Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۲۶۰ (دوره جديد
P. 1

‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                         ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫کیها ِن شما ‪ ،‬کیها ِن لندن‬
                                                              ‫دکترمصطفی‬
 ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                                          ‫مصبا ح ز ا د ه‬   ‫‪@KayhanLondon‬‬
                                                                        ‫‪@kayhanlondon‬‬
  ‫‪@KayhanLife‬‬

  ‫‪@kayhanlife‬‬

‫‪@KayhanLife‬‬                                                                ‫‪@kayhanlondon‬‬

 ‫‪https://kayhanlife.com/‬‬         ‫سال سی و ششم ـ شماره ‪( 1۷۲۶‬شمارۀ ‪ ۲۶۰‬از دورۀ جدید) (‪ 18‬صفحه)‬                   ‫‪https://t.me/kayhan_london‬‬
‫‪newsletters-subscription‬‬                          ‫جمعه ‪ 19‬تا پنجشنبه ‪ ۲۵‬اردیبهشتماه ‪1399‬خورشیدی‬
                     ‫‪Page 1‬‬

       ‫سرمقاله‬                             ‫مرهمهای زهرآگین دولت‬
                                      ‫برپیکربیمارونحیفاقتصادایران‬
  ‫اصل همیشه بر برائت است‬
                                      ‫=کمبود شدید منابع درآمدی‪ ،‬کسری میلیاردی بودجه و رکود ناشی از ُکرونا دولت را واداشته تا به تصمیمات از این‬
‫اصول و مباحثی در علم حقوق وجود دارد که بدون تکوین آنها‪ ،‬امکان‬                                                 ‫ستون به آن ستون روی بیاورد‬
‫نمیداشت «دولت حقوقی» و قانونمندی جوامع شکل بگیرد تا امنیت‬
                                      ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ ۲‬بخوانید‬ ‫این عکس مربوط به ژانویه سال ‪ ۲۰1۶‬است که هنوز ریال اندکی ارزش داشت!‬
            ‫قضایی و در نتیجه روانی شهروندان حفظ شود‪.‬‬
‫یکی از این اصول‪ ،‬اصل برائت است‪ .‬یکی از این مباحث‪ ،‬رابطه علت و‬

                    ‫معلول در وقوع یک جرم است‪.‬‬
‫اصل برائت شامل مظنونین ارتکاب یک «جرم» نیز میشود‪ .‬تا زمانی‬
‫که اسناد و مدارك و شواهد اثبات کنند که وی مرتکب جرم شده است‪.‬‬
‫تازه پس از صدور حکم است که «متهم» از نظر قضایی به «مجرم» تبدیل‬

             ‫میشود و حکم علیه وی میبایست اجرا شود‪.‬‬
‫مبحث علت و معلول قضایی بسیار پیچیده است اما یک چیز روشن‬
‫است‪ :‬هیچ قاتلی نمیتواند ادعا کند‪ ،‬مقتول علت ارتکاب جرم وی بوده‬
‫و باعث شده که قاتل او را به قتل برساند! یعنی «مسئولیت» ارتکاب قتل‬
‫را نمیتوان به مقتول منتقل کرد حتی اگر قاتل را به مرز جنون رسانده‬
‫باشد! اگر غیر از این میبود‪ ،‬هر کسی میتوانست با سناریوهای مختلف‬
‫«مسئولیت» قتل‪ ،‬کلاهبرداری‪ ،‬سرقت و جرائم دیگر را به گردن قربانی و‬
‫یا دیگران بیندازد! این پدیده در جمهوری اسلامی از جمله در سرکوب‬

                       ‫دگراندیشان رایج است!‬
 ‫در رابطه با نظام حقوقی مدرن‪ ،‬به دو نکته نیز میبایست توجه داشت‪.‬‬
‫یکی‪ ،‬عبارت معروف «قانون بد بهتر از بیقانونی است» که مورد استناد‬
‫استمرارطلبان و مب ّلغان «بد و بدتر» قرار میگیرد‪ ،‬مربوط به دوران اولیهی‬
‫علم حقوق است! این عبارت متناقض «نافرمانی مدنی» است که یکی از‬
‫دستاوردهای جنبشهای آزادی و عدالت به شمار میرود‪ .‬برای داشتن‬
‫قانون خوب میبایست از قانون بد سرپیچی کرد! کاری که سالهاست‬
‫زنان و جوانان ایران در پیش گرفتهاند و اگرچه قوانین بد به خوب تبدیل‬

                 ‫نشدهاند‪ ،‬اما در مواردی ناکار شدهاند‪.‬‬
‫دیگر اینکه‪ ،‬نظام حقوقی الزاما همان اجرای عدالت نیست! این نظام‬
‫تنظیمکنندهی مناسبات حقوقی جامعه درون خود و با دستگاه قدرت‬
‫است و تلاش میکند با ابزار حقوقی‪ ،‬عدالت قضایی را اجرا کند‪ .‬عدالتی‬
‫که بر مستندات موجود و شواهد متکی است! این مستندات و شواهد‬
‫همیشه به سود بیگناهی متهم نیستند! البته گاهی به دلیل نبود شواهد‬
‫کافی‪ ،‬پروندهای مختومه اعلام میشود‪ .‬اما اگر شواهدی برخلاف حقیقت‬
‫وجود داشته باشد‪ ،‬آنگاه بیگناهی متهم کافی نیست‪« .‬پروندهسازی» به‬

  ‫ویژه در نظامهای فاسد و سرکوبگر‪ ،‬بر همین اساس صورت میگیرد!‬
‫جمهوری اسلامی بر قوانین بد بنا شده و بجز «حاکم شرع»‪ ،‬نقشی برای‬
‫دادستانووکیلکههردومفاهیمیمدرنهستند‪،‬در«شریعت»وجودندارد‪.‬‬
‫دستگیری دو جوان دانشجو‪ ،‬علی یونسی و امیرحسین مرادی‪ ،‬که اخیرا‬
‫به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق دستگیر شدهاند‪ ،‬مانند همه‬
‫دستگیریهایمشابه‪،‬نگرانکنندهاستچراکهدرآناصلنهبربرائتبلکه‬
‫بر «پروندهسازی» برای رسیدن به اهداف سیاسی است‪ .‬مقامات امنیتی‬
‫و قضایی حکومت دینی در ایران اگر ریگی به کفش ندارند‪ ،‬اول از همه‬
‫باید امکان دسترسی متهمان را به وکلای مستقل فراهم کنند‪ .‬چیزی که‬

          ‫به دلیل همان قوانین بد هرگز انجام نشده است‪.‬‬

   ‫زندگی با چشمان بسته‬                          ‫میزان بیاطلاعی از مسائل ایران‬                 ‫ا نا لله و انا الیه راجعون‬
‫در وضعیت قرمز با سپیدنمایی کاذب‬                       ‫در گزارشهای رسانههای غربی‬
                                                                             ‫بیژن‬
                                           ‫حیرتآور است‬

                                      ‫در صفحه‪18‬‬

                                       ‫آنچه باید از اتصال سپاه پاسداران‬               ‫کیانی‬

                                       ‫انقلاب اسلامی به «خدا» بدانیم!‬

                                      ‫در صفحه‪1۶‬‬

‫ادعای کاهش آمار ُکرونا‪ ،‬در نهایت حالا‬ ‫شعار « ُکرونا را شکست میدهیم» از‬                           ‫همانا ما از آن خداییم و به سوی او بازمیگردیم‪( .‬سوره بقره‪ ،‬آیه ‪)۱5۶‬‬
‫به اتهام زدن به مردم به دلیل عدم‬    ‫سوی حکومت اکنون به «مردم پس‬
‫رعایت توصیههای بهداشتی رسیده‬      ‫از اینکه فاصلهگذاریها را لغو کردیم‪،‬‬                         ‫روز جمعه پنجم اردیبهشت ‪ 1399‬مقارن با اولین روز ماه‬
‫است؛ آنهم در حالی که به گفتهی‬     ‫فاصلهگذاری را رعایت نمیکنند»‪،‬‬                            ‫مبارك رمضان‪ ،‬پدر‪ ،‬پدر بزرگ و دوست عزیز و مهربانمان‬
‫مقامات مسئول در کشور‪ ،‬در آستانهی‬    ‫تبدیل شده! ادعای عدم ورود ُکرونا‬
                    ‫به ایران‪ ،‬کمخطر بودن ُکرونا‪ ،‬شکست‬                             ‫بیژن کیانی در سن ‪ 84‬سالگی به سوی خدا بازگشت‪.‬‬
     ‫موج دوم ُکرونا قرار داریم‪.‬‬  ‫ُکرونا و همچنین در یک ماهه اخیر با‬                         ‫او پدر و پدربزرگی مهربان و یک دوست صمیمی و واقعی برای‬
                                                              ‫کسانی که او را میشناختند بود‪ .‬قلب و روح او همیشه پر از‬
‫در صفحه ‪۲‬‬                                                         ‫عشق و شجاعت و سخاوت بود و حتما به خاطرعشق بیقید و‬

    ‫کیهان منتشر کرد ‪:‬‬                          ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                   ‫شرط به میهنش‪ ،‬از او یاد خواهد شد‪.‬‬
                                                                             ‫روحش شاد و یادش گرامی باد‪.‬‬
‫سقوط بهشت‬
                                                              ‫فرزندان ‪ :‬شان و سارا کیانی نوهها‪ :‬لوید‪ ،‬گابریل و مایلا کیانی‬
                                      ‫‪KAYHANLIFE‬‬                   ‫برادرزادگان‪:‬سامانوسالومهکیانیدوستانوبستگانوآشنایان‪:‬‬
                                                              ‫امینی‪ ،‬حکیمی‪ ،‬گیلانی‪ ،‬سمیعی‪ ،‬شایسته‪ ،‬یزدانپناه‪ ،‬اکبر‪،‬‬
                                         ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN‬‬      ‫سلیمانی‪ ،‬توکلی‪ ،‬ذوقی‪ ،‬انصاری‪ ،‬مژدهی‪ ،‬فزونمایه‪ ،‬زاویه‪،‬‬
                                                 ‫‪COMMUNITY‬‬
                                                                  ‫‪.Wheeler, Perry, Everett, Davis & Mason‬‬
                                      ‫‪www.kayhanlife.com‬‬               ‫لطف ًا درصورتتمایلمراتبتسلیتوهمدردیخودرابهنشانی‪:‬‬

                                                                      ‫‪ [email protected]‬ارسال فرمائید‪.‬‬

                                                              ‫=کیهان درگذشت شادروان بیژن کیانی را به همه بازماندگان به‬
                                                                        ‫ویژه خانواده محترم کیانی تسلیت میگوید‪.‬‬

‫در صفحه ‪۶‬‬
   1   2   3   4   5   6