Page 3 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۲۶۰ (دوره جديد
P. 3

‫صفحه ‪3‬ـ ‪ Page 3‬ـ شماره ‪1۷۲۶‬‬
‫جمعه ‪ ۸‬تا پنجشنبه ‪ ۱۴‬مه ‪۲۰۲۰‬‬

‫تظاهرات «روز قدس» در برلین لغو شد‬                                       ‫دونالد ترامپ‪ :‬کشتن قاسم سلیمانی قانونی بود؛‬

                                                          ‫محدود کردن اقدام نظامی علیه رژیم ایران خطرناك است‬

‫پلیس روز ‪ 3۰‬آوریل مراکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان را در چند شهر آلمان از جمله برلین مورد‬ ‫دونالد ترامپ‬                                   ‫=دونالد ترامپ مصوبه‬
                ‫بازرسی قرار داد و اسناد و دستگاههای آنها را ضبط کرد‬                                                        ‫کنگره مبنی بر «محدود‬
                                                        ‫عراق‪ »۲۰۰۲ ،‬و «ماده ‪ ۲‬قانون‬        ‫رد این مصوبه با صدور بیانیهای این‬   ‫ساختن اختیارات رئیس‬
‫وزارت پولشویی و قاچاق مواد مخدر برای یکی دیگر از دلایل عصبانیت‬      ‫=سخنگوی‬                    ‫اساسی» مجاز بوده است‪.‬‬      ‫قطعنامه را «بسیار توهینآمیز» خواند‬   ‫جمهوری برای اقدام نظامی‬
‫رژیم جمهوری اسلامی در رابطه با‬   ‫تامین مالی و فعالیتهای تروریستی‬    ‫خارجه جمهوری اسلامی‪:‬‬                              ‫و عنوان کرد رای نمایندگان بر عدم‬    ‫علیه ایران» را توهینآمیز و‬
‫تروریست خواندن حزبالله لبنان که‬             ‫دست دارند‪.‬‬    ‫دولت آلمان باید پاسخگوی‬       ‫او همچنین گفت‪« :‬در دنیایی که‬        ‫برداشت صحیح از واقعیتها و قوانین‬
‫رژیم تهران با وجود تنگدستیهای‬                       ‫عواقب تروریست خواندن‬         ‫ما زندگی میکنیم و پر از تهدید‬                                ‫خطرناك خواند‪.‬‬
‫ناشی از ممنوعیت فروش نفت‪،‬‬      ‫به گزارش خبرگزاریهای آلمان‬                         ‫است قانون اساسی اختیارات رئیس‬                  ‫استوار است‪.‬‬    ‫=«این اقدام کنگره‬
‫همچنان به کمکهای مالی خود به‬    ‫سه حزب دولت ائتلافی آنگلا مرکل‬       ‫حزبالله لبنان باشد!‬      ‫جمهوری برای پیشبینی اقدامات‬        ‫ترامپ در این بیانیه نوشت‪« :‬این‬     ‫بخشی از استراتژی‬
‫این گروه ادامه میدهد‪ ،‬لغو تظاهرات‬  ‫صدراعظم آلمان شامل حزب دمکرات‬     ‫=این تظاهرات در‬           ‫دشمنان و واکنش سریع و قاطعانه‬       ‫اقدام کنگره بخشی از استراتژی‬      ‫دموکراتها برای پیروزی‬
                  ‫مسیحی‪ ،‬سوسیال مسیحی از ایالت‬                        ‫نسبت به آن را به رسمیت میشناسد‪.‬‬      ‫دموکراتها برای پیروزی در انتخابات‬   ‫در انتخابات سوم نوامبر‬
‫اروپایی بایرن و حزب سوسیال دمکرات به «روز قدس» در شهر برلین در آخرین‬   ‫کشورهای‬               ‫این چیزیست که من باید انجام‬        ‫سوم نوامبر با شکاف انداختن بین حزب‬   ‫با شکاف انداختن بین‬
‫جمعه ماه رمضان است که قرار بود‬   ‫اتفاق فراکسیون حزب لیبرال دمکرات‬   ‫به عنوان یک حرکت‬           ‫میدادم و کنگره نباید از اول آن را‬     ‫جمهوریخواه انجام شد و تعداد کمی‬    ‫حزب جمهوریخواه انجام‬
    ‫روز ‪ ۱۶‬ماه مه برگزار گردد‪.‬‬ ‫هفته پیش طرح مشترکی را برای‬      ‫ضدیهودی و تفرقهافکن‬                               ‫از جمهوریخواهان به آن مصوبه رای‬    ‫شد و تعداد کمی از‬
                  ‫بررسی فعالیت گروهها و تشکلهای‬     ‫همواره مورد اعتراض برخی‬                ‫تصویب میکرد»‪.‬‬       ‫دادند و دقیقا بازیچه دست آنها شدند»‪.‬‬  ‫جمهوریخواهان به آن‬
‫یک سال پس از وقوع انقلاب‬      ‫وابسته به حزبالله لبنان به پارلمان‬  ‫سیاستمداران و شهروندان‬        ‫الیسا اسلوتکین نماینده حزب‬         ‫او ممنوعیت اقدام نظامی علیه رژیم‬    ‫مصوبه رای دادند و دقیقا‬
‫اسلامی در ایران‪ ،‬روحالله خمینی‬   ‫آلمان ارائه دادند‪.‬نمایندگان این چهار‬ ‫قرار داشته است اما هر بار‬      ‫دموکرات در کنگره آمریکا در توییتی‬     ‫ایران را «غیرضروری و خطرناک»‬
‫رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی‬   ‫حزب به این طرح رای موافق دادند‬                       ‫به این اقدام ترامپ واکنش نشان داده‬     ‫دانست و گفت این مصوبه اختیارات‬     ‫بازیچه دست آنها شدند»‪.‬‬
‫آخرین جمعه ماه رمضان را به عنوان‬                                        ‫و نوشته است‪« :‬وتوی رئیس جمهوری‬       ‫رئیس جمهوری را تضعیف میکند‬       ‫= الیسا اسلوتکین‬
‫تلاش آنها برای ممنوعیت و اعضای فراکسیونهای دیگر احزاب «روز قدس» در مقابله با اسرائیل و‬             ‫علیه این مصوبه ناامیدکننده است‬       ‫و جان شهروندان و نیروهای نظامی‬     ‫نماینده حزب دموکرات‪:‬‬
‫«حمایت از فلسطین» و با آرزوی‬    ‫شامل چپها‪ ،‬حزب سبزها و حزب‬      ‫این تظاهرات ناکام‬          ‫ولی عجیب نیست‪ .‬آنچه مهمتر است‬                           ‫«وتویرئیسجمهوریعلیه‬
‫فتح اورشلیم اعلام کرد‪ .‬از آن زمان‬  ‫راستگرای «آلترناتیو برای آلمان» از‬  ‫میماند‪ .‬حالا به نوشتهی‬        ‫و تاثیر ماندگار خواهد داشت اینست‬          ‫آمریکا را به خطر میاندازد‪.‬‬   ‫این مصوبه ناامیدکننده‬
‫هر سال در این روز راهپیماییهای‬   ‫حضور در رایگیری خودداری کردند‪.‬‬    ‫رسانههای آلمان‪« ،‬یکی از‬       ‫که کنگره یک گام فراحزبی برداشته‬      ‫ترامپ پیشتر نیز با اشاره به حملات‬   ‫است ولی عجیب نیست‪.‬‬
‫حکومتی به راه میافتد و پرچمهای‬   ‫این در حالیست که حزب سبزها که‬     ‫نفرتانگیزترین تظاهرات»‬        ‫تا طبق قانون اساسی بر نقش خود در‬      ‫موشکی نیروهای شبهنظامی وابسته و‬    ‫آنچه مهمتر است و تاثیر‬
‫آمریکا و اسرائیل را آتش میزنند و‬  ‫سرانش همواره مناسبات خوبی با‬                        ‫رابطه با مسائل صلح و جنگ دوباره‬      ‫وفادار به جمهوری اسلامی ایران در‬    ‫ماندگار خواهد داشت‬
                  ‫جمهوری اسلامی داشتهاند‪ ،‬دو سال‬       ‫دیگر برگزار نمیشود‪.‬‬                            ‫عراق به پایگاههای آمریکایی هشدار‬    ‫اینست که کنگره یک گام‬
  ‫شعار «مرگ بر…» سر میدهند‪.‬‬                                                    ‫تأکید کند‪».‬‬      ‫داده بود که مصوبه کنگره دست او‬     ‫فراحزبی برداشته تا طبق‬
                                                        ‫ساعتی بعد از وتوی قطعنامهی‬         ‫را در مواجهه احتمالی با رژیم ایران‬   ‫قانون اساسی بر نقش خود‬
‫به دنبال ممنوع شدن تمامی پیش درباره کمک همین دولت به در چند سال پیش همراه با‬                  ‫محدود کردن اختیار رئیس جمهوری‬       ‫خواهد بست و در عوض به جمهوری‬      ‫در رابطه با مسائل صلح و‬
                                                        ‫برای اقدام نظامی علیه جمهوری‬
‫فعالیتهای حزبالله لبنان و مراکز اسلامی از جمله در هامبورگ مماشات کشورهای غربی و اتحادیه‬            ‫اسلامی ایران‪ ،‬توییتر سنای آمریکا‬         ‫اسلامی میدان عمل میدهد‪.‬‬      ‫جنگ دوباره تأکید کند‪».‬‬
                                                        ‫خبر داد «مجلس سنای آمریکا ساعت‬       ‫زئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه‬
‫انجمنهای وابسته به آن در آلمان اعتراض کرده و پاسخ خواسته بودند! اروپا با جمهوری اسلامی و همچنین‬        ‫‪ ۰۱:٣۰‬به وقت محلی قطعنامهای را‬       ‫«هیچ نظامی آمریکایی در حمله‬      ‫دونالد ترامپ چهارشنبه ‪ ۷‬مه (‪۱۷‬‬
                                                        ‫برای رد وتوی ترامپ به رأی خواهد‬      ‫موشکی رژیم ایران کشته نشد» در‬     ‫اردیبهشت) مصوبه کنگره آمریکا در‬
‫و استقبال آمریکا و اسرائیل از این عباس موسوی سخنگوی وزارت گروههای اسلامگرا‪ ،‬برگزاری این روز‬          ‫گذاشت»‪ .‬دو سوم سنا در دست‬         ‫توضیح قانونی بودن اقدام نظامی علیه‬   ‫مورد «محدود ساختن اختیارات اقدام‬
                                                        ‫«جمهوریخواهان» است و بعید به‬        ‫فرمانده پیشین سپاه قدس گفت‬
‫تصمیم‪ ،‬سخنگوی وزارت خارجه خارجه جمهوری اسلامی ایران در به اروپای آزاد و شهرهایی مانند لندن‬           ‫نظر میرسد که مخالف نظر ترامپ‬        ‫حمله به قاسم سلیمانی طبق قوانین‬       ‫نظامی علیه ایران» را وتو کرد‪.‬‬
                                                                             ‫آمریکا «استفاده از اقدام نظامی علیه‬  ‫حزب دموکرات که اکثریت مجلس‬
‫جمهوری اسلامی نسبت به این اقدام دفاع از گروه تروریستی حزبالله که و برلین نیز رسید‪.‬‬                          ‫رای بدهند‪.‬‬                         ‫نمایندگان را در دست دارند به همراه‬
                                                                                                 ‫شماری از نمایندگان جمهوریخواه‬
‫واکنشی معترضانه نشان داده و مدعی در اوایل دهه هشتاد میلادی با حمایت از سالها پیش اسلامگرایان جرأت‬                                                ‫تلاش میکردند اختیارات رئیس‬
                                                                                                 ‫جمهوری آمریکا برای اقدام نظامی‬
‫شده حزبالله لبنان بخش جدانشدنی رژیم اسلامی تازه به قدرت رسیده یافته و با سوء استفاده از قوانین‬                                                  ‫فوری علیه ایران را محدود و منوط‬
                                                                                                 ‫به دریافت مجوز از کنگره کنند اما‬
‫مبتنی بر آزادی دین و مذهب و‬                                                                                   ‫ترامپ با استفاده از اختیارات قانونی‬

‫تظاهرات و تجمع‪« ،‬روز قدس» را‬                                                                                        ‫خود آن را وتو و رد کرد‪.‬‬
                                                                                                 ‫به گزارش ‪ CBS‬ترامپ پس از‬
‫با حضور شماری از مسلمانان در‬

‫پایتخت آلمان برگزار میکردند و این‬

‫تجمع با مجوز و در چارچوب قوانین‬                                         ‫حمله هکرهای ایران و روسیه به دانشگاههای‬
                                                        ‫بریتانیا برای سرقت اطلاعات در مورد ویروس ُکرونا‬
‫جاری این کشور تحمل میشد‪.‬‬

‫در سالهای گذشته اما شمار‬

‫تظاهرکنندگان با سیل پناهجویانی که‬

‫از کشورهای اسلامی به اروپا آمدند‪،‬‬

‫افزایش یافت و جمهوری اسلامی نیز‬

‫با صدور وابستگان خود از جمله به و‬

‫هامبورگ و دیگر شهرهای این کشور‬                      ‫‪© kayhan.london‬‬

‫که مراکز اسلامی زیر پوشش مسائل‬

‫آموزشی و فرهنگی فعال هستند‪،‬‬     ‫محمد علی شمالی (نفر ایستاده در وسط) مسئول مرکز اسلامی لندن؛ روز‬
‫آنها را تقویت کرد‪ .‬تظاهرکنندگان‬                ‫قدس در لندن؛ ‪1394‬‬
‫«روز قدس» در خیابانهای مرکزی‬

‫در ایران تأسیس شد‪ ،‬گفته است‪ :‬این شهرها به راه افتاده و با بالا بردن‬    ‫از لبنان است!‬

‫عباس موسوی تغییر موضع دولت حزبالله بخشی رسمی و مشروع از پرچم حزبالله و عکسهای خمینی‬

‫آلمان را نادرست و بدون در نظر دولت و پارلمان لبنان است و این نیرو و خامنهای و حسن نصرالله و افرادی‬

‫گرفتن واقعیات کنونی خاورمیانه و در مبارزه با داعش نقش موثر داشته مانند قاسم سلیمان و… ظاهرا از‬

‫بیاحترامی به ملت لبنان‪ ،‬بیتدبیری بنابراین دولت آلمان باید پاسخگوی «ملت فلسطین» دفاع میکردند‪.‬‬

‫کامل و حرکتی در مسیر سیاستهای تبعات منفی تصمیم خود و تروریست جالب اینجاست که یهودیان افراطی‬

‫خواندن حزبالله لبنان باشد! و ارتدکس نیز در این تظاهرات با‬         ‫اسرائیل و آمریکا دانسته است‪.‬‬

‫در همین حال اشتیو آلتر سخنگوی امیر عبدالهیان دستیار رئیس اسلامگرایان همراهی میکردند‪.‬‬              ‫پژوهشگران انگلیسی در دانشگاه آکسفورد میگویند ممکن است بتوان تا ماه سپتامبر تولید واکسن بیماری ُکرونا‬
                                                                           ‫را شروع و در اختیار مردم قرار داد‬
‫وزارت کشور آلمان تصمیم دولت مجلس شورای اسلامی و مدیرکل امور این تظاهرات در کشورهای اروپایی‬

‫آنگلا مرکل را بهموقع و درست ارزیابی بینالمللی مجلس هم‪ ،‬ممنوع کردن به عنوان یک حرکت ضدیهودی‬

‫کرده و گفته سازمان امنیت آلمان فعالیتهای حزبالله لبنان در آلمان و تفرقهافکن همواره مورد اعتراض‬         ‫ایران و سپس به چین و همچنین‬        ‫که با دولتهای متخاصم در ارتباط‬     ‫=نهادهای امنیتی‬
                                                        ‫ارسال محمولههای دارویی و بهداشتی‬      ‫بودند وبسایت دانشگاههایی را که‬     ‫انگلیس میگویند هکرهای‬
‫تعداد نیروهای وابسته به حزبالله را را «خطای استراتژیک» دانسته است! برخی سیاستمداران و شهروندان قرار‬      ‫از جمله ارسال یک میلیون ماسک‬        ‫اقدام به تولید واکسن و کیتهای‬     ‫ایرانی و روسی به وبسایت‬
                                                        ‫به چین کرد‪.‬شنبه ‪ ۱٣‬اردیبهشت‬        ‫تشخیص ُکرونا کردهاند و همچنین‬     ‫دانشگاهها و پزشکانی که‬
                                     ‫در آن کشور نزدیک به ‪ ۱۰5۰‬برآورد‬   ‫صداوسیماجمهوریاسلامیدرگزارشی‬        ‫وبسایتهای دانشمندان و پزشکانی‬     ‫در مورد تولید واکسن و‬
                                                        ‫ادعا کرد ایران به تولید انبوه کیت‬     ‫را که در مورد ُکرونا تحقیق میکنند‬   ‫کیتهای تشخیص ُکرونا‬
                                     ‫نموده و یادآور شده که این افراد در‬  ‫تشخیص ُکرونا دست یافته و ‪ ۴۰‬کشور‬      ‫مورد حمله قرار دادهاند‪.‬نهادهای امنیتی‬ ‫تحقیق میکنند حمله‬
                                                        ‫تقاضای وادرات این کیتها را دارند!‬     ‫بریتانیا با محکوم کردن این حملات‬
                                     ‫مساجد و انجمنها با یکدیگر ملاقات‬   ‫بر اساس یک گزارش اطلاعاتی‬         ‫سایبری تایید کردند که شبانهروز با‬            ‫کردهاند‪.‬‬
                                                        ‫چین بطور عمد شواهد آزمایشگاهی‬       ‫خرابکاریهای آنلاین مقابله میکنند‪.‬‬   ‫=مقامات وزارت بهداشت‬
                                     ‫و گفتگو میکنند و به همین دلیل‬    ‫ویروس ُکرونا را نابود کرده و از ارائهی‬   ‫شیوع ُکرونا در ایران به مقامات‬     ‫جمهوری اسلامی مدعیاند‬
                                                        ‫نمونه به دانشمندان بینالمللی‬        ‫جمهوری اسلامی فرصت داد تا از‬      ‫موفق به تولید انبوه کیت‬
                                     ‫دفاتر چهار انجمن وابسته به حزبالله‬  ‫که برای تولید واکسن این بیماری‬       ‫آن برای تقویت کارزار تبلیغاتی علیه‬   ‫تشخیص ُکرونا شدهاند‬
                                                        ‫مشغول تحقیقات هستند خودداری‬        ‫تحریمهای آمریکا استفاده کنند و ادعا‬  ‫و از ‪ 4۰‬کشور درخواست‬
                                     ‫را در شهرهای برلین‪ ،‬دورتموند‪ ،‬برمن‬                       ‫شد تحریمها مانع دسترسی ایران به‬
                                                                   ‫کرده است‪.‬‬      ‫تجهیزات پزشکی و دارویی برای مقابله‬    ‫واردات دریافت کردهاند!‬
                                     ‫و مونستر از سوی پلیس و نیروهای‬    ‫در این سند که به تازگی توسط‬
                                                        ‫آژانسهای اطلاعاتی در استرالیا‪،‬‬         ‫با این ویروس کشنده شده است‪.‬‬    ‫روزنامه انگلیسی «دیلی میل»‬
                                     ‫امنیتی مورد بازرسی قرار گرفته است‪.‬‬  ‫بریتانیا‪ ،‬آمریکا‪ ،‬نیوزیلند و کانادا منتشر‬ ‫واقعیت اما این است که با شیوع ُکرونا‬  ‫مینویسد دانشگاههای بریتانیا که‬
                                                        ‫شده آمده است که چین با پنهانکاری‬      ‫در چین‪ ،‬رژیم ایران نه تنها پروازهای‬  ‫برای مقابله ‪ ۱۹-COVID‬تلاش‬
                                     ‫دولت آلمان در ماه سپتامبر گذشته‬   ‫در مورد ُمسری بودن ُکرونا دروغ گفته‬    ‫ماهانایر به این کشور را متوقف نکرد‬   ‫میکنند مورد حمله هکرهای روسی‬
                                                        ‫و پزشکان محلی که وجود و خطرات‬       ‫بلکه با مخفینگه داشتن شیوع ُکرونا‬
                                     ‫از دادستان آن کشور خواست فعالان‬   ‫این ویروس را افشا میکردند سرکوب‬      ‫در ایران برای خوشخدمتی اقدام به‬           ‫و ایرانی قرار گرفتند‪.‬‬
                                                                             ‫جابجایی مسافران چینی از ترکیه به‬    ‫در این گزارش آمده است‪ ،‬هکرهایی‬
                                     ‫حزبالله را تحت پیگرد قرار دهد‪.‬‬               ‫کرده است‪.‬‬

                                     ‫اتحادیه اروپا نیز در سال ‪ ۲۰۱٣‬شاخه‬

                                     ‫نظامی حزبالله را سازمانی تروریستی‬

‫اعلام کرده بود‪ .‬هلند و بریتانیا هم قبلا یکی از حامیان جمهوری اسلامی در راهپیمایی «روز قدس» در برلین پلاکاردی‬
                                     ‫این سازمان را تشکیلاتی تروریستی‬
‫را در دست دارد با عکس خامنهای‪ ،‬سلیمانی و نصرالله؛ ‪1398‬‬
                                     ‫دانسته بودند‪.‬آمریکا و اسرائیل از‬

‫مدتها قبل از آلمان خواسته بودند گفتنی است که این هفته مقامات داشته است اما هر بار تلاش آنها برای‬

‫فعالیتهای حزبالله را در آن کشور جمهوری اسلامی و رسانههای ایران از ممنوعیت این تظاهرات ناکام میماند‪.‬‬

‫ارسال چهار محموله دارو و تجهیزات حالا به نوشتهی رسانههای آلمان‪،‬‬      ‫ممنوع اعلام کند‪.‬‬

‫حامیان حزبالله در آلمان متهم پزشکی از سوی دولت آلمان به ایران «یکی از نفرتانگیزترین تظاهرات»‬

‫هستند که در اقداماتی مجرمانه مانند اظهار امتنان و خوشنودی نمودند‪ .‬دیگر برگزار نمیشود‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8