Page 3 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۳۱ (دوره جديد
P. 3

‫صفحه ‪3‬ـ ‪ Page 3‬ـ شماره ‪1۷9۷‬‬                                             ‫تلاش اروپا و آمریکا برای ترغیب جمهوری خلق‬
‫جمعه ‪ 1‬تا پنجشنبه ‪ ۷‬اکتبر ‪۲۰۲1‬‬                                            ‫چین به کاهش خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران‬

 ‫مذاکرات مقامات نظامی آمریکا و چین در مورد‬
        ‫مسائل مهم دفاعی‬

‫سالهاست کشورهای جنوب شرقی آسیا از اقدامات نظامی چین در آبهای آن‬        ‫=پنتاگون در بیانیهای‬          ‫جمهوری اسلامی ایران با نقض تحریمهای آمریکا با استفاده از «کشتیهای‬       ‫=بر اساس تخمین شرکت‬
    ‫مناطق نگرانند و آن را بخشی از توسعه طلبیهای پکن میدانند‬        ‫اعلام کرد «در جریان‬          ‫شبح»کهباسیگنالخاموشحرکتمیکننداقدامبهفروشنفتبهچینمیکند‬             ‫تجزیه و تحلیل کالاهای‬
                                       ‫مذاکرات‪ ،‬دو طرف در مورد‬                                               ‫«کپلر» چین در ماه اوت‬
‫پیشین آمریکا در ‪ 14‬ژانویه ‪۲۰۲۰‬‬     ‫بریتانیا و استرالیا معاهده ‪AUKUS‬‬   ‫طیف وسیعی از موضوعاتی‬                   ‫غرب میدانند‪.‬‬    ‫ایران استفاده میکنیم از جمله کسانی‬   ‫‪ ۵۵3‬هزار بشکه در روز از‬
            ‫برگزار شد‪.‬‬    ‫را امضا کردند که بخشی از آن مربوط‬   ‫که بر روابط دفاعی ایالات‬        ‫این مقام فرانسوی افزود‪« :‬ما در این‬   ‫که با چین تجارت میکنند و در صورت‬    ‫ایران نفت خریداری کرده‬
                    ‫به ساخت زیردریاییهای هستهای‬      ‫متحد ه و چین تأ ثیر‬          ‫مرحله نیاز داریم که با همه اعضای‬
‫یک روز پیش از انتشار این بیانیه رویترز‬ ‫برای استرالیا است‪ .‬اقدامی که توسط‬   ‫میگذارد‪ ،‬گفتگوی صریح‪،‬‬         ‫برجام‪ ،‬از جمله روسها و چینیها در‬     ‫نیاز به این کار ادامه خواهیم داد‪».‬‬            ‫است‪.‬‬
‫گزارش داده بود که ایالات متحده‬     ‫پکن محکوم شد‪.‬این معاهده به عنوان‬                       ‫تماس نزدیک و با هم متحد باشیم‪».‬‬    ‫این مقام افزود‪« :‬که این سیاست ادامه‬  ‫= یک مقا م ا ر شد‬
‫تلاش میکند از طریق دیپلماتیک‬      ‫پاسخی از سوی بلوک غرب برای‬        ‫عمیق و دقیق داشتند»‪.‬‬        ‫وی همچنین افزود‪« :‬بطور خاص‬       ‫دیپلماسی با چین به عنوان بخشی‬     ‫آمریکایی به رویترز گفته «ما‬
‫چین را ترغیب کند تا خرید نفت‬      ‫جلوگیری از قدرت گرفتن بیشتر چین‬                       ‫از چین انتظار داریم که با قاطعیت‬    ‫از مذاکرات آمریکا درباره ایران است‬   ‫میدانیم چینیها از ایران‬
‫خام از ایران را کاهش دهد‪ .‬یک مقام‬    ‫در آسیای جنوب شرقی و فراتر از آن به‬  ‫با وجود اختلاف میان چین و آمریکا‬    ‫بیشتری عمل کنند‪ .‬ما باید فشارهایی‬   ‫هرچند فکر میکنیم بطور کلی این‬     ‫نفت میخرند‪ ...‬دیپلماسی‬
‫آمریکایی گفته بود‪« ،‬که این سیاست‬    ‫ویژه دریای جنوبی چین تلقی میشود‪.‬‬   ‫بر سر انعقاد معاهده امنیتی‪ -‬نظامی‬   ‫را که اعمال آن بر ایران ضروریست‬    ‫روش برای رفع نگرانیهای ما مؤثرتر‬    ‫با چین بخشی از مذاکرات‬
‫ادامه دیپلماسی با چین به عنوان‬     ‫پنتاگون اعلام کرد که در جریان‬     ‫سه جانبه «‪ »AUKUS‬میان ایالات‬                                             ‫آمریکا با اعضای برجام‬
‫بخشی از مذاکرات آمریکا درباره ایران‬   ‫مذاکرات با چین «طرف آمریکایی‬     ‫متحده‪ ،‬بریتانیا و استرالیا گزارشها‬              ‫اجرا کنیم‪».‬‬                ‫است‪».‬‬
‫است هرچند فکر میکنیم بطور کلی‬      ‫همچنین تعهد خود را برای حفظ اصول‬   ‫حاکیست مقامات پنتاگون و چین در‬     ‫مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی‬    ‫در اظهاراتی جداگانه یک مقام‬          ‫درباره ایران است»‪.‬‬
‫این روش برای رفع نگرانیهای ما‬      ‫مشترک با متحدان و شرکای خود در‬    ‫مورد طیف گستردهای از مسائل در‬     ‫ایران و چین اخیراً گفته «آمار فروش‬   ‫اروپایی که در جریان سفر وندی‬      ‫= یک مقام اروپایی‬
                    ‫منطقه هند و اقیانوس آرام اعلام کرد‪».‬‬                     ‫نفت ایران بطور کلی محرمانه است‪،‬‬    ‫شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا به‬    ‫میگوید «چین از ایران‬
          ‫مؤثرتر است‪».‬‬    ‫این شانزدهمین دور از مذاکرات میان‬            ‫گفتگو هستند‪.‬‬    ‫در نتیجه ما هیچ آماری از فروش نفت‬   ‫چین در اواخر ماه ژوئیه حضور داشته‬   ‫محافظت میکند و اکنون‬
‫مقامات امنیتی آمریکا حملات سایبری‬    ‫آمریکا و چین برای هماهنگی دفاعی‬    ‫رویترز پنجشنبه ‪ 3۰‬سپتامبر (‪۸‬‬      ‫ایران نه در داخل کشور و نه در منابع‬  ‫میگوید «چین از ایران محافظت‬      ‫یکی از مسائل غرب این‬
‫چین را از بزرگترین تهدیدات علیه‬     ‫است‪ .‬آخرین دور این مذاکرات در‬     ‫مهرماه) گزارش داد پنتاگون در‬                         ‫میکند و اکنون یکی از مسائل غرب‬     ‫است که بداند پکن چه میزان‬
‫ایالات متحده میدانند‪ .‬سه ماه پیش از‬   ‫دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور‬     ‫بیانیهای اعلام کرد که مایکل چیس‬             ‫خارجی نداریم‪».‬‬    ‫این است که بداند پکن چه میزان‬
‫این سنای آمریکا لایحه مقابله با تهدید‬                     ‫معاون وزیر دفاع ایالات متحده در امور‬  ‫نه تنها در دورانی که دونالد ترامپ‬                         ‫نفت از تهران میخرد‪».‬‬
                                       ‫چین‪ ،‬سهشنبه و چهارشنبه با ژنرال‬    ‫رئیس جمهوری آمریکا بود بلکه پس‬          ‫نفت از تهران میخرد‪».‬‬    ‫‪-‬یک مقام فرانسوی نیز‬
    ‫فناوری چین را تصویب کرد‪.‬‬                        ‫هوانگ ژوپینگ از طریق ویدئوکنفرانس‬   ‫از روی کار آمدن جو بایدن نیز آمریکا‬  ‫بر اساس تخمین شرکت تجزیه و‬       ‫گفته «بطور خاص از چین‬
                                                           ‫به تحریم شرکتهای چینی که با‬      ‫تحلیل کالاهای «کپلر» چین در ماه‬    ‫انتظار داریم که با قاطعیت‬
                                                 ‫گفتگو کردند‪.‬‬    ‫شبکههای پولشویی رژیم ایران ارتباط‬   ‫اوت ‪ ۵۵3‬هزار بشکه در روز از ایران‬   ‫بیشتری عمل کنند‪ .‬ما باید‬
                                       ‫در این بیانیه آمده «در جریان این‬    ‫دارند یا چینیهایی که مستقیم و‬     ‫نفت خریداری کرده است‪.‬یک مقام‬      ‫فشارهایی را که اعمال آن‬
                                       ‫مذاکرات‪ ،‬دو طرف در مورد طیف‬      ‫غیرمستقیم از طریق خرید و فروش‬     ‫فرانسوی روز سهشنبه به خبرنگاران‬    ‫بر ایران ضروریست اجرا‬
                                       ‫وسیعی از موضوعاتی که بر روابط‬     ‫نفت مراودات مالی سپاه پاسداران‬     ‫گفت‪« :‬که ایران باید با از سر گرفتن‬
                                       ‫دفاعی ایالات متحده و جمهوری خلق‬    ‫انقلاب اسلامی (سپاه قدس) و حزبالله‬   ‫مذاکرات و اجرای تعهداتش در برجام‬             ‫کنیم‪».‬‬
                                       ‫چین تأثیر میگذارد‪ ،‬گفتگوی صریح‪،‬‬    ‫را تسهیل میکنند ادامه داد‪ .‬به نظر‬   ‫از تشدید تنشها جلوگیری کند وگرنه‬
                                                           ‫میرسد استفاده از دیپلماسی توسط‬     ‫مذاکرات به خطر میافتد‪ ».‬این در‬     ‫مقامات آمریکایی و اروپایی میگویند‬
                                             ‫عمیق و دقیق داشتند‪».‬‬    ‫آمریکا و اروپا برای متقاعد کردن‬    ‫حالیست که مذاکرات از زمان دولت‬     ‫ایالات متحده تلاش میکند از طریق‬
                                       ‫در این بیانیه آمده «هر دو طرف روی‬   ‫چینیها جهت کاهش خرید نفت از‬      ‫روحانی و در حالی که تیم محمدجواد‬    ‫دیپلماتیک چین را ترغیب کند تا‬
                                       ‫باز نگه داشتن کانالهای ارتباطی تأکید‬  ‫جمهوری اسلامی ایران تلاش جدیدی‬     ‫ظریف مذاکرات را با شرکت عباس‬      ‫خرید نفت خام از ایران را کاهش دهد‪.‬‬
                                                           ‫از سوی غرب برای احیای احتمالی‬     ‫عراقچی پیش میبرد‪ ،‬متوقف شد!‬      ‫تحلیلگران این اقدام را اهرم فشاری از‬
                                                    ‫کردند‪».‬‬                       ‫دولت رئیسی نیز از زمان روی کار آمدن‬  ‫سوی آمریکا برای کشاندن تهران به‬
                                       ‫این مذاکرات دو هفته پس از آن‬                 ‫برجام است‪.‬‬    ‫مرتب این دست و آن دست میکند‬      ‫پای میز مذاکره در وین به امید احیای‬
                                       ‫صورت گرفت که ایالات متحده‪،‬‬       ‫شر کت کنکو ر د پتر و لیو م چین‬     ‫و تمایلی به از سر گرفتن مذاکرات‬
                                                           ‫(‪ )CCPC‬از جمله شرکتهایی است‬      ‫نشان نمیدهد و برخی تحلیلگران‬               ‫برجام میدانند‪.‬‬
               ‫وزیر خارجه ایتالیا‪:‬‬                                   ‫که نقش محوری در خرید نفت ایران‬     ‫این سیاست را در ادامه پیشبرد‬      ‫رویترز روز سهشنبه ‪ ۲۸‬سپتامبر در‬
                                                                              ‫برنامههای اتمی و تاکتیک اخاذی از‬    ‫گزارشی نوشت به نظر میرسد ادامه‬
‫به رسمیت شناختن حکومت طالبان غیرممکن‬                                               ‫و ونزوئلا بازی میکند‪.‬‬                      ‫خرید نفت ایران از سوی شرکتهای‬
  ‫است؛ ‪ 1۷‬وزیر آنها تروریست هستند!‬                                                                                ‫چینی با وجود تحریمهای آمریکا باعث‬
                                                                                                  ‫شده است که اقتصاد ایران همچنان‬
‫طالبان در این نامه خواهان مشارکت‬                       ‫= وزیر خارجه روسیه‪:‬‬                                                 ‫سرپا بماند‪ .‬تحریمهایی که با هدف‬
‫در مذاکرات سطوح بالا شده است!‬                         ‫فعلا جامعه بینالمللی برای‬                                              ‫تحت فشار قرار دادن حکومت ایران‬
‫خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده‪،‬‬                        ‫به رسمیت شناختن طالبان‬                                                ‫برای مهار برنامه هستهای آن اعمال‬
‫در نامه طالبان که توسط امیرخان‬
‫متقی وزیر خارجه این گروه نوشته‬                              ‫برنامهای ندارد‪.‬‬                                                           ‫شد‪.‬‬
‫شده‪ ،‬سهیل شاهین سخنگوی طالبان‬                                                                                   ‫یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست‬
‫در دفتر قطر به عنوان سفیر جدید‬                        ‫لوئیجی دی مایو وزیر خارجه ایتالیا‬                                          ‫نامش فاش شود به رویترز میگوید «ما‬
‫افغانستان در سازمان ملل معرفی شده‬                       ‫میگوید‪ :‬حداقل ‪ 1۷‬وزیر کابینه موقت‬                                          ‫از خریدهای نفتی شرکتهای چینی از‬
‫است‪.‬به گفته سخنگوی سازمان ملل‪،‬‬                        ‫طالبان تروریست هستند و طبیعتا به‬                                           ‫ایران آگاهیم… ما از اختیارات تحریمی‬
‫نامه طالبان به کمیته اعتبارنامه ارسال‬                     ‫رسمیت شناختن این گروه برای ایتالیا‬                                          ‫خود برای مقابله با دور زدن تحریمهای‬
‫شده است‪ .‬این کمیته دارای ‪ ۹‬عضو‬
‫است که آمریکا‪ ،‬روسیه و چین از جمله‬        ‫لوئیجی دی مایو‬                 ‫غیرممکن است‪.‬‬                ‫وزیر خارجه امارات متحده عربی‪:‬‬
                       ‫طالبان برنامهای روی میز ندارد‪.‬‬  ‫او یکشنبه‪ ۲۶‬سپتامبر در یک گفتگوی‬
        ‫اعضای آنها هستند‪.‬‬    ‫سخنان لاوروف پس از آن مطرح شد‬     ‫تلویزیونی تأکید کرد که طالبان به دلیل‬ ‫دخالتهای گستاخانه جمهوری اسلامی در امور‬
‫رویترز افزوده ‪ :‬احتمال کمی وجود‬     ‫که طالبان در نامهای به آنتونیو گوترش‬ ‫نقض حقوق بشر ظرفیت به رسمیت‬
‫دارد که امیرخان متقی وزیر خارجه‬     ‫دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار‬                          ‫کشورهای عربی از حد گذشته است‬
‫طالبان بتواند در این نشست سخنرانی‬    ‫سخنرانی در جریان نشست سالانه‬             ‫شناخته شدن ندارد‪.‬‬
‫کند‪ ،‬چرا که بعید به نظر میرسد این‬    ‫مجمع عمومی این سازمان شده بود!‬    ‫دی مایو یادآور شده که جامعه جهانی‬                                          ‫= « ر فتا ر جمهو ر ی‬
‫کمیته قبل از پایان نشست عمومی‬      ‫در همین حال استفان دوچاریک‬      ‫باید از مردم افغانستان حمایت مالی‬                                          ‫اسلامی تاثیر مستقیم بر‬
                    ‫سخنگویدبیرکلسازمانمللازدریافت‬     ‫کند‪ .‬بدون آنکه لازم باشد به طالبان‬                                          ‫اقتصاد جهانی‪ ،‬صلح و امنیت‬
        ‫تشکیل جلسه دهد‪.‬‬     ‫نامه طالبان توسط آنتونیو گوترش‬    ‫پول داده شود و حتما بخشی از‬
‫در حال حاضر محمد غلام اسحاق زی‬     ‫دبیرکل این سازمان خبر داد و افزود که‬ ‫کمکهای بشردوستانه ایتالیا به زنان‬                                                 ‫منطقه دارد‪».‬‬
‫سفیر افغانستان در سازمان ملل است‬
‫که از سوی حکومت پیشین معرفی‬                           ‫و دختران افغانستان اهدا میشود‪.‬‬
                                       ‫وی افزوده‪ :‬در کنار مبارزه با تروریسم‬
            ‫شده بود‪.‬‬                       ‫باید برای جلوگیری از ورود گسترده‬
                                       ‫مهاجرین افغان به کشورهای دیگر‬
                                       ‫و از فروپاشی اقتصادی در افغانستان‬   ‫خلیفه شاهین المرار‬                              ‫وزیر خارجه امارات متحده عربی روز‬
                                       ‫جلوگیری شود وگرنه روند بیرویه‬                                            ‫سهشنبه ‪ ۲۸‬سپتامبر ‪ ۲۰۲1‬در مجمع‬
‫علاوه بر اعضای تروریست دولت طالبان‪ ،‬چهار عضو کابینه طالبان از‬         ‫مهاجرت سبب بیثباتی کشورهای‬       ‫به نوشته رویترز‪ ،‬این پایگاه در نزدیکی‬ ‫مطلقه فقیه و دخالتهای آن را در‬     ‫عمومی سازمان ملل گفت‪ :‬دخالتهای‬
        ‫زندانیان سابق گوانتانامو هستند!‬                                   ‫مرز سوریه و عراق قرار دارد که‬            ‫منطقه نادیده گرفت‪.‬‬    ‫علنی و گستاخانه رژیم جمهوری‬
                                          ‫همسایه افغانستان خواهد شد‪.‬‬    ‫جمهوری اسلامی در یکسال گذشته‬                         ‫اسلامی ایران در کشورهای عربی از‬
                                       ‫این اظهارات در حالی عنوان شده‬     ‫حضور نظامی خود را در این ناحیه‬     ‫او بار دیگر مدعی سه جزیره ابوموسی‬
                                       ‫که قرار است سهشنبه ‪ ۲۸‬سپتامبر‬                         ‫و تنبهای بزرگ و کوچک شد و آنها‬             ‫حد گذشته است‪.‬‬
                                       ‫نشست گروه «جی‪ »۲۰‬با تمرکز بر‬             ‫گسترش داده است‪.‬‬     ‫را بخشی از امارات دانست و خواستار‬   ‫خلیفه شاهین المرار از جامعه جهانی‬
                                       ‫موضوع افغانستان برگزار شود‪ .‬ریاست‬   ‫بمبارانهای دوشنبهشب این هفته‬                         ‫خواست امنیت انتقال سوخت در‬
                                       ‫این نشست را ماریو دراگی نخست وزیر‬   ‫در جنوب شهر المیادین در نزدیکی‬          ‫الحاق آنها به امارات شد!‬  ‫منطقه را تضمین کند‪ .‬او رژیم ولایت‬
                                                           ‫فرات اتفاق افتاد که پایگاه تعدادی از‬  ‫نماینده جمهوری اسلامی نیز آمادگی‬    ‫فقیه را منشأ و مسبب حملات مداوم به‬
                                           ‫ایتالیا بر عهده خواهد داشت‪.‬‬   ‫گروههای شبهنظامی شیعه عراق در‬     ‫حکومت ایران را برای گفتگو در این‬    ‫کشتیهای تجاری و نفتکشها دانست‬
                                       ‫سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه‬     ‫آنجا قرار دارد و به مرکز اصلی شماری‬                      ‫و افزود‪ :‬رفتار جمهوری اسلامی تاثیر‬
                                       ‫نیز روز شنبه ‪ ۲۵‬سپتامبر در اجلاس‬    ‫از گروههای شبهنظامی شیعه عراق‬          ‫مورد با امارات اعلام کرد‪.‬‬  ‫مستقیم بر اقتصاد جهانی‪ ،‬صلح و‬
                                       ‫سازمان ملل متحد گفت‪ :‬فعلا جامعه‬    ‫تبدیل شده است و پس از آن بود که‬    ‫از سوی دیگر‪ ،‬خبرگزاری رویترز به‬
                                       ‫بینالمللی برای به رسمیت شناختن‬                        ‫نقل از شاهدان و منابع نظامی گزارش‬           ‫امنیت منطقه دارد‪.‬‬
                                                             ‫داعش این منطقه را ترک کرد‪.‬‬    ‫داد‪ :‬صبح روز سه شنبه ‪ ۲۸‬سپتامبر‬    ‫وی گفت‪ :‬هرگونه توافق با جمهوری‬
‫کیها ِن شما ‪ ،‬کیها ِن لندن‬       ‫‪KAYHANLIFE‬‬                                  ‫رویترز ادامه داده‪ :‬شبهنظامیان شیعه در‬ ‫پهپادهای ناشناس پایگاه شبهنظامیان‬   ‫اسلامی برای احیای برجام‪ ،‬باید به‬
                                                           ‫این منطقه در حال آمادهباش هستند‪.‬‬    ‫وابسته به رژیم جمهوری اسلامی را در‬   ‫رفتارهای بیثبات کننده رژیم تهران‬
  ‫‪@KayhanLondon‬‬            ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                                      ‫منطقه دیرالزور سوریه بمباران کردند‪.‬‬
  ‫‪@kayhanlondon‬‬                                                                                               ‫در خاورمیانه پایان دهد‪.‬‬
  ‫‪@kayhanlondon‬‬             ‫‪@KayhanLife‬‬                                                                       ‫گفتنی است که در سال ‪۲۰1۹‬‬
  ‫‪https://t.me/kayhan_london‬‬                                                                                   ‫حملههای بسیاری به کشتیهای‬
                      ‫‪@kayhanlife‬‬                                                                       ‫نفتکش در خلیج فارس و تاسیسات‬
                                                                                                  ‫نفتی عربستان سعودی انجام گرفت که‬
                      ‫‪@KayhanLife‬‬                                                                       ‫تمامی آنها به رژیم جمهوری اسلامی‬
                      ‫‪https://kayhanlife.com/‬‬
                     ‫‪newsletters-subscription‬‬                                                                       ‫نسبت داده شده است‪.‬‬
                                                                                                  ‫خلیفه المرار یادآور شد که نمیتوان‬
                                                                                                  ‫تو سعه بر نا مه ها ی هسته ا ی و‬
                                                                                                  ‫موشکهای بالستیک رژیم ولایت‬
   1   2   3   4   5   6   7   8