Page 5 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۸۹ (دوره جديد
P. 5

‫صفحه ‪ 5‬ـ ‪ Page 5‬ـ شماره ‪۱۷55‬‬
‫جمعه ‪ 27‬نوامبر تا پنجشنبه ‪ ۳‬دسامبر‪2۰2۰‬‬

‫چنگیز جلیلوند مرد حنجره‬                            ‫بخش دوم‬                  ‫در گفتگو با بهمن مقصودلو‪:‬‬

‫چگونه موتور «صنعت سینمای ایران» توسط اسماعیل کوشان طلایی سینما بر اثر ابتلا به‬
                                            ‫و پرویز خطیبی به حرکت درآمد‬
‫ُکرونا درگذشت‬

‫چنگیز جلیلوند ‪۱۳۹۹/۱۳۱۹‬‬                            ‫از هیچ شروع کنید و چیزی بسازید که‬     ‫پرویز خطیبی‪ ،‬اسماعیل کوشان‬                             ‫=یک سینمای هنری‬
                                       ‫راه بیافتد توی خیابان و مردم بیایند‬                                              ‫تنها بر بستر و درکنار یک‬
‫درمبخش (فیلمساز)و کریم اکبری‬      ‫=با شیوع ویروس مرگبار‬         ‫این حرکت را تماشا کنند و تشویق‬      ‫ایران هیچکدام از اینها را نداشتیم‪ .‬اوایل‬  ‫کشور سنتی با آن وضعیت اجتماعی‪،‬‬      ‫سینمای تجاری موفق به‬
‫مبارکه (بازیگر) جان خود را از دست‬    ‫ُکرونا در ایران تا کنون‬        ‫کنند و دومی ساخته بشود و سومی‬       ‫قرن بیستم به بعد بود که ما هنرستان‬     ‫سیاسی و تاریخ ِی در آن زمان‪ ،‬در کدام‬
‫دادند‪.‬جلیلوند فعالیت هنریاش را‬     ‫چهرههای هنری مشهوری‬          ‫و وقتی این تعداد به چهل تا در سال‬     ‫هنرپیشگی درست کردیم برای تربیت‬       ‫نقطه قرار دارد‪ .‬کشوری که از فرهنگ‬           ‫وجود میآید‪.‬‬
‫در سال ‪ ۱۳۳۶‬و با تئاتر به همراه‬     ‫از جمله اکبر عالمی‬          ‫میرسد شما یک «صنعت سینما»‬         ‫بازیگران تئاتر با دورههای دوساله و‬     ‫تصویری بیبهره است‪ .‬باید توضیح‬      ‫=سینما در یک کشور‬
‫ابوالحسن تهامی آغاز کرد و دوبله دهها‬  ‫(مستندساز و استاد سینما)‪،‬‬       ‫پیدا میکنید‪ .‬در این صنعت سینما‬      ‫سه ساله‪ .‬آوانس اوگانیانس هم آمد‬      ‫بدهم که در ایران تا دوران انقلاب‬     ‫سنتی با وضعیت اجتماعی‬
‫نقش ماندگار در سینمای قبل انقلاب‬    ‫خسرو سینایی (فیلمساز)‪،‬‬        ‫چندهزار نفر به کار مشغول میشوند‪.‬‬     ‫یک مدرسهی هنرپیشگی درست کرد‬        ‫مشروطیت‪ ،‬نقاشی پرتره ممنوع بود‪.‬‬     ‫و تاریخی که تا دوران‬
‫و آثار مشهور سینمای جهان را انجام‬    ‫درمبخش‬ ‫کیومرث‬            ‫لوازم کار بهتری میخرید‪ .‬وسایلتان‬     ‫چرا که میدانست برای ساختن فیلم‬       ‫اسلام مجسمهسازی و موسیقی را هم‬      ‫انقلاب مشروطیت‪ ،‬حتی‬
‫داده است‪.‬او به دلیل قابلیت گستردهی‬   ‫(فیلمساز)و کریم اکبری‬         ‫بهتر میشود و البته در کنار همهی‬      ‫احتیاج به هنرپیشه دارد‪ .‬خلاصه یک‬      ‫ممنوع کرده بود و در طول این هزار‬     ‫نقاشی پرتره هم ممنوع‬
‫گویندگی و تیپسازی بین دوبلورهای‬     ‫مبارکه (بازیگر) جان خود را‬      ‫اینها فیلمساز تربیت میشود‪ ،‬بازیگر‬     ‫سلسله فعالیتهایی در اطراف صنعت‬       ‫و چند صد سال هم اصولاً تمام توجه‬     ‫بود و اسلام مجسمهسازی و‬
‫ایران به مردم حنجره طلایی معروف بود‪.‬‬      ‫از دست دادند‪.‬‬         ‫به وجود میآید‪ ،‬سناریست و ادیتور‬      ‫فیلمسازی انجام شد‪ .‬حالا فیلمسازی‬      ‫مردم به شعر بود و در نتیجه ما دارای‬   ‫موسیقی را هم ممنوع کرده‬
‫چنگیز جلیلوند با حرف زدن بجای بهروز‬   ‫=جلیلوند بجای‬             ‫آموزش میبیند؛ فیلمهای خوب تولید‬      ‫وسایلی هم میخواست‪ ،‬مثل دوربین و‬      ‫فرهنگی به نام فرهنگ تصویری در‬      ‫بود‪ ،‬درکشوری که فرهنگ‬
‫وثوقی و همچنین دوبلهی مارلون براندو‬   ‫هنرپیشههای مشهور‬           ‫میشود و کمکم نوبت به فیلمهای‬       ‫تشکیلات برای صدا‪ ،‬وسایل نور و علم‬     ‫ایران نبودیم‪ .‬از عکس‪ ،‬عکاسی‪ ،‬نقاشی‬    ‫تصویری ندارد‪ ،‬راه درازی‬
‫به شهرت دست پیدا کرد‪ .‬وی پس از‬     ‫سینمای قبل از انقلاب مانند‬      ‫هنری هم میرسد‪ .‬پرویز خطیبی که‬       ‫حاکم بر آن که ما هیچکدام از اینها را‬    ‫و بطور کلی هنرهای تجسمی خبری‬       ‫دارد تا بتواند یک فیلم‬
‫وقوع انقلاب اسلامی در سال ‪ ۵7‬از‬     ‫محمدعلی فردین‪ ،‬بهروز‬         ‫متخصص نوشتن بود و نمایشنامههای‬      ‫هم نداشتیم‪ .‬در همین دوران بود که‬
‫ایران مهاجرت کرد و سال ‪ ۱۳77‬به‬     ‫وثوقی‪ ،‬ناصر ملکمطیعی‪،‬‬         ‫آن دوران را مینوشت و میانپرده و‬      ‫فردی به نام «اسماعیل کوشان» آمد‬                    ‫نبود‪.‬‬        ‫خوب هنری بسازد‪.‬‬
                    ‫ایرج قادری و سعید راد و‬        ‫پیشپرده برای تئاترها درست میکرد‬      ‫و این وسایل را برد به ایران‪ ،‬کشوری‬     ‫=آقای مقصودلو‪ ،‬ممکن است‬
          ‫ایران بازگشت‪.‬‬    ‫بازیگران بینالمللی مانند‬       ‫به گفتهی خودش در سن نه سالگی‬       ‫عقبافتاده‪ ،‬از جهان سوم که مردم‬       ‫دربارهی فرهنگ تصویری کمی‬         ‫اما اینجا یک مسئله اساسی مطرح‬
‫جلیلوند بجای هنرپیشههای مشهور‬      ‫مارلون براندو صداپیشگی‬        ‫سی یا چهل بار رفته بود فیلم «دختر‬     ‫با این هنر بیگانه بودند‪ .‬حالا یک‬                          ‫میشود‪ :‬اول از همه اینکه این فیلمها‬
‫سینمای قبل از انقلاب مانند محمدعلی‬       ‫کرد‪.‬‬             ‫لر» سپنتا را تماشا کرده بود‪ .‬از‬      ‫نویسنده لازم بود که داستانی بنویسد و‬          ‫بیشتر توضیح بدهید؟‬      ‫باید فروش کنند‪ .‬در مرحلهی اول‪،‬‬
‫فردین‪ ،‬بهروز وثوقی‪ ،‬ناصر ملکمطیعی‪،‬‬                      ‫بچگی تئاتر بازی بلد بود و هنرپیشه‬     ‫این داستان را خودش یا یک نفر دیگر‬                          ‫مسلماً هر کارگردانی سعی دارد‬
‫ایرج قادری و سعید راد صداپیشگی کرد‪.‬‬   ‫چنگیز جلیلوند دوبلور و مدیر دوبلاژ‬  ‫میآورد روی پشتبام خانه و اینها‬                            ‫‪-‬فرهنگ تصویری یعنی ذهنیتی‬        ‫فیلم خوب بسازد‪ ،‬اما نتیجهی کار به‬
‫صدای جلیلوند همچنین بجای مارلون‬     ‫سرشناس سینمای ایران امروز یکشنبه‬   ‫را بازی میداد و کارگردانی میکرد‪.‬‬               ‫کارگردانی کند‪.‬‬     ‫که در آن شناختی از عکس و تصویر‬      ‫هنر‪ ،‬قدرت خلاقیت‪ ،‬سواد و قابلیت‬
‫براندو‪ ،‬پل نیومن‪ ،‬برت لنکستر‪،‬‬      ‫دوم آذرماه ‪ ۱۳99‬به دلیل بیماری‬    ‫او طنزنویس بود‪ ،‬فکاهینویس بود و‬      ‫اینکه ما امروز میتوانیم شاهد اسکار‬     ‫وجود داشته باشد‪ ،‬فرم را بشناسد‪،‬‬     ‫آن فیلمساز ارتباط دارد‪ .‬در کنار‬
‫ماکسیمیلیان شل‪ ،‬ریچارد برتون‪ ،‬پیتر‬   ‫کووید‪ ۱9‬در تهران درگذشت‪.‬چنگیز‬     ‫به علت فرهنگی که داشت‪ ،‬نگاهش‬       ‫گرفتن یا موفقیت سینماگران ایرانی‬      ‫رنگ‪ ،‬کامپوزیسیون و زیباییشناسی‬      ‫تولید مداوم این فیلمهای سینمایی‬
‫اوتول‪ ،‬یول براینر‪ ،‬کلینت ایستوود‪،‬‬    ‫جلیلوند دوبلور و مدیر دوبلاژ سرشناس‬  ‫از همان اول اجتماعی‪ -‬انتقادی بود‬     ‫در دنیا باشیم‪ ،‬یکسری کارهایی انجام‬     ‫تصویری را بشناسد‪ .‬آن زمان دوربین‬     ‫بهاصطلاح «گیشهپسند» است که‬
‫چارلتون هستون و دین مارتین برای‬     ‫سینمای ایران امروز یکشنبه دوم‬     ‫و بعدها حتی به یک دیدگاه سیاسی‬      ‫شده و فیلمهایی ساخته شده که در‬       ‫عکاسی در ایران نبود‪ .‬دوربین‬       ‫یک سینمای هنری به وجود میآید‪.‬‬
‫سینمادوستان و مخاطبان ایرانی در‬     ‫آذرماه بر اثر ابتلا به ویروس ُکرونا‬  ‫رسید‪ .‬خطیبی آدم آگاه و کتاب‬        ‫نهایت تا قبل از انقلاب سینماگری‬      ‫عکاسی و فیلمبرداری برای اولین بار‬    ‫سینمایی متفاوت که از هر ده فیلمی‬
‫خاطرهها مانده است‪.‬او بجای محمدعلی‬    ‫در سن ‪ 8۰‬سالگی در بیمارستانی‬     ‫خواندهای بود‪ .‬با استعداد بود‪ .‬راجع به او‬ ‫چون عباس کیارستمی از آن بیرون‬       ‫در حدود سالهای ‪ ۱9۰۰‬و در زمان‬      ‫که در عرصهی سینما تولید میشود‬
‫فردین در فیلمهایی چون «گنج قارون»‪،‬‬   ‫در تهران درگذشت‪.‬عباس یاری دبیر‬    ‫میشود از جنبههای مختلف فعالیتها‬      ‫میآید و دنیا را تسخیر میکند‪.‬‬        ‫مظفرالدینشاه قاجار به ایران آمد‪ .‬در‬   ‫تنها یکی از آنها به این سمت‪ -‬یعنی‬
‫«چرخ فلک»‪« ،‬جوانمرد»‪« ،‬کوچه‬       ‫هیات تحریریه مجله سینمایی «فیلم»‬   ‫و استعدادهایش صحبت کرد اما من در‬     ‫یا فیلمسازان دیگری مثل سهراب‬        ‫آن زمان چند دوربین به ایران آوردند‬    ‫برتر شدن‪ -‬میرود‪ .‬حالا نه اینکه‬
‫مردها»‪« ،‬سلطان قلبها» و بجای‬      ‫و از دوستان نزدیک چنگیز جلیلوند در‬  ‫اینجا میخواهم دربارهی پایههایی که‬     ‫شهید ثالث‪ ،‬امیر نادری‪ ،‬فرخ غفاری‪،‬‬     ‫که خاص دربار و اشراف بود و مردم‬     ‫حتماً یک شاهکار باشد اما یک فیلم‬
‫بهروز وثوقی در فیلم «کندو»‪« ،‬ممل‬    ‫حساب اینستاگرام خود با اعلام این خبر‬ ‫او در سینمای ایران برجای گذاشت و‬     ‫فریدون رهنما‪ ،‬ابراهیم گلستان‪ ،‬پرویز‬    ‫معمولی با آن سر و کاری نداشتند‪،‬‬     ‫بهتر‪ ،‬این امکان را میدهد که شاید‬
‫آمریکایی»‪« ،‬ماه عسل»‪« ،‬دشنه»‪،‬‬      ‫نوشت‪« :‬متاسفانه لحظاتی پیش اتفاق‬   ‫خدماتش به این سینما صحبت کنم‪.‬‬       ‫کیمیاوی‪ ،‬بهرام بیضایی‪ ،‬ناصر تقوایی و‬    ‫در حالی که دوربین عکاسی در قرن‬      ‫شاهکاری هم از میان آنها بیرون بیاید‪.‬‬
‫«ذبیح»‪«،‬بت»‪«،‬طوقی»‪«،‬نفسبریده»‪،‬‬     ‫افتاد‪ ،‬او رفت اما صدای جاودانهاش‬   ‫وقتی میگویم دکتر کوشان فیلم‬                             ‫نوزدهم در اروپا قیامت میکرد‪ .‬اصولاً‬   ‫پس در نتیجه یک فیلم خوب و هنری‬
‫«همسفر» و بجای ناصر ملکمطیعی در‬                        ‫میسازد منظورم همان دو فیلم اولی‬              ‫داریوش مهرجویی‪.‬‬      ‫هر چیزی که از روز اول در غرب اختراع‬   ‫تنها در بستر و کنار تولید فیلمهای‬
‫فیلم «غلام ژاندارم»‪« ،‬مرد»‪« ،‬ناخدا»‪،‬‬   ‫همیشه هست‪ ،‬روحش در آرامش»‪.‬‬     ‫است که در سال ‪ ۱۳28‬میسازد و آن‬      ‫اما من میخواهم از آن چهارسال اول‪،‬‬     ‫و کمکم تکمیل میشود‪ ،‬مردم به آن‬      ‫تجاری به وجود میآید‪ .‬شما در تاریخ‬
‫«طوقی»‪« ،‬چلچراغ»‪« ،‬بت»‪« ،‬بابا‬      ‫با شیوع ویروس مرگبار ُکرونا در ایران‬ ‫موتوری که گفتم را راه میاندازد‪ .‬این‬    ‫آن چهار سال بعد از سال ‪ ۱۳27‬که‬       ‫عادت میکنند و با آن جلو میآیند و‬     ‫سینمای هیچ کشوری از فرانسه تا‬
‫گلی به جمالت» گویندگی کرد‪.‬‬       ‫تا کنون چهرههای مشهوری از جمله‬    ‫دو فیلم یکی «زندانی امیر» و دیگری‬     ‫اولین فیلم سینمایی ایران بعد از جنگ‬    ‫فرهنگ آن را میآموزند‪ .‬یک عده هم‬     ‫آمریکا‪ ،‬از ژاپن تا هند– اگر مطالعه‬
‫جلیلوند پس از بازگشت به ایران بجای‬   ‫اکبر عالمی (مستندساز و استاد سینما)‪،‬‬ ‫«توفان زندگی» است که تهیهکنندهی‬      ‫جهانی دوم به نام «توفان زندگی»‬       ‫کارکردن با آن را یاد میگیرند و با آن‬   ‫کنید‪ -‬نمیبینید که از روز اول فیلم‬
‫بازیگران مشهوری چون بروس ویلیس‪،‬‬     ‫خسرو سینایی (فیلمساز)‪ ،‬کیومرث‬     ‫هر دو فیلم خودش بود‪ .‬فیلم اولی‬      ‫به تهیهکنندگی اسماعیل کوشان و‬       ‫جلو میروند‪ ،‬مثل ماشین چهارچرخه‬      ‫هنری تولید شده باشد‪ .‬هیچکدام از‬
‫کریستوفر والت‪ ،‬رابین ویلیامز‪ ،‬سیلوستر‬                     ‫را خود کوشان کارگردانی میکند‬       ‫کارگردانی محمدعلی دریابیگی ساخته‬      ‫که اول به شکلی کامل ًا اولیه بیرون آمد‪،‬‬ ‫آنها از روز اول شاهکار تحویل ندادهاند‪.‬‬
‫استالونه‪ ،‬جورج کلونی‪ ،‬داستین هافمن‪،‬‬                      ‫و کارگردان فیلم دوم «محمدعلی‬       ‫شد و دوران حساسی که اولین فیلمها‬      ‫بعد کمکم کامل شد مثل ًا برایش در و‬    ‫پس باید به «شرایط فیلمسازی»‬
‫جیمکریوهیوجکمنصداپیشگیکرد‪.‬‬                          ‫دریابیگی» است‪ .‬دریابیگی به آلمان‬     ‫دارد تولید میشود برایتان بگویم‪.‬‬      ‫دستگیره گذاشتند‪ ،‬تا رسید به زمان‬     ‫توجه کنیم و این واقعیت را بپذیریم‬
                                       ‫رفته بود و یک مقدار در زمینهی تئاتر‬    ‫برایتان بگویم که صنعت سینمای ایران‬     ‫ما‪ .‬خلاصه این مردم از همان او ِل کار‬   ‫که سینمای هنری و سینمای تجاری‬
                                       ‫و سینما مطالعه کرده بود‪ .‬البته بیشتر‬   ‫چگونه نطفهاش بسته شد و چگونه به‬      ‫این تغییرات را در صنایع مختلف و‬     ‫با هم حرکت میکنند‪ .‬اگر سینمای‬
                                       ‫کارگردان تئاتر بود و دورهای در آلمان‬   ‫وجود آمد‪ .‬بر اساس تعریف «یونسکو»‬      ‫در هنر میبینند‪ ،‬اما در همان دوران‬    ‫تجاری موفق نباشد سینمای هنری‬
                                                            ‫از صنعت فیلمسازی‪ ،‬کشوری دارای‬       ‫در ایران چنین نیست‪ .‬یک ماشینی‬      ‫هم شانسی برای تولید و حیات ندارد‪.‬‬
                                            ‫دیده و آنجا کار کرده بود‪.‬‬    ‫صنعت سینما میشود که اگر مستند و‬      ‫آمده و یک دوربینی آمده و ما فرهنگ‬    ‫=در آن سالهای آغازین‪ ،‬شرایط‬
                                       ‫=با این حساب به نظر میرسد‬         ‫فیلم کوتاه و اینها را کنار بگذارید بتواند‬ ‫تصویری نداریم‪ .‬عکس نداریم‪ .‬عکس‬
                                       ‫دکتر اسماعیل کوشان دقیق ًا به‬       ‫چهل فیلم سینمایی بلند در سال تولید‬     ‫را نمیشناسیم‪ .‬توی هر خانهای که‬       ‫فیلمسازی در ایران چگونه بود؟‬
                                                            ‫کند‪ .‬آنوقت است که میشود گفت این‬      ‫میرویم یک عکس خانوادگی میآورند‬      ‫‪-‬بطور خلاصه‪ ،‬قبل از جنگ جهانی‬
                                       ‫قصد ایجاد صنعت سینما به ایران بر‬     ‫کشور دارای صنعت سینما است‪ .‬یعنی‬      ‫به آدم نشان میدهند که یعنی این‬      ‫دوم در سال ‪ ۱9۳۰‬یک فیلمساز و‬
                                                            ‫فیلمهایی که مردم بتوانند بیایند به‬     ‫عکس است‪ .‬عکس مثل ًا تصویر پدر و‬     ‫بازیگر ارمنی که در روسیه تحصیلات‬
                                       ‫میگردد و در این راه آدمهایی را که‬     ‫سالن سینما‪ ،‬بلیت بخرند و این فیلمها‬    ‫مادر‪ ،‬یا فقط عکس یک آدم‪ ،‬همین‬      ‫خودش را به پایان رسانده به نام «اوانس‬
                                                            ‫را تماشا کنند‪ .‬ما زمانی فیلمسازی و‬     ‫و ما چون فرهنگ عکس نداشتهایم‬       ‫اوهانیانس» در ایران دو فیلم در ژانر‬
                                       ‫به قول شما میتوانستهاند این موتور‬     ‫صنعت سینما را آغاز کردیم که فردی‬      ‫و کوچکترین شناختی از تصویر و‬       ‫کمدی میسازد‪« :‬آبی رابی» که فیلم‬
                                                            ‫چون دکتر اسماعیل کوشان که بعدها‬      ‫کامپوزیسیون نداریم‪ ،‬در نتیجه ابزار‬    ‫صامت بسیار ضعیفی است و دومی‬
                                       ‫را به راه بیاندازند پیدا میکند و از‬    ‫عنوان «پدر سینما» را هم گرفت قدم‬      ‫و وسایل تولید آن را هم نمیخریم و‬     ‫هم فیلمی به نام «حاجی آقا آکتور‬
                                                            ‫به میدان گذاشت‪ .‬نفر دوم هم پدر‬       ‫نمیشناسیم و یاد نمیگیریم‪ .‬از طرفی‬    ‫سینما» که فیلم بسیار مهمی است‬
                                         ‫آنها دعوت به همکاری میکند‪.‬‬      ‫تو [پرویزخطیبی] است و قاعدتاً در‬      ‫هم سینما یک ماشینی است که تصویر‬     ‫و هنرپیشه شدن یک زن مسلمان را‬
                                       ‫‪-‬بله؛ همینطور است که میگویید‪.‬‬       ‫کشوری سنتی فیلمها هم در ابتدا‬       ‫ضبط میکند اما برای اینکه شما‬       ‫در یک کشور سنتی مثل ایران مطرح‬
                                       ‫دکتر کوشان آدم با هوش و مصممی بود‬                          ‫بتوانید داستان بگویید‪ ،‬این داستان‬    ‫میکند‪ .‬فیلم ساختار خوبی ندارد‬
                                       ‫که توانست فیلمهای زیادی تولید کند‪.‬‬               ‫سنتی است‪.‬‬      ‫سناریو لازم دارد‪ .‬سناریونویسی هم‬     ‫که البته در نقدهایم مفصل به آن‬
                                       ‫از همان ابتدا هم کارگردانی کرد و هم‬    ‫یافتههای من از آن دوران ثابت‬        ‫علمی است که به آن «دراماتوژی»‬      ‫پرداختهام‪ .‬ابراهیم مرادی اهل رشت‬
                                       ‫تهیهکننده شد‪ .‬خیلی کار کرد و فیلم‬     ‫میکند که این دو نفر در حقیقت‬        ‫میگویند‪ .‬یعنی یک سناریو باید دارای‬    ‫هم دو فیلم «انتقام برادر» و «بلهوس»‬
                                       ‫تجاری هم خیلی ساخت و به اینصورت‬      ‫ماشین صنعت سینما در ایران را به‬      ‫چه اصولی باشد‪ ،‬از کجا باید آغاز بشود‬   ‫را نیمهکاره میسازد‪ .‬پس درواقع تولید‬
                                       ‫بود که توانست در آن زمان موتور‬      ‫راهانداختند‪ .‬مهم نیست اگر مردم‬       ‫یا تمام بشود‪ .‬اینها را کسی در ایران‬   ‫ایران از تاریخ ‪ ۱۳۰9‬تا ‪ ۱۳۱2‬سه فیلم‬
                                       ‫صنعت سینمای کشور را راه بیاندازد‪.‬‬     ‫بگویند فیلمطرفضعیفاست‪،‬کمدی‬         ‫نمیشناخت‪ .‬در ایران تئاتر نبود‪،‬‬      ‫سینمایی است‪ .‬عبدالحسین سپنتا هم‬
                                       ‫وقتی به فیلم سوم رسید دید که دیگر‬     ‫است یا اصل ًا بد است‪ .‬مسئله مهم در‬     ‫نمایشنامه نبود‪ ،‬اپرت و اپرا هم نبود‪.‬‬   ‫در هندوستان شش فیلم میسازد از‬
                                       ‫خودش به تنهایی قادر به ادامهی این‬     ‫اینجا همان به راه انداختن موتوریست‬     ‫اصولاً موسیقی به آنصورت که باید‬     ‫جمله «دختر لر» در سال ‪ ۱9۳2‬که‬
                                       ‫کار نیست اما تشخیص داد که باید از‬     ‫که یک سینمای تجاری در یک کشور‬       ‫نبود‪ .‬در حالی که در اروپا همه اینها‬   ‫اولین فیلم ناطق سینمای ایران است‬
                                       ‫شخص دیگری در راهی که در پیش‬        ‫به آن احتیاج دارد‪ .‬درست مثل اینکه‬     ‫را داشتند‪ .‬وقتی در سال ‪ ۱89۵‬سینما‬    ‫و فیلم مهمی است اما در هندوستان‬
                                       ‫گرفته استفاده کند‪ .‬بعد فهمید جوان‬     ‫شما «هندل» بزنید و موتور را راه‬      ‫را ساختند‪ ،‬اروپاییها از سالها پیش از‬   ‫ساخته شده‪ .‬این ‪ 9‬فیلم پیش از‬
                                       ‫مستعدی هست به نام پرویز خطیبی‪.‬‬      ‫بیاندازید یا مثل ًا یک چیز جدیدی را‬    ‫آن اپرا داشتند‪ ،‬تئاتر داشتند‪ ،‬اما ما در‬
                                       ‫هرجا میرفتید میدیدید خطیبی‬                                                    ‫جنگ جهانی دوم ساخته شدهاند‪.‬‬
                                       ‫شعر فکاهی گفته‪ ،‬تصنیف گفته‪ ،‬شعر‬                                                ‫بعد از جنگ دوم جهانی است که‬
                                       ‫پیشپرده نوشته ‪ ،‬تئاترهای کمدی‬                                                 ‫دکتر اسماعیل کوشان که در آلمان‬
                                       ‫نوشته‪ .‬دکتر کوشان در همان زمان‬                                                ‫چند سالی صدابرداری و فیلمبرداری‬
                                       ‫و بعد از دو فیلم درام میدانست که‬                                               ‫را در استودیو «اوفه» یاد گرفته به‬
                                       ‫«کمدی» فروش میرود‪ .‬او میدانست‬                                                 ‫ترکیه میرود و دکترایش را در رشتهی‬
                                       ‫که خطیبی میتواند کمدی بنویسد‪،‬‬                                                 ‫اقتصاد همانجا میگیرد و چند فیلم‬
                                       ‫طنزش قویست‪ ،‬اجتماع و مسائل آن‬                                                 ‫خارجی را به فارسی دوبله میکند و‬
                                       ‫را میشناسد‪ .‬کوشان آدم خارجدیده‬                                                ‫برای نمایش به ایران میفرستد و در‬
                                       ‫و بسیار با هوشی بود که همهی این‬                                                ‫نهایت با یکسری وسایل سینمایی به‬
                                       ‫چیزها را به خوبی تشخیص میداد‪ .‬ما‬                                               ‫ایران بر میگردد‪ .‬او در سال ‪۱927‬‬
                                       ‫الان داریم به این مسائل به این شکل‬                                              ‫تصمیم میگیرد در ایران سینما به راه‬
                                       ‫نگاه میکنیم‪ .‬اینها مواردیست که باید‬                                              ‫بیاندازد‪ .‬حالا تصور کنید سینما در یک‬
                                       ‫آنها را بازنگری کرد‪ .‬یعنی باید دوباره‬
                                       ‫به این مسائل در د ِل آن تاریخ و آن‬

                                                 ‫زمان نگاه کرد‪.‬‬

                                        ‫ادامه دارد‬

                                            ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10