Page 4 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۲۶۰ (دوره جديد
P. 4

‫صفحه ‪ - Page 4 - 4‬شماره ‪1۷۲۶‬‬
                                                                                      ‫جمعه ‪ ۱۹‬تا پنجشنبه‪ ۲5‬اردیبهشتماه ‪۱٣۹۹‬خورشیدی‬

‫کشته شدن فرمانده سپاه‬                            ‫سخنگوی وزارت خارجه‪ :‬آماده تبادل زندانیان هستیم‬

‫معاون وزیر دفاع‪ :‬پنج نفر به اتهام فعالیتهای نظامی در خارج از «بیتالمقدس»کردستانوتعدادیاز‬
‫پاسداراندردرگیریبایکگروهمس ّلح‬
                                                           ‫کشور زندانی هستند‬

‫سرهنگ پاسدار شکیبا‬                              ‫مرکز تحقیقات بینالمللی وابسته به‬     ‫عباس موسوی‬                                   ‫= عبا س مو سو ی ‪ :‬ما‬
                                       ‫مدرسهعالی علوم سیاسی پاریس روز‬                                             ‫همواره اعلام کردهایم که‬
‫تعدادی از عناصر ضدانقلاب شهد‬     ‫= شکیبا سلیمی معاون‬          ‫‪ ۲۰‬مارس پس از ‪ ۹‬ماه و نیم حبس‬      ‫ایشان در داخل اقداماتی را انجام داده‬  ‫این زندانیان شدهایم‪ ،‬متأسفانه برخی‬   ‫از هر تلاشی و اقدامی برای‬
‫شیرین شهادت را با زبان روزه‬      ‫عملیا ت قر ا ر گا ه سپا ه‬       ‫از زندان آزاد شد و به فرانسه بازگشت‪.‬‬   ‫است‪ ،‬همچنین دفتر حافظ منافع‬      ‫از کشورهای اروپایی به درخواستهای‬    ‫آزادی این زندانیان استقبال‬
                   ‫پاسداراندراستانکردستان‬         ‫مارشال با جلال روحاللهنژاد که به‬     ‫ایران در واشنگتن نیز پیگیریهای‬     ‫آمریکا تن دادند و این شهروندان‬     ‫میکنیم و در این ارتباط‬
            ‫نوشیدند»‪.‬‬                       ‫درخواست آمریکا به اتهام دور زدن‬     ‫لازم را در این زمینه انجام داده و‬   ‫ایرانی را به آمریکا استراداد کردهاند»‪.‬‬ ‫از هیچ کوششی فروگذار‬
‫منابع غیررسمی مینویسند نیروهای‬      ‫در درگیری کشته شد‪.‬‬         ‫تحریمهای ایران در فرانسه بازداشت‬     ‫از نزدیک از طریق مقامات قضایی‬     ‫وی ادامه داد‪« :‬ما همواره اعلام‬
‫سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با‬    ‫=هنوز هیچ گروهی رسم ًا‬         ‫شده بود مبادله شد‪ .‬فریبا عادلخواه‬    ‫آمریکا پیگیر وضعیت ایشان هستند»‪.‬‬    ‫کردهایم که از هر تلاشی و اقدامی‬              ‫نیستیم‪.‬‬
                   ‫مسئولیت درگیری با سپاه‬         ‫پژوهشگر ایرانی‪ -‬فرانسوی که همزان‬     ‫وی ادامه داد‪« :‬قرار است امروز و‬    ‫برای آزادی این زندانیان استقبال‬     ‫=نقوی حسینی به نقل از‬
  ‫پیشمرگههای ُکرد درگیر شدند‪.‬‬                       ‫با مارشال بازداشت شد همچنان در‬      ‫فردا یک تست مجدد ُکرونا از ایشان‬    ‫میکنیم و در این ارتباط از هیچ‬      ‫معاون وزیر دفاع جمهوری‬
‫در شبکههای اجتماعی گروهی‬         ‫را به عهده نگرفته است‪.‬‬                            ‫گرفته شود و اگر تست ایشان منفی‬                         ‫اسلامی گفته در حال حاضر‬
‫از کاربران نوشتهاند او در سرکوب‬                             ‫زندان اوین بسر میبرد‪.‬‬    ‫باشد تمام تدابیر لازم برای بازگشت‬       ‫کوششی فروگذار نیستیم»‪.‬‬     ‫حدود پنج نفر به اتهام‬
‫اعتراضات استان کردستان و بازداشت‬   ‫در پی درگیری نیروهای سپاه‬       ‫سیدحسین نقویحسینی سخنگوی‬         ‫ایشان به کشور فراهم است و به زودی‬   ‫موسوی همچنین درباره وضعیت‬        ‫فعالیتهای نظامی و دفاعی‬
                   ‫پاسداران در استان کردستان با افراد‬   ‫کمیسیون امنیت ملّی مجلس روز‬                           ‫سیروس عسگری شهروند ایرانی که‬      ‫و بهانههای بیهوده اسیر و‬
  ‫فعالان سیاسی نقش داشته است‪.‬‬    ‫مس ّلح حوالی شهرستان دیواندره در‬    ‫دوشنبه گفت بازگشت سیروس‬                ‫به ایران باز میگردد»‪.‬‬   ‫در زندان اداره مهاجرت آمریکا زندانی‬
‫همچنین گفته میشود که دو‬        ‫این استان‪ ،‬سرهنگ پاسدار شکیبا‬     ‫عسگری به کشور قطعی شده است‪.‬‬       ‫اظهارات مقامات جمهوری اسلامی‬      ‫است و ادعا میشود در خطر ابتلا به‬          ‫بازداشت شدند‪.‬‬
‫شبهنظامی بومی که با سپاه همکاری‬    ‫سلیمی فرمانده سپاه «بیت المقدس»‬    ‫وی اما نگفت عسگری با زندانی‬       ‫در مورد آزادی زندانیان درحالیست که‬   ‫ویروس ُکرونا قرار دارد‪ ،‬گفت‪« :‬وزارت‬
‫میکردند نیز در این درگیری کشته‬    ‫به همراه دو نفر دیگر از نیروهای سپاه‬                      ‫رولان مارشال پژوهشگر فرانسوی در‬    ‫امور خارجه برای پیگیری وضعیت‬      ‫سخنگوی وزارت امورخارجه‬
                   ‫پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند‪.‬‬       ‫دیگری مبادله میشود یا نه‪.‬‬                                            ‫جمهوری اسلامی ایران درباره‬
              ‫شدند‪.‬‬   ‫قرارگاه «حمزه سیدالشهدا» ‪۱۶‬‬      ‫این نماینده به نقل از معاون وزیر‬                                            ‫ایرانیانی که به اتهام دور زدن تحریمها‬
‫وبسایت «حزب دمکرات کردستان‬      ‫اردیبهشت در بیانیهای اعلام کرد‪:‬‬    ‫دفاع جمهوری اسلامی گفته بیش از‬                                             ‫در اروپا و آمریکا زندانیاند گفت‪« :‬ما‬
‫ایران» خبر داده که این درگیری‬     ‫«سرهنگ شکیبا در یازدهمین روز‬      ‫‪ ٣۰‬ایرانی که در امور نظامی فعالیت‬                                            ‫در خصوص برخی از این زندانیان‬
‫در روستای «نرگسله» و «آژوان»‬     ‫از ماه مبارک رمضان به همراه دو‬     ‫داشتهاند خارج از کشور «گرفتار شده‬                                            ‫پیشنهاد تبادل دادهایم که در برخی‬
‫در اطراف کوههای «چهل چشمه»‬      ‫نفر دیگر از رزمندگان غیور اسلام‪،‬‬    ‫بودند» اما در حال حاضر حدود پنج نفر‬                                           ‫از موارد این اتفاق انجام شده است»‪.‬‬
‫و «سلطان» بین یک گروه مسلح‬      ‫جعفر نظامپور و محمد شکری پس‬      ‫به اتهام فعالیتهای نظامی در خارج از‬                                           ‫عباس موسوی دوشنبه ‪۱5‬‬
‫ناشناس و نیروهای سپاه پاسداران رخ‬   ‫از درگیری و به درک واصل نمودن‬     ‫کشور زندانی هستند‪.‬به گفته نقوی‬                                             ‫اردیبهشت (‪ ۴‬مه) در نشست خبری‬
‫داده است‪ .‬هنوز هیچ گروهی رسماً‬                        ‫حسینی‪ ،‬معاون وزارت دفاع جمهوری‬                                             ‫هفتگی خود در اینباره ادامه داد‪:‬‬
‫مسئولیت درگیری با سپاه پاسداران‬                       ‫اسلامی در نشست کمیسیون امنیت‬                                              ‫«چنانکه میبینیم برخی از شهروندان‬
                                       ‫ملی گفته «در حال حاضر حدود‬                                               ‫ایرانی به ادعای واهی دور زدن‬
      ‫را به عهده نگرفته است‪.‬‬                      ‫پنج نفر به اتهام فعالیتهای نظامی‬                                            ‫تحریمها در این کشورها در حبس‬
                                       ‫و دفاعی و بهانههای بیهوده اسیر و‬                                            ‫قرار دارند‪ .‬ما همواره خواستار آزادی‬
                                       ‫بازداشت شدند»‪ .‬مشخص نیست‬
                                       ‫بقیهی آن ‪ ٣۰‬نفر آزاد و یا در مبادلاتی‬

                                              ‫به ایران بازگشتهاند‪.‬‬

                                       ‫هشدار مقامهای نظامی جمهوری اسلامی به تحرکات و فعالیتهای‬
                                                ‫هوایی دشمن در آسمان ایران‬

‫در صورت تمدید تحریم تسلیحاتی‪،‬‬                        ‫میکند؟ کشورهای دیگر خلیج فارس‬                                              ‫=فرماندهانبلندپایهپدافند‬
‫اگر جمهوری اسلامی به تهدیداتش‬                            ‫یا سازمان جاسوسی آمریکا؟»‬                                            ‫هوایی در ایران همزمان از دو‬
                                                                                                   ‫پایگاههای پدافندی ارتش‬
   ‫عمل کند چه میشود؟‬                           ‫پس از پرتاب ماهواره «نور ‪ »۱‬وزارت‬                                            ‫و سپاه پاسداران در جنوب‬
                                       ‫خارجه جمهوری اسلامی ایران ادعا‬
                                       ‫کرد اهداف این ماهواره صلحآمیز و‬     ‫ارتش اسرائیل ‪ 9‬فروند جنگنده ویژه ‪ F-35‬در اختیار دارد‬                 ‫کشور بازدید کردند‪.‬‬
                                       ‫بیضرر است اما محسن رضایی فرمانده‬                                            ‫= رحیمزاده جانشین‬
                   ‫ویدئو‬                 ‫سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و‬    ‫پیشرفته ‪ ٣5-F‬اسرائیل پدافند ایران‬   ‫تجاوز و شروعکننده جنگ نیستیم‪،‬‬      ‫فرماندهقرارگاهپدافندهوایی‬
                                       ‫دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام به‬      ‫را مسخره میکنند! میخاییل پیک‬      ‫ولی با اقتدار کامل به هرگونه تهدید‬   ‫«خاتمالانبیاء»‪ :‬پیام ما به‬
‫آنها و همچنین شناسایی شبکههای‬     ‫آمریکا در تلاش است تا تحریمهای‬     ‫شبکه الجزیره گفته است که ماهواره‬     ‫تحلیلگر نظامی به گزارش روزنامه‬     ‫و تجاوز به قلمرو هوایی کشورمان‬     ‫همسایگان ایران اسلامی و‬
‫مافیایی وابسته به جمهوری اسلامی‬    ‫تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران را‬    ‫سپاه از فراز تلآویو و فلوریدا عبور کرده‬ ‫«الجریده» چاپ کویت اشاره کرده که‬    ‫پاسخی دندانشکن و پشیمانکننده‬      ‫نیروهای فرامنطقهای این‬
‫باز میگذارد‪ .‬زمامداران نظام بر تأثیر‬ ‫که در اکتبر ‪ ۲۰۲۰‬به پایان میرسد‬                         ‫فروردین سال ‪( ۱٣۹۷‬مارس ‪)۲۰۱۸‬‬                          ‫است که هرگونه حرکت‬
‫این تحریمها به عنوان یک مانع‬     ‫تمدید کند‪.‬پرتاب ماهواره «نور‪»۱‬‬      ‫و عکسهایی هم مخابره شده است‪.‬‬      ‫به نقل از منابع امنیتی گزارش داد‬              ‫خواهیم داد»‪.‬‬    ‫نابخردانه امنیت کشورهای‬
‫جدی بر سر راه ماجراجوییهایشان‬     ‫اروپاییها را به دلیل پرتاب کنندهی‬   ‫از سوی دیگر مقامات ارشد جمهوری‬      ‫دو فروند هواپیمای ‪ ٣5-F‬اسرائیل از‬   ‫همزمان علیرضا صباحیفرد فرمانده‬     ‫منطقه را با مخاطرات جدی‬
                   ‫آن‪ ،‬یعنی موشک «قاصد» که بُرد‬      ‫اسلامی تهدید کردند در صورت تمدید‬     ‫فضای بین مرز عراق و سوریه مخفیانه‬   ‫نیروی پدافند هوایی ارتش نیز از پایگاه‬
        ‫کاملا آگاه هستند‪.‬‬   ‫آن تا اروپای مرکزی افزایش یافته‪،‬‬    ‫تحریمهای تسلیحاتی ایران از برجام و‬    ‫وارد آسمان ایران شدند و بدون آنکه‬   ‫پدافندی جزیره خارک بازدید کردند‪.‬‬       ‫مواجه خواهد ساخت‪.‬‬
                                                           ‫رادارها آنها را شناسایی کنند بر فراز‬  ‫پایانه نفتی خارک بزرگترین مرکز‬     ‫= نشنال اینترست‪ :‬بُرد‬
‫آنها برای لغو این تحریم از یکسو‬            ‫نگران کرده است‪.‬‬           ‫‪ NPT‬خارج میشوند‪.‬‬      ‫بندرعباس‪ ،‬شیراز و اصفهان پرواز‬                         ‫هواپیمای‪ F-35‬اسرائیل‪۶۰۰‬‬
‫بر پشتیبانی روسیه و چین حساب‬     ‫وزارت خارجه جمهوری اسلامی‬       ‫ارتش اسرائیل بهمن ‪ ۱٣۹۸‬اعلام‬       ‫کردند و از روی تاسیسات حساس‬           ‫صادرات نفتی ایران است‪.‬‬    ‫مایل بود اما فاصله تلآویو تا‬
‫میکنند و از سوی دیگر تهدید‬      ‫ادعا میکند اهداف «این ماهواره»‬     ‫کرد که یک برنامه راهبردی جدید پنج‬    ‫رژیم از جمله سایتهای اتمی نیز عبور‬   ‫پس از آنکه دونالد ترامپ دستور‬      ‫تهران‪ 1۰۰۰‬مایل است‪ .‬ارتش‬
‫میکنند‪ .‬علی ربیعی سخنگوی‬       ‫صلحآمیز است اما محسن رضایی‬       ‫ساله به نام «مومنتوم» تدوین کرده که‬                       ‫شلیک به قایقهای سپاه در خلیج‬      ‫اسرائیلموفقشدهباطراحی‬
‫دولت روحانی با تهدید به خروج‬     ‫فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب‬   ‫بخشی از آن تشکیل «ستاد ویژه مقابله‬                 ‫کردند‪.‬‬    ‫فارس در صورت مزاحمت برای‬        ‫مخازن جدید سوخت‪ ،‬بُرد‬
‫از ان پی تی‪ ،‬هشدار داده است که‬    ‫اسلامی به شبکه الجزیره گفته‪:‬‬                          ‫در گزارش نشنال اینترست آمده بُرد‬    ‫ناوهای آمریکایی را صادر کرد هشتم‬    ‫پرواز هواپیماهای رادارگریز‬
‫تمدید تحریم تسلیحاتی «پیامدهای‬    ‫ماهواره سپاه از فراز تلآویو و فلوریدا‬         ‫با رژیم ایران» است‪.‬‬    ‫هواپیمای ‪ ٣5-F‬اسرائیل ‪ ۶۰۰‬مایل‬     ‫اردیبهشت ستاد کل نیرویهای مس ّلح‬    ‫‪ F-35‬را بطور ویژه افزایش‬
‫وخیمی نه تنها برای برجام بلکه‬     ‫عبور کرده و عکس هم مخابره کرده‬     ‫ژنرال کوخاوی رئیس ستاد ارتش‬       ‫بود اما فاصله تلآویو تا تهران ‪۱۰۰۰‬‬   ‫جمهوری اسلامی در بیانیهای به آن‬
‫فراتر از آن‪ ،‬برای امنیت و ثبات‬                        ‫اسرائیل میگوید که آن کشور برای‬      ‫مایل است‪ .‬ارتش اسرائیل موفق شده‬    ‫واکنش نشان داد که در بخشی از‬                 ‫دهد‪.‬‬
                                 ‫است!‬    ‫مقابله با تهدیدات حکومت ایران‬      ‫با طراحی مخازن جدید سوخت‪ ،‬بُرد‬     ‫آمد به آمریکا و متحدان آن هشدار‬
      ‫منطقه خواهد داشت»‪.‬‬    ‫امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی‬     ‫تصمیم به دگرگون ساختن شیوههای‬      ‫پرواز هواپیماهای رادارگریز ‪ ٣5-F‬را‬   ‫داده شد «از اقدامات تحریککننده‬     ‫سرتیپ قادر رحیمزاده جانشین‬
‫علی شمخانی دبیر شورای عالی‬      ‫هوافضای سپاه هم گفته با کمک این‬    ‫جنگی ارتش اسرائیل کرده که به ‪۱۰‬‬                         ‫و مخاطرهآمیز هنگام عبور از آبهای‬    ‫فرمانده قرارگاه پدافند هوایی‬
‫امنیت م ّلی جمهوری اسلامی نیز‬     ‫موتور‪ ،‬موشکهایی تولید میشود‬      ‫میلیارد دلار بودجهی بیشتر نیاز دارد‪.‬‬         ‫بطور ویژه افزایش دهد‪.‬‬   ‫انحصاری اقتصادی جمهوری اسلامی‬      ‫«خاتمالانبیاء» به همراه گروهی از‬
‫گفته که‪ :‬پیکر کمجان برجام با‬     ‫که داخل و بیرون ج ّو زمین به سپاه‬   ‫برنامه آن است که در لحظه وقوع‬      ‫نه رادارهای ایران و نه رادارهای روسی‬  ‫ایران در دریای عمان و خلیج فارس و‬    ‫فرماندهان و کارشناسان نظامی برای‬
‫تداوم تحریمهای تسلیحاتی ایران به‬                       ‫جنگ‪ ،‬بیشترین شمار از هدفهای‬       ‫مستقر در سوریه موفق به شناسایی‬     ‫فضای هوایی این مناطق شامل ‪FIR‬‬      ‫ارزیابی وضعیت سیستم پدافندی‬
                         ‫قدرت درگیری میدهد!‬     ‫حساس و حیاتی دشمن مورد حمله‬       ‫جنگندههای اسرائیلی نشدند‪ .‬اسرائیل‬   ‫(فضای تحت مدیریت هوایی کشور)‬      ‫ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‬
      ‫مرگ ابدی خواهد رفت!‬    ‫در حالی که تحریم تسلیحاتی‬       ‫قرار گرفته و در عملیات سریع‪ ،‬کاملا‬    ‫هم در مورد اینکه پرواز صورت گرفته‬   ‫و ‪( ADIZ‬منطقه شناسایی پدافند‬      ‫مستقر در جنوب ایران به استان‬
‫اما مشکل جمهوری اسلامی‬        ‫ظاهرا تاثیر زیادی در برنامههای‬     ‫منهدم شده و قدرت تهاجمی دشمن‬       ‫یا نه سکوت کرد‪ .‬شماری از منابع‬
‫اینجاست که با این تهدیدات که‬     ‫موشکی جمهوری اسلامی نداشته‪،‬‬                           ‫نیز میگویند جنگندههای اسرائیل از‬         ‫هوایی) خودداری کنند»‪.‬‬             ‫هرمزگان رفتهاند‪.‬‬
‫حتی رفیق پوتین هم نسبت به‬       ‫چرا آمریکا بر تمدید آن اصرار‬              ‫خنثی و فلج گردد‪.‬‬     ‫یک پایگاه در کشور آذربایجان پرواز‬   ‫در هفتههای گذشته بازدید‬         ‫رسانههای داخلی ‪ ۱5‬اردیبهشت به‬
‫اجرای آنها هشدار داده‪ ،‬رژیم ایران‬                      ‫تشکیل «ستاد ایران» در ارتش‬                           ‫فرماندهان ارشد از پایگاههای پدافندی‬   ‫نقل از او نوشتند که یکی از اهداف این‬
‫را رو در روی آژانس بینالمللی انرژی‬              ‫میورزد؟‬    ‫اسرائیل؛ برنامه «مومنتوم» با ده‬                  ‫کردهاند‪.‬‬   ‫سپاه پاسداران و ارتش در شهرهای‬     ‫ماموریت اجرای آموزشهای عملیاتی‪،‬‬
‫اتمی و سرانجام در برابر شورای‬     ‫ادامهی تحریم تسلیحاتی دست‬                            ‫نویسندهی این گزارش در «نشنال‬      ‫مختلف بطور قابل توجهی افزایش پیدا‬    ‫اطلاعاتی و فنی مطابق با سناریوهای‬
‫امنیت سازمان ملل قرار خواهد داد‪.‬‬   ‫جامعه جهانی را برای برخورد قانونی‬       ‫میلیارد دلار بودجهی بیشتر‬    ‫اینترست» با طرح این پرسش که‬      ‫کرده است‪ .‬اما چه اتفاقی افتاده که‬    ‫مشخص شده برای انجام واکنشهای‬
                   ‫با حمل و نقل تسلیحات و توقیف‬      ‫یکشنبه ‪ ٣۰‬مارس ‪ ۲۰۲۰‬نیروی‬        ‫«کدام منابع امنیتی به روزنامه الجریده‬ ‫این مقامات مدام در مورد «تحرکات و‬
                                       ‫هوایی اسرائیل و آمریکا در جنوب‬      ‫کویت این خبر را دادند؟» گمانههای‬    ‫فعالیتهای دشمن» هشدار میدهند؟‬                 ‫سریع است‪.‬‬
                                       ‫اسرائیل یک مانور مشترک برگزار‬      ‫خود را چنین به پرسش میگذارد‪:‬‬      ‫آنها نمیگویند چه خبر است اما آنگونه‬   ‫رحیمزاده گفته «پیام ما به‬
                                       ‫کردند‪ .‬برگزاری این مانور در شرایطی‬    ‫«عربستان سعودی که درگیر یک‬                           ‫همسایگان ایران اسلامی و نیروهای‬
                                       ‫که شیوع ُکرونا باعث لغو تمام‬       ‫جنگ سرد با ایران است و از درگیری‬     ‫که پیداست ظاهرا خبرهایی هست‪.‬‬     ‫فرامنطقهای این است که هرگونه‬
                                       ‫مانورهای بینالمللی شده به مجوز ویژه‬   ‫احتمالی اسرائیل و ایران استقبال‬    ‫پایگاه تحلیلی «نشنال اینترست»‬      ‫حرکت نابخردانه امنیت کشورهای‬
                                       ‫نیاز داشت‪ .‬نیروی هوایی اسرائیل اعلام‬                      ‫مینویسد احتمالا هواپیماهای فوق‬     ‫منطقه را با مخاطرات جدی مواجه‬
                                       ‫کرد خلبانها در این مانور استقامتی‬
                                       ‫عملیات مشترک و مقابله با تهدیدات‬                                                     ‫خواهد ساخت»‪.‬‬
                                                                                                   ‫او با اشاره به اینکه «امروز همه‬
                                         ‫هوایی و زمینی را تمرین کردند‪.‬‬                                           ‫تحرکات و فعالیتهای هوایی دشمن‬
                                       ‫با ادامه فشارهای بینالمللی علیه‬                                             ‫را بطور مستمر از لحظه پرواز از روی‬
                                       ‫رژیم ایران این احتمال که سپاه‬                                              ‫باند تحت رصد و پایش عملیاتی و‬
                                       ‫پاسداران انقلاب اسلامی برای آغاز‬                                            ‫اطلاعاتی داریم» تاکید کرده «ما اهل‬
                                       ‫یک درگیری نظامی هرچند محدود‬
                                       ‫دست به اقدام بزند کم نیست‪ .‬از این‬
                                       ‫رو آمریکا و متحدان آن در منطقه‬
                                       ‫خود را برای واکنش فوری به این اقدام‬

                                             ‫احتمالی آماده میکنند‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9