Page 4 - (کیهان لندن - سال سى و ششم ـ شماره ۲۳۴ (دوره جديد
P. 4

‫کشف یک «سلول تروریستی» وابسته به سپاه‬                                                                               ‫صفحه ‪ - Page 4 - 4‬شماره ‪۱۷۰۰‬‬
   ‫پاسداران انقلاب اسلامی در آلبانی‬                                                                                 ‫جمعه ‪ ۳‬تا پنجشنبه‪ ۹‬آبا ‌نماه ‪139۸‬خورشیدی‬

                                                            ‫«بهمن‪ »۹۸‬آخرین مهلت به جمهوری اسلامی برای‬
                                                            ‫تصویبدولایحهضدپولشوییوتامینمالیتروریسم‬

‫آلبانی از اعضای ناتو است و دولت این کشور با آمریکا روابط نزدیکی دارد‬      ‫= پلیس آلبانی م ‌ی‌گوید‬        ‫مراسم رژه سپاه در دانشگاه افسری «امام حسین» ‪ ۲۱‬مهرماه ‪۱۳۹۸‬‬           ‫= مدیران کارگروه ضد‬
                                        ‫یک شبکه شب ‌هنظامی رژیم‬                                                ‫پو لشو یی ‪ FAT F‬د ر‬
‫مقام‌های آلبانیایی این اطلاعات‬     ‫پلیس آلبانی عکسی از فردی به نام‬     ‫ایران را کشف کرده که علیه‬       ‫تهدیدکردهاگرکنوانسیو ‌نهایمربوطه‬    ‫بند ‪ ۱۹‬اقدامات تقابلی علیه ایران را به‬ ‫بیانیه‌ای اعلام کردند با‬
‫و افراد را توسط خبرچی ‌‌نهای خود‬    ‫عبدالخالق مل ‌ک‌زاده با اسم مستعار‬    ‫سازمان مجاهدین عملیات‬         ‫تصویب نشود جمهوری اسلامی ایران‬               ‫کار ببندند‪».‬‬    ‫پایان یافتن مهلت تصویب‬
                    ‫«فرهاد» منتشر کرده که در ترکیه‬      ‫تروریستی طراحی م ‌یکرده‬                                                ‫کنوانسیون‌های پالرمو و‬
        ‫شناسایی کرده‌اند‪.‬‬   ‫زندگی م ‌یکرد و افسر اطلاعاتی سپاه‬                           ‫وارد لیست سیاه خواهد شد‪.‬‬    ‫اعمالمحدودی ‌تهایبیشترم ‌یتواند‬     ‫‪« CFT‬اقدامات تقابلی»‬
‫همچنین یک مقام آگاه به رویترز‬     ‫پاسداران است‪ .‬همچنین از فردی به‬                ‫است‪.‬‬       ‫فرانسه‪ ،‬انگلیس و آلمان عملیاتی‬     ‫تجارت با سیستم‌های بانکی سایر‬      ‫علیه جمهوری اسلامی ایران‬
‫گفت که پلیس به این دلیل الان‬      ‫نام عبدالسلام تورگوت نام برده شده‬    ‫=مدیرکل پلیس و مدیر‬          ‫شدن کانال مالی اینستکس را مشروط‬    ‫کشورهای عضو ‪ FATF‬را برای ایران‬
‫این موضوع را علنی کرده زیرا‬      ‫که از خلافکارهای شناخته شده در‬      ‫ضدتروریسم آلبانی اعلام‬         ‫به پیوستن ایران به ‪ FATF‬کردند اما‬                            ‫اجرا خواهد شد‪.‬‬
‫برای جم ‌عآوری شواهد یک سال‬      ‫جرایم سازمانیافته در ترکیه است‪.‬‬     ‫کرده این شبکه توسط‬           ‫درون رژیم ایران برای پیوستن به این‬        ‫پرهزین ‌هتر و دشوارتر کند‪.‬‬  ‫=دستیار بخش تامین مالی‬
‫طول کشید و آنها سعی م ‌یکردند‬     ‫تورگوت که ب ‌هعنوان رئیس مافیای‬     ‫فرماندهان نیروی‌ قدس از‬        ‫نهاد ضدپولشویی اختلافات عمیق‬      ‫مارشال بیلینگزلیا دستیار بخش‬      ‫تروریسم وزارت خزان ‌هداری‬
‫مظنونان اصلی را که در اتریش و‬     ‫ترکیه و رئیس یک شبکه بین‌المللی‬                                            ‫تامین مالی تروریسم وزارت خزان ‌هداری‬  ‫آمریکا‪ :‬بیش از سه سال‬
                    ‫قدرتمند مواد مخدر شناخته م ‌یشود‬        ‫تهران اداره م ‌‌یشد‪.‬‬                ‫دیده م ‌یشود‪.‬‬   ‫آمریکا می‌گوید‪« ،‬بیش از سه سال‬     ‫است ایران برای متوقف‬
   ‫ترکیه هستند بازداشت کنند‪.‬‬    ‫اخیراً در آذربایجان و ترکیه به اتهام‬   ‫=یکی از اعضای این شبکه‬         ‫مخالفان پیوستن جمهوری اسلامی‬      ‫است ایران برای متوقف کردن تأمین‬     ‫كردن تأمین مالی تروریسم‬
‫آلبانی سال گذشته سفیر جمهوری‬      ‫مواد مخدر در زندان بوده است‪.‬‬       ‫یک تبهکار سابق ‌ه‌دار اهل‬       ‫به این پیمان که عمدتا دلواپسان و‬    ‫مالی تروریسم و​​از بین بردن فساد در‬   ‫و از بین بردن فساد در‬
‫اسلامی و یک دیپلمات ایرانی دیگر‬    ‫او اواخر سال ‪ ۲۰۱۸‬از زندان در‬      ‫ترکیه است ک پس از آزادی‬        ‫حز ‪‎‬بالله ‪‎‬یها هستند به صراحت اعلام‬  ‫سیستم مالی خود به جامعه بی ‌نالمللی‬   ‫سیستم مالی خود به جامعه‬
‫را به اتهام فعالی ‌ت‌های غیرقانونی که‬ ‫ترکیه آزاد شد و در آلبانی به قاچاق‬    ‫از زندان در آلبانی به قاچاق‬      ‫کرد‌هاند که این لایحه «استکباری»‬                        ‫بی ‌نالمللیوعد ‌ههایتوخالی‬
‫امنیت این کشور را تهدید م ‌یکرده‬                        ‫هروئین مشغول بوده است‪.‬‬         ‫است و شفا ‌فسازی منابع مالی ارگا ‌نها‬     ‫وعد‌ههای توخالی م ‌یدهد‪».‬‬
                           ‫هروئین مشغول بود‪.‬‬                         ‫و نهادهای کشور فعالی ‌ت‌های سپاه‬    ‫کارگروه اقدام ما ل ی ‪FATF‬‬                 ‫م ‌یدهد‪.‬‬
         ‫اخراج کرده بود‪.‬‬   ‫وبسایت سازمان مجاهدین به نقل‬       ‫پلیس آلبانی اعلام کرده یک شبکه‬     ‫پاسداران انقلاب اسلامی و پشتیبانی‬   ‫کشورهای ایسلند‪ ،‬مغولستان و زیمبابوه‬
‫خبرگزاری‌ مهر وابسته به سازمان‬     ‫از تلویزیون «تاپ چنل» نوشت‪،‬‬       ‫شبه نظامی وابسته به ایران را کشف‬    ‫مالی از حزب‪‎‬الله و حشدالشعبی و‬     ‫را به لیست خود اضافه کرد‪ .‬پاکستان‬    ‫گروه ویژه اقدام مالی (‪)FATF‬‬
‫تبلیغات اسلامی همان زمان اخراج‬     ‫اعضای یک گروه تروریستی قصد‬        ‫کرده که برای انجام حمله علیه‬      ‫حماس را مختل م ‌‌یکند‪ .‬آنها پیوستن‬   ‫به علت عدم پیشرف ت در رعایت‬       ‫تا فوریه ‪( ۲۰۲۰‬بهمن ‪ )۱۳۹۸‬به‬
‫دیپلمات‪‌‎‬ها را «به دلایل واهی»‬     ‫انجام یک عملیات تروریستی در‬       ‫سازمان مجاهدین برنامه‌ریزی کرده‬    ‫به ‪ ‌FATF‬را «خودتحریمی» م ‌یدانند‪.‬‬   ‫استانداردهای مال ی در لیست سیاه‬     ‫ایران مهلت داد تا کنوانسیون مقابله‬
‫عنوان کرده و نوشته بود «دولت‬      ‫نوروز سال ‪ ۱۳۹۷‬در شهر تیرانا‪،‬‬                          ‫حشمت‌ا لله فلا حت‌پیشه عضو‬       ‫‪ FATF‬ماند و اتیو پ ی‪ ،‬سریلانکا و‬    ‫با جرائم سازما ‌نیافته فراملی (پالرمو)‬
‫آلبانی این تصمیم را در هماهنگی‬     ‫علیه سازمان مجاهدین خلق ایران‬                     ‫بود‪.‬‬   ‫کمیسیون امنیت ملی (از موافقات‬                         ‫و کنوانسیون تامین مالی تروریسم‬
‫با برخی کشورها و نیز رژیم‬       ‫را داشتند‪ .‬این عملیات تروریستی‬      ‫آردی ولیو رئیس پلیس آلبانی‪،‬‬      ‫پیوستن به ‪ )FATF‬م ‪‎‬یگوید با توجه‬      ‫تونس از این لیست حذف شدند‪.‬‬
‫صهیونیستی اتخاذ کرده است»‪ .‬مهر‬     ‫مدتی قبل از اجرا کشف شد و دولت‬      ‫چهارشنبه ‪ ۲۳‬اکتبر (اول آبان)‪،‬‬     ‫به تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام‬     ‫رویترز به نقل از کارشناسان مالی و‬         ‫(‪ )CFT‬را تصویب کند‪.‬‬
‫ادعا کرده بود «آلبانی که با انتقال‬   ‫آلبانی سفیر رژیم ایران در تیرانا را‬   ‫گفت دو مقام ارشد امنیتی در تهران‬    ‫در تصویب نهایی این دو کنوانسیون‬    ‫اقتصادی م ‌ینویسد‪« ،‬اگر تهران بخواهد‬  ‫مدیران ‪ FATF‬همزمان از اعضای‬
‫اعضای گروهک منافقین به پایگاهی‬     ‫که در این طرح شرکت داشت اخراج‬      ‫وابسته به شاخه برون مرزی سپاه‬     ‫حسن روحانی باید این لایحه را ابلاغ‬   ‫سرمای ‌هگذاران را جذب کند‪ ،‬به ویژه‬   ‫خود خواست ‌هاند مبادلات مالی با ایران‬
‫علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده‪،‬‬                          ‫پاسداران انقلاب اسلامی این «سلول‬    ‫کند اما محسن رضایی دبیر مجمع‬      ‫پس از اعمال مجدد تحری ‌مهای آمریکا‬   ‫را تحت نظر داشته باشند و شرک ‌تهای‬
‫اقدام مذکور را در راستای امیال این‬                 ‫کرد‪.‬‬                        ‫تشخیص (از مخالفان این کنوانسیون)‬    ‫در سال گذشته‪ ،‬پیوستن به ‪FATF‬‬      ‫مالی فعال در این کشور را مورد ممیزی‬
 ‫گروهک تروریستی انجام م ‪‎‬یدهد‪».‬‬                           ‫تروریستی» را اداره م ‌‌یکردند‪.‬‬  ‫م ‌یگوید‪ ،‬این لایحه مغایر سیاس ‌تهای‬
                                        ‫این شبکه با گرو‌ه‌های تبهکار‬      ‫کلی نظام است و شورای نگهبان هم‬             ‫برایش مهم است‪».‬‬                ‫قرار دهند‪.‬‬
                                        ‫سازمان یافته در ترکیه ارتباط داشته‬   ‫آن را مغایر اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساسی‬    ‫گروه اقدام مالی ‪ FATF‬پیش از این‬     ‫این نهاد بی ‌نالمللی که مسئولیت‬
                                        ‫و از اعضای سابق مجاهدین خلق‬      ‫م ‌یداند و دولت مجوز الحاق به پالرمو‬  ‫نیز چند بار به ایران مهلت داده بود‬   ‫آن مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین‬
                                        ‫برای گردآوری اطلاعات در آلبانی‬                        ‫تا کنوانسیو ‌نهای پالرمو و ‪ CFT‬را‬    ‫مالی تروریسم است به جمهوری‬
                                                                  ‫را دریافت نکرده است‪.‬‬   ‫تصویب کند‪ .‬آخرین مهلت ایران ژوئن‬    ‫اسلامی ایران هشدار داده «هنجارهای‬
                                              ‫استفاده می کرده است‪.‬‬                        ‫‪ ۲۰۱۹‬بود اما تفاوتی که ای ‌نبار وجود‬  ‫بین‌المللی» را رعایت کند در غیر‬
                                        ‫گزار ‌ش‌ها حاکیست این شبکه‬                          ‫دارد این است که این نهاد به روشنی‬    ‫اینصورت با پایان یافتن مهلت تصویب‬
                                        ‫توسط افسر اطلاعاتی نیروی قدس‬                                             ‫دو کنوانسیون «اقدامات تقابلی» علیه‬
                                        ‫معروف به «پیمان» هدایت می‌شد و‬
                                        ‫او از فردی به نام علیرضا نقاش‌زاده‬                                                 ‫ایران اجرا خواهد شد‪.‬‬
                                        ‫افسر اطلاعاتی سپاه پاسداران و‬                                             ‫به گزارش روزنامه وال‌استریت‬
                                        ‫از اعضای سابق مجاهدین خلق‬                                               ‫ژورنال در بیانیه گروه ویژه اقدام‬
                                        ‫که گذرنامه اتریشی داشته‪ ،‬برای‬                                             ‫مالی آمده‪« :‬اگر قبل از فوریه ‪۲۰۲۰‬‬
                                        ‫جمع‌آوری اطلاعات استفاده م ‌یکرد‪.‬‬                                           ‫ایران مطابق با استاندارهای ‪FATF‬‬
                                                                                                   ‫دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی‬
‫هم مجمع تشخیص مصلحت و هم قوه قضائیه ادعای‬                                                                               ‫تروریسم (‪ )CFT‬را اجرایی نکند‪،‬‬
‫جهانگیری در مورد موافقت خامن ‌‌های و سران قوا با‬                                                                           ‫‪ FATF‬تعلیق اقدامات تقابلی را بطور‬
                                                                                                   ‫کامل لغو خواهد کرد و از تمامی اعضای‬
                                                                                                   ‫خود خواهد خواست طبق توصی ‌ههای‬

‫تصویب لوایح ‪ F‌ ATF‬را رد کردند!‬                                            ‫اعزام سالی هزار روحانی از قم به پادگا ‌‌نهای ارتش‬

                                        ‫=مجمع تشخیص مصلحت‬           ‫برای «افزایش بصیرت» نیروها‬
                                        ‫نظام از جهانگیری خواسته‬
‫مراسم دان ‌شآموختگی دانشجویان دانشگاه «اما ‌محسین»‬               ‫امانتداری در نقل قول از‬                                                ‫=رئیس عقیدتی‪ -‬سیاسی‬
                                        ‫خامن ‌‌های را رعایت کند چرا‬                                              ‫ارتش جمهوری اسلامی به‬
‫غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‬      ‫از رهبر جمهوری اسلامی «جانب‬       ‫که رهبر جمهوری اسلامی‬                                                 ‫روزنامه اطلاعات گفته هر‬
‫قضائیه نیز به ادعای معاون روحانی‬    ‫امانتداری» را رعایت کنند‪ .‬همچنین‬     ‫هیچگونه اظهار نظر شفاهی‬                                                ‫فعاليتی كه در سطح ارتش‬
‫واکنش نشان داد گفت‪« :‬از زمان‬      ‫تاکید شده است که مجمع تشخیص‬       ‫یا مکتوب دال بر موافقت با‬                                               ‫در جهت فرهنگی و آموزشی‬
‫انتصاب آی ‌تالله رئیسی به عنوان رئیس‬  ‫مصلحت نظام بررس ‌‌یهای خود در‬      ‫تصویب و اجرای لوایح ‪FATF‬‬                                               ‫وسياسیانجامم ‌یشود‪،‬بايد‬
‫قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه‬    ‫مورد این لوایح را «فارغ از هرگونه فشار‬                                                             ‫ناظر بر چهار عنصر تغيير در‬
‫سران قوا‪ ،‬هیچگونه بحثی پیرامون‬     ‫و اعمال نظر» و با در نظر گرفتن منافع‬      ‫و ‪ CFT‬نداشت ‌ه است‪.‬‬                                               ‫دانش‪ ،‬تغيير در بينش‪ ،‬تغيير‬
                                        ‫=سخنگوی قوه قضائیه‪ :‬از‬                                                ‫در گرايش و تغيير در رفتار‬
   ‫‪ FATF‬مطرح نگردیده است‪».‬‬           ‫ملی پیگیری خواهد کرد‪.‬‬     ‫زمان انتصاب آی ‌تالله رئیسی‬
‫روزنامه کیهان چاپ تهران در واکنش‬    ‫اسحاق جهانگیری معاون اول‬         ‫به عنوان رئیس قوه قضائیه و‬                                                       ‫فرد باشد!‬
‫به ادعای جهانگیری این اظهارات را‬    ‫حسن روحانی روز س ‌‌هشنبه در جلسه‬     ‫حضورایشاندرجلسهسران‬
‫اقدام غیراخلاقی و رفتار دوگانه دانست‬  ‫«ه ‌‌ماندیشی» با علما با بیان اینکه‬   ‫قوا‪ ،‬هیچگونه بحثی پیرامون‬       ‫در بسیاری از پادگا ‌‌نها و سربازخان ‌‌ههای ارتش دس ‌تکم یک روحانی‬       ‫حجت الاسلام شعبانعلی صالحی‬
‫و نوشت‪« :‬برخی از حامیان ‪FATF‬‬      ‫لوایح ‪ FATF‬در جلسه سران سه قوه‬      ‫‪ FATF‬مطرحنگردیده است‪.‬‬                    ‫شبان ‌هروز مستقر است‬                   ‫نسب رئیس سازمان عقیدتی سیاسی‬
‫برای تحمیل خواسته زیا ‌نبار خود‬    ‫تصویب شده و مورد تأیید رهبری نیز‬     ‫=کیهان تهران‪ :‬برخی از‬                                                 ‫نیروی زمینی ارتش چهارشنبه اول‬
‫و بستن دهان منتقدان در اظهاراتی‬    ‫قرار گرفته‪ ،‬خواست مجمع تشخیص‬       ‫حامیان ‪ FATF‬برای تحمیل‬               ‫عقیدتی سیاسی است‪.‬‬     ‫مصباح ‪ ۱‬و ‪ ۲‬نیز در شهر ‌‌کهای‬      ‫آبان در مصاحبه با روزنامه «اطلاعات»‬
‫خلاف واقع‪ ،‬ادعای موافقت رهبری‬     ‫هرچه سری ‌عتر این لوایح را تصویب‬     ‫خواستهزیا ‌نبارخودوبستن‬        ‫سازمان عقیدتی‪ -‬سیاسی ارتش‬            ‫ارتش ‌ینشین نیز اشاره کرد‪.‬‬   ‫گفته برای افزایش بصیرت نیروها‬
‫با لوایح مرتبط با ‪ FATF‬را مطرح‬     ‫کند! این ادعای جهانگیری که در‬      ‫دهان منتقدان در اظهاراتی‬        ‫حتی برای تاثیرگذاری در زندگی‬                          ‫سالی هزار روحانی از قم برای انجام‬
‫م ‌یکنند‪ ».‬روزنامه «جوان» نزدیک‬    ‫خبرگزار ‌یهای رسمی کشور مانند‬      ‫خلاف واقع‪ ،‬ادعای موافقت‬        ‫شخصی نیروهای نظامی نیز‬         ‫«طرح مصباح» یک پروژه امنیتی‪-‬‬      ‫امور فرهنگی و تبیین معارف دینی به‬
‫به سپاه نیز اظهارات جهانگیری را‬    ‫ایرنا و فارس منتشر شد با واکنش تند‬    ‫رهبری با لوایح مرتبط با‬                            ‫حفاظتی است که سپاه و دایر‌هی‬
‫«جها ‌نبینی فرافکنانه در ما‌ههای آخر‬  ‫مخالفان پیوستن جمهوری اسلامی‬                                ‫برنام ‌‌هریزی کرده است‪.‬‬  ‫عقیدتی‪ -‬سیاسی ارتش در یگا ‌‌‪‎‬نهای‬           ‫ارتش اعزام م ‌یشوند‪.‬‬
‫دولت» خواند‪.‬محمود واعظی رئیس‬      ‫به ‪ FATF‬از جمله حز ‌‌بالله ‌‌یها و‬     ‫‪ FATF‬را مطرح م ‌یکنند‪.‬‬        ‫امرداد سال ‪ ۹۸‬عباس محمدحسنی‬      ‫نظامی و شهر ‌‪‌‎‬کهای ارتش ‌ینشین‬     ‫او گفته هر فعالیتی که در سطح‬
‫دفتر روحانی نیز گفته ایران در حال‬                                           ‫رئیس سازمان عقیدتی سیاسی‬        ‫به اجرا گذاشت ‌هاند و بخشی از هدف‬    ‫ارتش و در جهت فعالی ‌تهای‬
‫حاضرقصدعضویتدر‪ FATF‬راندارد‪.‬‬              ‫نظام ‌‌یها مواجه شد‪.‬‬   ‫روابط عمومی مجمع تشخیص‬         ‫ارتش گفت بانوان مسلمانی که برای‬    ‫آن رصد خانواد ‌‏‪‎‬هی ارتش ‌‌‪‎‬یها و تلاش‬ ‫فرهنگی‪ -‬آموزشی و سیاسی انجام‬
‫بر اساس هشدار کارگروه اقدام مالی‬    ‫محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه‬      ‫مصلحت نظام ادعای اسحاق جهانگیری‬    ‫خنث ‌یکردن نقشه دشمن تلاش‬       ‫برای حفظ آنان در میان وفاداران‬     ‫م ‌یشود‪ ،‬باید ناظر بر چهار عنصر‬
‫‪ FATF‬اگر جمهوری اسلامی ایران‬      ‫پاسداران انقلاب اسلامی و دبیر مجمع‬    ‫مبنی بر نظر موافق علی خامن ‌‌های در‬  ‫م ‌یکنند و فرزندآوری م ‌یکنند‪،‬‬     ‫نظام است‪ .‬هدف اصلی آن اما مقابله‬    ‫تغییر در دانش‪ ،‬تغییر در بینش‪ ،‬تغییر‬
‫تا بهمن ماه ‪ ۱۳۹۸‬تکلیف تصویب‬      ‫تشخیص مصلحت نظام در توییتی‬        ‫خصوص لوایح ‪ FATF‬و ‪ CFT‬را که‬      ‫پاداش جهاد در راه خداوند م ‌یگیرند‬   ‫با براندازی و تغییر نظام به ویژه از‬   ‫در گرایش و تغییر در رفتار فرد باشد!‬
‫کنوانسیو ‌نهای پالرمو و ‪ CFT‬را‬     ‫نوشت‪« :‬صحبت آقای جهانگیری‬        ‫دیروز‪ ،‬س ‌هشنبه ‪ ۳۰‬مهرماه‪ ،‬منتشر شد‬  ‫و محبوب و مقرب امام زمان م ‌یشوند‪.‬‬                       ‫صالح ‌‌ینسب از ایجاد «حلق ‌ههای‬
‫روشن نکند از لیست خاکستری وارد‬     ‫تکذیب م ‌یشود‪ .‬رهبر معظم انقلاب نه‬    ‫تکذیب کرد‪ .‬سخنگوی قوه قضائیه نیز‬    ‫او در نشستی در جمع پرسنل ارتش‬          ‫طریق فضای مجازی است‪.‬‬      ‫محبت و معرفت» برای نیروهای‬
                    ‫شفاهاً و نه کتباً کنوانسیو ‌نهای پالرمو‬ ‫م ‌‌یگوید سخنان جهانگیری نادرست‬    ‫و خانواد‌‌ههای آنها گفته بود که زنان‬  ‫مداخلات سازمان عقیدتی سیاسی‬       ‫وظیفه خبر داد و گفت‪ ،‬حدود ‪۶۰۰‬‬
  ‫لیست سیاه این نهاد مالی م ‌یشود‪.‬‬                       ‫است‪.‬مجمع تشخیص مصلحت نظام‬       ‫فرزند به دنیا بیاورند تا محبوب «امام‬  ‫نیروهای مسلح در پادگا ‌‌نها به شدت‬   ‫روحانی موظف شد‌‌هاند که روزهای‬
                       ‫و ‪ CFT‬را تایید نکرده است‪».‬‬     ‫روز چهارشنبه اول آبان‪ ،‬در بیانی ‌‌های‬ ‫زمان» شوند و از خداوند پاداش جهاد‬   ‫افزایش یافته است‪ .‬امرداد ‪ ۹۸‬سند‬     ‫پنجشنبه هر هفته‪ ،‬یک ساعت وقت‬
                                        ‫اعلام کرد که خامن ‌‌های «هیچگونه‬                       ‫راهبردی پیشگیری از وقوع جرایم و‬     ‫خود را به حلق ‌‌ههای محبت و معرفت‬
                                        ‫اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت‬                ‫بگیرند‪.‬‬   ‫تخلفات در نیروهای مسلح تصویب‬      ‫اختصاص دهند چرا که به گفته او‬
                                        ‫با تصویب و اجرای لوایح ‪ FATF‬و‬     ‫سالانه د‌‌هها روحانی با هدف‬      ‫شد‪ .‬راهبرد سازمانی این سند «انتقال‬   ‫«هرقدر رابطه عاطفی سرباز با روحانی‬
                                                            ‫مغزشویی در نیروهای مسلح مأمور‬     ‫آموز ‌‌‪‎‬شهای لازم بر مبنای تعلیمات‬   ‫نزدیکتر و با محب ‌‌تتر باشد‪ ،‬م ‌‌یتواند‬
                                               ‫‪ CFT‬نداشت ‌ه» است‪.‬‬    ‫م ‌‌یشوند تا سیاس ‌‌تهای نظام را بطور‬ ‫دینی» به نیروهای مسلح توسط‬       ‫در جهت حل مسائل ذهن ‌‌ی آنها تأثیر‬
                                        ‫در بخشی از این بیانیه خواسته‬                         ‫حوز‌‌‪‎‬ههای نمایندگی ولی فقیه و‬
                                        ‫شده که مسئولان دولتی در نقل قول‬       ‫مداوم برای پرسنل تکرار کنند‪.‬‬                                  ‫گذار باشد‪».‬‬
                                                                                                   ‫او در این مصاحبه به اجرای طرح‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9