Page 9 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۸۹ (دوره جديد
P. 9

‫بدون شمارۀ صفحه ‪ -‬شماره ‪۱۷55‬‬
‫جمعه ‪ 27‬نوامبر تا پنجشنبه ‪ ۳‬دسامبر‪2۰2۰‬‬

‫مردان شاخص‬

‫دقیقه صدای خنده تماشاچیان قطع‬        ‫مکس امینی‬                                                                        ‫که زندان مرا بارو مباد!‬
‫نشود‪.‬برخلاف آنچه حین اجرا نشان‬
‫میدهد‪ ،‬پشت صحنه بسیار جدی‬           ‫(‪)۱۲88 - ۱۳۷5‬‬                         ‫‪Pexels‬‬                                         ‫جز پوستی که بر استخوانم‬
‫است و روی کوچکترین اجزای اجرا‬
‫فکر میکند‪ .‬برای پیش پا افتادهترین‬    ‫مکس امینی ‪ ،‬هنرپیشه و کمدین‬                                                                 ‫بارویی‪ ،‬آری‬
‫مسائل اجرای خود هم برنامه دارد‪ .‬او‬   ‫ایرانیتبار اهل ایالات متحده آمریکا‬
‫حالا بین افرادی که استندآپ کمدی‬     ‫میباشد‪ .‬پدر وی اهل اصفهان و‬            ‫ارتباط خواب عمیق و‬                                            ‫اما‪ ،‬گرد بر گرد جهان‬
‫به زبان فارسی اجرا میکنند‪ ،‬جزء‬
‫مطرحترینها است‪.‬او برای صدای‬            ‫مادرش اهل تبریز است‪.‬‬                   ‫ابتلا به آلزایمر‬                                    ‫نه‪ ،‬فراگرد تنهایی ِ جانم‬
‫آمریکا یک برنامه به زبان فارسی با‬    ‫امینی دانشآموخته‪ ،‬دانشگاه‬
‫عنوان دقایقی با مکس (‪Minutes‬‬      ‫کالیفرنیا‪ ،‬لسآنجلس (‪)UCLA‬‬            ‫تحقیقات جدید نشان میدهد خواب عمیق از افراد در‬           ‫احمد شاملو‬              ‫آه! آرزو‪ ،‬آرزو!‬
‫‪ )with MAX‬تهیه کرد که در‬        ‫است‪ .‬او به زبان فارسی‪ ،‬ترکی‬          ‫برابر آلزایمر محافظت میکند‪.‬به گزارش ان پی آر‪ ،‬در طول‬                      ‫پیازینه پوست وار حصاری‬
                    ‫آذربایجانی و زبان انگلیسی تسلط‬       ‫خواب عمیق به نظر می رسد مغز مواد زائدی را که خطر ابتلا به‬              ‫که با خلوت خویش چون به خالی بنشینم‬
 ‫تلویزیون صدای آمریکا پخش شد‪.‬‬      ‫کامل دارد‪.‬او همچنین بازیگر فیلم‬     ‫بیماری آلزایمر را افزایش می دهند‪ ،‬میشوید‪.‬تعداد زیادی از تحقیقات‬            ‫هفت دربازه فراز آید بر نیاز و تعلق جان‬
                    ‫و سریالهای متعددی از جمله‬        ‫جدید نشان می دهد این مرحله از خواب هنگامی که رویاها نادر هستند و‬
                    ‫قهرمانان‪ ،‬ذهن منیکا‪،‬رئال راب‬     ‫مغز یک ضربان آهسته و ثابت را دنبال می کند می تواند به کاهش سطح بتا‬                         ‫فروبسته باد!‬
                    ‫و ‪ crash‬بودهاست‪.‬وی در اکثر‬      ‫آمیلوئید و تائو دو مشخصه اصلی بیماری کمک کند‪.‬متیو واکر‪ ،‬استاد علوم اعصاب‬              ‫آری‪ ،‬فروبسته باد و فروبسته تر‬
                    ‫استندآپهایش تماشاگران را به‬     ‫و روانشناسی در دانشگاه کالیفرنیا می گوید‪ :‬چیزی در مورد این خواب عمیق وجود‬
                    ‫صورت طنز با فرهنگ ایرانی آشنا‬    ‫دارد که به محافظت از شما کمک می کند‪.‬واکر می افزاید‪ :‬این تحقیق پس از دهه ها‬                      ‫و با هر دربازه‬
                    ‫میکند‪ .‬بیشتر استندآپهای او به‬                                                        ‫هفت قفل آهن جوش ِ گران‬
                    ‫زبان انگلیسی است‪.‬مکس امینی در‬
                    ‫خلق کمدی به صورت بداهه مهارت‬                                                               ‫آه! آرزو‪ ،‬آرزو!‬
                    ‫بالایی دارد‪ .‬حاضر جواب است و از‬
                    ‫کوچکترین اتفاقی در سالن اجرا‬
                    ‫یک فضای طنزآمیز میسازد‪ .‬فقط‬
                    ‫کافی است لیوان یکی از تماشاچیان‬
                    ‫از دستش بیفتند و بشکند تا مکس‬
                    ‫همان لحظه از همین اتفاق به ظاهر‬
                    ‫کوچک یک کمدی بسازد که تا چند‬

                                      ‫مشاهدات مربوط به ارتباط بین کم خوابی و مشکلات طولانی مدت حافظه و تفکر انجام‬
                                      ‫شده است‪ .‬در حال تحقیق هستیم که ببینیم بین خواب و زوال عقل به ویژه بیماری‬
‫فواید و دلایل بهتر ورزش کردن با موسیقی‬                   ‫آلزایمر رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر‪.‬وی اذعان می دارد‪ :‬قوی ترین شواهد‬   ‫خطرات جدی تند غذا خوردن‬
                                      ‫مربوط به خواب عمیق است که دمای بدن کاهش می یابد و مغز شروع به تولید امواج‬
                                      ‫الکتریکی آهسته و موزون می کند‪ .‬برای کشف این موضوع تیم واکر ‪ ۳2‬نفر در ‪7۰‬‬
‫تمرینات ورزشی سبب افزایش تمرکز‬     ‫بخشتر از آن چه به نظر میرسد‬     ‫سالگی را که در یک مطالعه خواب شرکت کرده بودند و به دنبال امواج آهسته‬     ‫غذا خوردن یکی از لذت های بزرگ ابتلا به سطح پایین کلسترول خوب نیز‬
‫روی تمرینات میشود اگر مشغله‬                 ‫تبدیل کنید‪.‬‬
‫فکری زیادی دارید‪ ،‬و به هرچیزی از‬                      ‫زندگی هر فرد است‪ .‬روزهای زندگی هستند‪ .‬این دو عامل باعث سندروم الکتریکی نشان دهنده خواب عمیق بودند‪ ،‬مورد مطالعه قرار دادند هیچ یک‬
‫شام شب گرفته تا مشکلات روزمره‬       ‫ذهن را از خستگی دور میکند‪:‬‬    ‫از شرکت کنندگان هم مشکلی در حافظه نداشتند‪.‬دانشمندان با استفاده‬         ‫ما روی دور تند افتادهاند و از این رو متابولیک می شود و اغلب بیماری‬
‫فکر میکنید‪ ،‬برای افزایش تمرکز‬      ‫گوش دادن به موسیقی در طول‬
‫هنگام تمرینات ورزشی موسیقی‬       ‫تمرینات منظم مانند دویدن‪ ،‬موسیقی‬  ‫از اسکن مغز تا ‪ ۶‬سال سطح بتا آمیلوئید را در هر شرکت کننده‬           ‫غذا خوردن سریع نیز بخشی از سبک های قلبی را به همراه خواهد داشت‪.‬‬
                    ‫میتواند توجه ورزشکار را را نسبت به‬ ‫کنترل کردند و نتایج منتشر شده در شماره ‪ 2‬نوامبر ژورنال‬
          ‫گوش دهید‪.‬‬      ‫احساس خستگی منحرف کند‪ .‬این‬           ‫“‪ ”Current Biology‬نشان می دهد افرادی که‬                                    ‫زندگی شدهاست‪.‬‬
‫موسیقی به خاموشکردن صداهای‬       ‫تکنیکی است که بسیاری از دوندگان‬
‫ذهن و محیط اطراف کمک کرده و‬       ‫ماراتن و ورزشکاران ورزشهای سه‬    ‫دادن به‬  ‫ش‬  ‫آمیلوئید گو‬ ‫بتا‬ ‫عمق کمتری دارد‬  ‫شان‬ ‫خواب‬ ‫کا فی‬ ‫‪ -‬زمان‬     ‫‪ -4‬گاستریت ( ورم معده )‬       ‫ما دائما در حال بدو بدو ‪ ،‬مشغول‬
‫سبب می شود تمام حواس خود را به‬     ‫گانه به آن به عنوان مسئلهای مهم و‬  ‫طول تمرین‬ ‫در‬ ‫موسیقی‬       ‫بیشتریدارند‪.‬‬            ‫بگذارید‪:‬‬ ‫تند غذا خوردن با التهاب گاستریت‬      ‫کار‪ ،‬بازی‪ ،‬صحبت یا رانندگی هستیم‬
‫فعالیتی که در حال انجام آن هستید‬                                                              ‫فرسایشی معده ( التهابی که باعث از‬     ‫بنابراین عادت تند غذا خوردن برای‬
                              ‫مجزا مینگرند‪.‬‬  ‫وعده های غذایی خود را در اولویت به ایجاد انگیزه بیشتر در افراد کمک‬       ‫بین رفتن غشای مخاطی معده میشود‬      ‫برخی از ما نهادینه شده است و باعث‬
         ‫معطوف کنید‪.‬‬           ‫درد را کاهش میدهد‪:‬‬    ‫برنامهتان قرار دهید وحداقل ‪ 2۰‬میکند اما با این موضوع که چرا‬          ‫و زخمهای سطحی یا عمیق معده را به‬     ‫میشود به نشانههای بدن خود توجهی‬
‫سیستم ایمنی را تقویت میکند‪:‬‬       ‫گوش دادن به موسیقی نیاز به‬     ‫دقیقه را برای هر یک از این وعدهها موسیقی این احساس را در ما بر‬                              ‫نکنیم‪ .‬این عادت دارای مضراتی است‬
‫همانطور که قبلا گفته شد موسیقی‬     ‫داروهای مسکن و درد بعد از عمل‬    ‫اختصاص دهید‪ .‬ممکن است مدت انگیخته میکند و مزایای گوش دادن‬               ‫همراه دارد ) نیز مرتبط است‪.‬‬    ‫که علاوه بر کم کردن لذت یک وعده‬
‫باعث بهبود خلق و خو و کاهش‬       ‫را کاهش میدهد‪ .‬اگرچه موسیقی‬     ‫طولانی زمان ببرد تا بدن شما به آن در طول تمرین چیست کمتر‬            ‫افرادی که غذای خود را قورت میدهند‬     ‫غذایی خوب‪ ،‬ممکن است صدمات‬
‫استرس میشود که به نوبه خود تأثیر‬    ‫جایگزین دارو برای کنترل دردهای‬           ‫سیگنالهای مربوط به سیری را به آشنا هستیم‪.‬‬            ‫احتمال پرخوری دارند‪ .‬از طرفی‬       ‫شدیدی را به سلامتیمان وارد کند‪.‬‬
‫مثبتی بر ایمنی بدن دارد‪ ،‬بنابراین با‬  ‫مزمن نیست اما ممکن است در طی‬                                            ‫پرخوری نیز به نوبه خود باعث میشود‬
‫تقویت سیستم ایمنی و کاهش سطح‬      ‫ورزش فرد را از دردهای طبیعی دور‬
‫استرس دیگری نیازی به نگرانی در‬     ‫کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬به ورزش کردن بیشتر‪،‬‬ ‫چه بخواهیم بدویم‪ ،‬چه تمرینات‬                 ‫که غذا مدت بیشتری در معده بماند مغزتان ارسال کند‪.‬‬     ‫‪ -۱‬اضافه وزن‬
‫مورد بیماری ها و یا حفظ رژیم‬                        ‫قدرتی انجام دهیم یا در کلاس‬                           ‫بنابراین پوشش معده بیشتر در معرض‬
                             ‫ترغیب میشوید‪.‬‬
       ‫تناسب اندام نیست‪.‬‬     ‫به طور طبیعی شادی را افزایش‬     ‫بدنسازی شرکت کنیم‪ ،‬موسیقی کار‬       ‫‪-‬تمامحواسخودرابهکاربگیرید‪:‬‬         ‫اسید معده قرار خواهد گرفت‪.‬‬     ‫غذا خوردن سریع با افزایش خطر‬
     ‫زمان سریع میگذرد‪:‬‬                                ‫را راحت تر میکند‪.‬‬     ‫هنگامی که می خواهید شروع به غذا‬                        ‫اضافه وزن یا چاقی همراه است‬
‫شاید انجام تمرین یک ساعته‪،‬‬                   ‫میدهد‪:‬‬                        ‫خوردن کنید‪ ،‬چند لحظهای زمان‬                ‫‪ -5‬خفگی‬       ‫بنابراین در صورتی که تند غذا‬
‫طولانی به نظر برسد اما وقتی ورزش‬                          ‫بهتر ورزش خواهید کرد‪:‬‬       ‫بگذارید تا متوجه عطر‪ ،‬طعم‪ ،‬تردی‪،‬‬   ‫آیا میدانید تند غذا خوردن باعث می‬     ‫بخورید و کمتر آن را بجوید‪ ،‬جای‬
‫همراه با گوش دادن به آهنگ باشد‬     ‫موسیقی به طور طبیعی باعث افزایش‬   ‫هنگا می که آ هنگ د لخو ا هتا ن‬      ‫بافت و سایر خواص حسی غذا شوید‬    ‫شود نفس کم بیاورید؟ ما به بچهها‬      ‫تعجب نیست که به مغز فرصت داده‬
‫زمان سریعتر میگذرد‪ .‬در یک‬        ‫ترشح دوپامین (انتقال دهنده عصبی‬   ‫را حین ورزش گوش میدهید‪،‬‬                            ‫یاد میدهیم که به آرامی غذا بخورند‬     ‫نمیشود تا متوجه سیری شود؛ در‬
‫تمرین ‪ ۶۰‬دقیقه ای میتوان ‪۱۵‬‬       ‫)میشود‪ ،‬پس گوش دادن به موسیقی‬    ‫احساس شادابی بیشتری میکنید‬             ‫و سپس آن را میل کنید‪.‬‬                         ‫نتیجه باعث میشود غذای بیشتری‬
‫آهنگ مورد علاقه (اگر طول هر‬       ‫در طول تمرین میتواند باعث افزایش‬
‫یک از آنها تقریباً ‪ ۴‬دقیقه باشد)‬    ‫ترشح دوپامین و سروتونین (انتقال‬                                                               ‫بخورید و کالری بیشتری مصرف‬
                    ‫دهنده عصبی تقویت کننده خلق و‬
          ‫را گوش داد‪.‬‬                                                                                    ‫کنید‪.‬‬
 ‫ضربان قلب را کاهش میدهد‪:‬‬           ‫خو) و در نهایت شادی شود‪.‬‬
‫برای کاهش ضربان قلب شدید‬        ‫محیط آموزشی بهتری را ایجاد‬                                                                  ‫سریع غذا خوردن ممکن است‬
‫هنگام انجام تمرینات ورزشی‬
‫موسیقی آهسته و ملایم گوش‬                    ‫میکند‪:‬‬                                                                ‫هورمونهای روده را مختل کند که‬
‫کنید‪ ،‬اینگونه موسیقی به کاهش‬      ‫موسیقی میتواند به دلیل وجود‬
‫ضربان قلب کمک کرده زیرا کمک‬       ‫تشابهاتی بین ریتم و حرکات بدن‬                                                                ‫وظیفه آنها کمک به تنظیم اشتها‬
‫میکند تا حرکات به صورت طبیعی‬      ‫انسان مفید واقع گردد و سبب افزایش‬
                    ‫راندمان شرکت کنندگان در تمرینات‬                                                               ‫بوده و به شما زمان سیری را اعلام‬
         ‫آهستهتر شوند‪.‬‬     ‫ورزشی شود‪ .‬موسیقی قادر است‬
‫وزنتان را سریعتر کاهش میدهد‪:‬‬      ‫اکتساب مهارتهای حرکتی را افزایش‬                                                               ‫میکند‪ .‬براساس یک مطالعه‪ ،‬غذا‬
‫گوش دادن به موسیقی سبب میشود‬      ‫داده و محیط آموزشی بهتری را ایجاد‬
‫ورزش دیگر برای شما سخت نباشد و‬                                                                                    ‫خوردن با سرعت بالا اثر ترمیک غذا‬
‫تبدیل به فعالیتی لذت بخش شود و‬                   ‫نماید‪.‬‬
‫بهتر وزنتان را کاهش دهید‪ .‬همچنین‬    ‫استرسواضطرابراکاهشمیدهد‪:‬‬                                                                   ‫را کاهش میدهد و میزان سوخت و‬
‫زمان صرف غذا نیز موسیقی ملایمی‬     ‫گوش دادن به موسیقی مناسب در‬
‫در فضا پخش کنید تا با ایجاد فضایی‬    ‫حین تمرینات کششی یا یوگا(موسیقی‬                                                               ‫ساز را بعد از خوردن بالا خواهد برد‪.‬‬
‫آرام بخش آرام تر غذا بخورید و زودتر‬   ‫بدون کلام) می تواند به شما کمک کند‬
                    ‫تا در طول روز استرس را کاهش دهید‬                   ‫‪Pexels‬‬        ‫‪ -‬بیشتر بجوید ‪:‬‬                     ‫‪Pexels‬‬            ‫‪ -۲‬دیابت‬
           ‫سیر شوید‪.‬‬                                            ‫لقمههای کوچکی را بردارید و آن‬                         ‫تند غذا خوردن به خودی خود باعث‬
  ‫به دویدن کمک خواهد کرد‪:‬‬          ‫و آرامش بیشتری داشته باشید‪.‬‬  ‫زیرا موسیقی بدون آنکه متوجه شوید‬     ‫را کاملا بجوید‪ .‬خوب جویدن علاوه‬   ‫و برای پیشگیری از خفگی‪ ،‬غذای خود‬     ‫دیابت نوع ‪ 2‬نمی شود اما به یکباره‬
‫دویدن خود را با یک آهنگ خوب‬          ‫تمرکز را افزایش می دهد‪:‬‬   ‫انرژی بیشتری به شما برای دویدن‪،‬‬      ‫بر کند کردن سرعت غذا‪ ،‬هضم آن‬     ‫را به دقت بجوند‪ .‬بزرگسالان نیز باید‬    ‫قورت دادن غذا از روی عادت ممکن‬
‫هماهنگ و سرعت خود را حفظ‬                          ‫دوچرخه سواری و شنای سریعتر‬        ‫را آسان تر میکند که باعث افزایش‬                        ‫است در مسیر هضم غذا سختی و‬
‫کنید‪ ،‬حتی استقامت خود را بهبود‬     ‫گوش کردن به موسیقی زمان انجام‬    ‫میدهد‪ .‬موسیقی برای ورزشکاران‬                                ‫همین را رعایت کنند‪.‬‬     ‫مشکلی را ایجاد کند‪ .‬براساس یک‬
‫ببخشید‪ .‬آهنگهایی با سرعت‬                          ‫مانند یک ماده مخدر قانونی است‬         ‫جذب مواد مغذی خواهد شد‪.‬‬                          ‫مطالعه‪ ،‬افراد میانسالی که دیابت‬
‫‪ ۱۶۰-۱۴۰‬در دقیقه برای دویدن‬                         ‫که میتواند استقامت را تا ‪ ۱۵‬درصد‬                                ‫‪ -6‬هضم ضعیف‬        ‫نداشتند اما تند غذا میخوردند در‬
                                                           ‫‪-‬قاشقوچنگالراپایینبگذارید‪:‬‬      ‫افرادی که تند غذا میخورند معمولا‬     ‫معرض خطر مقاومت به انسولین‬
         ‫مناسب هستند‪.‬‬                                  ‫افزایش دهد‪.‬‬      ‫متاسفانه تا به خودتان میآیید متوجه‬  ‫غذای بیشتری نیز مصرف میکنند و‬       ‫قرار گرفتند‪ .‬این وضعیت که در آن‬
     ‫مغز را تمرین میدهد‪:‬‬                               ‫سرگرم می شوید‪:‬‬       ‫می شوید که خیلی سریع غذا رو به‬    ‫بدون جویدن صحیح‪ ،‬آن را میبلعند‪.‬‬      ‫بدن از انسولین به طور موثر استفاده‬
‫در طول تمرین با گوش دادن به‬                         ‫یک فایل از آهنگ های مورد علاقه‬      ‫اتمام است‪ .‬گذاشتن قاشق و چنگال‬    ‫حتی بعضی اوقات‪ ،‬از آب یا سایر‬       ‫نمیکند ممکن است با گذشت زمان‬
‫موسیقی نه تنها جسم بلکه میتوانید‬                      ‫میتواند تمرین های پیش پا افتاده‬      ‫روی میز بین هر بار جویدن غذا به‬   ‫نوشیدنیهای گازدار نیز استفاده‬
‫مغز خود را درگیر کنید‪ .‬بخشی از‬                       ‫را به چیزی تبدیل کند که در واقع‬      ‫پیشگیری از این اتفاق کمک میکند‬    ‫میکنند که تمامی این موارد هضم‬             ‫منجر به دیابت شود‪.‬‬
‫مغز میزان صدا و سرعت را رمزگشایی‬                      ‫بدنبال آن هستید‪ ،‬پس از همین امروز‬     ‫و باعث میشود که هم از غذا خوردن‬   ‫مناسب غذا را متوقف کرده و منجر به‬     ‫تند غذا خوردن میتواند منجر به‬
‫میکند در حالی که قسمتهای‬                                               ‫لذت ببرید و هم به هضم بهتر آن‬                         ‫جهش ناگهانی قند خون شود که‬
‫دیگر توسط شعر تحریک میشود‪.‬‬                                    ‫شروع کنید‪.‬‬                           ‫نفخ و سوء هاضمه خواهد شد‪.‬‬      ‫مقاومت به انسولین را همراه دارد‬
‫پخش موسیقی منجربه بهبود سرعت‬                         ‫ورزش را لذت بخشتر میکند‪:‬‬                ‫کمک خواهد کرد‪.‬‬                         ‫و همین اتفاق معمولا دیابت نامیده‬
‫پردازش اطلاعات در مغز میشود‬                         ‫اگر به ورزش علاقه ندارید و تنها به‬                       ‫چگونه آرام غذا بخوریم تا چاق‬       ‫میشود‪ .‬البته‪ ،‬تند خوردن غذا به‬
‫و در نهایت منجربه بهبود عملکرد‬                       ‫خاطر تناسب اندام‪ ،‬کاهش وزن و‬       ‫‪ -‬پشت میز یا سر سفره با اعضای‬                ‫نشویم؟‬      ‫چاقی مربوط میشود و چاقی دلیل‬
                                      ‫یا حجیم کردن عضلات به تمرینات‬        ‫خانواده کمتر صحبت کنید ‪:‬‬
         ‫حافظه میشود‪.‬‬                        ‫ورزشی میپردازید‪ ،‬بی شک در چنین‬                         ‫برای بسیاری از ما‪ ،‬تند غذا خوردن‬       ‫اصلی مقاومت به انسولین است‪.‬‬
                                      ‫شرایطی ورزش و باشگاه رفتن کار‬       ‫بهترین راه خوردن وعده غذایی‪،‬‬     ‫تبدیل به یک عادت شده است و ترک‬
                                                           ‫افزایش تعداد جویدن هاست‪ ،‬بنابراین‬                            ‫‪ -۳‬سندروم متابولیک‬
                                          ‫چندان سادهای نخواهد بود‪.‬‬     ‫زمان زیادی از وقتی که سر سفره‬       ‫آن تلاشی آگاهانه را میطلبد‪.‬‬     ‫مقاومت به انسولین ارتباط نزدیکی‬
                                      ‫با گوش دادن به موسیقی مورد‬        ‫هستید را به جویدن اختصاص دهید‬                         ‫با سندروم متابولیک ( مجموعهای از‬
                                      ‫علاقه خود هنگام تمرینات ورزشی‬       ‫نه صحبت کردن تا به هضم بهتر غذا‬   ‫استراتژیهای ذیل میتوانند به شما‬      ‫عوامل که نه تنها خطر ابتلا به دیابت‪،‬‬
                                      ‫میتوانید ذهن را از این که در حال‬                        ‫کمک کنند تا عادت جدیدی را در‬       ‫بلکه بیماریهای قلبی و سکته را نیز‬
                                      ‫انجام تمرینات ورزشی هستید دور‬              ‫کمک کرده باشید‪.‬‬    ‫کاهش سرعت و لذت بردن از غذی‬        ‫افزایش میدهد ) دارد‪ .‬افرادی که‬
                                      ‫کرده و ورزش را به فعالیتی لذت‬                         ‫خود ایجاد کنید و در نهایت با آرام تر‬   ‫تند غذا میخورند بیش از کسانی‬
                                                                              ‫خوردن از چاق شدن جلوگیری کنید‪:‬‬      ‫که آرام غذا می خورند دچار سندروم‬

                                                                                                          ‫متابولیک میشوند‪.‬‬
                                                                                                   ‫افرادی که تند غذا میخورند‪ ،‬مستعد‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14