Page 8 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۸۵ (دوره جديد
P. 8

‫بدون شمارۀ صفحه ‪ -‬شماره ‪1۷51‬‬
                                                                                ‫جمعه ‪ ۹‬تا پنجشنبه‪ ۱5‬آبانماه ‪۱3۹۹‬خورشیدی‬

                                                                          ‫زنان شاخص‬

                                                                                            ‫شیما بابایی‬

                                                                                            ‫(‪ - 13۷4‬ایران)‬

                                                                                            ‫شیما بابایی زیدی‪ ،،‬فرزند کنشگر‬

                                                                                            ‫و زندانی سیاسی‪ ،‬ابراهیم (نادر)‬

                                                                                            ‫بابایی زیدی و نیز همسر زندانی‬

                                                                                            ‫سیاسی‪ ،‬داریوش زند آبدار است‪.‬‬

                                                                                            ‫شیما بابایی به دلیل اعتراضات‬

                                                                                            ‫گوناگون به نظام جمهوری اسلامی‬

                                                                                            ‫ایران و برخی از کنشگریهایی مدنی‪،‬‬

                                                                                            ‫بارها از سوی سازمان اطلاعات سپاه‪،‬‬

                                                                                            ‫اداره اطلاعات و نیز پلیس امنیت‪،‬‬

                                                                                            ‫بازداشت شد‪ .‬از جمله‪ ،‬در خرداد‬

                                                                                            ‫‪ ،۱3۹5‬به دست مأموران سازمان‬

          ‫ز من مپرس کیم یا کجا دیار من است‬                                                ‫اطلاعات در خانهاش بازداشت شده و سپس توسط دادگاه‪ ،‬بهطور‬
         ‫ز شهر عشقم و‪ ،‬دیوانگی شمار من است‬
        ‫منم ستاره ی شام و تویی سپیده ی صبح‬                           ‫شده و به بند ‪ 2‬الف‪ ،‬منتقل شد‪ .‬غیابی‪ ،‬برایش حکم صادر شد‪ .‬شیما ‪Pexels‬‬
        ‫همیشه سوی رهت چشم انتظار من است‬
                                     ‫کاهش ابتلا به زوال‬                             ‫او در سال ‪ ۱3۹۶‬خورشیدی‪ ،‬به بابایی در اسفند ‪ ،۱3۹5‬نامهای‬
           ‫مرا به صحبت بیگانگان مده نسبت‬           ‫عقل با مصرف سویا‬                              ‫پنج سال حبس‪ ،‬محکوم شد‪.‬بنا به سرگشاده خطاب به علی خامنهای‬
        ‫که من عقابم و‪ ،‬مردار کی شکار من است؟‬                                                ‫گزارش اطلس زندانهای ایران‪ ،‬حکم منتشر کرد که در آن ازعلی خامنهای‬

         ‫دریغ‪ ،‬سوختم از هجر و‪ ،‬باز ُمرد حسود‬          ‫محققان دانشگاه پیتزبرگ آمریکا دریافتند مردان‬                ‫محکومیت شیما بابایی به همراه چند خواسته بود از قدرت کنارهگیری و‬
          ‫درین خیال که دلدار در کنار من است‬
        ‫درخت تشنه ام و‪ ،‬رسته پیش برکه ی آب‬            ‫و زنان مسن ژاپنی که سویا مصرف میکردند میزان کم‬               ‫تن دیگر‪ ،‬از جمله‪ ،‬همسرش (داریوش بستر انتخاباتی آزاد را در ایران فراهم‬
        ‫چه سود غرقه اگر نقش شاخسار من است؟‬                    ‫آسیب در ماده سفید مغزشان مشاهده شد‪.‬‬
‫سیمین بهبهانی‬   ‫به شعله یی که فروزد به رهگذار نسیم‬             ‫«آکیرا سکیکاوا»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق‪ ،‬در این باره میگوید‪« :‬ضایعات‬    ‫کند‪ .‬شیما بابایی و همسرش داریوش‬   ‫زند آبدار) در سال ‪ ۱3۹8‬از سوی‬
                                      ‫ماده سفید مغز از فاکتورهای پرخطر اصلی زوال شناختی‪ ،‬زوال عقل و‬      ‫زند‪ ،‬در سال ‪ ۱3۹۷‬پس از احضار‬    ‫دادگاه تجدید نظر‪ ،‬عیناً تأیید شد‪.‬‬
           ‫نشانی از دل پرسوز بیقرار من است‬                                                ‫مجدد از سوی دستگاههای امنیتی‪،‬‬    ‫شیما بابایی به دلیل همراهی با‬
           ‫چو آتشی که گذار ْد به جای خکستر‬                       ‫مرگ به هر علتی است‪».‬‬                ‫مجبور به خروج غیرقانونی از ایران‬  ‫کمپین چهارشنبههای سفید و‬
         ‫ز عشق‪ ،‬این دل افسرده یادگار من است‬            ‫وی در ادامه میافزاید‪« :‬ما دریافتیم در افرادی که سویا مصرف نمیکردند در‬   ‫شدند‪.‬آنها مدت یک ماه را در کمپ‬   ‫اعتراض به جاب اجباری نیز از سوی‬
                                     ‫مقایسه با مصرف کنندگان سویا‪ ،‬وجود ضایعات ماده سفید مغز ‪ 5۰‬درصد بیشتر‬                      ‫پلیس امنیت‪ ،‬بازداشت و بازجویی‬
                                     ‫بود‪».‬به گفته محققان‪ ،‬مصرف سویا موجب تولید متابولیتی از طریق برخی انواع‬        ‫دیپورت ترکیه گذراندند‪.‬‬

                                     ‫باکتریهای روده میشود که در کاهش ابتلاء به زوال عقل مؤثر است‪.‬‬
                                     ‫تیم تحقیقاتی در این مطالعه‪ ،‬سطح متابولیت سویا خون ‪ ۹۱‬شرکت کننده پیر‬
‫‪ 5‬عادت مخربی که باید از زندگی حذف شوند‬                  ‫ژاپنی را اندازه گیری کردند‪ .‬شرکت کنندگان بر اساس وضعیت میزان این متابولیت‬ ‫کالری سوزی در زمان خواب‬
                                     ‫طبقه بندی شدند و سپس ‪ ۶‬تا ‪ ۹‬سال بعد تحت تصویربرداری از مغز قرار گرفتند‬
                                     ‫تا سطح ضایعات ماده سفید و رسوبات آمیلوئیدبتا‪ ،‬که علت مولکولی مشکوک‬
 ‫پرهیز از کرم های ضد آفتاب‪:‬‬     ‫نیست‪ ،‬بیشتر معرفی شده است؛‬             ‫بیماری آلزایمر است‪ ،‬تشخیص داده شود‪.‬‬                ‫سوزی تان تاثیر می گذارند‬   ‫آیا تا به حال به این فکر کردهاید‬
‫تابش زیاد نور خورشید بر پوست‬    ‫عاداتی که به سرعت باید حذف یا‬                                          ‫آیا می خواهید در طول استراحت شبانه‬ ‫که در طول خواب چه مقدار کالری‬
‫بدن باعث ایجاد سرطان پوست‬                         ‫محققان دریافتند به نظر نمیرسد که تولید متابولیت ناشی از سویا بر‬     ‫میزان کالری سوزی خود را به حداکثر‬  ‫میسوزانید؟ شاید فکر کنید جواب‬
‫میشود‪ ،‬ولی یک زخم پیش سرطانی‬               ‫اصلاح شوند‪:‬‬     ‫میزان آمیلوئیدبتا رسوب شده در مغز تأثیر گذارد‪ ،‬اما با کاهش حجم‬     ‫برسانید؟ یکی از تحقیقات اخیر نشان‬  ‫این سوال ” نه خیلی زیاد ” است‪ .‬شاید‬
‫به نام کراتوزیس خیلی جلوتر از‬                               ‫ضایعات ماده سفید مغز ارتباط دارد‪.‬‬
‫بروز سرطان پوست‪ ،‬دیده میشود‪.‬‬          ‫محرومیت از خواب‪:‬‬     ‫این تیم همچنین پی برد که مقادیر بالای ایزوفلاونهای‬             ‫برایتان جالب باشد بدانید بدنتان حتی داده اگر یک شب خوابیدن را کامل‬
‫استفاده روزانه از کرم ضد آفتاب‬   ‫شواهد زیادی وجود دارد که نشان‬    ‫موجود در سویا‪ ،‬هیچ تأثیری بر روی سطح‬
‫بسیاری از این زخمها را قبل از‬    ‫میدهد خواب خیلی کم پتانسیل ابتلا‬                                        ‫زمانی که خواب هستید‪ ،‬از انرژی از دست دهید‪ ،‬ممکن است در طول‬
                  ‫به زوال شناختی مرتبط با سن را دارد‬  ‫آن زمان ‪ ۱35‬کالری بیشتر بسوزانید‪ .‬عضله می سوزاند‪ .‬ضایعات ماده سفید یا آمیلوئیدبتا همه ی مردم‬          ‫استفاده می کند‪.‬‬
   ‫سرطانی شدن از بین میبرد‪.‬‬    ‫و فرد را مستعد ابتلا به آلزایمر در‬  ‫اینکه چه مقدار کالری میسوزانید‪ ،‬برخی شرکت کنندگان در این تحقیق اگر قصد دارید میزان ندارد‪ .‬دنیا عادتهایی دارند‪،‬‬
‫استفاده از کرم ضد آفتاب در‬                        ‫به فاکتورهای مختلف از جمله وزن‪ ،‬تا ‪ ۱۶۰‬کالری اضافی نیز سوزانده کالری سوزی خود در هنگام خوب و بد این عادتها زمانی‬
‫فصل تابستان‪ ،‬تا ‪ ۶۰‬درصد از تاثیر‬     ‫سالهای بعد زندگی می کند‪.‬‬    ‫سوخت و ساز و اینکه هر شب چه بودند‪ .‬اما قبل از اینکه بالش خود را استراحت را افزایش دهید حتما به مشخص میشوند که تأثیرشان در‬
‫نور خورشید کاهش میدهد‪ .‬ضمن‬     ‫کمبود خواب یعنی خواب کمتر‬      ‫مقدار می خوابید‪ ،‬بستگی دارد‪ .‬دور بیندازید‪ ،‬این را بدانید که نخوابیدن کمک یک پزشک وزن خود را کاهش زندگی‪ ،‬منعکس شود‪ .‬در سنین‬
‫این که منجر به کاهش خطر ابتلا‬    ‫از شش تا ‪ 8‬ساعت در شبانه روز با‬   ‫فردی با وزن ‪ 5۷‬کیلوگرم‪ ،‬هنگام راه مناسبی برای کاهش وزن نیست‪ .‬دهید و به جای چربی عضلات خود بزرگسالی عادتی گریبان انسان را‬
‫به لکه های قهوه ای و خاکستری بر‬   ‫افزایش نشانه های پیری پوست نیز‬                   ‫خواب حدودا هر ساعت ‪ 38‬کالری کمبود خواب در بلند مدت میتواند را افزایش دهید‪.‬‬
‫روی پوست ناشی از اشعه فرا بنفش‬   ‫همراه است‪ ،‬ضمن این که خطر ابتلابه‬  ‫میگیرد که یا خیلی خوب است یا‬
                  ‫افسردگی‪ ،‬دیابت و چاقی را نیز افزایش‬ ‫می سوزاند‪ .‬این مقدار زیاد به نظر موجب چاقی و اضافه وزن شود‪ .‬کافئین می تواند به صورت موقت خیلی بد؛ عاداتی مثل دیر از خواب‬
            ‫میشود‪.‬‬    ‫می دهد‪ .‬هر فرد بزرگسالی برای دور‬   ‫نمی رسد‪ .‬اما با ‪ ۷‬تا ‪ ۹‬ساعت خوابی کمبود خواب باعث افزایش سطح باعث تقویت سوخت و ساز شود بیدار شدن یا عادتی مثل سیگار‬
                  ‫ماندن از این بیماری های مزمن نیاز‬  ‫که متخصصان توصیه میکنند‪ ،‬این هورمون های خاصی در بدن‪ ،‬مانند کافئین می تواند مقداری به سرعت کشیدن مطمئناً تأثیر بدی روی ما‬
        ‫رژیم ناگهانی‪:‬‬    ‫به دریافت حداقل ‪ ۷‬تا ‪ 8‬ساعت خواب‬   ‫مقدار مقدار افزایش می یابد‪ .‬بنابراین کورتیزول میشود‪ .‬این هورمون باعث سوخت و ساز کمک کند‪ .‬اما تا خواهند گذاشت‪.‬‬
‫تحقیقات نشان دادهاند که این طور‬                     ‫فردی که گفته شد‪ ،‬در طول خواب میشود بدن چربی اضافی را نگه دارد‪ .‬به حال تاثیری از آن روی کاهش در ادامه میخواهیم ‪ 5‬عادت که‬
‫رژیمها میتوانند با کاهش سطح‬             ‫در شبانه روز دارد‪.‬‬                                                         ‫‪ 2۶۶‬تا ‪ 342‬کالری میسوزاند‪.‬‬
‫انرژی شما باعث شوند شما احساس‬                      ‫این تاثیر به همین جا ختم نمی شود‪ ،‬وزن در بلند مدت دیده نشده است‪ .‬به شدت اثر مخرب برای سلامتی‬
‫کنید که مسنتر هستید‪ ،‬تمرکزتان‬          ‫خواب بیش از حد‪:‬‬     ‫با توجه به افزایش وزن بدن‪ ،‬مقدار بلکه باعث افزایش اشتها و کند شدن همچنین مصرف نوشیدنیهای و کیفیت زندگی دارند را به شما‬
‫را برهم بزنند و شما را افسرده و‬   ‫در سال ‪ 2۰۱۱‬یک مطالعه روی‬                                            ‫کالری سوزانده شده نیز بیشتر می سوخت و ساز نیز می شود‪.‬‬
                                     ‫کافئین دار قبل از خواب‪ ،‬می تواند معرفی کنیم؛ اگر این عادات را در‬
          ‫زودرنج کنند‪.‬‬                     ‫شود‪ .‬بنابراین فردی که ‪ ۶8‬کیلوگرم آنچه باید درباره سوخت و ساز بدانید‪ :‬باعث ایجاد اختلال در خوابتان شود‪ .‬خود میبینید‪ ،‬بی برو برگرد آنها را‬
‫این رژیمها میتوانند چین و‬                                                                                ‫وزن دارد‪ ،‬حدود ‪ 4۶‬کالری در ساعت‬
‫چروک و شلشدگی پوستی هم به‬
‫وجود بیاورند‪ ،‬چون پوستی که دارد‬                                                                             ‫و یا طی یک شب خوابیدن‪322 ،‬‬
‫پیر میشود و قابلیت ارتجاعی کمی‬
‫دارد‪ ،‬زمان آن را ندارد که خودش‬                                                                             ‫تا ‪ 4۱4‬کالری می سوزاند‪ .‬فردی‬
‫را با کاهش وزن منطبق کند‪ .‬اینکه‬
‫در سن بالا حواستان به وزنتان باشد‬                                                                            ‫که ‪ 85‬کیلوگرم وزن دارد‪ ،‬حدود‬
‫خوب است اما مراقب باشید که در‬
‫هفته بیش از نیم تا یک کیلو کم‬                                                                              ‫‪ 5۶‬کالری در ساعت یا ‪ 3۹2‬تا‬

             ‫نکنید‪.‬‬                                                                             ‫‪ 5۰4‬کالری طی یک شب خوابیدن‬

                                                                                            ‫میسوزاند‪.‬‬

                                                                                            ‫این اعداد دقیقا چگونه محاسبه‬

                                                                                            ‫می شوند؟‬

                                                                                            ‫همه چیز به متابولیسم فردی باز‬

                                                                                            ‫میگردد‪ .‬متابولیسم فرآیندی است‬

                                                                                            ‫که در آن‪ ،‬بدن غذا را تبدیل به‬

                                                                                            ‫انرژی میکند تا در فعالیتهای روزانه‬

           ‫استرس‪:‬‬                                                                               ‫مورد استفاده قرار دهد‪ .‬حتی فعال‬
‫هیچ چیزی به اندازه کاهش توانایی‬
‫ذهنی نمیتواند به شما احساس‬                                                                               ‫نگه داشتن ارگانها‪ ،‬نفس کشیدن‬
‫پیری بدهد‪ .‬مطالعات مشخص‬
‫کرده که دوری و رهایی از استرس‬                                                                              ‫و جریان خون باعث میشوند بدن‬
‫میتواند در جلوگیری از اختلالات و‬
‫آسیبهای مغزی و جوان نگه داشتن‬                      ‫‪Pexels‬‬                                                     ‫انرژی مصرف کند‪ .‬میزان متابولیسم‬
                                                                          ‫پایه شما ( ‪ ) BMR‬از سوی دیگر‪Pexels ،‬‬
      ‫ذهن شما مفید باشد‪.‬‬
‫سعی کنید چیزهایی که باعث‬      ‫عملکرد شناختی افراد ‪ 45‬تا ‪ ۶۹‬ساله‬  ‫نشان دهنده این است که به صورت دیر وقت غذا خوردن باعث کند با احتیاط از مکمل ها استفاده ترک و فراموش کنید‪.‬‬
‫استرستان میشود را کشف و از‬     ‫نشان داد کسانی که از ‪ ۷‬تا ‪ 8‬ساعت‬                             ‫فردی در حال استراحت‪ ،‬چه مقدار شدن سوخت و سازتان نمی شود! کنید‬
‫آنها دوری کنید یا تاثیر آنها را با‬ ‫در شبانه روز بیشتر میخوابند‪ ،‬نمرات‬  ‫شواهد زیادی وجود دارد که نشان‬
‫تکنیکهای مدیتیشن‪ ،‬ریلکسیشن‬     ‫پایینتری در آزمونهای عملکرد‬     ‫کالری میسوزانید‪ .‬این مقدار شامل غذا خوردن درست قبل از ساعت مکمل هایی که ادعای افزایش میدهد خواب خیلی کم پتانسیل‬
                  ‫شناختی دارند‪ .‬افزایش زمان خواب‬    ‫خواب و حالت نشسته می شود‪ .‬خواب‪ ،‬باعث افزایش سوخت و ساز سوخت و ساز را دارند‪ ،‬باید با ابتلا به زوال شناختی مرتبط با سن‬
      ‫و ورزش کاهش دهید‪.‬‬    ‫به بیش از ‪ ۹‬تا ‪ ۱۰‬ساعت در شبانه‬   ‫برای محاسبه میزان متابولیسم پایه به واسطه ترموژنز میشود‪ .‬همچنین احتیاط مصرف کرد و یا اصلا را دارد و فرد را مستعد ابتلا به آلزایمر‬
                  ‫روز نیز فرد را مستعد زوال شناختی‬   ‫یا ‪ BMR‬باید از معادله ای استفاده نگران غذا خوردن بعد از ‪ 8‬شب نباشید‪ .‬مصرف نکرد‪ .‬برخی از این مکملها در سال های بعد زندگی میکند‪.‬‬
                                     ‫کنید که جنسیت‪ ،‬وزن‪ ،‬سن و قد در غذا خوردن بعد از این ساعت باعث نمی ممکن است ترکیبات خطرناکی کمبود خواب یعنی خواب کمتر از‬
                               ‫میکند‪.‬‬                                                           ‫آن تاثیر دارند‪.‬‬
                                     ‫شود به صورت جادویی وزنتان افزایش داشته باشند و یا حتی بدتر‪ ،‬ممکن شش تا ‪ 8‬ساعت در شبانه روز با‬
                                     ‫‪ × ۱3,۷5 ( + ۶۶,4۷‬وزن به کیلو پیدا کند‪ ،‬بلکه بی فکرانه غذا خوردن است اصلا کار نکنند‪ .‬همیشه قبل افزایش نشانههای پیری پوست نیز‬
                                     ‫گرم) ‪ × 5,۰۰3 ( +‬قد به سانتی متر) باعث آن می شود‪ .‬خوردن غذاهای از مصرف هرگونه مکملی با پزشک همراه است‪.‬‬
                                                    ‫– (‪ × ۶,۷55‬سن ) = ‪ BMR‬مردان سنگین‪ ،‬قبل از خوابیدن باعث می خود صحبت کنید‪.‬‬
                                     ‫اینکه زمانی که سن تان بالاتر‬                        ‫‪ × 4,35 ( + ۶55,۱‬وزن به کیلو گرم) شوند سختتر به خواب بروید‪.‬‬

                                     ‫برخی مشکلات سلامتی می میرود چه احساسی دارید یا چه‬
                                     ‫‪ × 4,۷ ( +‬قد به سانتی متر ) – ( ‪ 4,۷‬هر روز ورزش کنید‪ ،‬ورزش های توانند سرعت سوخت و سازتان طور به نظر میرسید‪ ،‬ممکن است‬
                                                                                            ‫× سن ) = ‪ BMR‬زنان‬
                                     ‫بستگی به این داشته باشد که‬   ‫قدرتی را هم به برنامه بیاورید را کاهش دهند‬
                                     ‫هرچه توده بدنی بیشتر باشد‪ ،‬در داشتن حجم عضلانی بالاتر برابر با برخی مشکلات مانند سندروم وقتی جوانتر هستید چگونه زندگی‬
                                     ‫طول استراحت‪ ،‬خواب و انجام دیگر کالری سوزی بیشتر است‪ ،‬حتی وقتی کوشینگ و کم کاری تیروئید‪ ،‬میکنید‪.‬‬
                                     ‫فعالیتها کالری بیشتری میسوزانید‪ .‬خواب هستید‪ .‬بنابراین هر روز مقداری میتوانند سرعت سوخت و سازتان شما در سن بالاتر تا حد زیادی به‬
                                     ‫مردان از زنان هم وزن خود در ورزش کنید‪ ،‬مخصوصا ورزش های را کاهش دهند‪ .‬این یعنی در طول تصمیمات شما در جوانی بستگی‬
                                     ‫زمان استراحت‪ ،‬کالری بیشتری قدرتی‪ .‬اگر با خوابیدن هنگام شب روز کالری کمتری مصرف خواهید دارد‪ .‬این به این معنی است که‬
                                     ‫میسوزانند‪ .‬دلیلش هم بیشتر بودن مشکل دارید‪ ،‬سعی کنید چند ساعت کرد و یا حتی وزن اضافه می کنید‪ .‬همین الان باید از عاداتی که‬
                                                                          ‫حجم عضلانی مردان نسبت به زنان قبل از خواب ورزش کنید‪.‬‬
                                     ‫پزشکتان می تواند آزمایش های ساده ممکن است سلامت جسمانی شما‬
                                     ‫است‪ .‬عضلات در حالت استراحت کاهش وزن می تواند کمک کند ای‪ ،‬مانند آزمایش خون انجام دهد‪ ،‬را در آینده به خطر بیاندازد دست‬
                                     ‫نسبت به چربیها کالری بیشتری کاهش وزن میتواند به تقویت سوخت تا متوجه این مشکلات شود‪ .‬سپس بکشید‪.‬‬
                                                                                            ‫میسوزانند‬
                                     ‫و ساز کمک کند‪ .‬چربی در زمان روی شما کار خواهد کرد تا سوخت در اینجا ‪ 5‬عادت نادرستی که‬
                                     ‫فاکتورهایی که روی میزان کالری استراحت کالری کمتری نسبت به و ساز و وزنتان مجددا تنظیم شود‪ .‬شاید تصور کنید چندان هم غلط‬
                  ‫‪Pexels‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13