Page 11 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۸۹ (دوره جديد
P. 11

‫صفحه ‪ ۱۱‬ـ ‪ Page 11‬ـ شماره ‪۱۷55‬‬                                           ‫محموله پول ارسالی جمهوری اسلامی برای حزبالله در دمشق هدف قرار گرفت؛‬
‫جمعه ‪ 27‬نوامبر تا پنجشنبه ‪ ۳‬دسامبر‪2۰2۰‬‬
                                                          ‫همکاری آمریکا و اسرائیل برای دفع تهدیدات‬
 ‫تأکید دوباره آلمان بر «نقض سیستماتیک توافق‬
     ‫اتمی» توسط جمهوری اسلامی‬

‫هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان و رافائل گروسی مدیرکل آژانس‬          ‫= برای بار دوم در طول یک‬       ‫بوئینگ ‪« ۷4۷‬فارس ایر قشم» که در فهرست تحریمها قرار دارد اما‬         ‫=سخنگوی وزارت خارجه‬
    ‫بینالمللی انرژی اتمی ایران؛ برلین؛ ‪ ۲6‬اکتبر ‪۲۰۲۰‬‬            ‫هفته یکی از سخنگویان‬         ‫همچنان رژیم ایران آن را در پرواز سوریه و ونزوئلا استفاده میکند‬        ‫آمریکا در مصاحبه با الشرق‬
                                        ‫وزارت خارجه آلمان روز‬                                               ‫الاوسط گفت حمله به مواضع‬
‫گزارش داده بود که دولت آلمان نسبت‬    ‫فرانسوی و انگلیسی خود‪ ،‬ژان ایو‬     ‫دوشنبه ‪ ۲۳‬نوامبر در برلین‬      ‫که توسط رژیم ایران در سوریه انجام‬   ‫عازم دمشق شد‪.‬سخنگوی وزارت‬       ‫شبهنظامیان مورد حمایت‬
‫به «نقض سیستماتیک» توافق اتمی‬      ‫لودریان و دومنیک راب‪ ،‬در برلین‬     ‫گفت که ایران در حال حاضر‬       ‫میشود رژیم بشار اسد را قادر میکند‬   ‫خارجه آمریکا چهارشنبه ‪ 2۵‬نوامبر در‬   ‫جمهوری اسلامی در سوریه‬
‫توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی‬     ‫دیدار و گفتگو کرد‪ .‬آنها قرار است در‬  ‫بطو ر سیستما تیک ا ین‬        ‫تا وحشیانه علیه مردم سوریه اقدام کند‬ ‫مصاحبه با الشرق الاوسط گفت آمریکا‬   ‫حقاسرائیلاستوواشنگتن‬
‫کرده است‪ .‬این ابراز نگرانی از سوی‬    ‫مورد شیوهی برخورد با توافق اتمی با‬                     ‫و جنگی به راه انداخته که جان یک‬    ‫و اسرائیل برای محدود کردن تحرکات‬    ‫از آن حمایت میکند‪.‬‬
‫دولت آلمان پس از گزارش سازمان‬      ‫سایر امضاکنندگان برجام و همچنین‬     ‫توافقنامه را نقض میکند‪.‬‬      ‫میلیون نفر را گرفته و ‪ ۱۱‬میلیون نفر‬  ‫شبهنظامیان وابسته به رژیم ایران و‬   ‫=«ایران اگر واقع ًا نگران‬
‫بینالمللی انرژی اتمی درباره تزریق گاز‬  ‫در صورت لزوم با «دولت جدید آمریکا»‬   ‫= هفته گذشته در ‪۱8‬‬                             ‫کوتاه کردن دست آنها از مرزهای‬     ‫معیشت مر د م سو ر یه‬
‫هگزافلورید اورانیوم به سانتریفیوژهای‬  ‫گفتگو کنند‪.‬یکی از سخنگویان وزارت‬    ‫نوامبر نیز خبرگزاری رویترز‬                ‫را آواره کرده‪».‬‬  ‫سوریه و اسرائیل و جلوگیری از خطر‬    ‫بود‪ ،‬پس باید بجای ادامه‬
‫نصب شده در تأسیسات نطنز اعلام شد‪.‬‬    ‫خارجه آلمان در همین ارتباط گفت‪:‬‬    ‫از برلین گزارش داده بود که‬      ‫وی در ادامه به الشرق الاوسط گفت‬    ‫تهدید صلح و ثبات در منطقه اقدامات‬   ‫خونریزی در این کشور‪،‬‬
‫یکی از سخنگویان وزارت خارجه‬       ‫«ما اطمینان داریم که موضع سازنده‬    ‫دولت آلمان نسبت به «نقض‬       ‫که رژیم ایران اگر واقعاً نگران معیشت‬ ‫نظامی دوجانبه علیه آنها در سوریه آغاز‬ ‫از روند سیاسی مطابق با‬
‫آلمان روز چهارشنبه گذشته اعلام‬     ‫ایالات متحده در مورد توافق هستهای‬   ‫سیستماتیک» توافق اتمی‬        ‫مردم سوریه بود‪ ،‬پس باید بجای ادامه‬  ‫میکنند‪.‬سخنگویوزارتخارجهآمریکا‬     ‫قطعنامه‪ ۲۲54‬شورای امنیت‬
‫کرده بود که اگرچه هنوز نمیتوان درباره‬  ‫وین میتواند نقش مهمی در غلبه بر روند‬  ‫توسط جمهوری اسلامی ابراز‬       ‫خونریزی در این کشور‪ ،‬از روند سیاسی‬  ‫در این مصاحبه گفت حمله به مواضع‬    ‫سازمانمللحمایتمیکرد»‪.‬‬
‫جزئیات گزارش سازمان بینالمللی‬      ‫منفی فعلی که از سوی ایران جریان دارد‬                    ‫مطابق با قطعنامه‪ 22۵۴‬شورای امنیت‬   ‫شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری‬      ‫= ارتش اسرائیل چهارشنبه‬
‫انرژی اتمی اظهار نظر کرد اما «ما نقض‬                          ‫نگرانی کرده است‪.‬‬                         ‫اسلامی در سوریه حق اسرائیل است‬     ‫د ر بلند ی ها ی جو لا ن‬
‫سیستماتیک توافق اتمی از سوی ایران‬               ‫بازی کند‪».‬‬    ‫= این نگرانیها پس از‬             ‫سازمان ملل حمایت میکرد‪.‬‬    ‫و واشنگتن از آن حمایت میکند‪.‬‬      ‫اعلامیههایهشداربهنیروهای‬
‫را با نگرانی دنبال میکنیم‪ ».‬همان‬    ‫توافق هستهای وین موسوم به‬       ‫اطلاع از جزئیات گزارش‬        ‫گزارشها حاکیست ارتش اسرائیل‬      ‫او همچنین به شرقالاوسط گفته‬      ‫ارتشسوریهبرایقطعارتباط‬
‫روز قرار بود موارد و جزئیات «نقض‬    ‫«برجام» در ژوئیه سال ‪ 2۰۱۵‬بین‬     ‫آژانس بینالمللی انرژی‬        ‫چهارشنبه ‪ 2۵‬نوامبر در بلندیهای‬    ‫بین ایالات متحده و اسرائیل همکاری‬   ‫با شبهنظامیان وابسته به‬
‫سیستماتیک» برجام توسط رژیم ایران‬    ‫آلمان‪ ،‬ایالات متحده آمریکا‪ ،‬روسیه‪،‬‬   ‫اتمی درباره فعالیتهای‬        ‫جولان اعلامیههای هشدار به نیروهای‬   ‫دوجانبه برای شناسایی و دفع تهدیدات‬   ‫ایران پخش کرده است‪.‬‬
‫در دیدار و گفتگو با اعضای شورای حکام‬  ‫انگلیس‪ ،‬فرانسه‪ ،‬چین و جمهوری‬      ‫مشکوک جمهوری اسلامی‬         ‫ارتش سوریه برای قطع ارتباط با‬     ‫در مناطق مرزی سوریه در جریان است‪.‬‬
‫آژانس تدقیق شود تا کشورهای عضو‬     ‫اسلامی ایران امضا شد و هدف آن‬     ‫در تأسیسات هستهای ابراز‬                          ‫وزیر خارجه آمریکا مایک پمپئو بارها‬   ‫منابع خبری عربی گزارش دادند‬
‫این توافق درباره پیامدهای آن تصمیم‬   ‫جلوگیری از ساختن بمب اتم توسط‬                         ‫شبهنظامیان ایران پخش کرده است‪.‬‬   ‫بر ضرورت عقبنشینی نیروهای سپاه‬     ‫محمولهی پولهایی که جمهوری‬
‫بگیرند‪.‬حالا امروز دوشنبه ‪ 2۳‬نوامبر‬   ‫رژیم اسلامی ایران بود‪ .‬آمریکا در هشتم‬         ‫شده است‪.‬‬       ‫روزنامه تایمز اسرائیل در همین‬     ‫پاسداران انقلاب اسلامی‪ ،‬حزبالله و‬   ‫اسلامی ایران با هواپیمایی «فارس ایر‬
‫دیدار وزرای خارجه سه کشور آلمان و‬    ‫ماه مه ‪ 2۰۱8‬از این توافق خارج شد‬                      ‫ارتباط نوشته این اعلامیهها پس از‬   ‫دیگر گروههای مورد حمایت تهران از‬    ‫قشم» به دمشق فرستاده چهارشنبه‬
‫فرانسه و آلمان در برلین با همین هدف‬   ‫و تحریمهای شدید و جدیدی را علیه‬    ‫به گزارش خبرگزاریها‪ ،‬دولت آلمان‬   ‫بمباران پایگاههای جمهوری اسلامی‬    ‫سوریه تاکید کرده است‪ .‬یکی از شروط‬   ‫شب ‪ 2۵‬نوامبر (‪ ۵‬آذر) توسط‬
‫صورت گرفت تا بعدا همانگونه که اعلام‬   ‫جمهوری اسلامی به اجرا درآورد‪.‬‬     ‫دوباره از جمهوری اسلامی خواسته‬    ‫ایران و حزبالله در چند نقطه سوریه‬   ‫‪۱2‬گانهی آمریکا برای مذاکره مجدد با‬   ‫حزبالله در کامیون بارگیری شد اما‬
‫شده است با روسیه و چین و همچنین‬     ‫تهران نیز در واکنش به ناکامی در‬    ‫است تا مفاد توافق هستهای وین‬     ‫پخش شد‪.‬در اطلاعیهها که بالای آن‬                       ‫جنگندههای اسرائیل کاروان حزبالله‬
‫در صورت لزوم با دولت جدید آمریکا نیز‬  ‫اجرای برجام‪ ،‬شروع به نقض مفاد این‬   ‫موسوم به برجام را که در ژوئیه سال‬  ‫تصویر یک عقاب سیاه درج شده که‬      ‫جمهوری اسلامی همین نکته است‪.‬‬
                    ‫توافقنامه کرد‪.‬هفته گذشته در ‪۱8‬‬     ‫‪ 2۰۱۵‬امضا شد رعایت کند و به «نقض‬   ‫نماد لشکر ‪ 2۱۰‬اسرائیل مستقر در‬    ‫سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته‬              ‫را بمباران کردند‪.‬‬
         ‫به گفتگو بپردازند‪.‬‬   ‫نوامبر نیز خبرگزاری رویترز از برلین‬                     ‫مناطق مرزی جولان است هشدار داده‬    ‫«اقدامات بدخیم و بیثبات کننده‬     ‫پیش از این اسرائیل در کمتر از ‪۱۰‬‬
                                           ‫سیستماتیک» آن پایان بدهد‪.‬‬   ‫شده «ما به هیچکس اجازه نمیدهیم‬                        ‫روز دستکم سه بار مواضع و پایگاههای‬
                                        ‫برای بار دوم در طول یک هفته یکی‬                                          ‫وابسته به سپاه قدس و گروههای نیابتی‬
                                        ‫از سخنگویان وزارت خارجه آلمان روز‬       ‫ثبات اینجا را بر هم بزند‪».‬‬                     ‫وفادار به جمهوری اسلامی را در خاک‬
                                        ‫دوشنبه ‪ 2۳‬نوامبر در برلین گفت که‬                                         ‫سوریه بمباران کرد و طبق آماری که‬
                                        ‫ایران در حال حاضر بطور سیستماتیک‬                                         ‫سازمان دیدهبان حقوق بشر سوریه‬
                                        ‫این توافقنامه را نقض میکند‪.‬کشور‬                                          ‫مستقر در لندن از تلفات اعلام کرد در‬
                                        ‫آلمان همراه با شرکای خود از جمله‬
                                        ‫کشورهای اروپایی از جمهوری اسلامی‬                                           ‫مجموع حدود ‪ 2۰‬نفر کشته شدند‪.‬‬
                                        ‫ایران خواسته است به «نقض توافقنامه‬                                        ‫بر اساس اطلاعات وبسایتهای‬
                                        ‫اتمی» پایان دهد و «بطور کامل تمامی‬                                        ‫راداری هواپیمای بوئینگ ‪ 7۴7‬شرکت‬
                                        ‫تعهدات هستهای خود را رعایت کند‪».‬‬                                         ‫«فارس ایر قشم» ‪ 2۴‬نوامبر از تهران‬
                                        ‫هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان‬
                                        ‫روز دوشنبه ‪ 2۳‬نوامبر با همتایان‬

                                        ‫امارات صدور ویزا برای ‪ ۱۳‬کشور از جمله ایران را کشته شدن‬

                                        ‫‪ ۱4‬شبهنظامی‬             ‫به دلیل «نگرانیهای امنیتی» متوقف کرد‬

‫این رژیم قابل درمان نیست و تنها راه‬    ‫توضیحات بیشتری داده نشده است‪.‬‬      ‫غیرایرانی‬                ‫به حالت تعلیق در آمده است‪.‬‬   ‫دستگیری و شیوع گسترده ویروس‬      ‫=پیشتر نیز وزارت امور‬
‫آن هم مقاومت صد درصدی در تمام‬      ‫ناظران میگوید بیش از ‪ ۱۰‬حمله‬                        ‫این سند مقرر داشته که ممنوعیت‬          ‫ُکرونا به ایران سفر نکنند‪.‬‬ ‫خارجه آلمان با صدور‬
‫جبهههایی است که رژیم اشغالگر قدس‬    ‫به مواضع شبهنظامیان مورد حمایت‬     ‫وابسته به سپاه‬           ‫ویزا برای شهروندان الجزایر‪ ،‬کنیا‪،‬‬                      ‫اطلاعیهای از شهروندان‬
                    ‫جمهوری اسلامی ایران در شهر مرزی‬                       ‫عراق‪ ،‬لبنان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬تونس و ترکیه‬  ‫ایناطلاعیهواکنشجمهوریاسلامی‬      ‫ایرانی‪ -‬آلمانی خواست تا به‬
 ‫دست به ناآرام کردن آنها زده است‪».‬‬   ‫ابوکمال صورت گرفته‪ .‬در این حملات‬    ‫قدس در سوریه‬             ‫نیز اجرا میشود‪ .‬اینکه چه مواردی از‬  ‫را به دنبال داشت و سعید خطیبزاده‬    ‫دلیلخطردستگیریوشیوع‬
‫روز چهارشنبه ‪ ۱8‬نوامبر سخنگوی‬      ‫هشت عراقی و شش افغان از لشکر‬                        ‫این ممنوعیت مستثنا هستند‪ ،‬روشن‬    ‫سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری‬     ‫گستردهویروس ُکرونابهایران‬
‫ارتش اسرائیل گفت که هشت هدف‬       ‫فاطمیون کشته شدند‪ .‬دو پایگاه و چند‬   ‫=جنگندههای اسرائیل سه‬        ‫نیست و پیگیری رویترز از بخش هویت‬   ‫اسلامی‪ ،‬آلمان را از کشورهای‬      ‫سفر نکنند‪ .‬این توصیهی‬
‫در این حملات هدف قرار گرفتند‪ ،‬از‬                        ‫روز پس از حمله به مواضع‬       ‫و شهروندی دولت امارات متحده عربی‬   ‫اروپایی ناقض حقوق بشر خواند!‬      ‫آلمانواکنشمنفیجمهوری‬
‫جمله پایگاه نیروهای جمهوری اسلامی‬    ‫ماشین نظامی نیز هدف قرار گرفتند‪.‬‬   ‫سپاهقدسدرسوریهباردیگر‬                           ‫وی ادعا کرد که «تمامی اتباع ایران‬   ‫اسلامی را در پی داشت‪.‬‬
‫در فرودگاه بینالمللی دمشق و «یک‬     ‫منابع نزدیک به حزبالله و جمهوری‬    ‫مواضع شبهنظامیان افغان و‬             ‫نیز بینتیجه بوده است‪.‬‬   ‫از مصونیتها و حقوق و مسئولیتهای‬    ‫= بر اساس سندی که‬
‫سایت نظامی مخفی» که به عنوان‬      ‫اسلامی از جمله شبکه المیادین این‬    ‫عراقیموردحمایتجمهوری‬         ‫یک منبع مطلع در مورد این موضوع‬    ‫یکسانی برخوردار هستند‪ ،‬اینکه‬      ‫رویترز مشاهده کرده‪ ،‬امارات‬
‫«مرکز میزبانی هیئتهای ارشد ایرانی‬                       ‫اسلامی در مرز سوریه و عراق‬      ‫به رویترز گفت که امارات متحده عربی‬  ‫دولت آلمان که خودش در برخی‬       ‫بخشنامهی مهاجرتی جدید‬
‫هنگام ورود به سوریه» فعالیت میکرد‪.‬‬        ‫حملات را تکذیب کردهاند!‬                      ‫به دلیل نگرانیهای امنیتی موقتاً صدور‬ ‫گروگانگیری افراد ایرانی نقش داشته و‬  ‫را از ‪ ۱8‬نوامبر برابر با ‪۲8‬‬
‫جمهوری اسلامی ایران و روسیه‬       ‫علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی‬         ‫را هدف قرار دادند‪.‬‬      ‫ویزای جدید برای افغانها‪ ،‬پاکستانیها‬  ‫افراد ایرانی و شخصیتهای ایرانی را به‬  ‫آبانماهلازمالاجراکردهاست‪.‬‬
‫از متحدان رژیم بشار اسد هستند‪.‬‬     ‫پیش از اینها ادعا کرده بود «دوران بزن‬ ‫=منابع نزدیک به حزبالله‬       ‫و شهروندان چندین کشور دیگر را‬     ‫بهانههای بسیار واهی در فرودگاههای‬   ‫=در گزارش رویترز آمده‬
‫محمدجواد ظریف روز شنبه در دیدار‬     ‫در رو تمام شده» و «دشمن یکی بزند‬    ‫و جمهوری اسلامی از جمله‬       ‫متوقف کرده است‪.‬منبع مطلع در مورد‬   ‫این کشور دستگیر کرده‪ ،‬نمیتواند‬     ‫است که درخواستهای‬
‫با گیر پدرسون نماینده ویژه دبیرکل‬    ‫ده تا میخورد» اما در سه سال گذشته‬   ‫شبکه المیادین این حملات‬       ‫این نگرانیها توضیحی نداد ولی گفت‬   ‫اینگونه ادعاها را درباره ایران داشته‬  ‫ویزای اشتغال و سفر مجدد‬
‫سازمان ملل متحد در امور سوریه‬      ‫دهها حمله هوایی به مواضع سپاه قدس‬                      ‫که انتظار میرود ممنوعیت صدور ویزا‬   ‫باشد‪ ».‬از قرار معلوم اشارهی سخنگوی‬   ‫برای اتباع ‪ ۱۳‬کشور از جمله‬
‫خواستار لغو تحریمهای رژیم اسد شد‪.‬‬    ‫و متحدان و وابستگان آن در عراق و‬        ‫را تکذیب کردهاند!‬                         ‫وزارت خارجه جمهوری اسلامی به‬      ‫افغانستان‪ ،‬لیبی و یمن‬
‫او در حالی که رژیم ایرانی یکی از‬    ‫سوریه صورت گرفته که تقریباً همه‬    ‫= سخنگوی وزارت خارجه‬            ‫برای مدت کوتاهی ادامه یابد‪.‬‬  ‫پیگرد و دستگیری عاملان ترورهایی‬    ‫در خارج از امارات متحده‬
‫مهمترین عوامل اختلال در سوریه‬      ‫آنها بیپاسخ ماند و جمهوری اسلامی‬    ‫درموردکشتهشدندستکم‬          ‫هفته گذشته‪ ،‬وزارت امور خارجه‬     ‫است که از سوی جمهوری اسلامی‬      ‫عربی تا اطلاع ثانوی به‬
‫است‪ ،‬در سخنانی عجیب مدعی شده‬      ‫پس از مدتی اجساد کشتهشدگان‬       ‫‪ 5‬عضو سپاه در سوریه گفته‬       ‫پاکستان اعلام کرد که امارات متحده‬   ‫مأموریت داشتهاند آنها را انجام بدهند!‬ ‫حالت تعلیق در آمده است‪.‬‬
‫«در سالهای گذشته فرصتهای‬        ‫را مخفیانه به ایران بازمیگرداند و‬   ‫«من شهادت سربازان و‬         ‫عربی صدور ویزای جدید برای‬       ‫سند مربوط به امارات که برای‬      ‫= ممنوعیت ویزا برای‬
‫مناسبی برای پایان دادن به بحران‬     ‫بیسر و صدا دفن میکند‪.‬بامداد‬      ‫سپاهیان ایران در سوریه‬        ‫شهروندان این کشور و برخی دیگر از‬   ‫شرکتهای فعال تجاری ارسال شده و‬     ‫شهروندان الجزایر‪ ،‬کنیا‪،‬‬
‫در سوریه پیش آمد ولی هر بار با‬     ‫چهارشنبه ‪ ۱8‬نوامبر ‪28( 2۰2۰‬‬      ‫را نشنیدم و نمیتوان آن را‬                         ‫رویترز آن را مشاهده کرده است‪ ،‬به‬    ‫عراق‪،‬لبنان‪،‬پاکستان‪،‬تونس‬
‫تلاشهای خنثی کننده و فرصتسوزی‬      ‫آبان ‪ )۱۳99‬نیز در یک حمله دیگر‬                           ‫کشورها را متوقف کرده است‪.‬‬   ‫بخشنامهی مهاجرتی استناد میکند‬     ‫و ترکیه نیز اجرا میشود‪.‬‬
                    ‫شماری از نیروهای رژیم بشار اسد و‬            ‫تائید کرد!»‬     ‫این وزارتخانه گفته است که در حال‬   ‫که از ‪ ۱8‬نوامبر برابر با ‪ 28‬آبانماه‬
    ‫برخی کشورها مواجه شدیم‪».‬‬     ‫شماری از اعضای سپاه قدس‪ ،‬بازوی‬     ‫=ظریف در دیدار با نماینده‬      ‫جستجوی اطلاعاتی از امارات متحده‬                       ‫امارات متحده عربی صدور ویزای‬
‫پدرسون نیز بر نقش مهم جمهوری‬      ‫خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‪،‬‬   ‫سازمان ملل در امور سوریه‬       ‫عربی در مورد علت تعلیق است اما فکر‬         ‫لازمالاجرا شده است‪.‬‬   ‫جدید برای شهروندان ‪ ۱۳‬کشور‬
‫اسلامی ایران در حل و فصل صلحآمیز‬    ‫کشته شدند‪ .‬روز یکشنبه دوم آذر‬     ‫خواستار برداشته شدن‬         ‫میکند که مربوط به بیماری همهگیر‬    ‫در این گزارش همچنین آمده است‬      ‫اغلب مسلمان از جمله ایران‪ ،‬سوریه و‬
                    ‫سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت‬       ‫تحریمهای رژیم اسد شده‬                           ‫که درخواستهای ویزای اشتغال و‬
     ‫بحران در سوریه تأکید کرد‪.‬‬   ‫خارجه جمهوری اسلامی در یک‬                                  ‫ویروس ُکرونا باشد‪.‬‬  ‫سفر مجدد برای اتباع ‪ ۱۳‬کشور از‬        ‫سومالی را متوقف کرده است‪.‬‬
‫حشمتالله فلاحتپیشه عضو‬         ‫نشست خبری گفت «من شهادت‬                   ‫است‪.‬‬      ‫پاکستانهمچنیناعلامکرد«کسانی‬      ‫جمله افغانستان‪ ،‬لیبی و یمن در خارج‬   ‫خبرگزاری رویترز امروز چهارشنبه‬
‫پیشین کمیسیون امنیت ملّی مجلس‬      ‫سربازان و سپاهیان ایران در سوریه را‬                     ‫که هنوز ویزای معتبر دارند مشمول‬    ‫از امارات متحده عربی تا اطلاع ثانوی‬  ‫‪ 2۵‬نوامبر برابر با ‪ ۵‬آذرماه با استناد‬
‫اردیبهشت سال ‪ ۱۳99‬گفته بود‬       ‫نشنیدم و نمیتوان آن را تائید کرد!»‬   ‫دیدهبان حقوق بشر سوریه مستقر در‬   ‫محدودیتهای جدید نمیشوند و‬                          ‫به یک سند تجاری دولتی نوشت‬
‫«زمانی که به سوریه رفتم عدهای‬      ‫او نیز مانند خامنهای مدعی شد‬      ‫لندن روز یکشنبه ‪ 22‬نوامبر (دوم آذر)‬                                        ‫که امارات متحده عربی صدور ویزای‬
‫گفتند هزینه درست کردم! ولی باز‬     ‫«رژیم صهیونیستی میداند فصل بزن‬     ‫گزارش داد دستکم ‪ ۱۴‬شبهنظامی‬         ‫میتوانند وارد امارات شوند‪».‬‬                     ‫جدید برای شهروندان ‪ ۱۳‬کشور اغلب‬
‫هم تکرار میکنم ما شاید ‪ 2۰‬تا ‪۳۰‬‬     ‫در رویی خیلی وقته تمام شده است‬     ‫وفادار به جمهوری اسلامی تبعهی عراق‬                                        ‫مسلمان مانند ایران‪ ،‬سوریه و سومالی‬
‫میلیارد دلار به سوریه پول دادیم و باید‬ ‫بنابراینخلییمحتاطانهحرکتمیکند‬     ‫و افغانستان در حملات هوایی در شرق‬
‫از سوریه پس بگیریم‪ .‬پول این ملت‬     ‫و طبیعی است که خوی تجاوزکارانه‬     ‫سوریهکشتهشدند‪.‬خبرگزاریفرانسهبه‬                                                 ‫را متوقف کرده است‪.‬‬
                                        ‫نقل از دیدهبان حقوق بشر سوریه نوشته‬                                        ‫پیشتر نیز وزارت امور خارجه آلمان با‬
      ‫آنجا هزینه شده است‪».‬‬                        ‫این حملات شنبهشب‪ 22‬نوامبر‪2۰2۰‬‬                                           ‫صدور اطلاعیهای از شهروندان ایرانی‪-‬‬
                                        ‫در استان دیرالزور حوالی مرز عراق و‬                                        ‫آلمانی خود خواست تا به دلیل خطر‬
                                        ‫احتمالاً توسط جنگندههای اسرائیل‬
                                        ‫انجام شده هرچند که در این باره‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16