‫دیگر وجود ندارد و حتی در صورتی‬    ‫آلوده نشده بود‪ ،‬آیا تحریم دو ساله از‬ ‫تا نگاهها در بلبشوی اقتصادی کشور‬    ‫حامیان براندازی که از تحریمها حمایت‬    ‫که نمیتواند آن را نادیده بگیرد؟ آنهم‬               ‫پیدا میکنند‪».‬‬
‫که دولت جدید ایالات متحده تصمیم‬   ‫سوی ایالات متحده‪ ،‬کشور را به مرز‬                       ‫کردهاند آمده «یقیناً خائنینی که به ایران‬ ‫در حالی که امید به تقویت به اصطلاح‬       ‫اگر ترامپ پیروزی بایدن را نپذیرد و‬
‫داشته باشد وارد مذاکره با جمهوری‬                      ‫منتظر نتایج انتخابات آمریکا بماند‪.‬‬  ‫خنجر زدند‪ ،‬امروز مفتضحانه باختهاند‬    ‫«میانهرو»ها در ایران تا کنون پاسخ‬       ‫از طریق حقوقی در مراجع قضایی پیگر‬
‫اسلامی شود‪ ،‬روند مذاکرات و برداشته‬    ‫فروپاشی اقتصادی میکشاند؟!‬                        ‫و آیندهشان نامعلوم و احتمالاً تراژیک‬                          ‫ادعای تقلب باشد مدتی زمان خواهد برد‬
‫شدن بخشی از تحریمها دستکم یک‬     ‫بسیاری از کارشناسان معتقدند‬       ‫زنجیره فرافکنی به سبک‬        ‫است!» این ادعا و تهدید در حالیست‬             ‫مساعد نداده است‪.‬‬        ‫تا نتیجهی نهایی انتخابات و این مناقشه‬
                   ‫مشکلات اقتصاد ایران ربطی به‬           ‫تدبیروامید‬          ‫که دستکم از «جنبش سبز» و سال‬       ‫قدرتهای منطقه اعم از اسرائیل و‬         ‫روشنشود‪.‬همزمانبلومبرگپیشبینی‬
    ‫سال به طول خواهد انجامید‪.‬‬   ‫انتخابات ایالات متحده و حتی‬                         ‫‪ 88‬حقانیت رژیم ایران به شدت زیر‬      ‫کشورهای عربی برای مقابله با تهدیدات‬      ‫کرده است که پیروزی جمهوریخواهان‬
‫به نظر میرسد مقامات جمهوری‬      ‫تحر یم ها ی آ مر یکا ند ا ر د بلکه‬  ‫در ابتدای دولت نخست روحانی و‬      ‫سؤال رفته و در تمام سالهای گذشته‬     ‫جمهوری اسلامی در کنار واشنگتن و‬        ‫در سنا برنامههای جو بایدن در کاخ‬
‫اسلامی اتفاقا به همین موضوع آگاه‬   ‫ساختاری و داخلی است‪ .‬آنها‬       ‫در شرایطی که برجام امضا شده بود و‬   ‫بسیاری از شهروندان به عنوان مخالف و‬    ‫سیاست مهار رژیم ایران در چارچوب‬
‫هستند که طی روزهای گذشته‬       ‫موضوع «خودتحریمی» را در مقابل‬     ‫بنا به ادعاها قرار بود چرخهای اقتصاد‬  ‫سرنگونیطلب و برانداز به زندان افتاده و‬  ‫کارزار فشار حداکثری ایستادند و‬                ‫سفید را فلج میکند‪.‬‬
‫«مذاکره» و «بایدن» را با دست پیش‬   ‫روضهخوانیها و مظلومنماییهای‬      ‫بچرخد و رکود تورمی به رونق بدل‬     ‫حتی اعدام شدهاند‪ .‬بسیار پیش از آنکه‬    ‫پذیرفتندکهقطعمنابعتٔامینمالیسپاه‬        ‫اما گذشته از مسائل داخلی آمریکا‪،‬‬
‫میکشند و با پا پس میزنند‪ .‬از جمله‬  ‫مقامات نظام درباره «تحریم» مطرح‬    ‫شود‪ ،‬همه مشکلات اقتصادی کشور از‬                         ‫پاسداران انقلاب اسلامی و شبهنظامیان‬      ‫متغیرهای این انتخابات فراتر از ایالات‬
‫محمدجواد ظریف که از بازگشت‬                         ‫سوی دولتمردان تدبیروامید به گردن‬     ‫جمهوری اسلامی ترامپ را بشناسد!‬     ‫مزدبگیر تهران از طریق تحریمهای‬         ‫متحده بر فضای بینالمللی و همینطور‬
‫آمریکا به برجام استقبال کرده اما‬               ‫میکنند‪.‬‬    ‫دولت پیشین یعنی دولت محمود‬       ‫مقامات رژیم ایران که همواره اصرار‬     ‫شدید بهتر از ورود به یک جنگ از همه‬
‫هرگونه مذاکره مجدد بر سر مفاد آن‬   ‫ا ز سو ی د یگر بخش عمد ه‬                           ‫دارند نارضایتی و خشم و انزجار مردم‬                                 ‫ایران تأثیر خواهد گذاشت‪.‬‬
                   ‫محدودیتهای تجاری ایران با دیگر‬        ‫احمدینژاد انداخته میشد‪.‬‬    ‫علیه نظام را به «خارج» و به ویژه به‬            ‫نظر پرهزینه است‪.‬‬
      ‫را منتفی دانسته است!‬   ‫کشورها و عدم تمایل بانکها و‬      ‫خروج دونالد ترامپ از برجام در‬     ‫آمریکا نسبت بدهند حتی تظاهرات‬       ‫هرچند هر دو جناح نظام و لابیگران‬           ‫چراغ سبز به مذاکره‬
‫همه این نمایشها در حالیست‬      ‫شرکتهای خصوصی خارجی برای‬       ‫هشتم ماه مه ‪ 2۰۱8‬و بازگشت‬       ‫سراسری سال ‪ ۹6‬را نیز به همین‬       ‫جمهوری اسلامی در اروپا و آمریکا‬
‫که وضعیت اقتصاد کشور هر روز‬     ‫همکاری با تجار ایرانی به دلیل تصویب‬  ‫تحریمها‪ ،‬بهانه دیگری برای فرار رو‬   ‫موضوع ربط دادند‪ .‬حسن روحانی در‬      ‫به دولت ترامپ و مقاماتش برچسب‬         ‫با افزایش شانس پیروزی جو بایدن در‬
‫بغرنجتر شده و خانوادهها بیش از‬    ‫نشدن لوایح مربوط به مبارزه پولشویی‬  ‫به جلوی دولت ایجاد کرد و اینبار نه‬   ‫شهریور‪ ۹۷‬در یک سخنرانی در مجلس‬      ‫جنگطلبی میزدند اما آنها در عمل‬         ‫انتخابات آمریکا‪ ،‬نرخ دلار و یورو و سکه‬
‫پیش مجبورند فلاکت و فقر بیشتر را‬   ‫و قرار گرفتن نام ایران به عنوان تنها‬ ‫تنها حامیان دولت بلکه بسیاری دیگر‬   ‫شورای اسلامی ادعا کرد حادثه دیماه‬     ‫اثبات کردند که به دنبال درگیری نظامی‬      ‫در تهران که با تصور پیروزی ترامپ‬
                   ‫کشور در فهرست سیاه گروه ویژه‬     ‫از مقامهای نظام هم مشکل اقتصاد‬     ‫‪ ۹6‬ترامپ را به طمع انداخت تا از برجام‬   ‫و شعلهور کردن جنگ در خاورمیانه‬         ‫بالا رفته بود‪ ،‬اندکی کاهش یافت‪ .‬در‬
           ‫تحمل کنند‪.‬‬   ‫اقدام مالی‪ ) )FATF‬است و ارتباطی‬                                            ‫نیستند و بسیاری از تحریکات رژیم‬        ‫این ارتباط این ارزیابی وجود دارد که‬
‫در این میان‪ ،‬نه تنها «دولت‬      ‫به تحریم ندارد‪ .‬این در حالیست که‬    ‫ایران را تحریمها قلمداد میکردند‪.‬‬              ‫خارج شود!‬      ‫ایران بدون پاسخ گذاشتند‪ .‬از جمله‬        ‫کاهش قیمت ارز به صورت دستوری و‬
‫اعتدال» بلکه «مجلس انقلابی»‬     ‫جمهوری اسلامی تلاش دارد برای‬     ‫از هفتههای گذشته نیز پرده دیگری‬    ‫حالا پیش از آنکه نتایج انتخابات‬      ‫پس از ساقط شدن پهپاد آمریکا بر فراز‬      ‫سیاست دولت و نظام برای آماده کردن‬
‫نیز که با شعارهای اقتصادی آغاز به‬  ‫توجیه عملکرد خود مدام در شیپور‬    ‫از نمایش «فرافکنی» آغاز شده و‬     ‫آمریکا قطعیت یابد‪ ،‬رسانههای وابسته‬                            ‫افکار عمومی جهت مذاکره با آمریکاست‪.‬‬
‫کار کرد اکنون با گذشت شش ماه‬                        ‫بجای اینکه مقامات به فکر مدیریت‬    ‫به تهدید مخالفان رژیم پرداخته و آنها‬   ‫خلیج فارس و یا حمله موشکی به پایگاه‬      ‫مذاکرهای که حتی با الفاظ نفی نیز نشان‬
‫از فعالیت رسمی خود بجز تصویب‬              ‫«تحریم» بدمد!‬    ‫بحرانهای اقتصادی کشور و تأمین‬     ‫را به «آینده نامعلوم» و «سرنوشت‬      ‫عینالاسددرعراقتوسطسپاهپاسداران‪،‬‬        ‫میدهد که جمهوری اسلامی دریافته‬
‫چند طرح و نوشتن چند نامه و بیانیه‬  ‫همچنین قوانین پیچیدهی کسب‬       ‫حداقل نیازهای معیشتی میلیونها‬                          ‫آمریکا به افزایش تحریمها اکتفا کرد‪.‬‬
‫اقدام موثری برای اقتصادی کشور‬    ‫و کار‪ ،‬فساد و رانت‪ ،‬رقابت ناسالم‬   ‫خانوار با سفرههای خالی باشند‪ ،‬موج‬   ‫تراژیک» تهدید میکنند! آیا جمهوری‬     ‫شکار قاسم سلیمانی نیز یک اقدام‬                ‫چارهای جز آن ندارد‪.‬‬
                   ‫و انحصاری حوزههای اقتصادی‬       ‫انتخاباتی برای انتخابات در کشوری‬    ‫اسلامی واقعا بر این باور است که ریاست‬   ‫هدفمند برای پایان دادن به حملات‬        ‫سیدغنینظریخانقاهعضوکمیسیون‬
        ‫انجام نداده است‪.‬‬   ‫در دست گروههای مافیایی‪ ،‬عدم‬      ‫دیگر‪ ،‬آنهم «شیطان بزرگ»‪ ،‬به راه‬    ‫جمهوری بایدن به سود آن و به زیان‬     ‫راکتی توسط شبهنظامیان علیه سفارت‬        ‫اقتصادی مجلس شورای اسلامی‬
‫نمایندگان مجلس شورای اسلامی‬     ‫حمایت دولت از بخشهای مولد‬                          ‫جنبشهای اجتماعی خواهد بود و وی‬      ‫و پایگاههای ایالات متحده در عراق و‬       ‫میگوید«نبایدبهنتیجهانتخاباتآمریکا‬
‫هم مانند دولت و اصلاحطلبان‪ ،‬تمام‬   ‫ا قتصا د ی ‪ ،‬ر ها کر د ن کسب و‬                ‫انداختهاند‪.‬‬   ‫نیز مانند رئیس سابقخود‪ ،‬اوباما‪ ،‬صدای‬   ‫همچنین کورتاژ حملههای ایذایی به‬        ‫دل ببندیم‪ .‬سگ زرد برادر شغال است‬
‫تمرکز خود را بر حفظ نظام گذاشته و‬  ‫کارهای کوچک‪ ،‬تقسیم کارخانهها‬     ‫جمهوری اسلامی تلاش کرده است‬                           ‫منافع آمریکا و متحدانش بود که جواب‬       ‫اما اگر از خوی استکبارگری و تروریسم‬
‫با اقدامات نمایشی به رقابت با جناح‬  ‫و شرکتها میان «خودی»ها با‬       ‫با ایجاد یک معادله دو مجهولی‪ ،‬این‬       ‫مردم ایران را نخواهد شنید؟!‬    ‫نیز داد‪ .‬دولت ترامپ نیش جمهوری‬         ‫دولتی دست برداشتند و نرمش نشان‬
‫رقیب برای سهم بیشتر از «سفره‬     ‫پوشش «خصوصیسازی»‪ ،‬فراری‬        ‫باور غلط را در ذهن مردم جا بیاندازد‬   ‫مسیر نامعلوم مهار رژیم ایران‬
‫انقلاب» مشغول هستند‪ .‬طرحها‬      ‫دادن سرمایهگذاران داخلی و خارجی‪،‬‬   ‫که اگر جو بایدن پیروز انتخابات‬                                  ‫اسلامی را کشید!‬           ‫دادند شاید گشایشی رخ دهد‪».‬‬
‫و اقدامات انجام شده نیز در قالب‬   ‫از جمله مشکلات اقتصاد ایران هستند‬   ‫باشد‪ ،‬استراتژی ایالات متحده درباره‬   ‫پس از خروج ترامپ از توافق اتمی و‬     ‫حالا علی خامنهای رهبر جمهوری‬          ‫محمد رشیدی دیگر نماینده مجلس‬
‫همین رقابتهای جناحی صورت‬       ‫که هیچ ربطی به تحریم ندارند و‬     ‫ایران تغییر میکند‪ ،‬تحریمها برداشته‬   ‫افزایش تحریمها‪ ،‬اروپاییها همچنان‬     ‫اسلامی پُز میدهد که «سیاست ما در‬        ‫نیز گفت «تجدید نظر جمهوری اسلامی‬
‫گرفته و به همین دلیل یا روی‬     ‫امضای دهها برجام دیگر نیز حلال‬    ‫میشود و رونق به اقتصاد کشور باز‬    ‫ادامه برجام را مطمئنترین راه برای‬     ‫قبال آمریکا سیاست مشخص و حساب‬         ‫نسبت به آمریکا‪ ،‬منوط به اصلاح آمریکا‬
‫کاغذ باقی مانده و یا کارکرد جدی‬                      ‫میگردد! در سوی دیگر این معادله‪،‬‬    ‫نظارت بر برنامههای اتمی رژیم ایران‬    ‫شده است و با رفت و آمد افراد تغییر‬
                       ‫این مشکلات نخواهد بود‪.‬‬    ‫پیروزی ترامپ به عنوان ادامهی‬      ‫میدانستند‪ .‬اما پس از تحقیق و بررسی‬    ‫نمیکند!» اما همزمان سپاه پاسداران‬                    ‫است‪».‬‬
        ‫و مشخصی ندارند‪.‬‬                       ‫سیاهروزیها و فلاکت اقتصادی ملت‬     ‫آرشیو اتمی جمهوری اسلامی که در‬      ‫انقلاب اسلامیاش از سیستم شلیک‬         ‫حسن روحانی رئیس دولت نیز در‬
‫برای نمونه چند تن از نمایندگان‬      ‫هیچ طرحی برای بهبود‬                           ‫زمستان ‪ 2۰۱۷‬توسط موساد از ایران‬                             ‫سخنانی گفت دولت بعدی در برابر م ّلت‬
‫مجلس شورای اسلامی برای شنیدن‬     ‫شاخصهای فلاکتبار اقتصادی‬        ‫و کشور ایران نشان داده میشود‪.‬‬    ‫خارج شد‪ ،‬آژانس بینالمللی انرژی اتمی‬       ‫رگباری بالستیک رونمایی کرد!‬
‫صدای اعتراضات کارگران مجتمع‬                        ‫یکی از نشانههای برجسته کردن این‬    ‫به فعالیت سایتهای مشکوک نظامی در‬     ‫هرچند مقامات تهران تظاهر میکنند‬              ‫ایران تسلیم خواهد شد‪.‬‬
‫کشت و صنعت نیشکر هفتتپه به‬           ‫وجود ندارد!‬         ‫معادله از سوی نظام جابجایی قیمت‬    ‫حوالی تهران و آباده برای غنیسازی و‬    ‫که مهم نیست چه کسی در کاخ سفید‬         ‫حسینی بوشهری امام جمعه قم هم‬
‫شهر شوش سفر کرده و چند جلسه‬                        ‫ارز و طلا بود که در نخستین روز‬                                                 ‫در سخنانی عنوان کرد «امام فرمودند‬
‫با نمایندگان کارگران برگزار کردند‪.‬‬  ‫پس از انتخابات آمریکا هم نهادهای‬   ‫شمارش آرا در ایالات متحده و احتمال‬         ‫ذخیره اورانیوم پی برد‪.‬‬                           ‫اگر آمریکاییها توبه کنند و دست از‬
‫نتیجهی این اقدام نمایشی اما مبهم‬   ‫مسئول جمهوری اسلامی برای‬       ‫پیروزی دونالد ترامپ‪ ،‬قیمت ارز و طلا‬  ‫ادامه در صفحه ‪۱۷‬‬                                     ‫شرارت بردارند‪ ،‬ممکن است شرایط به‬
‫است! هفتتپه همچنان با مشکلات‬     ‫بهبود وضعیت شاخصهای فلاکتبار‬     ‫افزایش یافت اما در روز دوم با افزایش‬
‫پیشین دست و پنجه نرم میکند و‬     ‫اقتصادی در ایران هیچ طرح و برنامهی‬  ‫ناگهانی آرای جو بایدن‪ ،‬قیمت ارز و‬                                                     ‫گونه دیگری رقم بخورد‪».‬‬
‫کارگران هم اگر اعتراض کنند بازداشت‬                                                                                     ‫این در حالیست که اتحادیه اروپا به‬
                            ‫کارآمدی ندارند‪.‬‬     ‫طلا در بازار ایران کاهشی شد‪.‬‬                                                ‫ویژه رهبران آلمان و فرانسه نیز ترجیح‬
      ‫شده و محکوم میشوند!‬    ‫هدف جمهوری اسلامی تنها و تنها‬     ‫این معادله دو مجهولی اما مانند‬                                                 ‫میدهند ریاست جمهوری ترامپ به‬
‫شاخصهای اقتصاد ایران از جمله‬     ‫باز شدن مسیر فروش نفت است تا‬     ‫هر معادله مشابه دیگری میتواند‬                                                  ‫همان یک دوره ختم شود‪ .‬هایکو ماس‬
‫تورم‪ ،‬بیکاری‪ ،‬تولید‪ ،‬فلاکت‪ ،‬توسعه‬  ‫پول مفت نفت را برای هزینههای‬     ‫پاسخهای متعدد و متنوع داشته باشد‬                                                ‫در واکنش به ادعای تقلب از سوی ترامپ‬
‫و قیمت همچنان نابسامانند‪ .‬ولی‬    ‫جاری‪ ،‬صدور انقلاب و ایدئولوژی و‬    ‫و شرایط «صفر و صد» که از سوی‬                                                  ‫گفت «برای اینکه دموکراسی کارآیی‬
‫مقامات نظام با توهم «معجزه» از‬    ‫همچنین پر کردن انبان آقازادهها و‬   ‫جمهوری اسلامی در مورد نتیجهی‬                                                  ‫داشته باشد‪ ،‬بازندگان معقول و محترم‬
‫انتخابات ایالات متحده‪ ،‬هرگونه‬    ‫رانتخواران و مافیاها هزینه کند؛ پولی‬ ‫انتخابات ایالات متحده القاء میشود‬
‫مدیریت اقتصادی را به «آینده»‬     ‫که اگر طی دهههای گذشته در امور‬                                                                      ‫از برندگان زیرک مهمتر هستند‪».‬‬
‫سپردهاند آنهم در شرایطی که ُکرونا‬  ‫زیربنایی اقتصاد هزینه میشد اکنون‬       ‫درست و واقعگرایانه نیست‪.‬‬                                                ‫دولت آلمان و فرانسه بارها از‬
‫پا به پای سلامت و جان مردم‪ ،‬اقتصاد‬  ‫اقتصاد ایران از چنان ظرفیت و توانی‬                                                                  ‫سیاستهایترامپدرمسائلبینالمللی‬
                   ‫برخوردار میبود که دو سال تحریم‬     ‫مشکل ما همینجاست‪ ،‬دروغ‬                                                    ‫از جمله در مورد توافقنامه اقلیمی‬
    ‫را نیز هدف قرار داده است‪.‬‬                         ‫میگن آمریکاست!‬                                                      ‫پاریس‪ ،‬ناتو‪ ،‬برجام‪ ،‬تعرفههای تجاری‬
                         ‫نفتی‪ ،‬آن را فلج نکند‪.‬‬                                                                  ‫و روشهای مقابله با کرونا و فشار به‬
‫روشنک آسترکی‬                                ‫مقامات جمهوری اسلامی که در‬                                                   ‫سازمان بهداشت جهانی انتقاد کردند‪.‬‬
                                                                                                      ‫کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپا از اینکه‬
                                                                                                      ‫ترامپ میخواهد آنها را در صورتی جدی‬
   1   2   3   4   5   6   7