Page 8 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۲۹ (دوره جديد
P. 8

‫بدون شمارۀ صفحه ‪ -‬شماره ‪1۷95‬‬
                                                                                              ‫جمعه ‪2۶‬شهریورماه تا ‪۱‬مهرماه‪۱۴۰۰‬خورشیدی‬

                                                                                         ‫زنان شاخص‬

                                                                                                          ‫کتایونامیرابراهیمی‬

                                                                                                          ‫کتایون امیر ابراهیمی (زاده ‪۱3۱۸‬‬
                                                                                                          ‫در سنندج)بازیگر تئاتر‪ ،‬سینما و‬
                                                                                                          ‫تلویزیون است‪.‬‬
                                                                                                          ‫پدرش کارمند وزارت خارجه و از‬
                                                                                                          ‫نوادگان امیرالامرای کرمانی بود و‬
                                                                                                          ‫وقتی به باکو رفته بود با مادرش‬
                                                                                                          ‫آشنا شد و ازدواج کرد‪ .‬مادر کتایون‬
                                                                                                          ‫اهل باکو بود و تحصیلاتش را در‬
                                                                                                          ‫شوروی گذرانده بود‪.‬‬
                                                                                                          ‫عمده فعالیت بازیگری اش پیش‬
                                                                                                          ‫از انقلاب ‪ ۱3۵۷‬است‪ .‬کار خود را‬
                                                                                                          ‫در سینما به عنوان بازیگر از سال‬
                                                                                         ‫‪ ۱3۴2‬با فیلم تار عنکبوت (مهدی ازدواج ایرانی (احمد نجیبزاده‪،‬‬
        ‫سبز و بنفش و نارنجی‪ ،‬زرد و کبود و گلناری‬                             ‫میرصمدزاده) آغاز کرد و تا سال ‪ )۱3۴۷‬نقش مقابل عارف عارف ‪Pexels‬‬
          ‫آویز لاله ها لرزان ‪ ،‬جوبار رنگ ها جاری‬                                                            ‫‪ ۱3۵3‬در چهل و هشت فیلم بازی کیا را بازی کرد‪.‬‬
         ‫رقص هزار پروانه‪ ،‬بر سبزه های پر شبنم‬             ‫مقابله با مشکلات‬                                         ‫کتایون امیرابراهیمی پس از ‪2۷‬‬    ‫کرد‪.‬‬
         ‫نقش هزار نیلوفر ‪ ،‬بر موج های زنگاری ‪...‬‬           ‫پوستی با مصرف آب‬                                         ‫بی شک یکی از بیاد ماندنیترین سال با سریال بدون شرح (مهدی‬

        ‫‪...‬ایعشق‪،‬نوجوانبودم‪،‬هفدهبهارگلبامن‬               ‫بسیاری از ما میدانیم که نوشیدن آب بهاندازه‬                            ‫نقشهایش را در فیلم حسن کچل مظلومی‪ )۱3۸۰ ،‬بار دیگر به دنیای‬
           ‫هفده بهار یغما شد ‪ ،‬در ترکتاز تاتاری‬                ‫کافی واقعا برای سلامتی و تندرستی اهمیت دارد‪ .‬سلامت و‬                  ‫بازیگری بازگشت و در سال ‪۱3۸2‬‬     ‫(علی حاتمی‪ )۱3۴9 ،‬بازی کرد‪.‬‬
‫سیمین بهبهانی‬    ‫مردی ز راه دور آمد ‪ ،‬پوزار قرن ها با او‬              ‫کیفیت پوستمان نیز به نوشیدن آب وابسته است‪ ،‬ولی هنوز هم‬                   ‫در سریال کوچه اقاقیا به کارگردانی‬ ‫در فیلم درختان ایستاده میمیرند‬
          ‫هفده بهار با او شد ‪ ،‬هفتاد سال بیزاری‬              ‫این نکته مهم نادیده گرفته میشود‪ .‬با اینحال‪ ،‬وقتی که بهاندازه کافی‬              ‫رضا عطاران در نقش گلنسا‪ ،‬همسر‬   ‫(امیر شروان‪ )۱3۵۰ ،‬او ر کنار آذر‬
                                         ‫آب مصرف نمیکنیم‪ ،‬چه اتفاقی برای پوست میافتد؟! کریستین بیلی‬                   ‫فوت شده منوچهر نوذری‪ ،‬که‬      ‫شیوا بازی کرد‪ .‬در فیلم بده در راه‬
        ‫من چند ساله ام امشب ‪ ،‬می دانم و نمی دانم‬             ‫(متخصص تغذیه) درباره این موضوع مهم میگوید‪« :‬حدودا ‪ ۶۰‬درصد از بدن‬                ‫به شکل روح ظاهر میشد و با‬     ‫خدا (رضا صفایی‪ )۱3۵۰ ،‬به عنوان‬
         ‫با این شراب می باید ‪ ،‬دفع بلای هشیاری‬             ‫ما را آب تشکیل داده است‪ .‬اگرچه ما معمولا به مردم توصیه میکنیم که روزانه‬             ‫منوچهر نوذری صحبت میکرد‪ ،‬به‬    ‫نقش اول زن در کنار تقی ظهوری‬
                                        ‫هشت لیوان آب بنوشند‪ ،‬اما این مساله به شرایط هر فرد بستگی دارد‪ .‬بهطور کلی‪،‬‬                              ‫و علی میری بازی کرد‪ .‬درفیلم‬
        ‫ای عشق جای رویا کن ‪ ،‬این پلک نیمه بازم را‬            ‫تامین آب مورد نیاز بدن هم برای سلامت عمومی و هم برای پوست حیاتی است‪.‬‬                     ‫ایفای نقش پرداخت‪.‬‬
        ‫تا ماه و تیله هایش را ‪ ،‬از آسمان فرود آری ‪...‬‬
        ‫‪...‬ایعشقدرسرمامشب‪،‬گردابنورمیچرخد‬
        ‫سبز و بنفش و نارنجی‪ ،‬زرد و کبود و گلناری‬

                                        ‫پوست ما‪ ،‬یکی از ارگانهای بدن (و بزرگترین آنها) را تشکیل میدهد و سلولهای‬
                                        ‫پوستی (مانند همه سلولهای دیگر) از آب تشکیل شدهاند‪ .‬بدون آب‪ ،‬ارگانهای‬
‫‪ 5‬داروی گیاهی برای درمان بزرگ شدن قلب‬                     ‫نکات مهم برای رسیدگی به مو قبل از خواب بدن نیز نمیتوانند عملکرد مطلوب و با کیفیتی داشته باشند‪ .‬اگر آب کافی به‬
                                        ‫پوست نرسد‪ ،‬کمبود آب میتواند درنهایت به مشکلاتی مانند خشکی‪ ،‬سفتی‬
                                        ‫و پوستهپوسته شدن پوست منجر شود»‪ .‬دکتر جاستین هکستال (متخصص‬
‫ضروری به کاهش التهاب ناشی‬       ‫به این آب بریزید ‪ ۱۰-۱۵‬دقیقه بعد‬     ‫پوست) میگوید‪« :‬کمآبی پوست قطعا مشکلات مختلفی را برای پوست‬                    ‫زمانیکهمیخوابیمموهایماساعتها خود را با شانهای خشک و تمیز شانه‬
‫از تصلب شرایین کمک میکنند‪،‬‬                   ‫بنوشید‪.‬‬      ‫بهوجود میآورد‪ .‬افرادی که بهطور طبیعی دارای پوستهای حساس و‬                    ‫در وضعیت یکنواختی قرار میگیرند و کنید‪ .‬برای جلوگیری از کشیدگی ریشه‬
‫همچنین سطح تریگلیسیریدها را‬                                                                           ‫این موضوع میتواند آسیبهای زیادی موها بهتر است هنگام شانه زدن ریشه‬
‫کاهش میدهند‪ ،‬اجزای چربی خون‬      ‫بابونه ‪ :‬روغن بابونه بر پارچه پنبهای یا‬   ‫خشک هستند‪ ،‬بیشتر از همه باید تامین آب مورد نیاز بدن را جدی‬                  ‫به آنها وارد کند‪ .‬زمانی که موها بلند موها را با دست نگه دارید‪ .‬اگر موهایی‬
‫که رگ ها را مسدود میکنند‪ .‬سطوح‬    ‫توپهای پنبه میزنیم و به همه بدن‬     ‫بگیرند‪ .‬اهمیت این کار حتی برای افراد مبتلا به پسوریازیس‬
‫بالای تری گلیسیرید با تصلب شرایین‬   ‫میزنیم بمدت ‪ ۱۰-۱۵‬دقیقه ماساژ‬      ‫یا اگزما بیشتر هم میشود‪ .‬کمبود آب در بیماریهای‬                          ‫باشند بیشتر مستعد گره خوردن به بیش از اندازه خشک دارید بهتر است‬
                   ‫میدهیم‪ .‬باید حداقل دو بار در روز و‬    ‫التهابی پوست با مشکلات جدی همراه است و‬                              ‫خصوص در هنگام خوابیدن هستند پیشاز شانه زدن آنهاحتما از کمیسرم‬
       ‫و دیابت ارتباط دارد‪.‬‬   ‫یک بار در شب بریزیم سیستم عصبی‬      ‫دقتآنزیتالدایشبراکرید ب»‪.‬رطرفساعزرویقیبیممعاررویفهباه بیی قملاربیی‬ ‫با‬ ‫ز باید‬
‫چای سبز ‪ :‬قرن هاست مردم سراسر‬     ‫را آرا م میکند و در نتیجه از بزرگ‬                                        ‫پنبهای‬ ‫ا‬  ‫که استفاده‬  ‫و اگر در این زمان به خوبی از آنها یا روغن طبیعی استفاده کنید‪.‬‬
‫جهان از چای سبز برای مزایای آن‬    ‫شدن قلب جلوگیری میکند‪ .‬به غیر‬                                              ‫یا‬ ‫روبالشتی نخی‬ ‫رسیدگی نکنید دچار مشکلاتی مانند از اسپری مو استفاده کنید‬
‫استفاده میکنند‪ .‬این منبع مورد‬     ‫از این میتوانید یک فنجان آب را‪،‬‬     ‫چینهایمو‪،‬ایجادموخوره‪،‬شکنندگی استفاده از انواع اسپری مرطوب کننده موجب تعریق کمتر شده و در نهایت قلبی یا بیماری عروق کرونر به عنوان‬
‫اعتماد یکی از اجزای اصلی آن‪ ،‬آنتی‬   ‫بهخوبی حرارت داده سپس چای بابونه‬     ‫مو‪ ،‬ریزش موها و وز و خشک شدن موها قبل از خواب بسیار ضروری است‪ .‬بهتر است‪ ،‬در حالی که این جنس قاتل شماره یک در ایالات متحده‬
‫اکسیدان اپیگالوکتشین گالات را‬     ‫دمکرده حداقل ‪ ۱۰‬دقیقه قبل از خواب‬    ‫میشوند‪ .‬در ادامه به چند نکته مهم این کار کمک میکند تا زمانی که از از پارچهها موها را در هنگام بیدار شناخته میشود‪ .‬رژیم غذایی و شیوه‬
‫برای توانایی آن در محافظت از قلب‬   ‫مینوشیم‪ .‬این چای ‪ 3-۴‬بار هر روز‬     ‫برای رسیدگی به موها قبل از خواب خواب بیدار میشوید‪ ،‬موهای مرتبتری شدن‪ ،‬آشفته و در هم میکند‪ .‬به زندگی نقش مهمی در پیشگیری و‬
                                        ‫میپردازیم‪ .‬پس با ما همراه باشید‪ .‬داشته باشید‪ .‬علاوه بر این استفاده از همین دلیل هم استفاده از روبالشتی درمان بیماریهای قلبی ایفا میکند‪.‬‬
         ‫بررسی میکند‪.‬‬              ‫توصیه میشود‪.‬‬     ‫انواعبادیاسپلشهابررویمونیزکمک ابریشمی از شکنندگی و مجعد شدن هنگامیکه قلب از اندازه طبیعی‬                       ‫با موی خیس نخوابید‬
‫انار ‪ :‬آب انار مانند چای سبز قرنهاست‬ ‫نعناع ‪ :‬برگ نعناع خشک شده را پودر‬    ‫بزرگتر میشود‪ ،‬بزرگی قلب رخ‬                       ‫موها معمولا زمانی که مرطوب هستند میکند تا احساس بهتری پیش از خواب موها جلوگیری میکند‪.‬‬
‫مصرف میشود‪ ،‬با این باور که این میوه‬  ‫میکنیم‪ .‬سپس ‪ 2‬قاشق چایخوری‬        ‫میدهد‪ .‬بزرگی قلب میتواندبهدلایل‬                     ‫ضعیفتر میشوند و به همین دلیل داشته باشید‪ .‬با خرید یک بادی اسپلش موها را شل ببندید‬
‫قرمز یاقوتی باعث حفظ سلامتی‬      ‫به یک فنجان آب میریزیم‪ .‬هر روز‬      ‫هم بهتر است بعد از حمام برای خوشبو زنانه یا مردانه در مارکهای محکم بستن موها و دم اسبی بستن مختلفی از قبیل بیماریهای قلبی و‬
‫میشود‪ .‬دانشمندان مدرن این باور‬    ‫‪ 2-3‬دفعه مینوشیم همچنین میتوانید‬     ‫خشک کردن آنها را فشار ندهید و ویکتوریا سکرت‪ ،‬مای‪ ،‬سی گل و غیره آنها آسیب زیادی به آنها وارد میکند‪ .‬فشار خون بالا بوجود آید‪.‬‬
‫را در این مطالعه ثابت میکنند مواد‬   ‫برگ نعنای خشک پرا به یک فنجان‬      ‫با ملایمت آنها را خشک کنید‪ .‬علاوه و قیمتهای متنوع میتوانید خوابی بسیاری از افراد عادت دارند که پیش شخص دچار تنگی نفس‪ ،‬سرگیجه و‬
‫شیمیایی آنتی اکسیدانی قوی در‬     ‫آب جوش ریخته ‪ ۱۰-۱۵‬دقیقه بعد‬       ‫از خوابیدن و برای جلوگیری از رفتن سرفهمیشود‪.‬اشعه‪ X‬وکاردیوگرامها‬                  ‫بر این موهای خیس نباید شانه شوند دلچسب را تجربه کنید‪.‬‬
‫میوه و آب انار به معکوس شدن روند‬   ‫بنوشیدهرروز‪ 2‬فنجانتوصیهمیشود‪.‬‬      ‫زیرا دچار آسیب و شکنندگی میشوند از محصولات آبرسان و مرطوب موها در زیر بدن‪ ،‬آنها را بالای سر و میتواندبزرگیقلبراتشخیصدهد‪.‬‬
‫تصلب شرایین و کاهش فشار خون‬      ‫گیاهان دارویی و مکمل برای‬        ‫و احتمال موخوره در آنها زیاد میشود‪ .‬کنندهدرهنگامخواباستفادهکنید دم اسبی میبندند‪ .‬بستن موها در در واقع میتوان با داروهای خانگی و‬
                                                                                                          ‫خوابیدن با موهای خیس نیز میتواند‬
         ‫کمک میکند‪.‬‬             ‫بیماریهایقلبی‬                                                                         ‫به آنها آسیب وارد کند‪ .‬زمانی که شما‬
‫منیزیم و پتاسیم ‪ :‬یک مطالعه نشان‬   ‫برخی گیاهان و مکملها میتوانند به‬                                                                       ‫بامویخیسمیخوابید؛بامالیدهشدن‬
‫میدهد مصرف مکملهای منیزیم‬       ‫کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و‬                                                                      ‫مو بر روی بالشت و ملحفه‪ ،‬کوتیکول مو‬
‫فشار خون را کاهش میدهد و برای‬     ‫درمان بیماریهای قلبی تشخیص داده‬                                                                        ‫زبر میشود‪ .‬در این حالت موها خشک‬
‫عملکرد کلی قلب و بیماریهای قلبی‬    ‫شده در گذشته کمک کنند‪ .‬گیاهان و‬                                                                        ‫و وز میشوند‪ .‬پس اگر عادت به دوش‬
‫مفید است‪ .‬مطالعه دیگری نیز نشان‬    ‫مکملهای متعددی در مبارزه با تصلب‬                                                                       ‫گرفتن در آخر شب دارید‪ ،‬قبل از رفتن‬
‫میدهد مصرف رژیم غذایی پتاسیم‬     ‫شرایین علت زمینهای اکثر بیماریهای‬                                                                       ‫به رختخواب مطمئن شوید که موها‬
‫برای بهبود عملکرد قلب و کمک‬                                                                                             ‫کاملا خشک شده است‪ .‬علاوه بر این‬
‫به جبران افزایش فشار خون ناشی‬              ‫قلبی کمک کند‪.‬‬                                                                        ‫برایجلوگیریازخشک شدنموهادر‬
 ‫از نمک بالا مفید محسوب میشود‪.‬‬    ‫تصلب شرایین باعث تجمع پلاک در‬                                                                         ‫هنگامخوابمیتوانیدازانواعماسکمو‬
‫مخمر قرمز برنج ‪ :‬مخمر قرمز برنج‬    ‫رگها میشود و جریان خون سرشار‬                                                                         ‫استفاده کنید‪ .‬خرید و استفاده از ماسک‬
‫بهعنوانیکاستاتینطبیعیشناخته‬      ‫از اکسیژن به قلب و سایر اندامها را‬                                                                      ‫مو لافارر یکی از گزینههایی است که‬
‫میشود‪ .‬این در واقع پیدایش یکی از‬                                                                                          ‫در کنار بهرهمندی از روغنهای طبیعی‬
‫نخستین استاتینها محسوب میشود‬               ‫مسدود میکند‪.‬‬                                                                        ‫مانند روغن زیتون‪ ،‬روغن بادام و غیره‬
‫و شواهد خوبی برای اثبات عملکرد‬    ‫در اینجا برخی از مکملهای غذایی که‬                                                                       ‫خاصیت ترمیمکننده داشته و بدون‬
‫آن وجود دارد‪ ،‬همچنین به کاهش‬     ‫بهکاهشخطرابتلابهبیماریهایقلبی‬                                                                         ‫سولفات است و با خرید آن میتوانید‬
‫درد ماهیچهای مربوط به استاتین نیز‬                       ‫‪Pexels‬‬                                              ‫از روغنتراپی هم پیش از خواب بهره ‪Pexels‬‬
                     ‫کمک می کند معرفی می شوند‪:‬‬
         ‫کمک میکند‪.‬‬     ‫کوآنزیم کیو‪: 1۰‬کوآنزیم کیو‪ ۱۰‬به‬     ‫اگر صبح به حمام رفتهاید و موها را این حالت به خصوص اگر خیس و طبیعی بزرگی قلب را درمان کرد ‪۵‬‬                     ‫بگیرید‪.‬‬
‫تخمکتان‪ :‬گزینه طبیعی دیگر برای‬    ‫عنوان یک ماده شیمیایی نقش مهمی‬      ‫شامپو زدهاید؛ شب زمان مناسبی برای مرطوب باشند فشار زیادی به ریشه دارویگیاهیراتوصیهمیکنیمبااین‬
‫کمک به کنترل کلسترول وجود دارد‪،‬‬    ‫در توانایی سلول برای استخراج انرژی‬                                                                      ‫موهای خود را ببافید‬
‫اما در صورت قرارگیری در معرض‬     ‫از غذا دارد‪ .‬از آنجا که قلب سختترین‬   ‫یکی از روشهای محبوبی که برای استفادهازمحصولاتمناسبوباکیفیت موها وارد میکند و احتمال ریزش مو داروهای گیاهی به راحتی میتواند‬
‫خطر بالا به احتمال زیاد نباید به جای‬ ‫عضله در بدن است‪ ،‬بنابراین ضروری‬     ‫محافظت از موها وجود دارد بافتن آنها برای رطوبت رسانی و نرم کردن موها را چند برابر میکند‪ .‬بهتر است موها را نتایج خوبی در مدت زمان بسیار کوتاه‬
‫داروها مصرف شود‪ .‬تخم کتان سرشار‬    ‫است قلب به طور مداوم از کوآنزیم‬     ‫است‪ .‬شما میتوانید قبل از خوابیدن است‪ .‬بهتر است این محصولات از انواعی به آرامی ببندید یا آنها را باز بگذارید‪ .‬دریافت کنید‪.‬‬
‫از اسید چرب امگا ‪ 3‬است که اغلب‬    ‫کیو‪ ۱۰‬برخوردار باشد تا انرژی لازم‬    ‫موهای خود را ببافید فقط به خاطر باشد که نیاز به شستشو و آبکشی در آن علاوه بر این بهتر است برای بستن زردچوبه‪:‬زردچوبهرابهسیبزمینی‪،‬‬
‫یک رژیم غذایی هوشمند برای قلب‬     ‫برای انجام کار خود را داشته باشد‪.‬‬    ‫داشته باشید که نباید گره آنها را لحظه ندارد‪ .‬شما میتوانید صبح روز بعد موها در هنگام خواب از کش سفت مرغ و سایر مواد غذایی اضافه کنید‬
‫محسوب میشود‪ .‬امگا ‪ 3‬به کاهش‬      ‫اسیدهای چرب امگا ‪ : 3‬اسیدهای‬       ‫سفت کنید زیرا این کار باعث کشیده موهای خود را بشویید‪ .‬اگر به روشهای استفاده نکنید زیرا کشهای سفت یا ‪ 2‬قاشق چای خوری پودر زردچوبه‬
‫فشار خون و التهاب نیز کمک میکند‪.‬‬   ‫چرب امگا ‪ 3‬به عنوان مواد مغذی‬      ‫شدن ریشه موها شده و آنها را سست خانگی هم علاقه داشته باشید میتوانید مو به خصوص زمانی که موها خیس را به یک لیوان آب (گرم) و یا به یک‬
‫ویتامین ‪ : K۲‬ویتامین ‪ K2‬اغلب‬                          ‫میکند‪ .‬بهتر است قبل از بافتن موها از روغن نارگیل استفاده کنید‪ .‬این روغن باشند؛ موجب شکستن تار موها شده فنجان چای اضافه کنید و سپس آن‬
‫با سلامت بهتر قلب مرتبط است‪.‬‬                          ‫در داخل کوتیکول موها قرار میگیرد و آسیب جدی به ریشه و ساقه موها را بنوشید‪ 2-3 .‬بار در روز توصیه‬                   ‫به آنها مقداری کرم بزنید‪.‬‬
‫یک مطالعه در سال ‪ 2۰۱۴‬نشان داد‬                         ‫موهای خود را پیش از خواب و در مدت زمانی که شما در خواب وارد میکنند‪ .‬به جای استفاده از این میشود‪.‬‬
‫رژیمهای غنی از ویتامین ‪ K‬مانند‬                         ‫هستید‪ ،‬به رساندن رطوبت به آن کمک نوع کشهای تنگ و پلاستیکی‪ ،‬فلفل هندی‪ ¼ :‬قاشق چایخوری‬                         ‫شانه کنید‬
‫سبزیهای برگ دار و سبز به کاهش‬                         ‫اغلب افراد عادت به شانه زدن موها میکند‪ .‬صبح که بیدار شدید‪ ،‬میتوانید میتوانید از نوع پارچهای یا گیره سر فلفل هندی در ‪ ۱‬فنجان آب ریخته‬
‫خطر مرگ ناشی از مشکلات قلبی در‬                         ‫پیشازخوابندارندوترجیحمیدهند نرم کننده یا روغن را بشویید تا متوجه استفاده کنید که به موهای شما هم خوب مخلوط کنید هر روز حداقل ‪2‬‬
‫افراد در معرض خطر بالای این بیماری‬                       ‫فنجان بنوشید مؤثرترین درمان برای‬ ‫آنها را صبح شانه بزنند؛ در حالیکه تاثیر آن بر روی موهای خود بشوید‪ .‬آسیب کمتری وارد میکنند‪.‬‬
                                        ‫بزرگی قلب است یا‪ ۱‬قاشق غذاخوری‬  ‫شانه زدن موها پیش از خواب دو فایده ازروبالشتیابریشمیاستفادهکنید ازروبالشتیتمیزاستفادهکنید‬
        ‫کمک کننده است‪.‬‬                         ‫بزرگ دارد‪ :‬یکی آنکه از گره خوردن و جنس ابریشم لطیفتر از نخ است و استفاده از روبالشتی تمیز موجب فلفل و سرکه را باهم مخلوط کنید و‬
‫رسوراترول ‪ :‬رسوراترول در گذشته‬                         ‫کرک شدن موها به خصوص موهای زمانی که روی بالشتهایی از جنس تاثیرات بسیار مثبتی بر روی موها و یکبار در روز بنوشید‪.‬‬
‫توجه زیادی را به سمت خود جلب‬                          ‫کوتاه در هنگام خواب جلوگیری ابریشم بخوابید برای موهای شما زبری نرمی و لطافت آنها میگذارد‪ .‬بنابراین چای زنجبیل ‪ :‬یک فنجان چای‬
‫کرده است‪ .‬در مورد مکملهای‬                           ‫میکند و دوم اینکه چربی طبیعی کمتری به وجود خواهد آمد‪ .‬جنس در صورت استفاده به مدت چند زنجبیل به این طریق که ‪ ۱‬قاشق‬
‫رسوراترول برای سلامت قلب مطالعه‬                        ‫پوست سر را به ساقه موها رسانده و از ابریشمی برای مو اصطحکاک ایجاد روز و حداکثر دو هفته بهتر است ریشه زنجبیل‪ ،‬را ریز ریز کرده و به‬
‫متوقف شده زیرا نتایج آزمایشات‬                         ‫خشکی بیش از حد موها بعد از بیدار نمیکند و با تکان خوردن سر و حرکت روبالشتی خود را عوض کنید‪ .‬استفاده بک فنجان آب اضافه کنید‪ .‬همچنین‬
‫بالینی بسیار خیره کننده بوده است‪.‬‬                       ‫شدن از خواب جلوگیری میکند‪ .‬کردن آن موهای مجعد و فر هم سالم از روبالشتی کثیف میتواند موهای مقداری شکر اضافه کنید‪ .‬میتوانید از‬
‫برای افراد دارای ریسک جدی فواید‬                        ‫برگهایچایسبزو یاچایکیسهای‬                      ‫بنابراینبهتراستقبلازخوابموهای باقی میماند‪ .‬برخی افراد تصور میکنند شما را چرب و کثیف کند‪.‬‬

        ‫زیادی وجود ندارد‪.‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13