Page 10 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۸۹ (دوره جديد
P. 10

‫صفحه ‪ - Page 10 - ۱۰‬شماره ‪۱۷55‬‬
                                                                                                 ‫جمعه ‪ 7‬تا پنجشنبه‪ ۱۳‬آذرماه ‪۱۳99‬خورشیدی‬

‫آرژانتین و جهان فوتبال در اندوه درگذشت مارادونا‬                                                ‫مهدی مهدوی کیا‪:‬‬

                                                           ‫فوتبال ایران با روحیه من سازگار نیست‪،‬‬

                                        ‫= دیهگو مارادونا در‬          ‫به آلمان برمیگردم‬
                                        ‫سالهای اخیر از بیماریهای‬
         ‫مارادونا؛ بندر کان در فرانسه؛ ‪ ۲۰‬ماه مه ‪۲۰۰8‬‬         ‫گوناگون رنج میبرد و در‬                                              ‫= مهدویکیا‪ :‬مربیگری‬
                                        ‫اوایل ماه نوامبر یک عمل‬                                              ‫چند باشگاه و تیمهای ملی‬
‫قضائی آن کشور درگیر بود‪ .‬البته‬      ‫را از سال ‪ ۱982‬در حالی که ‪ 22‬سال‬                       ‫مهدویکیا و زیدان در یک بازی دوستانه؛ هامبورگ؛ ‪ ۱۳‬دسامبر ‪۲۰۱۱‬‬
   ‫چنین نامزدی هرگز روی نداد‪.‬‬     ‫داشت آغاز کرد و سپس در طول این‬         ‫جراحی مغز داشت‪.‬‬                                                    ‫را قبول نکردم‪.‬‬
                     ‫دهه به تیمهای اروپایی از جمله تیم‬   ‫=پله‪ :‬از دست دادن یک‬         ‫بهترینهافبک راست بوندس لیگا‬      ‫تیمهامبورگ کوچ کرد و تا سال‬      ‫=«بسیاری به من میگویند‬
‫در سال ‪ 2۰۰۱‬فیفا در کنار پله‪،‬‬                          ‫دوست به این شکل بسیار‬                   ‫برگزیده شد‪.‬‬   ‫‪ 2۰۱7‬عضو این باشگاه بود‪ .‬وی در‬    ‫از چند میلیارد تومان در سال‬
‫مارادونا را به عنوان یکی از دو بزرگترین‬       ‫بارسلون و ناپل پیوست‪.‬‬   ‫غمانگیز است‪ .‬اما حتما‬                            ‫پایان قراردادش با این باشگاه به تیم‬  ‫گذشتهای‪ .‬اما من بیشتر به‬
                     ‫مارادونا فقط به خاطر مهارتش در‬     ‫روزی ما با هم در بهشت‬         ‫مهدی مهدویکیا در نظرسنجی‬                          ‫فکر همان آرامشی هستم‬
 ‫بازیکن تاریخ این ورزش معرفی کرد‪.‬‬    ‫فوتبال مشهور نیست‪ .‬داستانهای‬                         ‫فدراسیون بینالمللی آمار و تاریخ‬       ‫اینتراخت فرانکفورت پیوست‪.‬‬    ‫که به آن نیاز دارم و آرامشی‬
‫الجزیره گزارش داد در پی درگذشت‬      ‫بسیاری از وی نقل میشود از جمله‬          ‫توپ خواهیم زد‪.‬‬       ‫فوتبال جهان در سال ‪2۰۱2‬‬        ‫مهدویکیا بر روی هم ‪ 22۳‬بازی‬      ‫که در هامبورگ احساس‬
‫مارادونا‪ ،‬رئیس جمهوری آرژانتین‬      ‫اینکه با حرکاتش را حریف را در زمین‬   ‫=در پی درگذشت مارادونا‪،‬‬        ‫محبوبترین بازیکن آسیا و دومین‬     ‫در بوندس لیگا انجام داده و ‪ 29‬گل‬   ‫میکنم‪ ،‬خیلی مناسب حال‬
‫آلبرتو فرناندر سه روز عزای عمومی‬     ‫بازی به مرز جنون میرساند؛ و یا اینکه‬  ‫رئیس جمهوری آرژانتین‬         ‫بازیکن جهان شناخته شد‪ .‬او عنوان‬    ‫وارد دروازه حریفان تیم خود کرده‬
‫اعلام کرد‪.‬باشگاه فوتبال ناپل ایتالیا‬   ‫با تفنگ بادی به سوی روزنامهنگاران‬   ‫آلبرتو فرناندر سه روز عزای‬      ‫موفقترین لژیونر ایرانی را نیز از این‬ ‫است‪ .‬او در سال ‪ ۱۳88‬پس از یازده‬        ‫و احوال من است‪».‬‬
‫اعلام کرد «مرگ بازیکن سابق آن‬                                             ‫سازمان در سال ‪ 2۰۱۰‬از آن خود‬     ‫سال به ایران بازگشت و در یازدهمین‬
‫ضربهای ویرانگر هم برای شهر و هم‬               ‫شلیک میکرد‪.‬‬         ‫عمومی اعلام کرد‪.‬‬                          ‫دور لیگ برتر فوتبال ایران برای تیم‬  ‫مهدی مهدوی کیا کاپیتان پیشین‬
                     ‫مارادونا در سال‪ ۱99۱‬برای نخستین‬    ‫=نیکولالومباردوسخنگوی‬                       ‫کرد‪.‬‬   ‫استیل آذین به میدان رفت‪ .‬اما بعد‬   ‫تیم ملی فوتبال ایران که هشت‬
      ‫برای این باشگاه است‪».‬‬    ‫بار به دلیل مصرف کوکائین بازداشت‬    ‫باشگاه ناپل‪« :‬ما در سوگ‬        ‫او در اسفند ‪ ۱۳9۱‬به عنوان مرد‬     ‫از ‪ ۱۳‬سال دوباره با پیراهن تیم‬    ‫سال برایهامبورگ از دسته اول‬
‫نیکولا لومباردو سخنگوی باشگاه‬      ‫شد‪ .‬پس از ترک اعتیاد وی در نقش‬     ‫هستیم‪ .‬احساس میکنیم‬                             ‫پرسپولیس به میدان رفت و در همان‬    ‫لیگ فوتبال آلمان و پنج سال نیز‬
‫ناپل گفت‪« :‬ما در سوگ هستیم‪.‬‬       ‫مجری تلویزیونی شروع به فعالیت‬     ‫او یک بوکسور است که ناک‬          ‫اخلاق ورزش ایران انتخاب شد‪.‬‬   ‫زمان اعلام کرد که این آخرین تیمی‬   ‫برای تیمهای دیگر بازی کرده است‪،‬‬
‫احساس میکنیم او یک بوکسور است‬      ‫کرد‪ .‬نخستین مهمان در اولین شوی‬     ‫اوت شده‪ .‬ما شوکه شدهایم»‪.‬‬       ‫بد نیست بدانید که مهدی‬                           ‫میگوید‪ :‬چند بار پیشنهاد مربیگری‬
‫که ناک اوت شده‪ .‬ما شوکه شدهایم‪».‬‬     ‫او اسطورهی دیگر فوتبال از کشور‬                        ‫مهدویکیا در اولین سمپوزیوم ورزش‬       ‫است که در آن بازی میکند‪.‬‬    ‫تیمهای لیگ برتر فوتبال ایران و‬
‫مارادونا بین سالهای ‪ ۱98۴‬و ‪۱99۱‬‬     ‫برزیل‪ ،‬پله‪ ،‬بود‪.‬پله که ‪ 8۰‬سال دارد‬   ‫دیهگو آرماندو مارادونا اسطورهی‬    ‫ایران که در ‪ 2۵‬ژوئن ‪ 2۰۱7‬در لندن‬   ‫مهدی مهدویکیا در سال ‪۱۳۵۶‬‬       ‫تیمهای ملی از جمله تیم ملی امید‬
‫در تیم ناپل بازی کرد و به این شهر‬    ‫از شنیدن خبر درگذشت مارادونا به‬    ‫آرژانتینی فوتبال در سن شصت‬      ‫برگزار شد‪ ،‬به نکات جالبی در مورد‬   ‫در شهر ری به دنیا آمده اما خانواده‬  ‫و جوانان را داشتهام اما هیچگاه پاسخ‬
‫کمک کرد تا اولین قهرمانی خود در‬     ‫شدت ناراحت شد و گفت «از دست‬      ‫سالگی درگذشت‪ .‬مارادونا در اوایل‬    ‫پیشرفت و گسترش ورزش فوتبال در‬     ‫او اهل روستای چشمه خورزن اراک‬     ‫مثبت به این پیشنهادها ندادم‪ .‬چون‬
 ‫لیگ سری ‪ A‬ایتالیا را به دست آورد‪.‬‬    ‫دادن یک دوست به این شکل بسیار‬     ‫ماه نوامبر عمل جراحی مغز داشت و‬    ‫میان نوجوانان و جوانان ایران اشاره‬  ‫هستند‪ .‬نام همسر او سپیده است و‬    ‫فضای فوتبال ایران در حال حاضر‬
‫مارادونا در دورانی که محمود‬       ‫غمانگیز است‪ .‬اما حتما روزی ما با هم‬  ‫حالش مساعد به نظر میرسید‪ .‬وی‬     ‫کرد و اطلاعاتی درباره مدرسه فوتبال‬                     ‫فضای خوبی نیست و با روحیات‬
‫احمدینژاد رئیس جمهوری اسلامی‬                          ‫امروز به دلیل سکته قلبی جان خود‬    ‫«کیا» که خود مؤسس آن است و‬           ‫دختری به نام عسل دارند‪.‬‬   ‫و اخلاقیات من همخوانی ندارد و‬
‫ایران بود بارها از «استکبارستیزی»‬        ‫در بهشت توپ خواهیم زد‪».‬‬                       ‫شاگردان آن از میان با استعدادترین‬   ‫مهدویکیا در سال ‪ 2۰۰۳‬از سوی‬      ‫به همین دلیل تصمیم گرفتم به‬
‫او تمجید کرد‪ .‬رفاقت نزدیک مارادونا‬    ‫مارادونا پس از مدتی دوباره به‬               ‫را از دست داد‪.‬‬   ‫بازیکنان زیر ‪ ۱۱‬سال از سراسر ایران‬  ‫کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان‬    ‫هامبورگ شهری که ‪ 8‬سال در تیم‬
‫و هوگو چاوز او را تبدیل به یک‬      ‫جهان فوتبال بازگشت و مربی تیم‬     ‫دیهگو مارادونا ستاره فوتبال آرژانتین‬ ‫انتخاب شدهاند‪ ،‬توضیحات جالب و‬     ‫بهترین بازیکن سال این قاره شناخته‬   ‫آن بازی کرده بودم برگردم و از اجرای‬
‫موقعیت برای تبلیغات تیم احمدینژاد‬    ‫ملی آرژانتین شد بدون اینکه حتی با‬   ‫و جهان که در سالهای اخیر اضافهی‬                                          ‫این تصمیم هم راضی هستم‪ .‬چون‬
‫کرد‪ .‬در سالهای ‪ ۱۳9۱‬و ‪۱۳92‬‬        ‫بازیکنی مانند لیونل مسی این تیم را‬   ‫وزن پیدا کرده بود از مدتها پیش‬               ‫جامعی داد‪.‬‬                 ‫شد‪.‬‬    ‫آرامشی که در هامبورگ احساس‬
‫اطرافیان احمدینژاد تلاش کردند‬      ‫به موفقیت برساند‪ .‬در سال ‪ 2۰۱۰‬تیم‬   ‫از بیماریهای گوناگون رنج میبرد‬    ‫مهدویکیا همچنین در زمینه‬       ‫گفتنی است که هواداران باشگاه‬     ‫میکنم‪ ،‬خیلی مناسب حال و احوال‬
‫او را به ایران دعوت کنند اما برای‬    ‫ملی آرژانتین قهرمانی جهان را به تیم‬  ‫و چند هفته پیش مجبور به عمل‬      ‫پیشرفتهایی که در دیگر رشتههای‬     ‫هامبورگ در سالهای ‪– 2۰۰۳‬‬
‫حضور در فینال جام حذفی در دیدار‬                                            ‫ورزشی در میادین جهانی نصیب‬      ‫‪ 2۰۰2‬و ‪ 2۰۰۳ – 2۰۰۴‬مهدویکیا‬                  ‫من است‪.‬‬
‫حساس پرسپولیس با سپاهان طلب‬                  ‫آلمان باخت‪.‬‬             ‫جراحی مغز شد‪.‬‬    ‫دختران و پسران عضو تیمهای‬       ‫را به عنوان بهترین بازیکن این تیم‬   ‫او ادامه داده‪ :‬بسیاری به من‬
‫‪ ۵۰۰‬هزار دلار پول کرده بود‪ .‬سردار‬    ‫دو سال پیش مارادونا در آرژانتین‬    ‫از مارادونا به عنوان یکی از بهترین‬  ‫ملی ایران شده‪ ،‬اطلاعات و آمار‬     ‫انتخاب کرده و به او لقب «موشک‬     ‫میگویند از چند میلیارد تومان در‬
‫محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس‬     ‫جنجال سیاسی آفرید‪ :‬او اعلام کرد‬    ‫فوتبالیستهای تاریخ فوتبال جهان‬    ‫خوشحالکنندهای در اختیار حاضران‬    ‫ایرانی» داده بودند‪ .‬وی همچنین از‬   ‫سال گذشتهای‪ .‬اما من بیشتر به فکر‬
‫که بعدها به اتهام فساد مالی گرفتار‬    ‫در فکر این است که به عنوان معاون‬    ‫نام برده میشود‪ .‬در آرژانتین او را به‬                    ‫سوی نشریه معتبر «کیکر» به عنوان‬    ‫همان آرامشی هستم که به آن نیاز‬
‫دادگاه شد تلاش زیادی کرد مارادونا‬    ‫ریاست جمهوری در انتخابات ‪2۰۱9‬‬     ‫عنوان یک قهرمان ملی ارج مینهند و‬                ‫گذاشت‪.‬‬
‫را به ایران بیاورد اما پول کافی برای‬   ‫نامزد شود‪ .‬رئیس جمهور کی بود؟‬     ‫ستایش میکنند‪ .‬اسطورهی حرفهای او‬                                                        ‫دارم‪.‬‬
                     ‫کریستینا کیرشنر که در آن زمان به‬    ‫از جام جهانی ‪ ۱98۶‬در مکزیک و در‬                                          ‫مهدی مهدویکیا سابقه بازی در‬
        ‫آوردنش جور نشد‪.‬‬     ‫دلیل فساد دولتی و مالی با دستگاه‬    ‫بازی نامتعارف وی در مقابل انگلستان‬                                        ‫تیمهای بانک ملی‪ ،‬پرسپولیس‪،‬‬
                                        ‫و گلی که وارد دروازه تیم انگلیس کرد‬                                        ‫استیل آذین‪ ،‬داماش گیلان‪ ،‬بوخوم‪،‬‬
                                        ‫آغاز شد‪ .‬خود وی پس از این بازی‬                                          ‫هامبورگ و اینتراخت فرانکفورت‬
                                        ‫گفت‪« :‬این گل را کمی سر مارادونا و‬                                         ‫آلمان را در کارنامه خود دارد‪ .‬او در‬
                                        ‫کمی هم دست خدا وارد دروازه کرد!»‬                                         ‫جامهای جهانی فوتبال نیز همراه‬
                                        ‫در پایان آن جام جهانی‪ ،‬تیم آرژانتین‬                                        ‫تیم فوتبال ایران در سالهای ‪۱998‬‬
                                        ‫با پیروزی در برابر تیم ملی آلمان به‬                                        ‫(فرانسه) و ‪( 2۰۰۶‬آلمان) عضو تیم‬

                                             ‫قهرمانی جهان دست یافت‪.‬‬                                                   ‫ملی بوده است‪.‬‬
                                        ‫زندگی حرفهای مارادونا مانند همه‬                                          ‫او در سال ‪ ۱998‬به باشگاه‬
                                        ‫جوانان آرژانتین در تیم فوتبال جوانان‬                                       ‫بوخوم پیوست و در سال ‪ ۱999‬به‬
                                        ‫این کشور آغاز شد‪ .‬وی بازی حرفهای‬

‫در این گزارش آمده که مایک ون‬                                                                  ‫چگونه‬               ‫=در دهه شصت میلادی‬
                                                                                ‫موساد در‬              ‫ا سر ا ئیل تلا ش کر د با‬
‫گرونبروک که گفته میشود بعدا‬                                                                  ‫یک عملیات‬              ‫محمدرضا شاه پهلوی به‬
                                                                                ‫مخفیانه‬              ‫توافق برسد تا دو عضو گله‬
‫جانورشناس شد‪ ،‬برای این مأموریت به‬                                                              ‫«‪ 4‬رأس ماده‬             ‫کوچک گوزن زرد ایرانی‬
                                                                                ‫گوزن زرد‬              ‫به اسرائیل اعزام شود ولی‬
‫ایران رفت ولی هیچکس به استقبال‬                                                                ‫ایرانی» را به‬            ‫پس از دو دهه در این روند‬
                                                                              ‫اسرائیل منتقل‬             ‫پیشرفتی حاصل نشد‪ .‬در‬
‫وی نیامد و به او دستور داده شد تا‬                                                                                 ‫دیماه ‪ 5۷‬محمدرضا شاه‬
                                                                                 ‫کرد!‬               ‫پهلوی با درک اینکه انقلاب‬
‫بلافاصله ایران را ترک کند‪.‬‬                                                                                    ‫نزدیک میشود‪ ،‬مسئولان‬
                                                                              ‫زرد ایرانی در دنیا از جمله‬      ‫سازمان طبیعت و پارکها‬
‫با این حال‪ ،‬حساب توئیتر دولت‬                                                                ‫در ایران و اسرائیل بیش از‬       ‫را فرا خواند و دستور داد تا‬
                                                                              ‫یک هزار و ‪ ۱۰۰‬راس است‪.‬‬        ‫فوری مأموران موساد برای‬
‫اسرائیل نوشته‪« ،‬با نوعی مداخله الهی‪،‬‬                                                            ‫در سال ‪ ،۲۰۲۰‬اداره طبیعت‬       ‫تأمین امنیت گوزنهای زرد‬
                                                                              ‫و پارکهای اسرائیل تخمین‬
‫مأمور توانست گوزنها را پیدا کرده و‬                                                             ‫زد که ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬گوزن زرد‬           ‫ایرانی اعزام شوند‪.‬‬
                                                                              ‫ایرانی در منطقه شمال جلیل‬       ‫= حساب توئیتر دولت‬
‫آنها را به اسرائیل بازگرداند‪ ،‬و سوار‬                                                            ‫زندگی میکنند‪ ،‬در حالی که‬       ‫اسرائیل نوشته است‪« ،‬با‬
                                                                              ‫بین ‪ ۹۰‬تا ‪ ۱۰۰‬رأس آن نیز در‬      ‫نوعی مداخله الهی‪ ،‬مأمور‬
‫آخرین پرواز اسرائیل برای خروج از‬                                                              ‫تپههای یهودیه و تعدادی‬        ‫توانست گوزنها را پیدا کرده‬
                                                                              ‫دیگر در کوه کارمل وجود‬        ‫و آنها را به اسرائیل بازگرداند‪،‬‬
         ‫ایران شد‪».‬‬                                                                                   ‫و سوار آخرین پرواز اسرائیل‬
                                                                                        ‫دارند‪.‬‬
‫در سال ‪ ،2۰2۰‬اداره طبیعت و‬                                                                                     ‫برای خروج از ایران شد‪».‬‬
                                                                              ‫منابع خبری اسرائیل میگویند‬      ‫=گوزن زرد ایرانی جزو‬
‫پارکها برآورد کرد که ‪ 2۰۰‬تا ‪۳۰۰‬‬                                                               ‫موساد در یک مأموریت مخفی پس از‬    ‫‪ ۷4‬گونه حیوانی در حال‬
                                                                              ‫انقلاب‪ ۴ ،‬ماده گوزن زرد ایرانی را از‬ ‫انقراض در ایران است که‬
‫گوزن زرد ایرانی در در منطقه شمال‬                                                              ‫ایران خارج و به اسرائیل منتقل کرده و‬ ‫پس از نزدیک به ‪ ۲۰‬سال‪ ،‬دو‬
                                                                              ‫از این طریق این گونه جانوری را پس از‬ ‫رأس آن در پارک ملی کرخه‬
‫جلیل زندگی میکنند‪ ،‬در حالی که‬
                                                                                                        ‫مشاهده شد‪.‬‬
‫بین ‪ 9۰‬تا ‪ ۱۰۰‬قلاده دیگر در تپههای‬                                                                                ‫=اسرائیل با انتقال مخفیانه‬
                                                                                                 ‫‪ 4‬ماده گوزن زرد ایرانی به‬
‫یهودیه و برخی دیگر در کوه کارمل‬                                                                                  ‫اسرائیل توانسته‪ ،‬این گونه را‬
                                                                                                 ‫تقریبا‪ ۷۰‬سال پس از انقراض‬
‫زیست میکنند‪ .‬طبق اعلام هاآرتص‪،‬‬
                                                                                                          ‫احیا کند‪.‬‬
‫برنامههای بازگرداندن گونههایی که در‬   ‫گوزن زرد ایرانی در دهه ‪ 4۰‬خورشیدی در دوران محمدرضا شاه پهلوی احیا شده بود‬                                        ‫= در سال ‪ ۲۰۱5‬تخمین‬
                                                                                                 ‫زده شد که جمعیت گوزن‬
‫اسارت تولیدمثل کردهاند به طبیعت‬

‫ادامه دارد و برنامههای بیشتری هم برای‬  ‫اعزام شود ولی پس از دو دهه در این‬    ‫گونهی گوزن زد ایرانی در دنیاست‪.‬‬   ‫هفتاد سال که نسل آن در این منطقه‬
                         ‫روند پیشرفتی حاصل نشد‪.‬‬    ‫بر مبنای تحقیقات دانشمندان‪،‬‬      ‫منقرض شده بود‪ ،‬احیا کرده است‪.‬‬
‫سال ‪ 2۰2۱‬در حفاظت از این گونهی‬                         ‫سازمان طبیعت و پارکهای اسرائیل‬    ‫حساب رسمی توئیتر دولت اسرائیل‬
                     ‫طبق گزارش اورشلیم پُست‪ ،‬ژنرال‬     ‫به ریاست ژنرال آوراهام یوفا قهرمان‬  ‫در رشته توئیتی از اجرای موفق‬
‫جانوری در نظر گرفته شده است‪.‬‬       ‫آوراهام یوفا خودش به دعوت برادر‬    ‫جنگ شش روزه‪ ،‬با هدف بازگرداندن‬    ‫مأموریت انتقا ِل گونهی گوزن زرد‬
                     ‫شاه فقید احیای نسل این گوزن به‬     ‫حیات وحش دورانی که در کتاب‬      ‫ایرانی به این کشور خبر داده که اندکی‬
‫به گزارش این روزنامه‪ ،‬اسرائیل با‬     ‫تهران رفت‪ ،‬اما در بدو ورود دچار حمله‬  ‫مقدس از آن یاد شده‪ ،‬تلاش کرد تا‬    ‫پس از وقوع انقلاب صورت گرفت‬
                     ‫قلبی خفیف شد‪ .‬به گفته ایتزیک سگف‬    ‫گونههای در معرض خطر را به این‬     ‫و اکنون باعث شده تا این گونهی‬
‫اجرای این عملیات ‪ ۴‬ماده گوزن زرد‬     ‫وابسته نظامی اسرائیل در آن زمان‬    ‫منطقه بازگرداند‪ .‬همزمان یک پروژه‬   ‫جانوری هفتاد سال پس از انقراض در‬
                     ‫در ایران‪« ،‬هنگامی که ژنرال را روی‬   ‫تولیدمثل در باغ وحش اُپل آلمان در‬
‫ایرانی را به اسرائیل منتقل کرد‪ .‬این‬   ‫برانکارد به سمت هواپیما میبردند‪ ،‬به‬  ‫سال ‪ ۱9۶۰‬موفق به تولیدمثل از یک‬          ‫این منطقه‪ ،‬احیا شود‪.‬‬
                     ‫سمت من برگشت و دستم را محکم‬      ‫گوزن ماده با خون خالص شد اگرچه‬    ‫در این رشته توئیت آمده که به نظر‬
‫مأموریت برای ژنرال یوفا موفقیت‬      ‫گرفت و گفت‪« :‬سگف‪ ،‬تو آن گوزنها‬                        ‫میرسید گونه گوزن زرد ایرانی در‬
                     ‫را برایم خواهی آورد‪ ».‬اما همه چیز در‬         ‫گوزن نز زنده نماند‪.‬‬  ‫دهه ‪ ۱9۵۰‬منقرض شده است ولی‬
‫بزرگی بوده است‪ .‬ون گریونبروک‬       ‫دیماه سال ‪ /۱۳۵7‬دسامبر ‪۱978‬‬      ‫در حالی که دولت اسرائیل موفق‬     ‫جمعیت اندکی از این گونه هنوز در‬
                     ‫تغییر کرد‪ .‬محمدرضا شاه پهلوی با‬    ‫شد تا امنیت گوزنهای نر را در آلمان‬
‫گفت‪« :‬من وارد فرودگاه تل آویو شدم‪،‬‬    ‫درک اینکه انقلاب نزدیک میشود‪،‬‬     ‫تأمین کند ولی نمونههای ماده هنوز‬          ‫ایران زندگی میکردند‪.‬‬
                     ‫مسئولان سازمان طبیعت و پارکها را‬    ‫در دسترس نبودند‪ .‬در آن زمان این‬    ‫اورشلیم پُست در گزارش مفصلی‬
‫گوزنها را تخلیه کردم و در آنجا ژنرال‬   ‫فرا خواند و دستور داد تا فوری مأموران‬ ‫کشور تلاش کرد با محمدرضا شاه‬     ‫نوشته که اسرائیل یکی از موفقترین‬
                     ‫موساد برای تأمین امنیت گوزنهای‬     ‫پهلوی به توافق برسد تا دو عضو گله‬   ‫موارد احیای مجدد گونههای رو به‬
‫با چشمان اشکآلود منتظر بود‪».‬‬                          ‫کوچک گوزن زرد ایرانی به اسرائیل‬    ‫انقراض جانوری را به اجرا در آورده‬
                           ‫زرد ایرانی اعزام شوند‪.‬‬                     ‫و حالا جزو دو کشور محل استقرار‬
‫اورشلیم پُست نوشت اکنون‬
‫با تلاشهای باغ وحش اورشلیم‬

‫و ذخیرهگاه طبیعی ‪Hai-Bar‬‬

‫‪ Carmel‬دوباره گوزن زرد ایرانی به‬

‫سرزمین مقدس خود بازگشته است‪.‬‬

‫دکتر نیلی آوینی‪ -‬مگن مدیر‬

‫جانورشناسی و دامپزشک ارشد باغ‬

‫وحش اورشلیم توضیح داد‪« :‬طی‬

‫سالها‪ ،‬ما دهها گوزن را در منطقه نهال‬

‫ادامه در صفحه ‪۱7‬‬ ‫سورق آزاد کردیم‪».‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15