Page 4 - (کیهان لندن - سال سى و دوم ـ شماره ۷۰ (دوره جديد
P. 4

‫صفحه ‪ - Page 4 - 4‬شماره ‪70‬‬
                                                                                           ‫جمعه ‪ 8‬تا پنجشنبه‪ 14‬مردادماه ‪1395‬خورشیدی‬

‫کشورهای خلیج فارس داشته باشد‪.‬‬     ‫اهمیت کودتای ترکیه برای جمهوری اسلامی‬                                                      ‫بسیاری از رسانه‌های ایران و ترکیه‬
‫اگر آنطور که بعضی رسان ‌هها ادعا‬                                                                           ‫به نقل از رضا هاکانتکین‪ ،‬سفیر‬
‫کردند برخی کشورهای عربی در‬      ‫م ‌یتواند در روابط ترکیه با عراق‬   ‫همسایه بهتری برای جمهوری‬      ‫روابط نزدیک‌تری ایجاد می‌کرد‪ .‬با‬             ‫‪©EPA‬‬     ‫ترکیه در تهران خبر نگرانی حسن‬
‫این کودتا نقش داشته باشند‪ ،‬این‬    ‫تاثیرگذار باشد و هر سه کشور‬     ‫اسلامی و سیاس ‌تهای منطقه‌ای او‬  ‫توجه به این مسائل می‌توان گفت‬                      ‫روحانی و محمدجواد ظریف را در‬
‫موضوع می‌تواند ترکیه را به ایران‬   ‫م ‌یتوانند از این مثلث همکاری منافع‬ ‫است تا یک دولت گولانیست ضد‬     ‫که یک دولت گولانیست می‌توانست‬    ‫کودتایی‪ ،‬روابط ایران و ترکیه‬    ‫شب کودتای ترکیه مخابره کردند‪.‬‬
                                                                          ‫رو به وخامت می‌گذاشت چرا که‬    ‫به گفته این رسانه‌ها‪ ،‬سفیر ترکیه‬
          ‫نزدیکتر کند‪.‬‬                                                          ‫گولن ضد شیعه است‪ .‬این نفرت‬     ‫در ای ‌نباره گفت‪« :‬آقایان اردوغان و‬
‫هرچند نزدیکی ترکیه و ایران‬                                                                              ‫روحانی مکالمه‌ای سازنده داشتند‪.‬‬
‫محدودی ‌تهایی نیز دارد و تنها تا‬         ‫مشترکی داشته باشند‪.‬‬          ‫شیعی و ضد ایرانی‪.‬‬  ‫امنیت‪ ،‬موقعیت سیاسی و منطقه‌ای‬    ‫نیم‌بند اردوغان که در میان دیگر‬  ‫آقای روحانی به رئی ‌سجمهور ما‬
‫عمق مشخصی امکان پذیر است‪ ،‬این‬     ‫همکاری مشترک میان تهران و‬      ‫پرسش دیگری که مطرح‬         ‫جمهوری اسلامی را به خطر‬       ‫علویان ترکیه نیز رواج دارد خود‬   ‫گفت هما ‌نگونه که شب کودتا‬
‫محدودی ‌تها در رابطه با مشکلات‬    ‫آنکارا همچنین در گام‌های بعدی‬    ‫م ‌یشود این است حالا که اردوغان‬                     ‫برگرفته از همین تفکر گولانی‬    ‫شما تا صبح بیدار بودید‪ ،‬ما نیز در‬
                   ‫می‌تواند میزان نفوذ اقتصادی هر‬    ‫کنترل اوضاع را در دست دارد‪،‬‬                ‫بیاندازد‪.‬‬  ‫است که اردوغان خود روزی به‬     ‫ایران نخوابیدیم و تحولات ترکیه را‬
     ‫منطق ‌های بیشتر م ‌یشود‪.‬‬  ‫دو کشور را در منطقه جنوب قفقاز‬    ‫آیا قدرشناسی خود را نسبت به‬    ‫دلیل دیگر شاید این بود که ایران‬
‫در عین حال‪ ،‬این کودتا تاثیر‬      ‫به ویژه در آذربایجان افزایش دهد‪.‬‬   ‫پشتیبانی ایران در کودتا نشان‬    ‫در چند ماه اخیر متوجه تغییرات‬         ‫این دسته تعلق داشت‪.‬‬          ‫بررسی می‌کردیم»‪.‬‬
‫عمیقی بر تفکرات قو ‌مگرایانه و‬    ‫همچنین ترکیه‪ ،‬ایران و روسیه‬     ‫خواهد داد و یا همان سیاست‌های‬   ‫عمده‌ای در رفتار سیاسی اردوغان‬    ‫ادعا م ‌یشود که گولن نه تنها ضد‬  ‫شیرین هانتر در مطلبی در‬
‫مذهبی اردوغان نسبت به ایران‬      ‫می‌توانند در قالب همکاری‌های‬                      ‫در رابطه با مسائل منطقه‌ای شده‬    ‫شیعی بلکه ضد ایرانی هم هست‬     ‫وب‌سایت تحلیلی گیتستون به‬
‫نداشته است و همچنین از میزان‬     ‫مشترک هم از دستاوردهای‬           ‫قبلی را دنبال خواهد کرد؟‬  ‫است‪ .‬اردوغان در تلاش بود تا‬     ‫و روزنامه‌های نزدیک به او پیش‌تر‬  ‫دلایل نگرانی‌های جمهوری اسلامی‬
‫حس رقابتی که میان دو کشور‬       ‫اقتصادی این همکاری سود ببرند‬     ‫ترکیه با رویکرد مثبت به ایران‬   ‫روابط بهتری را با همسایگانش‬     ‫بارها از ایران به عنوان «شیطان‬   ‫در این زمینه و تاثیرهای سیاسی‬
                   ‫و هم در ابعاد کلان‌تر منطقه‌ای‬    ‫م ‌یتواند دستاوردهای اقتصادی‬    ‫از سر بگیرد‪ .‬سیاست جدیدی که‬     ‫فارس» نام بردند‪ .‬به همین جهت‬    ‫کودتای ناموفق ترکیه در آینده‬
   ‫وجود دارد هم نکاسته است‪.‬‬                       ‫بیشتری برای هر دو کشور داشته‬    ‫نگاه تازه‌ای به سوریه و حتی بشار‬   ‫به فرض نزدیکی کودتاگران به‬     ‫نزدیک بر مسائل منطقه پرداخته‬
‫از همه مهم‌تر‪ ،‬ترکیه باید تعهدات‬           ‫تاثیرگذارتر باشند‪.‬‬  ‫باشد‪ .‬آنکارا در صورت بهبود روابط‬  ‫اسد رییس‌جمهوری این کشور‬       ‫گولن و در صورت موفقیت طرح‬
‫خود با غرب را هم در نظر داشته‬     ‫چنین نزدیکی میان این سه‬       ‫م ‌یتواند واردات گاز از ایران را‬  ‫را در بر م ‌یگیرد‪ .‬به همین جهت‬    ‫کودتا‪ ‌،‬دولت حاکم بعدی روابط‬                 ‫است‪:‬‬
‫باشد‪ .‬بخش عمده‌ای از قدرت و‬      ‫کشور م ‌یتواند تاثیرهای عمده‌ای‬   ‫افزایش دهد و همچنین در صنایع‬    ‫اردوغانی فروتن که در تلاش برای‬    ‫سردتری با ایران برقرار و از سوی‬  ‫ایران جزء اولین دولت‌هایی بود‬
‫موقعیت سیاسی و نظامی ترکیه‬      ‫بر شرایط حاکم بر روابط ایران با‬   ‫ایران سرمایه گذاری کند‪ .‬ایران هم‬  ‫بهبود روابط و جبران گذشته است‬    ‫دیگر با دشمنان منطقه‌ای ایران‬   ‫که حمایت خود را از دولت قانونی‬
‫برگرفته از روابط با غرب و نقش این‬                                                                           ‫ترکیه در کودتای اخیر اعلام کرد‪.‬‬
‫کشور در ناتو است‪ .‬به همین دلیل‬                                                                            ‫مقام‌های رسمی ایران از جمله‬
‫ترکیه و اردوغان باید در نظر داشته‬                                                                           ‫حسن روحانی‪ ،‬جواد ظریف و‬
‫باشند که این تغییرات بر روابط‬                                                                             ‫سخنگوی مجلس شورای اسلامی‬
‫سیاسی این کشور با غرب تاثیر‬                                                                              ‫در روند این تحولات با همتایان‬
‫نگدارد و آن را به مخاطره نیاندازد‪.‬‬                                                                          ‫ترک خود گفتگو و پشتیبانی‬
‫فراتر از تاثیرات بالقوه‌ای که این‬                                                                           ‫جمهوری اسلامی را از دولت قانونی‬
‫کودتا بر آینده روابط ایران و ترکیه‬
‫داشته است‪ ،‬این کودتا و موضع‬                                                                                    ‫اردوغان اعلام کردند‪.‬‬
‫اتخاذی از سوی ایران می‌تواند‬                                                                             ‫روابط ایران و ترکیه در چند سال‬
‫بر روابط این کشور با اروپا نیز‬                                                                            ‫اخیر به شدت رو به سردی گذاشته‬
                                                                                           ‫است و پرسشی که در اینجا مطرح‬
         ‫تاثیرگذار باشد‪.‬‬                                                                           ‫می‌شود این است که با وجود‬
‫از آنجا که ترکیه وارد مرحله‌ای‬                                                                            ‫روابط سرد دو کشور چرا ایران‬
‫سخت و نامطمئن شده است‪،‬‬                                                                                ‫آنقدر نگران کودتای ترکیه بود و‬
‫اروپا ممکن است رویکرد متفاوتی‬                                                                             ‫در ابراز نگرانی از دیگر کشورها‬
‫نسبت به ایران را تعریف کند و‬
‫بیشتر بخواهد شانس خود را با‬                                                                                       ‫پیشی گرفت؟‬
‫تهران امتحان کند؛ به این معنا که‬                                                                           ‫یکی از دلایل اصلی این نگرانی‬
‫سیاست‌های اقتصادی خود با ایران‬                                                                            ‫آسیب‌پذیری جمهوری اسلامی در‬
                                                                                           ‫صورت بروز یک کودتا است‪ .‬هر‬
  ‫را تقویت کند و سرعت ببخشد‪.‬‬                                                                             ‫چند که احتمال کودتا در ایران با‬
‫کودتای ترکیه و چند اتفاق‬                                                                               ‫توجه به تسلط سپاه پاسداران و‬
‫پراهمیت دیگر در خاورمیانه‬                                                                               ‫فرماندهان بر قوای نظامی چندان‬
‫از جمله رقابت‌های سیاسی در‬                                                                              ‫زیاد نیست‪ .‬بنابراین می‌توان یکی‬
‫عربستان سعودی‪ ،‬اروپا را نگران‌تر‬                                                                           ‫از دلایل اصلی اتخاذ چنین موضعی‬
‫کرده و این نگرانی اروپا را متقاعد‬                                                                           ‫در مقابل کودتای نافرجام ترکیه از‬
‫خواهد کرد که بهتر است تمام‬                                                                              ‫سوی رژیم تهران را مشخص کردن‬
‫تخم‌مرغهایش را در یک یا دو سبد‬                                                                            ‫موضع و رویکرد مقام‌های این کشور‬
‫نگذارد و سیاست‌مداران این اتحادیه‬                                                                           ‫در مقابل تغییرهای ای ‌نچنینی‬
‫را به این باور برساند که تقسیم‌های‬
‫متناسب و سرمایه‌گذاری سیاسی‬                                                                                          ‫دانست‪.‬‬
‫وسیع‌تر استراتژی بهتری است‬
‫تا حساب کردن روی هم‌پیمانانی‬                                                                             ‫دلیل دیگر شاید عدم آگاهی‬
‫که یک شبه ممکن است از میان‬                                                                              ‫ایران از ماهیت کودتاکنندگان در‬
                                                                                           ‫ساعت‌های اولیه بود‪ .‬اگر کودتا‬
             ‫بروند‪.‬‬                                                                           ‫از سوی «کمالیست‌ها» انجام‬
                                                                                           ‫شده بود ایران نمی‌توانست انتظار‬
‫این را هم باید اضافه کرد که‬                                                                              ‫برخورد و روابطی بهتر از آنچه‬
‫تحولات ترکیه تاثیرات عمده‌ای‬                                                                             ‫تاکنون با دولت اردوغان دارد را‬
‫بر روابط ایران و آمریکا نخواهد‬                                                                            ‫می‌داشت‪ .‬تهران تجربه سردی‬
‫گذاشت‪ .‬مخالفان رابطه با ایران‬                                                                             ‫روابط دیپلماتیک در سایه دولت‬
‫در آمریکا موضع بسیار شدیدتری‬                                                                             ‫ژنرال‌های ترک را در سال‌های‬
‫نسبت به مخالفان این رابطه در‬                                                                             ‫‪ ۸۰‬و ‪ ۹۰‬میلادی دارد‪ .‬در این‬
‫اروپا دارند و با نگرانی‌های موجود در‬                                                                         ‫دوره‪ ،‬تنها در یک سا ِل حکومت‬
‫رابطه با انتخابات ریاست‌جمهوری‬                                                                            ‫نجم‌الدین اربکان بود که روابط‬
‫آمریکا در این زمینه‪ ،‬فعلا همه چیز‬                                                                           ‫ایران و ترکیه رنگ دیگری داشت‪.‬‬
                                                                                           ‫اگر بر اساس آنچه اردوغان ادعا‬
    ‫در حال سکون خواهد ماند‪.‬‬                                                                            ‫می‌کند کودتاگران طرفداران‬
                                                                                           ‫فتح‌الله گولن باشند به تبع آن‬
      ‫* منبع‪ :‬گیت استون‬                                                                             ‫و در صورت موفقیت چنین‬
    ‫* نویسنده‪ :‬شیرین هانتر‬
  ‫* مترجم‪ :‬محسن بهزادکریمی‬

  ‫کردیم نه تنها این کار را انجام دهد بلکه خوانندگان‬                  ‫وی ساکن هستند‪.‬‬    ‫در سال ‪ 1390‬آریا از اندونزی با بخش «نظر شما برای‬         ‫سرورقی زنده زندگی‬
‫کیهان لندن را تا پایان اینکه ماجرای مهاجرتش به‬    ‫خواننده دیگری این یادداشت آریا را خواند و حاضر‬     ‫ما مهم است» سایت کیهان لندن‪ ،‬کیهان آنلاین‪ ،‬تماس‬     ‫ماجرایی از نسل تازه موج مهاجرت ایرانیان‬
‫استرالیا به کجا خواهد رسید‪ ،‬با خود همراه کند‪.‬‬     ‫شد هزینه اشتراک کیهان را برای آریا و دیگر ایرانیان‬   ‫گرفت و پس از ابراز مهر و علاقه به این روزنامه‪ ،‬خواهش‬
‫حال با انتشار نسخه پی دی اف کیهان لندن‪ ،‬هر هفته‬                                ‫کرد مطالب کیهان لندن در فرماتی برایش فرستاده شود‬    ‫اول با من به جاکارتا بیایید!‬
‫بخشی از ماجرای مهاجرت آریا و خانواد ‌هاش به استرالیا‬         ‫کمپ پناهجویان در اندونزی بپردازد‪.‬‬    ‫که بتواند با امکانات اندکی که در آنجا دارد بخواند و در‬
                           ‫ضمناآریاابرازعلاقهکردماجراهاییراکهازسرگذرانده‬      ‫اختیار دیگر پنا ‌هجویان ایرانی قرار دهد که در کمپ‬
 ‫را به همان زبانی که خودش بیان م ‌یکرد‪ ،‬م ‌یخوانید‪:‬‬  ‫با خوانندگان کیهان در میان بگذارد‪ .‬ما از او خواهش‬

‫و داروغه افتادم كه به دزد در حال‬   ‫خانمان و پا برهنه و گیتار به دست‬   ‫و مالزى تهدیدمون میكنه و باید از‬  ‫و همه كارها درست از آب دربیاد‬    ‫نمیارم ولى اینو میگم كه نم نم‬      ‫بخش هفتادم‪:‬‬
‫بریدن قفل م ‌یگفت چكار مىكنى و‬    ‫كنار پنجره اتوموبیل با چهر‌ههاى‬    ‫هفت خوان واقعى رستم رد بشیم‪.‬‬   ‫و به سلامت سوار لنج بشیم تازه‬    ‫وسایل داخل كوله رو انتقال دادیم‬
‫دزد گفت دارم ساز میزنم و داروغه‬    ‫خسته آهنگى م ‌ینواختند و تقاضاى‬   ‫كنار چراغ قرمز توقف كردیم‪.‬‬     ‫مشكلات دریا و خطرات دریا سر‬     ‫بیرون با وجود اینكه پلی ‌سها داخل‬  ‫باز هم فرار کردیم‪...‬‬
‫گفت پس چرا سازت صدا نداره و‬      ‫پول م ‌یكردند‪ .‬یاد بوگور و سیساروا‬  ‫نگاه كردم دور و بر تمام ماشی ‌نها‬ ‫راهمونه و اگه به امید خدا سالم به‬  ‫ساختمان ما بودند‪ ،‬تونستیم بدون‬
‫دزد گفت جناب فردا صداش در‬       ‫افتادم و یاد روزهاى سخت فرار از‬   ‫و ماشین ما پر بود از كودكان بى‬   ‫استرالیا برسیم خطر قرارداد استرالیا‬ ‫دردسر حتى كوله لباسهامون رو هم‬   ‫الان كه دارم م ‌ینویسم پنجشنبه‬
‫میاد! منم به دوستم گفتم فردا‬     ‫دیوار چهارمترى با سیم خاردار‪ ،‬یاد‬                                      ‫ببریم‪ ،‬ولى رانندگى این اندونزى‌ها‬ ‫بیست و پنجم از ماه آگوسته و ما‬
                   ‫پینكان و یاد مرد‌هشورخانه كه درآن‬                                      ‫هم افتضاح ‌هها! حین نوشتن به‬    ‫بعد از چند روز كه تو فكر فرار از‬
    ‫صداش درمیاد و خندیدیم‪.‬‬    ‫پناه گرفتیم‪ .‬شاید این بار بتونیم‬                                       ‫شما‪ ،‬به راننده میگم مواظب باش!‬   ‫كمپ بودیم‪ ،‬تصمیم به فرار كردن‬
‫دیشب بچ ‌هها یه محله پیدا كرده‬    ‫خطى به تمام ناكامى‌ها بكشیم‪.‬‬                                         ‫تا جاكارتا خدا رحم كنه! پوریا و‬  ‫و رفتن با لنج به استرالیا گرفتیم‪.‬‬
‫بودند كه آدماش بدجور فقیر بودند‬    ‫جاده تنگ و تاریك است و بعضى‬                                         ‫مادرش خوابشون گرفته‪ .‬بیچاره‬    ‫الان هم ساعت پنج و هشت دقیقه‬
‫و بچ ‌هها غذاهاى اندونزیایى رو كه‬   ‫وقتها هم دست اندازهاى بدى داره‬                                        ‫پوریا كه مجبورش كردیم ده ماه از‬  ‫بعد از ظهره و من به اتفاق پوریا و‬
‫بهمون میدند جمع كردند و یك‬      ‫كه حسابى بالا پایین میشیم و‬                                         ‫این سر اندونزى به اون سر اندونزى‬  ‫همسرم داخل یك ون نشستیم و‬
‫جا به همراه شیر و مربا و نون با‬    ‫این راننده هم ناشیه و سبق ‌تهاى‬                                       ‫آوارگى بكشه‪ .‬الان هم باید قدم به‬
‫بیسكویت و چاى كه «آى او ام»‬      ‫بیجایى میگیره كه من بهش تذكر‬                                         ‫سرنوشتى بذاره كه ما براش رقم‬      ‫داریم میریم به طرف سرنوشت‪.‬‬
‫داده ‪ ،‬خلاصه هر كى هر چى داشت‪،‬‬    ‫میدم‪ .‬واقعا خدا بهمون رحم كنه‬                                        ‫زدیم‪ .‬با بدبختى و قرض تونستیم‬   ‫بعد از چند روز برنام ‌هریزى بالاخره‬
‫برداشتند و بردند برای فقرا‪ .‬بانى این‬ ‫چون بدجور رانندگى میكنه‪ .‬این‬                                         ‫پول كرایه ماشین رو جور كنیم و‬   ‫نقشه ما گرفت و ما تونستیم بدون‬
‫کار دوستم آقا رضا و ابومحمد بود كه‬  ‫اندونزى واقعا لحظه لحظ ‌هاش برای‬                                       ‫وقتى برسیم جاكارتا فقط ده دلار‬   ‫خطر سورابایا رو ترك كنیم الان‬
‫واقعا اینجا هم به خیلى‌ها كمك كرد‬                                                         ‫برامون باقى مى‌مونه و باید سریع‬  ‫هم پوریا و همسرم به مناظر اطراف‬
‫خصوصا آقا رضا كه همه رو كمك‬               ‫ما استرس داره‪.‬‬                                       ‫خودمون رو به جاكارتا و قاچا ‌قبر‬  ‫خیره شدند‪ ،‬به كشتزارهاى شالى كه‬
‫كرد و خدا در همه حال خیرش بده‪.‬‬    ‫یكى از بچ ‌هها زنگ زد‪ ،‬ناراحت بود‬                                      ‫برسونیم‪ .‬الان كار ما از هر زمان‬  ‫منو یاد كشتزارهاى شمال ایران عزیز‬
‫آقا رضا تعریف کرد كه چقدر اون‬     ‫كه چرا باهاش خداحافظى نكردم‬                                         ‫دیگرى سخ ‌تتر به نظر میاد چون‬
‫اندونزیای ‌یهای فقیر خوشحال شدند‪.‬‬   ‫م ‌یگفت كه هنوز پلی ‌سها متوجه‬                                        ‫اگه به سلامت به جاكارتا برسیم‬           ‫خودمون میندازه‪.‬‬
‫ادامه دارد‪...‬‬             ‫غیبت ما نشدند و یاد داستان دزد‬                                                         ‫داستان فرار ما جالبه ولى سرتون‬
                                                                                           ‫رو با داستان فرار خودمون درد‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9