Page 4 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۶ (دوره جديد
P. 4

‫روزشمار جنگ‬                   ‫تیتر هفته‬                                            ‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌‌‌4‬شماره‌‪‌1۹1۲‬‬
                                                                 ‫جمعه ‪ ۲۹‬دیماه تا ‪ ۵‬بهمنماه ‪140۲‬خورشیدی‬
‫موازنه قدرت در حال فروپاشی؟‬
                                                                       ‫سرمقاله‬

                                                      ‫حجابمسئلهخودجمهوریاسلامیهمنیست‬
                                                       ‫ابزاری برای پوشش بر معضلات بنیادیست!‬

                                                      ‫در تمام رأیگیریها‪ ،‬نظام به صف رأی نیاز داشته و برایش‬
                                                      ‫فرقی نمیکند که شرکتکنندگان به چه کسی رأی میدهند‬

                                                       ‫چون آرای آنها در عمل به یکی از «دو بال نظام» میرسد!‬
                                                      ‫در مورد رأیگیریهای مجلس شورای اسلامی و شوراهای‬
                                                      ‫اسلامی شهر و روستا از آنجا که استانی و محلی هستند‪ ،‬مردم‬
                                                      ‫بهتر میتوانند تشخیص دهند که کدام افراد در این نهادها جا‬
                                                      ‫خوش کرده و از رانت و پارتی سود میبرند یا اینکه مشغول‬

                                                                    ‫خدمت به آنها هستند!‬
                                                      ‫در این میان‪ ،‬گذشته از شل کردن موسمی برخی سختگیریها‬

‫=در جایـی کـه شرایـط شـبهجنگی خسـارات سـنگینی بـر اقتصاد غـرب وارد مـیآورد‪ ،‬آنها تـا کجا ایـن وضعیت را‬   ‫درباره آزادیهای اجتماعی همراه با «استفاده ابزاری» از زنان‬
                                                      ‫«بدحجاب»‪ ،‬حالا علاوه بر دعوت از «مخالفان» به رأی دادن‬
‫تحمـل کـرده و بـرای درگیـر نشـدن در یـک جبهه جدیـد احتیاط خواهنـد کرد؟‬                   ‫که از سال ‪ ۱۳۹۲‬برای روی کار آوردن حجتالاسلام حسن‬
                                                      ‫روحانی مطرح شد‪ ،‬خامنهای ظاهرا یک «خط قرمز» را نیز‬
‫چهار ماه پس از حمله مرگبار هفتم اکتبر ‪ ۲۰۲۳‬توسط اقدام را «نقض حاکمیت» خود دانست و اعلام کرد شماری‬      ‫همزمان با تبلیغات انتخاباتی اسفند ‪« ۴۰۲‬صورتی» کرده‬
‫حماس علیه اسرائیل و همزمان با ادامه حملات حوثیها به از غیرنظامیان در این حمله کشته شدند‪ .‬بطور رسمی گفته‬   ‫و گفته اگر برخی «ملتزم» به «ظواهر شرعی» نباشند‪ ،‬مهم‬
‫کشتیهای تجاری و نفتکشها در دریای سرخ و بابالمندب‪ ،‬شد که «همه گزینهها برای تلافی روی میز است»‪ .‬ساعاتی‬    ‫نیست! نه تنها مهم نیست بلکه همه خواهند دید که زنان‬
‫سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کمتر از ‪ ۲۴‬ساعت نقاطی بعد با «شکست مذاکرات دیپلماتیک بین تهران و اسلامآباد»‬ ‫چطور یک سال و اندی پس از آغاز جنبش ملی مهسا که برخی‬
‫در سوریه‪ ،‬عراق و پاکستان را هدف حملات موشکی و ارتش پاکستان نقاطی در عمق خاک ایران را هدف حملات‬       ‫تلاش کردند آن را به عنوان «انقلاب زنانه» و فقط علیه حجاب‬
‫خود قرار داد‪ .‬در این حملات دستکم ‪ ۹‬نفر از جمله پنج‬                             ‫اجباری به غرب بفروشند‪ ،‬حالا بدون رعایت «ظواهر شرعی»‬
                          ‫پهپادی قرار داد‪.‬‬                    ‫میروند به «نمایندگان»شان رأی میدهند! به کی؟ اینهم اصلا‬
‫در حمله سپاه به کردستان عراق‪ ،‬موشکها به مناطق کودک و دو زن کشته شدند‪.‬‬                    ‫اهمیتی ندارد! این آرا‪ ،‬همیشه رأی به نظام برای ادعا و نمایش‬
‫مسکونی از جمله منزل پیشرو دیزایی از بازرگانان مشهور پایگاه خبری «حال وش» گزارش داد بیشتر کشتهشدگان‬
‫اربیل اصابت کرد‪ .‬وی به همراه چهار عضو دیگر خانوادهاش از خانوادههای اعضای «گروههای استقلالطلب» بلوچ‬              ‫«مشروعیت» (حقانیت) بوده است!‬
‫و ساکنین روستاهای مرزی در شهرستان سراوان بودند‪.‬‬                               ‫نادیده گرفتن حجاب اجباری که توسط مقامات ارشد نظام‬
                          ‫در این حمله کشته شدند‪.‬‬                 ‫همواره به عنوان «خط قرمز» مطرح شده و انواع نهادهای‬
‫مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردهاند که مرکز موساد و بر اساس این گزارش «منازل دو تن از فرماندهان ارشد‬     ‫سرکوب برای اجرای آن با صرف هزینههای میلیاردی به راه‬
‫گروههای استقلال طلب بلوچ به نامهای «بشام بلوچ» و‬                              ‫افتاده‪ ،‬بار دیگر نشان میدهد که مسئله هم جمهوری اسلامی‬
                          ‫«گروههای ضدانقلاب» را هدف قرار دادند‪.‬‬          ‫و هم ایرانیان بسی فراتر از پوشش زنان و حجاب اجباریست‪.‬‬
‫چهار فروند از موشکهای بالستیک سپاه نیز به ادلب «دوستین» از اهداف اصلی این حمله بودهاند‪».‬‬          ‫اساسا روی هرچه جمهوری اسلامی حساسیت ویژه نشان‬
‫حمله موشکی سپاه پاسداران به سه کشور همسایه که‬                                ‫میدهد‪ ،‬میبایست در اصالت آن شک کرد چرا که این‬
                          ‫سوریه اصابت کرد‪.‬‬                    ‫حساسیت توجه را در داخل و خارج سرگرم مسئلهای میکند‬
‫مقامات سپاه ادعا کردند پایگاه داعش هدف قرار گرفت گفته میشود اقدامی بیسابقه است در حالی انجام شده‬      ‫که گویا سنگینتر از «پرده آهنین» است در حالی که چنین‬
‫اما شبکه «المیادین» وابسته به حزبالله لبنان گزارش داد که حسن حسنزاده فرمانده سپاه تهران بزرگ‪ ،‬گفته این‬
‫مناطق تحت کنترل «هیئت تحریر شام» از مخالفان رژیم حملات موشکی به «دستور» علی خامنهای بوده است‪.‬‬                            ‫نیست!‬
‫اعلام آمادگی چین برای میانجیگری‬                                       ‫همانطور که جنبش ملی ‪ ۴۰۱‬نشان داد‪ ،‬این معضل در یک‬
                          ‫بشار اسد هدف این حملات بود‪.‬‬               ‫لحظه با به سر نکردن روسری میتواند حل شود! رژیم نیز این‬
‫رژیم ایران رسماً مسئولیت این حملات را پذیرفت و اعلام دولت پاکستان اعلام کرد آماده پاسخ به هر اقدام از‬    ‫را میداند و پس از آغاز جنبش ملی آن را تجربه نیز کرده؛ اما‬
‫کرد به تلافی انفجارهای کرمان و حمله به نیروهای مرزبانی سوی جمهوری اسلامی است‪ .‬در ایران نیز نیروهای مسلّح‬  ‫باز هم کوتاه نمیآید و با انواع فشارها میخواهد حجاب را به‬
‫در راسک دست به این اقدام زده است‪ .‬آنهم در حالی که «رزمایش پدافندی مدافعان آسمان ولایت ‪ »۱۴۰۲‬را آغاز‬     ‫عنوان مسئله اصلی جامعه و در مرکز توجه به ویژه غربیها‬
‫مسئولیت انفجارهای خونین کرمان را «داعش خراسان» کردهاند‪ .‬منابع غیررسمی گزارش دادند سپاه پاسداران‬       ‫حفظ کند چرا که حجابی است بر همهی معضلات بنیادین‬
‫پذیرفت که محل اصلی استقرار آن در افغانستان است‪ .‬لانچرهای موشک به مرز ایران و پاکستان منتقل کرده است‪.‬‬
‫مقامات اقلیم کردستان و دولت عراق این حملات را برخی منابع نیز گزارش دادند در جریان حمله پاکستان به‬               ‫دیگر از جمله وجود شرور خودش!‬
‫محکوم کردند اما رژیم بشار اسد تا کنون هیچ واکنشی به خاک ایران هواپیماهای جنگنده ارتش پاکستان حریم هوایی‬   ‫حالا به نظر میرسد کوتاه آمدن از رعایت «ظواهر شرعی»‬
‫موشکپرانیهای سپاه پاسداران نشان نداده است‪ .‬حدود ایران را نقض کردند ولی پدافند نیروهای مسلح دستوری‬      ‫هم دیگر نمیتواند حجابی بر مشکلات و بحرانهایی باشد‬
‫‪ ۲۴‬ساعت پس از این حملات جمهوری اسلامی نقاطی برای مقابله دریافت نکرد‪.‬‬                    ‫که ناشی از ایدئولوژی‪ ،‬سیاست و عملکردهای خود حکومت‬
‫در بلوچستان پاکستان را با پهپاد و موشک هدف قرارداد‪ .‬منابع ارشد امنیتی هشدار دادهاند نیروهای مسلح‬      ‫هستند و مردم ایران بیش از همه تاوان آن را با جان و مال و‬
‫هرچند فرماندهان سپاه ادعا کردند محل استقرار گروه پاکستان که به سلاح هستهای مجهز هستند‪« ،‬در حالت‬
‫«جیشالعدل» را هدف قراردادهاند اما دولت پاکستان این آمادهباش بسیار بالا» قرار دارند‪ .‬با افزایش احتمال‬     ‫محرومیت از حقوق انسانی و یک زندگی عادی میپردازند‪.‬‬
                                                      ‫اما در دو ماه آینده و شرایطی که نظام ناپایدارتر از همیشه‬
                                                      ‫است‪ ،‬اگر مقاماتش صندوقهای رأی را با رقص شکم هم‬
                                                      ‫همراهی کنند‪ ،‬جامعه در سالهای اخیر اثبات کرده هرگز به‬

                                                                 ‫پیش از دی ‪ ۹۶‬برنخواهد گشت‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9