Page 2 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۲۶۰ (دوره جديد
P. 2

‫زندگی با چشمان بسته‬                                                                               ‫صفحه ‪ - Page 2 - ۲‬شماره ‪1۷۲۶‬‬
‫در وضعیت قرمز با سپیدنمایی کاذب‬                                                                          ‫جمعه ‪ ۱۹‬تا پنجشنبه‪ ۲5‬اردیبهشتماه ‪۱٣۹۹‬خورشیدی‬

                                                              ‫مرهمهای زهرآگین دولت‬
                                                            ‫بر پیکر بیمار و نحیف اقتصاد ایران‬

‫ماسکهای مد روز خریداری کنند؛‬      ‫پزشکی از جمله در خراسان رضوی‬      ‫شعار « ُکرونا را شکست میدهیم» از‬    ‫=کمبود شدید منابع درآمدی‪ ،‬کسری میلیاردی بودجه و رکود ناشی از ُکرونا دولت را‬
‫حتی دوباره راهها برای سفر به شهرهای‬   ‫از انجام تست ُکرونا برای افرادی‬     ‫سوی حکومت اکنون به «مردم پس‬                  ‫واداشته تا به تصمیمات از این ستون به آن ستون روی بیاورد‬
‫شمالی کشور باز شده است‪ .‬هتلهای‬     ‫دارای علائم اولیه چون سرفه و‬      ‫از اینکه فاصلهگذاریها را لغو کردیم‪،‬‬
‫جزیره کیش در خردادماه دوباره برای‬    ‫مشکلات تنفسی خودداری میکنند‬       ‫فاصلهگذاری را رعایت نمیکنند»‪،‬‬     ‫خرید اتومبیل بودند با کسری بودجه‬      ‫میدهند وارد این بازار شدهاند‪.‬‬  ‫کمبود شدید منابع مالی در کشور‬
‫پذیرایی از مسافران باز میشوند‪ .‬اینهمه‬  ‫و با تقسیمبندی بیماران به سه سطح‪،‬‬    ‫تبدیل شده! ادعای عدم ورود ُکرونا‬    ‫برای خرید روبرو شده و احتمال دارد‬   ‫همین موضوع سبب شده کارشناسان‬     ‫و ناتوانی در فروش نفت خام به‬
‫در حالی که هم از شمال و هم از کیش‪،‬‬   ‫آن بیمارانی که پزشکان تشخیص‬       ‫به ایران‪ ،‬کمخطر بودن ُکرونا‪ ،‬شکست‬   ‫سرمایه خود را برای مدتی وارد بازار‬   ‫اقتصادی زیادی با انتقاد از تبلیغا ِت‬ ‫عنوان مهمترین منبع درآمد جمهوری‬
                    ‫دهند در مرحله دوم قرار دارند‪ ،‬وارد‬   ‫ُکرونا و همچنین در یک ماهه اخیر‬    ‫بورس کنند تا سود حضور در بورس‬     ‫هجو دولت و با اشاره به اینکه دولت‬   ‫اسلامی‪ ،‬کسری بودجهای که بیش‬
  ‫خبرهایی از ابتلا به کرونا میرسد!‬   ‫مرحلهی تشخیص و اجرای تستهای‬       ‫با ادعای کاهش آمار ُکرونا‪ ،‬در نهایت‬  ‫بر سرمایه آنها افزوده و توان خرید‬   ‫به دنبال جبران کسری بودجه و‬      ‫از آنکه نتیجه تحریم اقتصادی باشد‬
‫اما نظام با تعریف و تمجید از خود اعلام‬                     ‫حالا به اتهام زدن به مردم به دلیل عدم‬                     ‫جمعآوری نقدینگی است به مردم‬      ‫نتیجه ناکارآمدی حکومت در به کار‬
‫میکند که ابتلا و مرگ و میر کاهش‬      ‫آزمایشگاهی و رادیولوژی میکنند‪.‬‬    ‫رعایت توصیههای بهداشتی رسیده‬             ‫اتومبیل را پیدا کنند‪.‬‬  ‫هشدار دهند که مراقب روزی نه چندان‬   ‫گرفتن سیاستهای اقتصادی مولد و‬
‫یافته؛ هیچ کمبودی نداریم و تجهیزات‬   ‫این روش درحالی اتخاد شده که‬       ‫است؛ آنهم در حالی که به گفتهی‬     ‫در نمونههای دیگری‪ ،‬افرادی که‬      ‫دور باشند که حباب بورس بترکد‬     ‫توسعهمحور است و در نهایت رکود‬
‫پزشکی را صادر هم میکنیم! واکسن‬     ‫مقامات دولت بارها کمبود کیتهای‬     ‫مقامات مسئول در کشور‪ ،‬در آستانهی‬    ‫اتومبیلهایشان با افزایش بالای قیمت‬   ‫و ریزش شاخصها‪ ،‬بخش زیادی از‬      ‫اقتصادی ناشی از ُکرونا‪ ،‬همگی دست‬
                    ‫تشخیص ُکرونا را تکذیب کرده و حتی‬                        ‫روبرو شده‪ ،‬با تعویض اتومبیل خود‬                       ‫به دست هم داده تا دولت با کلافی‬
          ‫هم میسازیم!‬                              ‫موج دوم ُکرونا قرار داریم‪.‬‬  ‫با اتومبیلی ارزانتر‪ ،‬سرمایه اندک‬       ‫سرمایههای آنها را به باد دهد‪.‬‬  ‫سردرگم از جمله در حوزه اقتصاد‬
                         ‫مدعی صدور آنها شدهاند‪.‬‬                        ‫به دست آورده را در بازار بورس‬     ‫با این حال فرهاد دژپسند وزیر‬
        ‫ابهام‪ ،‬بهام‪ ،‬ابهام!‬   ‫با در نظر گرفتن ناشناس ماندن‬       ‫فاصلههایی که مدیون نوروز بود‬                         ‫اقتصاد مدعیست واگذاری سهام‬                 ‫روبرو باشد‪.‬‬
‫به راستی مردم در بازی هولناک‬      ‫حاملان ُکرونا که میتوانند بدون بیمار‬  ‫پس از استفادهی نهادهای مسئول از‬          ‫سرمایهگذاری میکنند‪.‬‬    ‫شرکتها و دارایی دولت و بانکها‬     ‫بار نحیف شدن پیکر اقتصاد ایران‬
                    ‫شدن‪ ،‬ناقل این ویروس باشند‪ ،‬درهای‬    ‫تعطیلات نوروزی برای اعلام قرنطینه‬                       ‫برای کوچکسازی دولت بوده است‪.‬‬     ‫طی چهار دهه گذشته بر دوش‬
 ‫شطرنج با ُکرونا در کجا ایستادهاند؟‬  ‫کسب و کارها گشوده شد و صفر تا صد‪،‬‬    ‫و اجرای فاصلهگذاری اجتماعی‪،‬‬      ‫تغییر واحد پول ملی و حذف چهار‬     ‫در مقابل اما محمدرضا مقیمی رئیس‬    ‫حقوقبگیران و فعالان اقتصادی بخش‬
‫همانگونه که زمان ورود ُکرونا به ایران‬  ‫مسئولیت مقابله با ُکرونا‪ ،‬تأمین اقتصاد‬ ‫آنهم دستکم یک ماه پس از ورود‬                   ‫صفر‬     ‫پلیس امنیت اقتصادی از مردم خواسته‬   ‫خصوصی بود اما اکنون بحران چنان‬
‫هنوز بطور دقیق مشخص نیست‪،‬‬        ‫خانواده و رعایت مقررات بهداشتی‪ ،‬به‬   ‫و شیوع ُکرونا به ایران‪ ،‬طبق مصوبات‬                      ‫به شایعات‪ ،‬تبلیغات و هیاهوها برای‬   ‫حاد شده که عوارض آن گریبان دولت‬
‫آمار مبتلایان و قربانیان نیز قابل‬    ‫گردن خود مردم انداخته شد! به این‬    ‫ستاد مقابله با ویروس ُکرونا‪ ،‬از ‪۲٣‬‬   ‫در این میان مجلس شورای اسلامی‬
‫استناد نیست؛ بیماران ُکرونایی به اسم‬  ‫ترتیب‪ ،‬مردم باید مخاطرات ناشی از‬    ‫فروردینماه تا کنون گام به گام‪،‬‬     ‫هم طرح بانک مرکزی برای حذف‬         ‫ورود به بازار بورس توجه نکنند!‬          ‫را هم گرفته است‪.‬‬
‫بیماریهای گوارشی و قلبی و تنفسی و‬    ‫بازگشت به شرایط عادی را تحمل‬      ‫دیوارهای حفاظتی یکی پس از دیگری‬    ‫چهار صفر از پول ملی ایران و تغییر‬                      ‫پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس‬
‫همچنین بیماریهایی زمینهای مانند‬     ‫کنند در حالی که حکومت و مقامات‬     ‫فرو ریخته و اکنون در سومین ماه اعلام‬  ‫واحد آن از «ریال» به «تومان» را‬    ‫کاهش سود سپرده‪ ،‬ابزاری برای‬      ‫شورای اسلامی در اواخر پاییز گذشته‪،‬‬
‫سرطان دفن میشوند؛ کیفیت درمان‬      ‫دولتی در حد یک توصیهگر ماجرا را‬     ‫رسمی شیوع کووید‪ ،۱۹‬زندگی مردم‬     ‫تصویب کرد‪ .‬این طرح از مدتها پیش‬            ‫هدایت نقدینگی‬     ‫کارشناسان از کسری بودجهی ‪ ۱۰۰‬تا‬
‫و شیوههای درمانی‪ ،‬داروهایی که به‬                        ‫در شرایطی غیرعادی به روال عادی‬     ‫مطرح و دولت روحانی بر تصویب آن‬                        ‫‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومانی در آن خبر‬
‫بیماران داده میشود نامشخص است؛‬               ‫نظاره میکند‪.‬‬                        ‫اصرار داشت اما بررسی و تصویب‬      ‫تصمیم دیگر دولت‪ ،‬کاهش سود‬       ‫دادند‪ .‬کسری شدید در بودجه یکی از‬
‫وضعیت کفن و دفن و خاکسپاری‬                               ‫پیش از ُکرونا بازگشته است‪.‬‬   ‫آن در آخرین روزهای کاری مجلس‬      ‫سپردههای بانکی است‪ .‬این کار یکبار‬   ‫دلایل رد کلیات آن توسط نمایندگان‬
‫قربانیان نیز غیرشفاف و مبهم است‪.‬‬          ‫وضعیت عادی نیست‬       ‫سه ماه پس از اعلام رسمی ورود‬      ‫دهم شورای اسلامی که همچنان لابی‬    ‫پیشتر در تابستان ‪ ۱٣۹۶‬اجرا شد اما از‬
‫این در حالیست که ایران از نظر تلفات‬   ‫در چنین شرایطی‪ ،‬اخباری که از‬      ‫ُکرونا به ایران‪ ،‬دیگر کسب و کاری‬    ‫دولت در آن فعال است‪ ،‬این پرسش‬     ‫آنجا که دولت نظارت کارآمد و ارادهای‬      ‫مجلس شورای اسلامی بود‪.‬‬
‫جانی کادر بهداشت و درمان که شمار‬    ‫گسترش دوبارهی ُکرونا در فروردینماه‬   ‫نمانده که از سرگرفته نشده باشد؛‬    ‫را مطرح کرده که آیا دولت با امید به‬  ‫در برابر مافیاهای اقتصادی ندارد‪ ،‬این‬ ‫شیوع ُکرونا و تعطیلی و زیان هنگفت‬
‫آنها به بیش از صد تن رسیده است‪،‬‬     ‫در استانهای گیلان‪ ،‬مازندران‪ ،‬تهران‪،‬‬   ‫از کارخانجات و ادارات تا پاساژهای‬   ‫اجرای این مصوبه در ماههای پیش‬                        ‫بخشهای مختلف اقتصادی کشور‪،‬‬
‫در صدر جدول از دست دادن پزشکان‬     ‫قم و خوزستان میرسید و حاکی از‬      ‫خرید و آرایشگاهها‪ ...‬نتیجهی این‬    ‫رو میخواهد بخشی از کسری بودجه‬             ‫طرح شکست خورد‪.‬‬     ‫به ویژه در بخش خدمات که سهم‬
                    ‫مبتلایان جدید و افزایش مرگ و میر‬    ‫سیاست چیزی جز شلوغی خیابانها‪،‬‬                         ‫سود سپردههای بانکی در بسیاری از‬    ‫عمدهای در درآمدهای کشور در شرایط‬
       ‫و پرستاران قرار دارد‪.‬‬   ‫بود‪ ،‬با تشرهای مقامات وزارت بهداشت‬   ‫مترو و اتوبوسها نیست؛ و رفت و آمد‬          ‫خود را جبران کند؟‬    ‫موسسات و بانکهای خصوصی تا ‪۲۴‬‬     ‫تحریم دارد‪ ،‬دولت را واداشته تا به هر‬
‫نه تنها گردش آزاد اطلاعات درباره‬    ‫به سکوت سنگینی بدل شد‪ .‬اما ویروس‬    ‫شهروندانی که مجبورند برای کسب‬     ‫همچنین به نظر میرسد جنبههای‬      ‫درصد هم میرسید و در سالهای‬      ‫ترفندی خزانه خالی را پُر و منابعی برای‬
‫ُکرونا مخدوش است بلکه این امر‬      ‫با تشر از بین نمیرود و این استانها‬   ‫نان‪ ،‬روی طناب نازک و هولناک ُکرونا‪،‬‬  ‫روانی حذف چهار صفر از واحد پول‬     ‫گذشته دریافت سود سپرده یکی از‬     ‫هزینههای جاری کشور در نظر بگیرد‪.‬‬
‫به یک موضوع امنیتی و همچنین‬       ‫در اردیبهشت دوباره در وضعیت قرمز‬                        ‫نیز مد نظر دولت بوده است‪ .‬حسن‬     ‫راههای درآمدزایی خانوارها و حتی‬    ‫تیم اقتصادی دولت طی هفتههای‬
‫حیثیتی برای حکومت بدل شده‬        ‫قرار گرفتهاند‪ .‬دانشگاه علوم پزشکی‬           ‫آکروبات بازی کنند‪.‬‬   ‫روحانی میگوید واحد «تومان» هم‬                        ‫گذشته چند اقدام انجام داده که همه‬
‫و منتقدان آمارها و ارائه دهندگان‬    ‫گیلان از ابتلای ‪ ۲۲‬تا ‪ ٣٣‬درصد مردم‬   ‫اینهمه درحالیست که طبق اعلام‬      ‫راحتتر است‪ ،‬هم زیباتر است هم‬       ‫صاحبان سرمایه در ایران شده بود‪.‬‬   ‫آنها در پیوند با هم‪ ،‬راه دستیابی به‬
‫آمارهای متفاوت از نهادهای حکومتی‪،‬‬    ‫این استان به ُکرونا خبر داده و رئیس‬   ‫وزارت بهداشت‪ ،‬موج نخست ُکرونا که‬                       ‫با وجود رسوایی بزرگی که در موسسات‬   ‫هدفی مهم را برای حکومت هموار‬
‫بازداشت و یا تهدید شده و حتی از کار‬   ‫بیمارستان رازی در خوزستان گفته که‬    ‫ظاهرا در ‪ ۱۹‬اسفندماه بوده‪ ،‬قرار است‬          ‫محاسبهاش آسانتر!‬    ‫مالی و اعتباری خصوصی رخ داد و‬     ‫میکند‪ :‬مدیریت نگاه و انتظارات‬
                    ‫ُکرونا در این استان افسار پاره کرده و‬  ‫خردادماه فروکش کند و موج دوم در‬    ‫با اینهمه تغییر واحد پول ملی نیازمند‬  ‫تعدادی از موسسات با ارائه سودهای‬   ‫اقتصادی مردم و جمعآوری نقدینگی‬
          ‫برکنار شدهاند‪.‬‬    ‫از هر دو مبتلا یکی بستری میشود!‬    ‫پاییز از راه برسد و زنگ خطر ماندگاریش‬ ‫بودجهای دستکم ‪ ۶۴۰۰‬میلیارد‬       ‫بالا سرمایه نقدی مردم را گرفته و‬
‫از گورستانها نیز بوی وخامت اوضاع‬    ‫در چنین شرایطی‪ ،‬آمار وزارت بهداشت‬    ‫در موجهای بعدی به صدا در بیاید!‬    ‫تومانی خواهد بود و کارشناسان‬      ‫با اعلام ورشکستگی پول آنها را بالا‬          ‫آنها به سود دولت!‬
‫به مشام میرسد‪ .‬آمار کفن و دفن نیز‬    ‫از ُکرونا تا روز جمعه ‪ ۱۹‬اردیبهشتماه‪،‬‬  ‫وضعیت شکنندهتر و بیثباتتر از‬      ‫احتمال تورمزا بودن آن را مطرح‬     ‫کشیدند و پدیده «مالباختگان» را به‬   ‫رونق بخشیدن کاذب به بازار بورس‬
‫به موضوع امنیتی تبدیل شده؛ «بهشت‬    ‫شمار کل مبتلایان را ‪ ۱۰۴‬هزار و ‪۶۹۱‬‬   ‫همیشه است‪ .‬آمار مبتلایان و مرگ و‬    ‫کردهاند اما دولت اصرار دارد در این‬   ‫مشکلات اضافه کردند‪ ،‬اما باز هم روند‬  ‫ایران‪ ،‬کاهش سود سپردههای بانکی‪،‬‬
‫زهرا» مجاز به اعلام آمار مردگان‬     ‫نفر و شمار کل جانباختگان را ‪ ۶‬هزار‬   ‫میرها مخدوش و متناقض است و مردم‬    ‫روزهای بیپولی هرچه زودتر این طرح‬    ‫پرداخت سود به سپردههای بانکی‬     ‫پرداخت وام یک میلیون تومانی‬
‫نیست؛ و ثبت احوال آمار تازه مردگان‬   ‫و ‪ 5۴۱‬نفر عنوان میکن‪ !.‬در حالی که‬    ‫هیچ تعریف و تصوری از ابعاد واقعی‬                       ‫ادامه داشت‪ .‬حتی از تابستان ‪۱٣۹۶‬‬    ‫به یارانهبگیران با ادعای حمایت از‬
‫را یا اعلام نمیکند و یا به صورت‬     ‫در کشورهایی با جمعیت مشابه و در‬     ‫فاجعه و هیچ مرجع مورد اعتمادی‬                 ‫اجرا شود‪.‬‬    ‫که دولت در بخشنامهای‪ ،‬با تهدیدهای‬   ‫معیشت خانوار‪ ،‬و شتاب برای اجرای‬
                    ‫شرایط بهداشتی و پزشکی و مدیریتی‬                        ‫اصرار و اشتیاق دولت بر اجرای این‬    ‫فراوان‪ ،‬به بانکها و موسسات مالی‬    ‫طرح «حذف چهار صفر از پول ملی»‬
    ‫مهندسی شده اعلام میکند!‬     ‫به مراتب بهتر و مناسبتر‪ ،‬این ارقام‬       ‫برای پرسشهای خود ندارند‪.‬‬    ‫طرح‪ ،‬احتمال چاپ پول بیپشتوانه را‬    ‫اعلام کرد که حداکثر سود سپرده ‪۱5‬‬   ‫از جمله اقدامات هماهنگ دولت است‪.‬‬
‫اینک با تقسیمبندی استانها به‬                                              ‫افزایش میدهد؛ دولت در حین تعویض‬    ‫درصد است اما همچنان گزارشهایی‬
‫کمخطر‪ ،‬پرخطر و با خطر متوسط‬               ‫بسیار بیشتر است!‬    ‫مقامات مسئول توصیه و نظاره‬       ‫اسکانسها و سکههای ریال با قران‬     ‫از پرداخت سودهای بالای ‪ ۲۰‬درصد‬    ‫بورس ایران‪ ،‬هیجانی رو به سوی‬
‫و کاهش و لغو محدودیتها‪ ،‬خطر‬       ‫در این میان‪ ،‬حسن روحانی رئیس‬                  ‫میکنند!‬     ‫و اسکناسهای تومان‪ ،‬میتواند پول‬                                    ‫سقوط!‬
‫افزایش ابتلا به ُکرونا در شهرهای‬                                            ‫بیپشتوانه چاپ کند و بجای کسری‬               ‫منتشر میشد‪.‬‬
‫کوچک و روستاها نیز تشدید میشود؛‬     ‫دولت «تدبیر و امید» به تازگی افزایش‬   ‫گزارشهای پراکنده از استانهای‬                                            ‫دخالت سوداگرانهی دولت در بورس‬
                    ‫شمار مبتلایان را «خبر خوب» توصیف‬    ‫مختلف چون تهران‪ ،‬خوزستان‪ ،‬قم‪،‬‬              ‫بودجهاش بگذارد!‬    ‫اکنون اما «جیب خالی» موجب شده‬     ‫ایران همزمان با عرضهی سهام‬
‫این در حالیست که خبرهای این‬       ‫کرده است زیرا به گمان وی «سرعت‬     ‫گیلان‪ ،‬هرمزگان از وخامت اوضاع و‬    ‫از سوی دیگر پروژهی تغییر پول‪ ،‬کانال‬  ‫تا دولت ظاهرا در کاهش سود سپرده‬    ‫شرکتهای سرمایهگذاری تأمین‬
‫مناطق هرگز به اندازهی شهرهای بزرگ‬    ‫و یا گسترش کشف مبتلایان گاهی‬      ‫افزایش شمار مبتلایان و مرگ و میر‬    ‫جذابی برای فساد و چپاول از سوی‬     ‫مصمم بشود و با این کار مردم را به‬   ‫اجتماعی (شستا) اوج گرفت‪ .‬فروش‬
                    ‫میتواند خبر خوبی باشد و خبر بدی‬     ‫ناشی از ُکرونا خبر میدهند‪ .‬در حالی‬   ‫رانتخواران دولتی و وابستگان آنهاست؛‬  ‫فکر خارج کردن سپردههای خود از‬     ‫«شستا» به دلیل تبلیغات گستردهای‬
  ‫بازتاب و گوش شنوا پیدا نمیکند‪.‬‬    ‫نباشد؛آنجاییکهکیتهایآزمایشگاهی‬     ‫که کشورهای دنیا هر یک سیاست‬      ‫درست همانطور که دلار ‪۴۲۰۰‬‬       ‫بانکها و سرمایهگذاری در بازارهای‬   ‫که از هفتهها پیش از سوی رسانهها‬
‫در تصمیم تازهی ستاد مقابله با ُکرونا‪،‬‬  ‫را گسترش میدهیم و آزمایشگاهمان را‬    ‫واحدی در مقابله با ُکرونا در نظر‬    ‫تومانی بجای کمک به اقتصاد کشور‪،‬‬    ‫دیگر بیندازد؛ و در این میان چه‬    ‫و مقامات حکومتی انجام شده بود با‬
‫مراکزی چون آرایشگاهها و باشگاههای‬    ‫زیاد و از این طریق افرادی را که هیچ‬   ‫گرفتهاند تا از سلامتی و جان شهروندان‬                     ‫بازاری بهتر از بازار بورس که این‬
‫ورزشی و اماکن زیارتی و مذهبی در‬     ‫علامتی هم به ظاهر ندارند شناسایی‬    ‫خود محافظت کنند‪ ،‬حکومت مذهبی‬        ‫رانتخواران حکومتی کمک کرد!‬                             ‫استقبال مردم روبرو شد‪.‬‬
‫مناطق به اصطلاح با وضعیت سپید‪،‬‬                         ‫در ایران از هر روشی اندکی اجرا و بعد‬  ‫در چنین شرایطی میتوان گفت که‬              ‫روزها رونق دارد؟!‬   ‫صفهای طولانی شهروندان برای‬
‫مجوز بازگشایی دریافت کردهاند؛ اما‬      ‫میکنیم‪ ،‬خوشحال کننده است‪».‬‬     ‫نیمهکاره رهایشان کرده است‪ .‬در ایران‪،‬‬  ‫بخش مهمی از تمرکز نظام این روزها‬    ‫حتی بسیاری معتقدند که پرداخت‬     ‫دریافت کد بورسی و وارد شدن‬
‫این شهرهای سپید در استانهای‬       ‫همزمان وزارت بهداشت و شخص‬        ‫نه قرنطینه به معنای واقعی اجرا شد‬   ‫بر «تابآوری» اقتصادی و تأمین‬      ‫وام یک میلیون تومانی به مردم از‬    ‫به بورس موجب شد تا روحانی و‬
‫با وضعیت قرمز قرار دارند و لغو‬     ‫روحانی به اصرار بر طبل تبلیغات روند‬   ‫و نه فاصلهگذاری اجتماعی تا کاهش‬    ‫هزینههای جاری کشور متمرکز شده‬     ‫سوی دولتی که هیچ برنامه منسجم‬     ‫دولتمردانش به طمع افتاده و فهرستی‬
‫محدودیتها در آنها به معنی دعوت‬     ‫کاهشی ابتلا و مرگ بر اثر ُکرونا و شمار‬ ‫بحران‪ .‬حتی در روند شناسایی بیماران‬   ‫است‪ .‬در رأس تاکتیکها اما خارج‬     ‫و سودمندی برای حمایت از قشرهای‬    ‫طولانی از شرکتهای دولتی‪ ،‬زمین و‬
                    ‫بالای بهبودیافتگان حتی در ردهی پنج‬   ‫نیز نهادهای مسئول از گرفتن تست‬     ‫کردن پول نقد مردم از دست آنها و‬    ‫تنگدست و آسیبپذیر ندارد‪ ،‬به این‬    ‫مستغلات دولت‪ ،‬شرکتهای بزرگ‬
    ‫ُکرونا به جست و خیز است‪.‬‬    ‫کشور دنیا میکوبند‪ .‬حال آنکه نه مردم‬   ‫انبوه اجتناب کرده و به خوداظهاری‬    ‫رساندنش به خزانه دولت با استفاده از‬  ‫امید بوده که بخشی از همین مبالغ‬    ‫سرمایهگذاری مسکن‪ ،‬بانکها و معادن‬
‫در چنین شرایطی در استانهای‬       ‫و نه دولتها و نهادهای بینالمللی به‬   ‫و تست آزمایشگاهی قناعت کردند‪ .‬در‬                       ‫ناچیز نیز به بازار بورس هدایت شود‪.‬‬  ‫کوچک و متوسط را برای عرضه در‬
‫شمالی بیماری «فاسیولا» (بیماری‬     ‫آمار و ارقام رسمی جمهوری اسلامی‬     ‫این بین‪ ،‬مقیاس شناسایی افراد مبتلا‪،‬‬          ‫ابزار «بورس» است‪.‬‬    ‫از سوی دیگر افزایش شدید قیمتها‬
‫انگلی و غیرواگیر) شیوع پیدا کرده و‬                       ‫تا ‪ ۱۹‬اردیبهشتماه فقط ‪ 55۸‬هزار‬     ‫همه این تمهیدات و ترفندها اما دردی‬   ‫در بازار اتومبیل که از هیچ منطق‬           ‫بورس تنظیم کنند‪.‬‬
‫در استان خوزستان نسبت به شیوع‬          ‫ایران هیچ اعتمادی ندارند‪.‬‬   ‫و ‪ ۸۹۹‬آزمایش تشخیص بوده‪ ،‬آنهم‬     ‫از یک اقتصاد غیرمولد و جیب و سفره‬   ‫اقتصادی تبعیت نمیکند و حتی با‬     ‫در آنسوی ماجرا اما بجز معاملهگران‬
‫بیماری وبا هشدار داده میشود‪ .‬در‬     ‫اکنون دستکم سه ماه از ورود ُکرونا‬    ‫برای کشوری با جمعیتی بیش از ‪۸٣‬‬     ‫خالی مردم و واحدهای ورشکسته‬      ‫روند و واکنشهای معمول در این بازار‬  ‫حرفهای بورس که پیشتر نیز در این‬
‫سپیدنمایی کاذب از سوی مقامات‪،‬‬      ‫به ایران میگذرد‪ .‬چیدمان حکومت‪،‬‬                         ‫دوا نمیکند بلکه با ایجاد ج ّو روانی و‬ ‫نیز همخوانی ندارد‪ ،‬میتواند بخشی از‬  ‫بازار حضور داشتند‪ ،‬مردم‪ ،‬به ویژه‬
‫وضعیت در ایران همچنان قرمز است‬     ‫وضعیت را عادی نشان میدهد‪،‬‬                   ‫میلیون نفر!‬   ‫انتظارات کاذب از اقتصاد‪ ،‬بذر اعتراضات‬ ‫پروژه کشاندن پول نقد مردم به بازار‬  ‫قشرهای کمدرآمد که سفرههایشان‬
‫و آنها با عادی جلوه دادن همه چیز‪،‬‬    ‫مردم میتوانند حتی با ماشین خود‬     ‫نکته قابل تأمل اینجاست که مراکز‬    ‫اجتماعی را میکارد که دیر یا زود‬                       ‫هر روز خالیتر میشود‪ ،‬تحت تأثیر‬
‫شهروندان را با چشمان بسته رهسپار‬    ‫به تماشای فیلم و نوحهخوانی بروند‪،‬‬                                                     ‫بورس باشد‪.‬‬    ‫تبلیغات متوهمانه دولت با فروش‬
                                                                ‫دوباره شکل خواهد گرفت‪.‬‬    ‫با گران شدن اتومبیل افرادی که در فکر‬ ‫سرمایههای اندک و ناچیز خود مانند‬
         ‫سیاهی میکنند!‬                                             ‫روشنک آسترکی‬                                 ‫اتومبیل و طلای خانگی به سمت بازار‬
‫آزاده کریمی‬
                                                                                                         ‫بورس کشیده شدهاند‪.‬‬
                                                                                                  ‫هجوم مردم به بازار بورس آنقدر‬
                                                                                                  ‫گسترده است که در هفتههای گذشته‬
                                                                                                  ‫حدود ‪ ۱۱‬میلیون کد بورسی صادر‬
                                                                                                  ‫شده و به گفته حسن قالیبافاصل‬
                                                                                                  ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار‪،‬‬
                                                                                                  ‫این اواخر روزانه تا ‪ ۱5۰۰‬میلیارد‬
                                                                                                  ‫تومان پول جدید به بورس وارد‬

                                                                                                               ‫میشود‪.‬‬
                                                                                                  ‫این در حالیست که بسیاری از‬
                                                                                                  ‫تازهواردها هیچ مهارت‪ ،‬تخصص و‬
                                                                                                  ‫حتی آشنایی اندکی با بازار پیچیده‬
                                                                                                  ‫بورس ندارند و صرفا تحت تأثیر‬
                                                                                                  ‫تصویری خیالی که دولت و به ویژه‬
                                                                                                  ‫شخص حسن روحانی از بورس نشان‬
   1   2   3   4   5   6   7