Page 5 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۲۹ (دوره جديد
P. 5

‫صفحه ‪ 5‬ـ ‪ Page 5‬ـ شماره ‪1۷95‬‬                                               ‫چهاردهمین جشنواره فیلمهای ایرانی سانفرانسیسکو؛‬
‫جمعه ‪ ۱۷‬تا پنجشنبه ‪ 23‬سپتامبر ‪2۰2۱‬‬
                                                          ‫گلچینی از بیش از دو هزار فیلم دریافتی‬
  ‫توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی‬
   ‫«سوراخ موش بخر» بازداشت شد‬

                                      ‫=توماج صالحی خواننده‬                                                   ‫=امسال این جشنواره‬
                                      ‫رپ اعتراضی روز گذشته‬                                                   ‫بیشترین تعداد فیلم را که‬
                                      ‫دوشنبه ‪ ۲۲‬شهریورماه‬                                                    ‫متجاوز از دو هزار فیلم از‬
                                      ‫‪ 14۰۰‬توسط نیروهای‬                                                     ‫سراسر دنیا میشد دریافت‬
                                      ‫امنیتی دستگیر شد‪ .‬گفته‬                                                  ‫کرد که از میان این تعداد‬
                                      ‫میشود برای بازداشت‬                                                    ‫عظیم‪ ،‬طبق روال هر ساله‪،‬‬
                                      ‫او‪ 1۲ ،‬مأمور امنیتی و ‪4‬‬                                                  ‫فیلمهای داستانی‪ ،‬مستند‪،‬‬
                                      ‫اتومبیل فرستاده بودند که‬                                                 ‫کوتاه‪ ،‬انیمیشن‪ ،‬موزیک‬
                                      ‫به خانهی او یورش برده و‬                                                  ‫ویدئوهای متعددی که نشان‬
                                      ‫تمام منزل را تفتیش کردند‪.‬‬                                                 ‫از توجه خاص فیلمسازان‬
                                      ‫=این خواننده رپ در‬                                                    ‫ایرانی و غیرایرانی است‬
                                                                                                   ‫که فیلمهایی درباره ایران‬
                                      ‫چند روز گذشته از احتمال‬
                                      ‫دستگیری خود خبر داده و‬                                                    ‫میسازند‪ ،‬انتخاب شد‪.‬‬
                                      ‫نوشته بود که ‪ 4-3‬مأمور‬                                                  ‫=امسال از کشورهای‬
‫توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی بازداشت شد‬                  ‫برای دستگیریاش کافی‬           ‫کولبر ف‬                                      ‫ایران‪ ،‬آمریکا‪ ،‬فرانسه ‪،‬‬
                                                                                                   ‫آلمان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬تونس‪ ،‬کانادا‪،‬‬
‫نگرانی کرده و نوشته است که «ما‬     ‫هنربند درباری‪ ،‬سوراخ موش بخر؛‬    ‫نیست و باید بیشتر از اینها‬       ‫میتوان از «شاهد» (ساخته علی‬       ‫شرکت جواد عزتی و طناز طباطبائی‬      ‫چین‪ ،‬انگلیس و چند کشور‬
‫نگرانی خود را به اطلاع ملت ایران‬    ‫مامور‪ ،‬معذور‪ ،‬از بالا دستور‪ ،‬جلاد‬  ‫برای بازداشت وی مأمور‬          ‫عسگری) یاد کرد که زنی با دختر‬      ‫داستان عکس زنیست که در استخر‬       ‫دیگر فیلمهایی به نمایش‬
‫و جهانیان رسانده و بر این واقعیت‬    ‫مجبور‪ ،‬سوراخ موش بخر؛ سوپاپ‬           ‫بفرستند‪.‬‬           ‫کوچکش برای خرید به یک «مال»‬       ‫زنانه محل کارش برداشته شده و دست‬     ‫در خواهد آمد‪ .‬این فیلمها‬
‫تاکید داشته که حکومت اسلامی‬      ‫اطمینان‪ ،‬منسوب بیاختیار‪،‬‬       ‫=این هنرمند جوان‬            ‫میرود و وقتی میبیند زن مسنی‬       ‫به دست میگردد‪ .‬شوهرش وقتی از‬       ‫یا توسط ایرانیها ساخته‬
‫تاب تحمل نسل جوان را ندارد‪ .‬رژیم‬    ‫اصلاحطلب حزب باد‪ ،‬سوراخ موش‬     ‫دربارهی اعتراضات مردم‬          ‫از پایین رفتن با پله برقی وحشت‬      ‫این جریان مطلع میگردد برای حفظ‬      ‫شده اند یا فیلمسازان‬
‫کوشش میکند تا از سوراخ موشهای‬     ‫بخر؛ صادراتی‪ ،‬نایاکی‪ ،‬زیرو رو کش‪،‬‬  ‫ایران‪ ،‬اعتصابات کارگری‪،‬‬         ‫دارد‪ ،‬به کمک او میرود‪ ،‬اما اتفاقی‬    ‫آبروی خانواده او را به قتل میرساند‪.‬‬   ‫خارجی درباره ایران‬
‫خود‪ ،‬توفان عظیم زیر پوست جامعه‬     ‫چارتایی‪ ،‬بده هرچی دلار داری سوراخ‬  ‫اعدام و زندان‪ ،‬فساد‬           ‫که بعد رخ میدهد و دختر کوچکش‬       ‫اما برادر او مصمم میشود تا شخصی‬
                                      ‫اقتصادی و سیاسی‪ ،‬مواضع‬         ‫شاهد آن میشود‪ ،‬مسیر زندگی او را‬     ‫را که مسئول گرفتن عکس و پخش آن‬              ‫ساختهاند‪.‬‬
      ‫ایرانی را به بند بکشد‪».‬‬            ‫موش بخر…»‬     ‫اصلاحطلبان و مالهکشان و‬
‫دایی این رپر جوان نوشت که توماج‬    ‫این خواننده رپ در چند روز گذشته‬   ‫لابیگران نظام‪ ،‬قرارداد ‪۲5‬‬                 ‫تغییر میدهد‪.‬‬               ‫بوده پیدا کند‪.‬‬    ‫سعید شفا – جشنواره فیلمهای ایرانی‬
‫نه کنشگر سیاسی و نه برانداز است‪.‬‬    ‫از احتمال دستگیری خود خبر داده و‬   ‫ساله با چین‪ ،‬خودکشی‬           ‫«مداربسته» ساخته میلاد رضائی‬       ‫«گورکن» ساخته کاظم مولایی‬        ‫سانفرانسیسکو که به منظور کشف‬
‫او صدای مردمان کف خیابان است‪،‬‬     ‫نوشته بود که سه چهار مأمور برای‬   ‫بیاعتنایی‬ ‫کودکان‪،‬‬           ‫درباره سرپرست نگهبانی است که‬       ‫با شرکت ویشکا آسایش‪ ،‬بهنوش‬        ‫و حمایت از فیلمسازان جوان ایرانی‬
‫صدایی که هر لحظه از گلوی دختران‬    ‫دستگیریاش کافی نیست و باید‬      ‫هنرمندان به وضعیت‬            ‫همه را از طریق دوربینهای مداربسته‬    ‫بختیاری و گوهر خیراندیش داستان‬      ‫تأسیس شده و نخستین جشنواره‬
‫و پسران‪ ،‬زنان و مردان ایران فریاد زده‬ ‫بیشتر از اینها برای بازداشتاش مأمور‬ ‫جامعه و سکوتشان و‬                                ‫زنیست که قبل از برگزاری مراسم‬      ‫مستقل سینمایی خارج از ایران نیز‬
                                      ‫بطور کلی مشکلات مردم‬                    ‫تحت نظر دارد‪.‬‬     ‫ازدواج پسرش‪ ،‬داماد ربوده میشود‪.‬‬     ‫هست‪ ،‬چهاردهمین دوره خود را در‬
             ‫میشود‪.‬‬                ‫بفرستند‪.‬‬   ‫ایران‪ ،‬موزیک رپ ساخته و‬         ‫«سایه» ساخته عثمان ااشایبی فیلمساز‬    ‫جستجوی او به جایی میانجامد که‬      ‫روزهای ‪ ۱۸‬و ‪ ۱9‬سپتامبر ‪2۰2۱‬‬
‫اقبال اقبالی نوشته که خانواده آنها‬   ‫توماج در توئیت دیگری نیز نوشت‪:‬‬         ‫خوانده است‪.‬‬         ‫عراقی درباره «گلبان اقتداری» بازیگر‬   ‫میفهمد چه کسی این آدمربایی را‬
‫دهههاست که مورد شکنجه قرار‬       ‫«بدانید من از مرگ و حبس و شکنجه‬                       ‫فیلم «تیرانداز آمریکایی» ساخته‬                                    ‫برگزار میکند‪.‬‬
‫گرفتهاند و و توماج هم آخرین آنان‬    ‫نمیترسم‪ ،‬تر ِس من از اینه که‬                         ‫کلینت ایستوود است که از تجربه‬               ‫انجام داده است‪.‬‬    ‫امسال این جشنواره بیشترین تعداد‬
                    ‫تنفروشی از فقر ببینم و خفه شوم‪،‬‬                       ‫بازیگریاش در این فیلم پر سر و صدا‬    ‫«دامینو» ساخته لاله برزگر با شرکت‬    ‫فیلم را که متجاوز از دو هزار فیلم از‬
           ‫نخواهد بود‪.‬‬   ‫مردم را تا کمر تو سطل آشغالا ببینم‬                      ‫همراه با بازی برای ایستوود با نماهایی‬  ‫سونیا سنجری و آرش عفیف داستان زن‬     ‫سراسر دنیا میشد دریافت کرد که از‬
‫توماج صالحی که به نام هنری‬       ‫و خفه شوم‪ ،‬ببینم کارگر را میزنی‬                                                                ‫میان این تعداد عظیم‪ ،‬طبق روال هر‬
‫«توماج» از دیماه ‪ 9۸‬در رپ‬       ‫خفه شوم‪ ،‬معترض رو می ُکشی بعد‬    ‫توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی‬           ‫از آن فیلم‪ ،‬یاد میکند‪.‬‬    ‫جوانیست که میخواهد به تحصیلات‬      ‫ساله‪ ،‬فیلمهای داستانی‪ ،‬مستند‪ ،‬کوتاه‪،‬‬
‫اعتراضی و با مضامین سیاسی و‬      ‫داغدارش را‪ ،‬حقخواهش را شکنجه‬     ‫روز دوشنبه ‪ 22‬شهریورماه توسط‬      ‫«دشنه» ساخته سامان تفرشی با‬       ‫دانشگاهی ادامه بدهد و از آنجا که‬     ‫انیمیشن‪ ،‬موزیک ویدئوهای متعددی‬
‫اجتماعی روز آثار خود را انتشار داده‬  ‫میکنی و خفه شوم… بین ما و شما‬                        ‫شرکت پیام احمدنیا و کاوه خداشناس‬     ‫شوهرش مخالف ادامه تحصیل او بوده از‬    ‫که نشان از توجه خاص فیلمسازان‬
‫از جمله هنرمندانی است که با وجود‬                         ‫نیروهای امنیتی دستگیر شد‪.‬‬     ‫داستان مردی است که میخواهد از‬      ‫هم جدا شدهاند‪ .‬جوان تازهای به زندگی‬   ‫ایرانی و غیرایرانی است که فیلمهایی‬
‫فشار سانسور و ارعاب از طرف نیروها‬             ‫دریای خونه»‪.‬‬   ‫توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی‬     ‫مرز پربرف فرار کند‪ .‬اما مردی که قرار‬   ‫او وارد میشود که از گذشته او خبر‬     ‫درباره ایران میسازند‪ ،‬انتخاب شد که‬
‫و دستگاههای امنیتی رژیم اسلامی در‬   ‫اقبال اقبالی فعال سیاسی و مدنی‬    ‫روز دوشنبه ‪ 22‬شهریورماه ‪۱۴۰۰‬‬      ‫است او را از طریق کوه به آنسوی مرز‬    ‫ندارد‪ .‬چالشهای اجتماعی و رابطهی‬     ‫میتوان از «کشتارگاه» ساخته عباس‬
‫ایران‪ ،‬به بیان حقیقت جاری در کشور‬   ‫ساکن آلمان که خود را دایی توماج‬   ‫توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد‪.‬‬                          ‫میان جوانها و فرهنگ سنتی موانعی‬     ‫امینی با شرکت امیرحسین فتحی‪،‬‬
                    ‫صالحی معرفی کرده‪ ،‬این خبر را‬     ‫گفته میشود برای بازداشت او‪۱2 ،‬‬       ‫برساند‪ ،‬هدف دیگری در سر دارد‪.‬‬     ‫است که آنها باید از سر راه خود بردارند‪.‬‬ ‫مانی حقیقی‪ ،‬باران کوثری… یاد کرد‪.‬‬
          ‫پرداخته است‪.‬‬    ‫دیروز در اینستاگرام خود منتشر کرد‬  ‫مأمور امنیتی و ‪ ۴‬اتومبیل فرستاده‬    ‫«روانی» ساخته مصطفی داوطلب‬        ‫«بنفشه آفریقایی» ساخته مونا زند‬     ‫این فیلم داستان یک مالک کشتارگاه‬
‫این هنرمند جوان دربارهی اعتراضات‬    ‫و نوشت که مأموران امنیتی در یک‬    ‫بودند و در حالی که به خانهی او‬     ‫داستان مردی است که در جاده زن‬      ‫با شرکت فاطمه معتمد آریا‪ ،‬سعید‬      ‫گاو است که در خفا به خرید و فروش‬
‫مردم ایران‪ ،‬اعتصابات کارگری‪ ،‬اعدام‬   ‫یورش به خانهی توماج و بازرسی آن‪،‬‬   ‫یورش بردند‪ ،‬تمام منزل را تفتیش‬     ‫و مردی را سوار میکند‪ .‬زن میگوید‬     ‫آقاخانی و رضا بابک نیز داستان یک‬     ‫دلار مشغول است و این مکان را به‬
‫و زندان‪ ،‬فساد اقتصادی و سیاسی‪،‬‬     ‫این خواننده رپ را دستگیر کردهاند‪.‬‬                      ‫شوهرش از تیمارستان گریخته و باید‬     ‫زن است که به خاطر بیماری شوهر‬      ‫عنوان پوشش برای کارهای غیرقانونی‬
‫مواضع اصلاحطلبان و مالهکشان و‬     ‫به نوشتهی اقبالی‪ ،‬این یورش توسط‬                ‫کردند‪.‬‬    ‫او را به آنجا بازگرداند‪ .‬اما این حیلهای‬ ‫مسناش که سالها قبل از هم جدا‬       ‫برپا کرده تا اینکه اتفاقی میافتد که‬
‫لابیگران نظام‪ ،‬قرارداد ‪ 2۵‬ساله با‬   ‫‪ ۱2‬مأمور امنیتی صورت گرفته که با‬   ‫ترانههای اعتراضی «سوراخ موش»‪،‬‬      ‫است که راننده نیکوکار را از کاری که‬   ‫شدهاند و مرد بیمار اینک در خانه‬
‫چین‪ ،‬خودکشی کودکان‪ ،‬بیاعتنایی‬     ‫‪ ۴‬اتومبیل او را بازداشت و به مکان‬  ‫«ترکمنچای» و «انار» از ساختههای‬                         ‫سالمندان بسر میبرد‪ ،‬و او حالا با مرد‬          ‫باید با آن مقابله کند‪.‬‬
‫هنرمندان به وضعیت جامعه و‬                          ‫او‪ ،‬بسیار شناخته شده و و مورد توجه‬          ‫کرده پشیمان میکند‪.‬‬     ‫دیگری ازدواج کرده ‪ ،‬حاضر میشود‬      ‫«من اینجا هستم» ساخته عباس‬
‫سکوتشان و بطور کلی مشکلات‬             ‫نامعلومی منتقل کردند‪.‬‬  ‫افکار عمومی قرار گرفته و حتا گفته‬    ‫«امتحان ساده» ساخته میثم صابری‬      ‫برای نگهداری از شوهر سابقاش او را‬    ‫امینی (فقط تشابه اسمی با «عباس‬
‫مردم ایران‪ ،‬موزیک رپ ساخته و‬      ‫اقبالی نوشته که خواهرزادهاش‬     ‫میشود دلیل بازداشت او ترانهی‬      ‫فرد داستان زوج جوانی است که‬       ‫به خانه و نزد شوهر جدیدش بیاورد تا‬    ‫امینی» سازنده «کشتارگاه») با شرکت‬
                    ‫در کارگاه فنی پدرش کار میکرد‪،‬‬    ‫«سوراخ موش» است که در آن به‬       ‫میخواهند ازدواج کنند‪ ،‬اما مادر جوان‬   ‫بقیه عمرش را در آرامش سپری کند‪.‬‬     ‫افشین هاشمی و شیرین اسماعیلی‬
           ‫خوانده است‪.‬‬    ‫بوکسور بوده و موسیقی رپ اجرا‬     ‫وابستگان و دلبستگان و لابیگران‬     ‫از دختر و عروس آیندهاش میخواهد تا‬    ‫اما با مخالفت فرزندانش از شوهر قبلی‬   ‫داستان یک تظاهرات کارگری علیه‬
‫آخرین ترانه توماج تحت عنوان «رو‬    ‫میکرده ولی «حکومت اسلامی‬       ‫جمهوری اسلامی هشدار داده میشود‬     ‫برای باکره بودن آزمایش بدهد چون به‬    ‫مواجه میشود‪ .‬چنین سوژهای در‬       ‫کارخانهداری در آبادان است که از‬
‫کن دستت را طالب» دربارهی استقرار‬    ‫نمیتواند صدای اعتراض جوانان‬                         ‫جوانهای امروز اطمینان ندارد‪ .‬بحث بر‬   ‫نوع خود‪ ،‬در سینمای ایران‪ ،‬به خاطر‬    ‫پرداخت حقوق به کارگران خودداری‬
‫طالبان در افغانستان و به قدرت‬                        ‫که به دنبال «سوراخ موش» باشند‪.‬‬     ‫سر این است که چطور پسرها آزادانه‬     ‫فضای اجتماعی قرار دادن دو شوهر‬      ‫میکند و در یکی از این تظاهرات‪،‬‬
‫رسیدن این گروه افراطی اسلامی‬          ‫دگراندیش را تحمل کند‪».‬‬   ‫در متن این ترانه آمده است‪:‬‬       ‫هر کاری میخواهند انجام میدهند‪،‬‬      ‫در زیر یک سقف‪ ،‬تازگی ویژه دارد که‬    ‫کارگری کشته میشود و همسر او مردد‬
                    ‫وی نسبت به وضعیت توماج ابراز‬     ‫«ژورنالیست بازاری‪ ،‬مخبر دوزاری‪،‬‬                         ‫حتا در فیلمهای غیرایرانی هم دیده‬     ‫میماند پول خون شوهرش را بگیرد تا‬
              ‫است‪.‬‬                                                ‫اما دخترها مجاز نیستند‪.‬‬    ‫نشده‪ .‬بازی معتمدآریا در این فیلم‬     ‫به زندگیاش سر و سامانی بدهد یا به‬
                                                          ‫«زاغچی» ساخته سروش حسین جانی‬
                                                 ‫امیدوار کند‪.‬‬    ‫داستان نوجوانی است که مادرش بیمار‬               ‫دیدنی است‪.‬‬           ‫تظاهرکنندگان بپیوندد‪.‬‬
                                      ‫«سیمین بهبانی ‪ :‬عشق در‪ ۸۰‬سالگی»‬     ‫است و مجبور میشود برای کسب پول‬      ‫امسال همچنین تعداد بیشماری‬        ‫«کولبر ف» ساخته میلاد منصوری‬
                                      ‫ساخته حسن فیاد نویسنده‪ ،‬مترجم و‬     ‫برای مخارج عمل و بیمارستان مادرش‬     ‫موزیک ویدئو دریافت شده که نشان‬      ‫با شرکت حسین سلیمانی و مهتاب‬
                                      ‫استاد دانشگاه‪ ،‬نگاهی دارد به زندگی‬   ‫به دنیای زیرزمینی شرط بندی و‬       ‫از توجه جوانها به موسیقی و ساختن‬     ‫ثر و تی د ا ستا ن ا فر ا د یست که‬
                                      ‫و فعالیتهای ادبی این شاعر برجسته‬                         ‫نماهنگ دارد که از میان آنها میتوان‬    ‫برای مبلغی جزئی جانشان را در‬
                                                                 ‫مشتزنی روی بیاورد‪.‬‬     ‫از «یک بوسه دیگر» (ساخته آیدین‬      ‫کوههایی با مسیر دشوار و برفی‬
                                                    ‫ایران‪.‬‬    ‫«بچهها» ساخته امیر دریانی داستان‬     ‫آریانژاد) که از نظر تکنیکی بسیار‬     ‫به خطر میاندازند تا محمولههای‬
                                      ‫«بخت پریشان» ساخته سحر خوشنام‬      ‫یک خواهر و برادر نوجوان است که‬      ‫دیدنی است‪« ،‬من عاشقم» (ساخته‬       ‫قاچاق را به آنسوی مرز برسانند‪.‬‬
                                      ‫درباره نقش زنان بازیگر سینمای‬      ‫به دادگاه میروند تا از هم جدا شوند‪.‬‬   ‫سبحان فرزانه)‪« ،‬نسیم» (ساخته نعمت‬    ‫اختلافی که میان چند تن از این‬
                                      ‫ایران است که برای نخستین بار‪،‬‬      ‫قاضی که هیچگاه چنین پروندهای‬       ‫زارعیان)‪« ،‬بدرود» (ساخته آرمان‬      ‫افراد با قاچاقچیان روی میدهد‪ ،‬با‬
                                      ‫از دیدی زنانه به هنرپیشگان زن‬      ‫نداشته نمیداند قانوناً چه قضاوتی باید‬                       ‫صحنههای پر برف کردستان فیلمی‬
                                      ‫سینمای ایران‪ ،‬از «دختر لُر» تا آغاز‬   ‫انجام دهد! محکمهی طلاق است ولی‬             ‫کارخانهای) نام برد‪.‬‬    ‫پرهیجان به وجود میآورد که یادآور‬
                                                          ‫این دو تن که خواهر و برادر هستند…‬    ‫فیلمهای کوتاه معمولا مورد پسند‬      ‫فیلم «زمانی برای مستی اسبها»‬
                                               ‫انقلاب میپردازد‪.‬‬    ‫از میان فیلمهای مستند میتوان از‬     ‫همگان هستند‪ .‬فیلمهایی که در‬
                                      ‫از فیلمهای انیمیشن هم میتوان از‬     ‫«پسران دو چنه» ساخته سهراب کویر‬     ‫مدت زمان کوتاهی داستانی را‬            ‫ساخته بهمن قبادی است‪.‬‬
                                      ‫«یک خداحافظی» (ساخته سمانه‬       ‫فیلمساز ایرانی‪ -‬انگلیسی نام برد که بعد‬  ‫بطور کامل نشان میدهند که گاهی‬      ‫«‪ »۴۷‬ساخته احمد اتراقچی با شرکت‬
                                      ‫رحیمی)‪« ،‬زمین خانه است» (ساخته‬     ‫از درگذشت دو برادرش به بیماری ال‬     ‫فیلمهای بلند با زمان بیشتر‪ ،‬از‬      ‫لادن مستوفی‪ ،‬مهدی احمدی و شقایق‬
                                      ‫فیلمساز تونسی نومن نومن)‪« ،‬میخ»‬     ‫اس به ایران میرود تا با تأسیس یک‬     ‫بیان آن عاجزند‪ .‬از میان این فیلمها‬    ‫فراهانی داستان سه زن چهل و هفت‬
                                      ‫(ساخته مهدی برق زادگان)‪« ،‬طول‬      ‫تیم فوتبال‪ ،‬کودکان بیمار مشابه را که‬                       ‫ساله است که در یک شب‪ ،‬زن نخست‬
                                      ‫موج»(ساختهمحمدرضاهاشمینسب)‪،‬‬       ‫از هواداران این بازی هستند به زندگی‬                        ‫که همسر یک پزشک است در سر‬
                                      ‫«خانه» (ساخته محمدرضا خردمندان)‪،‬‬                                             ‫راهش به پارتی تولدی که در خانهاش‬
                                      ‫«صحنه خیالی» (ساخته ندا گودرزی)‬                                              ‫برپاست‪ ،‬زن مستأصلی را سوار ماشین‬
                                                                                                   ‫میکند بی آنکه بداند چه حوادثی در‬
                                                   ‫نام برد‪.‬‬
                                      ‫امسال از کشورهای ایران‪ ،‬آمریکا‪،‬‬                                                       ‫انتظارش است‪.‬‬
                                      ‫فرانسه ‪ ،‬آلمان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬تونس‪ ،‬کانادا‪،‬‬                                          ‫«‪ »Drown‬ساخته محمد کارت با‬
                                      ‫چین‪ ،‬انگلیس و چند کشور دیگر‬
                                      ‫فیلمهایی به نمایش در خواهد آمد‪.‬‬
                                      ‫این فیلمها یا توسط ایرانیها ساخته‬
                                      ‫شده اند یا فیلمسازان خارجی درباره‬

                                               ‫ایران ساختهاند‪.‬‬

                                            ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10