Page 9 - (کیهان لندن - سال سى و دوم ـ شماره ۷۰ (دوره جديد
P. 9

‫بدون شمارۀ صفحه ‪ -‬شماره ‪70‬‬
‫جمعه ‪ 29‬ژوئیه تا پنجشنبه ‪ 4‬اوت ‪2016‬‬

‫مردان شاخص‬                                                                         ‫مردروز‬

                    ‫مهدی هاشمی‬

‫با مجموع ‌ههای تلویزیونی هزاران چشم‬  ‫مهدی هاشمی با نام اصلی میرمهدی‬                  ‫درمان طاسی‬                             ‫دیری ست که از روی دل آرای تو دوریم‬
‫و روزگار قریب به کارگردانی کیانوش‬   ‫هاشمی قرمزی بازیگر‪ ،‬کارگردان و‬                                                    ‫محتاج بیان نیست که مشتاق حضوریم‬
‫عیاری بازگشت موفقیت آمیزی به‬      ‫فیل ‌منام ‌هنویس تلویزیون‪ ،‬سینما و‬          ‫یک تیم تحقیقاتی به رهبری دکتر‬                           ‫تاریک و تهی پشت و پس اینه ماندیم‬
‫تلویزیون داشت و پس از آن با نقش‬    ‫تئاتر ایران است‪ .‬او بارها به خاطر نقش‬                                               ‫هر چند که همسایه ی آن چشمه ی نوریم‬
‫آفرین ‌یهای زیبا در فیل ‌مهای متعدد‬  ‫آفرین ‌یهایش در سینما و تلویزیون‬           ‫رافائل کلینس و آنجل‌اام‪ .‬کریستیانو از مرکز‬
‫سینمایی‪ ،‬توانایی اش را مجدداً به‬    ‫تحسین شده و در آثار کارگردانان بزرگ‬                                                   ‫خورشید کجا تابد از این دامگه مرگ‬
‫اثبات رساند و در بیست و نهمین‬     ‫سینمای ایران چون بهرام بیضایی و‬     ‫پزشکی دانشگاه کلمبیا (‪ ،)CUMC‬به انجام تحقیق‬                           ‫باطل به امید سحری زین شب گوریم‬
‫جشنواره فیلم فجر یرای دومین بار‬    ‫رخشان بن ‌یاعتماد و کیانوش عیاری‬                                                  ‫زین قصه ی پر غصه عجب نیست شکستن‬
‫موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین‬   ‫نقش آفرینی کرد‌هاست‪ .‬وی اولین بازی‬   ‫درباره درمان طاسی از طریق پیوند مغز استخوان در بیماران‬                     ‫هر چند که با حوصله ی سنگ صبوریم‬
‫بازیگر نقش اول برای فیل ‌مهای آلزایمر‬ ‫سینمای ‌یاش را در فیلم «زنده باد ‪»...‬‬                                                ‫گنجی ست غم عشق که در زیر سرماست‬
‫و آقا یوسف گردید‪.‬هاشمی همچنان در‬    ‫ساخته خسرو سینایی تجربه کرد‪ .‬اما‬    ‫مبتلا به آلوپسی آر‌هآتا پرداخته است‪.‬آزمایش این روش درمانی بر‬                ‫زاری مکن ای دوست اگر بی زر و زوریم ‪...‬‬
‫کارهایی از بهرام بیضایی از جمله تئاتر‬ ‫بازی او در مجموعه تلویزیونی سلطان و‬                                                  ‫آن روشن گویا به دل سوخته ی ماست‬
‫کارنامه بندار بیدخش بازی کرده است‪.‬‬   ‫شبان بود که نامش را سر زبانها انداخت‬  ‫روی بیماران به تازگی شروع شده است‪ .‬اگر نتایج این روش درمانی بر‬                  ‫ای سایه ! چرا در طلب آتش طوریم‬
                    ‫و او را به شهرت رساند‪ .‬بازی او در فیلم‬
                    ‫دو فیلم با یک بلیت‪ ،‬سیمرغ بلورین‬    ‫روی انسان موفقی ‌تآمیز باشد‪ ،‬زندگی افراد مبتلا به این بیماری دگرگون‬
                    ‫بهترین بازیگر نقش اول جشنواره نهم‬
                    ‫فیلم فجر را برای او به ارمغان آورد‪.‬‬   ‫خواهد شد‪.‬آلوپسی آر‌هآتا نوعی بیماری است که در آن سیستم ایمنی بدن‬       ‫هوشنگ ابتهاج‬
                    ‫مهدی هاشمی در دهه هفتاد باز هم‬
                    ‫در فیل ‌مهای همسر و معجزه خنده‬     ‫به فولیکو ‌لهای مو حمله م ‌یکند‪ .‬افراد مبتلا به این بیماری در نقاط مختلف‬
                    ‫درخشید‪ .‬بسیاری از منتقدان سیمرغ‬
                    ‫بلورین جشنواره دوازدهم فیلم فجر را‬
                    ‫از آن مهدی هاشمی برای بازی بسیار‬

                     ‫خوبش در فیلم همسر م ‌یدانستند‪.‬‬
                    ‫مهدی هاشمی پس از چند سال‬
                    ‫ک ‌مکاری و دوری از تلویزیون و سینما‬

                                        ‫بدنشان دچار طاسی م ‌یشوند‪ .‬با این حال‪ ،‬بیماران در برخی از موارد تمام موی‬

                                        ‫خود را از دست م ‌یدهند‪ .‬علت دقیق شیوع این بیماری مشخص نیست‪ .‬اما‬

‫تاثیرات منفی مصرف انواع مسکن ها روی بدن‬                    ‫مطالعه اخیر به نتایج قابل توجهی در زمینه تشخیص و درمان طاسی دست‬       ‫چطور شلوار جین را تمیز کنیم‬

                                        ‫یافته است‪.‬چهار سال پیش‪ ،‬تیم تحقیقاتی دانشگاه کلمبیا مطالعات خود را بر‬

‫مدت طولانی باعث از کارافتادن‬      ‫از عدم وجود تعامل و واکنش بین‬      ‫روی ‪ ۱۰۰۰‬بیمار مبتلا به آلوپسی آر‌هآتا آغاز کرد‪ .‬یافت ‌ههای آ ‌نها نشان داد‬ ‫خشک م ‌یشود‪ ،‬بوی آن از بین خواهد‬   ‫شاید اصول اولیه مراقبت از‬
‫کلی ­ه‌ها خواهد شد‪ .‬همچنین اگر‬             ‫آنها مطمئن شد‪.‬‬                                           ‫رفت و شباهتی به بوی لبا ‌س پس از‬   ‫شلوار جین و انواع دیگر لبا ‌سهای‬
‫شما از مشکلات مزمن کبدی رنج‬                          ‫که فولیکو ‌لهای مو در افراد مبتلا به طاسی یک سیگنال خطر به سیستم‬       ‫مصرف زیاد ودکا ندارد‪ .‬بنابراین اگر‬  ‫جنس دنیم را بدانید‪ ،‬اما در اینجا با‬
‫م ­ی‌برید‪ ،‬باید با دکتر خود در مورد‬  ‫همچنین برخی از مسک ­ن‌ها‪ ،‬با‬                                             ‫شبی را در یک کلاب دود گرفته به‬    ‫رو ‌شهای غیرمعمول و بسیار مفیدی‬
‫مسکن ضد درد مناسب‪ ،‬مشورت‬        ‫داروهای فشارخون واکنش داشته‬       ‫ایمنی بدن ارسال کرده و آن را به انجام حمله وا م ‌یدارند‪ .‬محققان‬       ‫روز رساند‌هاید‪ ،‬از روش شستشوی با‬   ‫آشنا خواهید شد‪ .‬از ترفندهای این‬
                    ‫و یا باعث افزایش فشار خون در‬                                             ‫ودکا استفاده کنید تا بوی بد لباس‬   ‫مقاله برای از بین بردن لکه و بوی بد‬
             ‫کنید‪.‬‬    ‫اشخاص طبیعی و کسانی که از‬        ‫مطالعات خود را با انجام آزمایش بر روی مو ‌شهای مبتلا به‬
                    ‫بیمار ­ی‌های مربوط به فشار خون رنج‬                                                     ‫از بین برود‪.‬‬        ‫جین استفاده م ‌یشود‪.‬‬
 ‫‪ .5‬شمشیر دولبه برای بیماران‬      ‫نم ­‌یبرند‪ ،‬می‌شود‪ .‬بنابراین بیماران‬  ‫این بیماری آغاز کردند‪ .‬آ ‌نها با ردیابی سیگنال مجموعه‬            ‫خیلی راحت م ‌یتوانید کمی ودکا را‬
                    ‫فشار خون‪ ،‬حتما و به صورت مستمر‬                                            ‫در یک بطری نگه دارید و به لباس‬               ‫شکر صنعتی‬
             ‫قلبی‬     ‫با پزشکان خود در ارتباط با بهترین‬    ‫که به و قتی‬    ‫سلو ‌لهای تی (‪ )T‬دست یافتند‬  ‫بگذ ا ر ید مشخصی از‬     ‫خود اسپری کنید‪ .‬هر نوع ودکایی‬
‫مسک ‌­نها همچون شمشیر دو‬                            ‫مسکن می‬      ‫عامل حمله به فولیکو ‌لهای مو‬ ‫تا بو از بافت عنوان‬     ‫ظاهرا چنین عملکردی دارد ولی‬      ‫یک خبر خوش داریم‪ .‬اگر سس‬
‫لبه برای بیماران قلبی هستند‪.‬‬        ‫مسک ­ن‌های درد‪ ،‬مشاوره کنند‪.‬‬    ‫خوریم چه اتفاقاتی‬                              ‫به این منظور پیشنهاد م ‌یکنم تا از‬  ‫سالاد را در یک مراسم مهمانی‬
‫آسپرین با دز کم باعث جلوگیری‬                                       ‫شناخته م ‌یشوند‪.‬‬       ‫پارچه دنیم بیرون‬   ‫ارزا ‌نترین نوع ودکا استفاده کنید‪.‬‬  ‫روی شلوار جین خود ریخت ‌هاید‪،‬‬
‫از لخته‌شدن خون خواهد شد‪.‬‬        ‫‪ .3‬اگر معده حساس دارید این‬                                             ‫پس کمی ودکای ارزان را روی پارچه‬    ‫آسا ‌نترین راه حل برای پاک کردن‬
‫استفاده دراز مدت از داروهای ضد‬                         ‫در بدنمان رخ خواهد داد و‬                     ‫برود‪.‬‬    ‫شلوار جین بپاشید‪ ،‬قطعا پس از‬     ‫لکه حاصل از سس‪ ،‬یک بست ‌ه شکر‬
‫التهاب فاقد آسپرین و به خصوص‬          ‫مسک ‌نها را مصرف نکنید‬                                           ‫خشک شدن لباس اثری از لکه و بوی‬    ‫مخصوص قهوه است‪ .‬شکر را روی‬
‫با دز بالا‪ ،‬ممکن است که با اثرات‬    ‫برخی از داروهای ضد التهاب‬        ‫با چه عارضه هایی روبه رو خواهیم‬              ‫آسپرین‬                          ‫شلوار بپاشید و کمی منتظر نتیجه‬
‫آسپرین تداخل کرده و همچنین‬       ‫غیر استروئیدی مانند ایبوپروفن و‬     ‫شد چه پیامدهای منفی پس از‬                                    ‫بد نمانده است‪.‬‬   ‫بمانید‪ .‬اما طبق ایده رایج باید از‬
‫م ‌ی­تواند فشار خون را بالا برده و‬   ‫ناپروکسن باعث ایجاد حساسیت‬       ‫آیا شلوار جین سفید شما به نظر خوردن داروی مسکن بدن ما را‬                              ‫پودر پا ‌ککننده لکه لباس استفاده‬
‫خطر ابتلا به حمله قلبی یا سکته‬     ‫در معده شده و این نیز باعث ایجاد‬    ‫چرک م ‌یآید؟ در اینجا یک تمیز تهدید میکند خطرات و عولرض‬                     ‫جعبه خاک گربه‬   ‫کنید ولی شکر باعث م ‌یشود تا از‬
‫مغزی را افزایش دهد‪ .‬بنابراین‪،‬‬     ‫التهاب‪ ،‬زخم و خونریزی در معده‬      ‫کننده قدیمی داریم که مادر بزر ‌گها جانبی رایج برای انواع داروهای‬                          ‫نفوذ مواد روغن یا گریس به بافت‬
‫افراد مبتلا به بیمار ‌ی­های قلبی‬    ‫م ­ی‌شود‪ .‬جهت پرهیز از این امر‪،‬‬     ‫همیشه آن را توصیه م ‌یکنند‪ .‬مسکن به چه صورت است‬               ‫بله‪ ،‬درست خواندید‪ .‬جعبه خاک‬      ‫پارچه جلوگیری شود‪ .‬بعد هم در‬
‫و فشار خون بالا‪ ،‬قبل از مصرف‬      ‫باید این مسک ­‌نها با کمترین دز و در‬  ‫آسپرین سفیدکننده قوی برای داروهای ُمسکنی نظیر‬                ‫گرب ‌ه شما برای نظافت شلوار جی ‌ن‬   ‫اولین فرصت م ‌یتوانید شلوار جین‬
‫مسکن‪ ،‬باید با پزشک خود مشورت‬      ‫کوتاه‌ترین مدت مورد استفاده قرار‬    ‫(استامینوفن)‬    ‫پارچ ‌ههای سفید است‪ .‬م ‌یتوانید پنج پاراسیتامول‬      ‫هم مفید است‪ .‬عجیب باشد یا نه‪،‬‬
                                        ‫قرص آسپرین را در آب گرم حل کنید ‪Paracetamol (acetaminophen‬‬                                  ‫را به خشکشویی ببرید‪.‬‬
             ‫کنند‪.‬‬                        ‫و شلوار جین سفید خود را داخل آن و ضد التهاب غیر استروئیدی‬
                                        ‫بیندازید‪ .‬صرفا نام تجاری آسپرین (مانند ایبوپروفن ‪ )Ibuprofen‬از پر‬
                                        ‫مدنظر ما نیست‪ ،‬بلکه سفیدکننده مصرف ترین داروهای بدون نسخه‬
                                                 ‫اصلی مواد تشکیل دهنده آن یعنی پزشک‪ ،‬است‪.‬‬

  ‫‪ .6‬رابطه کبد با استامینوفن‬     ‫گیرند‪ .‬همچنین این داروها باید به‬    ‫‪ ،‬قبل از استفاده از این‌گونه‬       ‫استیل‌سالیسیلیک اسید است‪.‬‬     ‫جعبه خاک گربه این قابلیت را دارد‬           ‫خمیر ریش تراشی‬
                    ‫همراه غذا مصرف شده و در صورتی‬      ‫داروها باید بروشور همراه دارو به‬                       ‫تا بوی بد را از بین ببرد و خنثی کند‪.‬‬
‫مسک ‌ن­های حاوی استامینوفن‬       ‫که بیمار به درمان بیش از یک هفته‬    ‫دقت مطالعه و با عوارض جانبی آنها‬                  ‫شیر‬   ‫شگف ‌تانگیزتر این است که حتی‬     ‫روی کاناپه ولو شد‌هاید و با‬
‫اگر بر اساس دستورالعمل مورد‬      ‫نیازمند باشد‪ ،‬باید به پزشک خود‬                                            ‫م ‌یتواند بوی نامطبوع شلوار جین‬    ‫نزدی ‌کترین دوستان پیتزا م ‌یخورید‪.‬‬
‫استفاده قرارگیرند‪ ،‬بی خطر و‬                                      ‫آشنا شد‪.‬‬   ‫در خانه شیر دارید؟ پس جای‬        ‫فروشگاه لبا ‌سهای دست دوم را هم‬    ‫قطر‌های از سس گوجه فرنگی پیتزا‪،‬‬
‫تاثیرگذار هستند‪ .‬هرچند که هر‬                ‫مراجعه کند‪.‬‬                       ‫نگرانی برای پاک کردن جوهر روی‬      ‫از بین ببرد‪ .‬این ترفند را برای شلوار‬ ‫شلوار جین محبوب شما را لک‬
‫دارویی خطرات خاص خود را‬                             ‫‪ .1‬آسپرین برای کودکان خطرناک‬    ‫شلوار جین وجود ندارد‪ .‬م ‌یتوانید‬    ‫جینی استفاده کنید که نم ‌یخواهید‬   ‫م ‌یکند‪ .‬لازم نیست با شلوار جین‬
‫دارد‪ .‬استامینوفن نقش زیادی در‬          ‫‪ .4‬قاتل خاموش کلیه‬                         ‫شلوار جین خود را یک شب تا صبح‬      ‫در ماشین لباسشویی بیندازید‪ ،‬مثلا‬   ‫محبوب خود وداع کنید‪ ،‬به حمام‬
‫کاهش درد دارد اما ممکن است‬                                        ‫است‬    ‫در تشتی حاوی شیر بگذارید‪ .‬فردا‬     ‫کت جین‪ ،‬جین گلدوزی یا توردوزی‬     ‫بروید و کمی خمیر ریش تراشی را‬
‫روی کبد تاثیر بگذارد‪ .‬استفاده از‬    ‫کلیه‪ ،‬از مهمترین اعضا بوده‬       ‫بعضی از مادران‪ ،‬برای درمان تب یا‬   ‫صبح با یک لیف حمام تمیز یا یک‬      ‫شده یا جین کهن ‌های که نم ‌یخواهید‬  ‫روی لکه بمالید‪ .‬این کار روشی موثر‬
‫داروی استامینوفن با دز بالا ممکن‬    ‫و فضولات را از بدن خارج و به‬      ‫آنفلوآنزای کودکان خود از آسپرین‬   ‫اسفنج‪ ،‬جای لک را اینقدر بشویید تا‬    ‫برای جلوگیری از گشاد شدنش مدام‬    ‫برای از بین بردن لک ‌ههای حاصل‬
‫است باعث وارد شدن آسیب حاد‬       ‫حفظ تعادل آب و الکترولیت‌­‬       ‫اطفال استفاده م ­‌یکنند‪ ،‬این امر‬   ‫لکه کاملا پاک شود‪ .‬به نظر م ‌یرسد‬    ‫آن را بشویید‪ .‬جین بد بو را داخل‬    ‫از گوجه فرنگی است‪ .‬اجازه دهید‬
‫به کبد شود‪ .‬بنابراین نباید بیش‬     ‫ها ‪ Electrolyte‬در بدن کمک‬        ‫نادرست بوده زیرا گاهی استفاده از‬   ‫با رو ‌شهای ساده اما عجیبی که‬      ‫کیسه نایلون یا کیسه لباس قرار دهید‬  ‫خمیر ریش روی لک کاملا خشک‬
‫از مقدار توصیه شده در بروشور‬      ‫م­یکند‪ .‬مسکن­های ضد التهاب غیر‬     ‫آسپرین در کودکان باعث “سندروم‬    ‫برشمردیم م ‌یتوانید لک ‌ههای شلوار‬   ‫و تقریبا دو روز در جعبه خاک گربه‬
‫یا نظر پزشک معالج استفاده کرد‪.‬‬     ‫استروئیدی بر کارکرد کلیه تاثیر‬     ‫رای” م ­ی‌شود‪ .‬این سندروم هرچند‬                                               ‫شود و بعد آن را بشویید‪.‬‬
‫همچنین از نوشیدن الکل هنگام‬      ‫گذاشته و استفاده مداوم از آنها به‬    ‫که نادر بوده اما اگر اتفاق بیفتد‪،‬‬        ‫جین خود را نابود کنید‪.‬‬
‫مصرف داروهای حاوی استامینوفن‬                          ‫باعث واردشدن آسیب ناگهانی‬                                                            ‫ودکا‬
                                        ‫به مغز و کبد کودک می‌شود‪.‬‬
         ‫باید پرهیز کرد‪.‬‬                        ‫بنابراین نباید قبل از ‪19‬سالگی‬                                           ‫عجیب است ولی واقعیت دارد‪.‬‬
                                        ‫از آسپرین اطفال استفاده کرد‪ .‬در‬                                          ‫همان ودکایی که کوکتل مارتینی‬
 ‫‪ .7‬مسک ‌ن­ها در دوران بارداری‬                        ‫این ارتباط‪ ،‬استفاده از پاراسیتامول‬                                         ‫آن خیلی محبوب است‪ ،‬برای از بین‬
                                        ‫(استامینوفن) و ایبوپروفن با دز‬                                           ‫بردن لک ‌ه شلوار جین هم مفید است‪.‬‬
‫مسک ‌ن­های ضد التهاب غیر‬                                                                                     ‫ضمن اینکه کار خوشبو کنند‌ههای‬
‫استروئیدی در هنگام بارداری به‬                               ‫مناسب‪ ،‬ارجحیت دارد‪.‬‬                                           ‫صنعتی همچون برند ‪ Febreze‬را‬
‫ویژه در سه ماه آخر‪ ،‬خطرناک بوده‬                                                                                  ‫در از بین بردن بوی بد لبا ‌س انجام‬
‫و باید قبل از استفاده از هرگونه‬                                                                                  ‫م ‌یدهد‪ .‬شاید استفاده از ودکا یک‬
‫مسکن‪ ،‬نظر پزشک خود را اخذ‬                                                                                     ‫ترفند غیرمعمول به نظر برسد ولی‬
                                                                                                 ‫الکلی که در ودکا وجود دارد‪ ،‬یک‬
             ‫کنید‪.‬‬                                                                                  ‫ضدعفونی کننده و ضد باکتری قوی‬
                                                                                                 ‫است‪.‬به علاوه وقتی الکل روی لباس‬

                                        ‫‪ .2‬رابطه مسکن با پارامترهای‬

                                             ‫دیگر را در نظر بگیرید!‬
                                        ‫اکثر مسک ‌ن­های درد‪ ،‬با الکل تعامل‬
                                        ‫و واکنش داشته و باعث افزایش‬
                                        ‫عوارض جانبی آنها م ­ی‌شود‪ .‬لذا باید‬
                                        ‫بروشور همراه دارو به دقت خوانده و‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14