Page 3 - (کیهان لندن - سال سى و ششم ـ شماره ۲۳۴ (دوره جديد
P. 3

‫صفحه ‪3‬ـ ‪ Page 3‬ـ شماره ‪۱۷۰۰‬‬
‫جمعه ‪ ۲۵‬تا پنجشنبه ‪ ۳۱‬اکتبر ‪2019‬‬

‫لندن علیه برکسیت به خیابان آمد؛ خروج بریتانیا‬                                      ‫مایک پمپئو در بنیاد هریتیج درباره «نظام دزدسالار ایران»‪:‬‬
     ‫از اتحادیه اروپا به تعویق افتاد‬
                                                           ‫از آی ‌تالله بپرسید آیا تحری ‌مها کار نم ‌یکند؟!‬

                    ‫ویدئو‬                  ‫صدها هزار نفر در لندن در تظاهراتی‬   ‫را ادامه خواهیم داد‪ .‬دنیا آموخته‬                          ‫=وزیر خارجه آمریکا‬
                                        ‫عظیم علیه برکسیت یا خروج بریتانیا‬   ‫است که رژیم ایران تنها زبان زور را‬                         ‫در دومین سخنرانی خود‬
‫«برایدیدنویدئو‪،‬رویعکسکلیکنمودهویابهسایتکیهانلندنمراجعهنمایید‪».‬‬         ‫از اتحادیه اروپا به خیابان آمدند‪ .‬از‬                             ‫مایک پمپئو‬         ‫در بنیاد هریتیج در مورد‬
                                        ‫ساعت دوازده تا ‪ ۵‬بعد از ظهر مرکز‬               ‫م ‌یفهمد‪».‬‬                         ‫حکومت ایران گفته تفاوت‬
‫اتحادیه اروپا در ‪ ۳۱‬اکتبر را به رأی‬   ‫وس ‌تمینستر‪ ،‬مق ّر پارلمان بریتانیا‪،‬‬  ‫پایتخت بریتانیا در اشغال مخالفان‬   ‫وزیر خارجه آمریکا همچنین عنوان‬       ‫ولی ما فقط خواستیم گروگان نگیرند‬    ‫در مورد نگا ‌ه به حقایق‬
‫بگذارد‪ .‬پارلمان به لایح ‌های رای داد‬              ‫گذاشتند‪.‬‬                       ‫کرد‪ ،‬تفاوت در مورد نگا‌ه به حقایق‬        ‫و در اروپا مردم را ترور نکنند‪».‬‬  ‫جهان از وقتی شروع‬
‫که نخست وزیر را مجبور م ‌یسازد‬                                   ‫برکسیت بود‪.‬‬    ‫جهان از وقتی شروع شد که ما‬                             ‫شد که ما سرکوب نظام‬
‫خواهان تعویق تاریخ خروج از اتحادیه‬   ‫در این تظاهرات که در کمال آرامش‬     ‫پارلمان در نشستی که برای اولین‬    ‫سرکوب این نظام دزدسالار در ایران‬      ‫مایک پمپئو در ادامه افزود‪« ،‬بعد‬     ‫دزدسالار در ایران را شروع‬
‫اروپا تا ‪ ۳۱‬ژانویه سال ‪ ۲۰۲۰‬شود‪.‬‬    ‫برگزار شد‪ ،‬کودکان بسیاری نیز همراه‬   ‫بار پس از ‪ ۳۷‬سال روز شنبه برگزار‬                         ‫از آن سخنرانی و اعمال تحری ‌مها‬
‫دولت در نظر دارد س ‌هشنبه آینده‬     ‫با والدین خود حضور داشتند‪ .‬یکی از‬    ‫شد طرحی را به تصویب رساند که‬              ‫را شروع کردیم‪.‬‬      ‫بر ایران‪ ،‬اوضاع تغییر کرد‪ .‬صدها‬              ‫کردیم‪.‬‬
‫لایح ‌های برای عدم تعویض تاریخ‬     ‫این کودکان به کیهان لندن گفت‬      ‫دولت را موظف به تعویق انداختن‬     ‫‪ ۳۱‬اردیبهش ‌تماه سال ‪ ۱۳۹۷‬در‬        ‫شرکت با ما همراه شدند‪ .‬وقتی ایران‬    ‫=کمپین فشار حداکثری‬
‫خروج از اتحادیه اروپا به پارلمان ارائه‬ ‫برای آیند‌هاش به خیابان آمده است‬    ‫مهلت خروج از اتحادیه اروپا تا ‪۳۱‬‬   ‫بنیاد «هریتیج» نشستی با عنوان‬       ‫به تاسیسات نفتی عربستان سعودی‬      ‫بر رژیم فاسد ایران را ادامه‬
‫دهد‪ ،‬که بعید به نظر م ‌یسد بتواند‬    ‫«زیرا آینده او در اروپاست»‪ .‬شماری‬                       ‫«پس از توافق؛ استراتژی جدید‬        ‫حمله کرد‪ ،‬فرانسه‪ ،‬بریتانیا و آلمان‬   ‫خواهیم داد‪ .‬دنیا آموخته‬
                    ‫از معلولین نیز با صندل ‌یهای چرخدار‬         ‫ژانویه ‪ ۲۰۲۰‬م ‌یکند‪.‬‬   ‫پیرامون ایران» برگزار شد و پمپئو‬      ‫بالاخره به این موضوع رسیدند که‬     ‫است که رژیم ایران تنها‬
      ‫آرای لازم را کسب کند‪.‬‬                        ‫شرک ‌تکنندگان در تظاهرات روز‬     ‫راهبردهای آمریکا در قبال جمهوری‬
‫احمد رأفت گزارشی از این تظاهرات‬       ‫در این راهپیمایی شرکت کردند‪.‬‬    ‫شنبه‪ ۱۹ ،‬اکتبر‪ ،‬در لندن خواهان‬    ‫اسلامی را در این نشست بیان کرد و‬         ‫ایران باید مذاکره را بپذیرد‪».‬‬     ‫زبان زور را م ‌یفهمد‪.‬‬
                    ‫بوریس جانسون نتوانست در نشست‬      ‫برگزاری هم ‌هپرسی جدیدی در رابطه‬   ‫برای توافق جدید با رژیم ایران ‪۱۲‬‬      ‫پمپئو در بخشی از سخنانش با‬
         ‫تهیه کرده است‪.‬‬    ‫اضطراری مجلس عوام طرح خروج از‬      ‫باماندن یا خروج این کشور از اتحادیه‬                       ‫کنایه گفت «م ‌یگفتند تحری ‌مهای‬     ‫وزیر خارجه آمریکا‪ ،‬س ‌هشنبه ‪۲۲‬‬
                                                                   ‫شرط مطرح نمود‪.‬‬       ‫آمریکا علیه رژیم ایران یکطرفه است‬    ‫اکتبر (‪ ۳۰‬مهرماه)‪ ،‬در گردهمایی که‬
                                                   ‫اروپا شدند‪.‬‬   ‫یک ماه بعد از برگزاری اولین‬        ‫و کشورهای اروپایی و شرک ‌تهای‬      ‫بنیاد هریتج برگزار کرده به سیاست‬
                                        ‫سا ‌لها بود که لندن شاهد تظاهراتی‬   ‫سخنرانی پمپئو در بنیاد هریتیج بود‬     ‫خصوصی با آن همراهی نخواهد کرد‪.‬‬     ‫خارجی دولت ترامپ اشاره کرد و‬
                                        ‫با این عظمت نبود‪ .‬صدها هزار نفر‪،‬‬   ‫که گروه اقدام ایران وزارت خارجه‬      ‫اما از آی ‌تالله [خامن ‌های] بپرسید که‬ ‫گفت‪ ،‬تا وقتی حقیقت را آنطور که‬
                                        ‫که برخی از آنها از دیگر شهرهای‬    ‫آمریکا با هدف به راه انداختن کارزار‬    ‫آیا تحری ‌مها کار نم ‌یکند؟ کمپین‬    ‫هست نبینیم‪ ،‬نم ‌یتوانیم سیاست‬
                                        ‫بریتانیا به پایتخت سفر کرده بودند‪،‬‬  ‫فشار حداکثری به راه افتاد و برایان‬     ‫فشار حداکثری بر رژیم فاسد ایران‬     ‫خارجی مناسبی اختیار کنیم و‬
                                        ‫خواهان برگزاری هم ‌هپرسی جدیدی‬                                              ‫حقیقت این است که حکومت ایران‬
                                        ‫در رابطه با ماندن یا خروج کشورشان‬         ‫هوک مسئول آن شد‪.‬‬
                                        ‫از اتحادیه اروپا شدند‪ .‬تظاهرات‬    ‫‪ ۲۲‬ژوییه ‪ ۳۱( ۲۰۱۸‬تیر ‪)۹۷‬‬                                 ‫یک مهاجم است و نه قربانی‪.‬‬
                                        ‫در رأس ساعت دوازده آغاز شد و‬     ‫سخنرانی دیگر وزیر خارجه‬                              ‫به گزارش صدای آمریکا‪ ،‬پمپئو‬
                                        ‫آخرین تظاهرکنندگان پس از پنج‬     ‫آمریکا در مورد ایران در سالن‬                            ‫گفت «کار من در اولین سخنرانی‬
                                        ‫ساعت راهپیمایی قدم به میدان‬      ‫کتابخانه رونالد ریگان برگزار شد‪.‬‬                          ‫در مورد ایران‪ ،‬این بود که برای‬
                                                           ‫این نشست با عنوان «حمایت از‬                            ‫مردم ایران بایستم‪ ۱۲ .‬شرطی که‬
‫تظاهرات در لبنان در اعتراض به وضعیت معیشتی‬                                      ‫صداهای ایرانی» صورت گرفت‪ .‬از‬                            ‫ما برای رژیم ایران گذاشتیم‪ ،‬از سوی‬
 ‫و مالیا ‌تها؛ زمزم ‌ههای استعفای سعد الحریری‬                                     ‫آن زمان تا کنون گرچه جمهوری‬                            ‫رسان ‌ههایی مانند واشنگتن پست یا‬
                                                           ‫اسلامی در تلاش و تکاپوست تا از‬                           ‫نیویورک تایمز درست منتقل نشد‬
                                                           ‫هر بیراه ‌ه‌ای با آمریکا مذاکره کند‬
                                                           ‫اما آمریکا هنوز از ‪ ۱۲‬شرط خود‬

                                                                ‫عقب‌نشینی نکرده است‪.‬‬

                                        ‫=الحریری نخست وزیر‬           ‫مقامات اسرائیل م ‌‌یگویند آماده مقابله با حمله‬
                                        ‫لبنان‪ :‬هزین ‌هها را کاهش‬       ‫موش ‌‌کهایکروزوپهپادهایجمهوریاسلامیهستند‬
                                        ‫دادیم و برای افزایش‬
‫منابع خبری نزدیک به حز ‌بالله و جمهوری اسلامی ادعا م ‌یکنند سعد‬         ‫درآمدها کوشیدیم اما دائما‬                                                ‫=منابع امنیتی اسرائیل‬
     ‫الحریری نخست وزیر لبنان به دنبال استعفاست‬               ‫با گرو ‌ههای مان ‌عتراش مواجه‬                                              ‫م ‌‌یگویند بزرگترین تهدید‬
                                                                                                     ‫پیش روی این کشور‬
‫و جمعه ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬اکتبر به اوج خود‬     ‫وی افزود‪« ،‬خشم واکنش طبیعی‬                ‫م ‌یشویم‪.‬‬      ‫مراسم رونمایی از نسل جدید موشک کروز «هویزه» بهمن ‪ ۱۳۹۷‬با حضور‬           ‫موش ‌‌کهای کروز ایران‬
‫رسید‪ .‬کانون اصلی تظاهرات بیروت‬     ‫به عملکرد سیاسی و از کار انداختن‬    ‫=شماری از تحلیلگران‬           ‫حاتمی وزیر دفاع و حاج ‌یزاده فرمانده نیروی هوافضا سپاه پاسداران‬
‫میدان «ریاض الصلح» است و خواسته‬     ‫حکومت در لبنان است و مردم به‬      ‫معتقدند حضور اعضای‬                        ‫انقلاب اسلامی‬                                ‫است‪.‬‬
‫اصلی آنها کنار رفتن دولت است‪.‬در این‬   ‫ما فرصت زیادی دادند و از ما انتظار‬   ‫حز ‌بالله در کابینه دولت‬                                                 ‫=نتانیاهو پروژ ‌هی ‪NIS‬‬
‫میان دولت لبنان مدعی شده است‬      ‫اصلاحاتوفرص ‌تهایشغلیداشتند‪».‬‬      ‫لبنان سبب انزوای این کشور‬          ‫آن دست به هر اقدامی بزند‪.‬‬      ‫عملیات نظامی از سوی ایران علیه‬     ‫را به مبلغ ‪ ۲۹۰‬میلیون دلار‬
‫عد‌های ناشناس به سوی مردم تیراندازی‬   ‫نخس ‌توزیر لبنان تلویحا گفته آماده‬   ‫شده و بسیاری از موسسات‬        ‫این در حالیست که نگران ‌‌ی مقامات‬     ‫اسرائیل مطرح کردند‪ .‬از جمله طرح‬     ‫برای تقویت پدافند هوایی‬
‫کرد‌هاند‪ .‬همچنین گفته م ‌یشود ارتش‬   ‫کنار‌هگیری از قدرت است‪« :‬من شخصا‬    ‫مالی و بان ‌کهای بی ‌نالمللی‬     ‫اسرائیلی پس از حمله به تاسیسات‬       ‫ادعای عملیات «اسرائیلی‪ -‬عربی»‬      ‫با تمرکز ویژ ‌ه روی دفاع در‬
‫تا کنون یکی از کسانی را که به سوی‬    ‫مهلتی کوتاه به خودم دادم‪ .‬یا شرکای‬   ‫حاضر به همکاری با دولت‬        ‫نفتی آرامکو عربستان بیشتر شد‪ .‬این‬     ‫برای ترور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه‬   ‫مقابل حملات موشکی کروز‬
‫معترضان شلیک کرده شناسایی‬        ‫ما و دولت‪ ،‬پاسخی واضح‪ ،‬قاطع و‬                         ‫حملات که بر اساس مدارک و شواهد‪،‬‬      ‫قدس و همچنین ادعای محمدجواد‬
‫و دستگیر کرده است‪.‬مردم شعار‬       ‫نهایی به ما م ‌یدهند که من‪ ،‬لبنان و‬         ‫فعلینیستند‪.‬‬       ‫توسط رژیم ایران تدارک دیده شده‬       ‫ظریف در مورد دست داشتند چند‬            ‫ارائه داده است‪.‬‬
‫م ‌یدهند‪« :‬الشعب یرید اسقاط النظام»‬   ‫جامعه جهانی را متقاعد م ‌یکند و یا‬   ‫=از ‪ ۳۰‬وزیر کابینه لبنان‪،‬‬       ‫بود با موش ‌‌کهای کروز و پهپاد صورت‬    ‫دولت در حمله راکتی به نفتکش‬       ‫=اسرائیل م ‌‌یگوید‬
‫(ملت خواستار سرنگونی رژیم است)‪.‬‬     ‫حرف دیگری خواهم داشت‪».‬اظهارات‬      ‫حز ‌باللهوجریا ‌نهاینزدیک‬       ‫گرفت‪ ۱۳.‬مهر‪ ،‬قاسم تق ‌‌یزاده معاون‬                         ‫ادعای برنام ‌هریزی اسرائیل‬
‫به گزارش کیهان لندن‪ ،‬شماری از‬      ‫نخس ‌توزیر لبنان در حالیست که‬      ‫به این جنبش مانند عون‪،‬‬        ‫وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفت‬               ‫ایرانی در دریای سرخ‪.‬‬    ‫و کشورهای عربی برای‬
‫تحلیلگران معتقدند حضور اعضای‬      ‫جبران باسیل وزیر خارجه لبنان‬      ‫أمل و المرده ‪ ۱۸‬وزارتخانه از‬     ‫ایران موش ‌‌کهای کروز با برد ‪ ۸۰۰‬و‬     ‫از طرفی رژیم ایران در پی تلافی‬     ‫ترور قاسم سلیمانی بهانه‬
‫حز ‌بالله در دولت لبنان سبب انزوای‬   ‫م ‌یگوید «کنار‌‌هگیری سعد الحریری‬    ‫جمله وزارتخان ‌ههای اقتصاد‪،‬‬      ‫‪ ۱۲۰۰‬کیلومتر را به نام «هویزه» را‬     ‫حملات گسترده علیه مواضع‬         ‫رژیم ایران برای ماجراجویی‬
‫این کشور شده و بسیاری از موسسات‬                         ‫دارایی‪ ،‬وزارت خارجه‪ ،‬دفاع‪،‬‬      ‫کامل کرده و تاکید کرد در این حوزه‬     ‫سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و‬
‫مالی و بان ‌کهای بی ‌نالمللی از جمله‬    ‫ممکن است اوضاع را بدتر کند‪».‬‬    ‫دارایی‪ ،‬فرهنگ و کشاورزی‬        ‫فعالی ‌‌تهای بسیاری صورت گرفته که‬     ‫شب ‌هنظامیان مورد حمایت تهران‬                ‫است‪.‬‬
‫بان ‌کهای متعلق به کشورهای عربی‬     ‫همچنین الجزیره نوشته الحریری‪۷۲‬‬                                              ‫در عراق است‪ .‬حضور نمایندگان‬
‫حاشیه خلیج فارس حاضر به همکاری‬     ‫ساعت مهلت خواسته تا با وزرا و دیگر‬         ‫را دست دارند‪.‬‬               ‫رسان ‌‌های نکردیم‪.‬‬    ‫اسرائیل در کنفرانس دریایی منامه‬     ‫رادیو ارتش اسرائیل‪ ،‬س ‌هشنبه ‪۲۲‬‬
                    ‫رهبران ائتلاف برای حل بحران راه حل‬   ‫=دولت لبنان مدعی است‬         ‫روز چهارشنبه اول آبان‪ ،‬پایگاه‬       ‫نیز م ‌‌یتواند از دلایلی باشد که سطح‬  ‫اکتبر (‪ ۳۰‬آبان)‪ ،‬اعلام کرد برای‬
       ‫با دولت فعلی نیستند‪.‬‬   ‫پیدا کنند‪.‬اعتراضات پراکنده در لبنان از‬ ‫عد ‌های ناشناس به سوی‬         ‫خبری «انگجت» نوشت نیروی‬          ‫هشدارهای امنیتی در اسرائیل را بالا‬   ‫مقابله با حملات پهپادی و پرتاب‬
                    ‫یک هفته پیش آغاز شد اما پنجشنبه‬     ‫مردم تیراندازی کردند و‬        ‫هوایی ارتش آمریکا اولین مجموعه‬                           ‫موش ‌‌کهای کروز از سوی ایران آماده‬
‫ادامه در صفحه ‪1۷‬‬                                ‫گفته م ‌یشود ارتش تا کنون‬       ‫از سلا ‌‌حهای لیزری ضدپهپاد خود را‬                ‫برده است‪.‬‬
                                        ‫یکی از کسانی را که به سوی‬       ‫از شرکت ریتون تحویل گرفت‪ .‬این‬       ‫اواسط امرداد رئیس اطلاعات سپاه‬                  ‫م ‌‌یشود‪.‬‬
‫دارالترجمه بین المللی فـریـس‬                          ‫معترضان شلیک کرده‬           ‫سلاح با پرتاب اشعه لیزر با انرژی‬      ‫پاسداران انقلاب اسلامی ادعا کرد‬     ‫برخلاف موش ‌‌کهای بالستیک که در‬
                                        ‫شناسایی و دستگیر کرده‬         ‫بسیار زیاد به سمت پهپادهای مهاجم‬      ‫طرح ترور قاسم سلیمانی با شکست‬      ‫ارتفاع بالا حرکت م ‌یکند موش ‌‌کهای‬
    ‫زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی‬                                                            ‫مواجه شده است‪ .‬حسین طائب ادعا‬      ‫کروز و پهپاد در ارتفاع کمتر حرکت‬
                                                   ‫است‪.‬‬         ‫م ‌‌یتواند پرواز آنها را مختل کند‪.‬‬   ‫گفت که تی ‌‌مهای تروریستی قصد‬      ‫م ‌‌یکنند که همین موضوع شناسایی‬
             ‫( استاد دانشگاه )‬                   ‫=مردم شعار م ‌یدهند‪:‬‬         ‫مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا‬         ‫داشتند با استقرار ‪ ۳۵۰‬تا ‪ ۵۰۰‬کیلو‬
‫ترجمه رسمی شناسنامه‪ ،‬قباله ازدواج و طلاق‪ ،‬مدارک حقوقی‪ ،‬تجاری‪،‬‬          ‫«الشعبیریداسقاطالنظام»‬        ‫س ‌هشنبه در توئیتی اعلام کرد که در‬     ‫مواد منفجره از طریق ایجاد کانال در‬         ‫آنها را سخ ‌‌تتر م ‌‌یکند‪.‬‬
                                        ‫(ملت خواستار سرنگونی‬         ‫دیدارش با محمد ب ‌ن سلمان ولیعهد‬      ‫زیر یک حسینیه در کرمان در ایام‬     ‫روزنامه تایمز اسرائیل با اعلام‬
      ‫طبی‪ ،‬تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی‬                               ‫عربستان بر سر فعالی ‌تهای ب ‌یثبات‬     ‫تاسوعا و عاشورا سلیمانی را ترور‬     ‫این خبر نوشته است‪ ،‬منابع امنیتی‬
                                                ‫رژیم است)‪.‬‬       ‫کننده ایران گفتگو کرده و تاکید کرد‬                         ‫اسرائیل بالاترین حالت هشدارها‬
                ‫تلفــن‪:‬‬                                        ‫آمریکا از عربستان حمایت خواهد کرد‪.‬‬                  ‫کنند‪.‬‬    ‫را دریافت کرد‌هاند و احتمال حمله‬
                                        ‫در لبنان اعتراضات مردم به وضعیت‬    ‫شمار زیادی از تحلیلگران م ‌‌یگویند‬     ‫اسرائیل م ‌‌یگوید ادعای برنام ‌هریزی‬  ‫از سوی جمهوری اسلامی ایران به‬
‫‪020-8735 6500 / 020-8222 8884 / 020-8222 8831‬‬                  ‫معیشتی و افزایش مالیا ‌تها در حالی‬  ‫با ماجراجوی ‌‌یهای جمهوری اسلامی‬      ‫اسرائیل و کشورهای عربی برای ترور‬    ‫خاک این کشور جدی است‪ .‬به همین‬
         ‫فکــس‪020-7760 7160 :‬‬                     ‫ادامه دارد که روز جمعه ‪ ۱۸‬اکتبر‬    ‫خاورمیانه به سمت یک درگیری‬         ‫قاسم سلیمانی بهانه رژیم ایران برای‬   ‫منظور برای مقابله با تن ‌شهایی که‬
                                        ‫(‪ ۲۶‬مهرماه)‪ ،‬دو نفر کشته و هفت نفر‬  ‫تما ‌معیار م ‌‌یرود‪ .‬پنتاگون اخیراً اعلام‬                     ‫منشاء آن رژیم ایران است برای‬
        ‫‪www.assot.co.uk‬‬                                            ‫کرد که سه هزار سرباز آمریکایی و‬               ‫ماجراجویی است‪.‬‬     ‫دومین بار در یک ماه گذشته کابینه‬
                                                   ‫زخمی شدند‪.‬‬    ‫تجهیزات اضافی در عربستان مستقر‬       ‫جمهوری اسلامی با طرح صلح‬        ‫امنیتی اسرائیل تشکیل جلسه داده‬
       ‫‪Email: [email protected]‬‬                       ‫سعد الحریری نخس ‌توزیر لبنان با‬                         ‫فلسطینی‪ -‬اسرائیل موسوم به‬
                                        ‫انتقاد از موانعی که در راه اصلاحات‬             ‫خواهد کرد‪.‬‬      ‫«معامله قرن» مخالف است و این‬                    ‫است‪.‬‬
‫‪Suite 611 , Britannia House , 11 Glenthorne Road‬‬                ‫و فعالیت دولت قرار دارند‪ ،‬گفت که‬                         ‫احتمال وجود دارد برای مختل کردن‬     ‫اولین جلسه‪ ،‬ششم اکتبر (‪۱۴‬‬
     ‫‪Hammersmith , London W6 0LH‬‬                      ‫اصلاحات به معنای وضع مالیات نیست‬                                             ‫مهر)‪ ،‬پس از اعلام هشدار در مورد‬
                                        ‫و افزایش مالیات راه حل مشکلات‬                                              ‫افزایش تهدیدات از طرف حکومت‬
        ‫دوشنبه تا جمعه ‪ 10‬صبح تا ‪ 5‬بعداز ظهر‬                                                                           ‫ایران برگزار شد‪ .‬در این جلسه که‬
                                                   ‫لبناننیست‪.‬‬                                             ‫شش ساعت طول کشید طرح دفاعی‬
                                        ‫به گزارش العربیه الحریری در یک‬                                              ‫بنیامین نتانیاهو بررسی شد‪ .‬پروژ‌هی‬
                                        ‫سخنرانی تلویزیونی عنوان کرد‪،‬‬                                               ‫‪ NIS‬به مبلغ ‪ ۲۹۰‬میلیون دلار برای‬
                                        ‫«هزین ‌هها را کاهش دادیم و برای‬                                             ‫تقویت پدافند هوایی که تمرکز ویژه‌‬
                                        ‫افزایش درآمدها کوشیدیم اما دائما با‬                                           ‫روی دفاع در مقابل حملات موشکی‬
                                        ‫گروهای مان ‌عتراش مواجه م ‌یشویم…‬
                                        ‫من درد لبنان ‌یها را درک م ‌یکنم و‬                                                       ‫کروز دارد‪.‬‬
                                        ‫ح ‌قشان در ابراز نظراتشان را تایید‬                                            ‫منابع امنیتی و نظامی اسرائیل‬
                                                                                                     ‫چند دلیل برای افزایش احتمال یک‬
                                                    ‫م ‌یکنم‪».‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8