Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۳۱ (دوره جديد
P. 1

‫«فایزر» دوباره در ایران ممنوع شد؟!‬                                                                   ‫وزیر خارجه ایتالیا‪:‬‬

 ‫وزارت بهداشت‪ :‬دیگر تصمیمی برای واردات‬           ‫بنیانگذار‪:‬دکترمصطفیمصباحزاده‬                       ‫به رسمیت شناختن حکومت طالبان غیرممکن‬
       ‫«فایزر» وجود ندارد!‬         ‫سال سی و هشتم ـ شماره ‪( 1۷9۷‬شمارۀ ‪ 331‬از دورۀ جدید)‬                    ‫است؛‪ ١٧‬وزیر آنها تروریست هستند!‬

   ‫ادامه در صفحه ‪4‬‬                                                             ‫ادامه در صفحه ‪3‬‬

‫‪ 18‬صفحه‬                                                                      ‫جمعه ‪ 9‬تا ‪ 1۵‬مهر ماه ‪14۰۰‬خورشیدی‬

‫طرح «ب» و بمب و برجام!‬                                                                          ‫سرمقاله‬

                                                                  ‫هدف‪ :‬نجات ایران‬
                                                               ‫مسیر‪ :‬شبکه اعتصابات و اعتراضات‬

‫سرنوشتمحتومجمهوریاسلامی؟!‬

                                                               ‫هفتم مهر ‪ 1399‬شاهزاده رضا پهلوی متن «پیمان نوین» را اعلام کرد‪ .‬تأثیر این‬
                                                               ‫پیمان در جنبش «نه به جمهوری اسلامی» در نوروز و سپس نه به انتخابات نمایش ِی‬

                                                                                           ‫خرداد ‪ 14۰۰‬بازتاب یافت‪.‬‬
                                                                 ‫ادامه در صفحه ‪۲‬‬

                                                                                           ‫تیتر دو‬

                                                               ‫عادیسازی تباهی و فساد و فاجعه‬
                                                                 ‫هم استراتژی هم تاکتیک!‬

   ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ ۲‬بخوانید‬                                             ‫توسط همکارانشان جلوگیری شد‪.‬‬     ‫در هفتهای که گذشت دستکم پنج اقدام‬
                                                               ‫در ماه گذشته دستکم سه آموزگار به‬      ‫به خودکشی به دلیل فقر در ایران صورت‬
‫=جمهوری اسلامی در حالی فرصت دارد تا قبل از برگزاری نشست آینده شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی‬             ‫دلیل فقر و مشکل در تأمین هزینه زندگی‬    ‫گرفت‪ .‬یک دختربچه ‪ 1۰‬ساله به دلیل‬
‫در ماه نوامبر به میز مذاکرات بازگردد که تلاش مقامات اسرائیل نیز برای همکاری آمریکا در طرح «ب» شامل تحریمهای‬         ‫خودکشی کرده و جان باختند‪ .‬غلامعباس‬     ‫نداشتنتلفنهوشمندیاتبلتبرایشرکت‬
                                                               ‫یحییپور معلم ریاضی در استان فارس‪،‬‬     ‫در کلاسهای آنلاین مدرسه خودکشی کرد‬
                   ‫شدید اقتصادی و ضربات امنیتی در صورت شکست مذاکرات برجام ادامه دارد‪.‬‬           ‫حسن چنارانی معلم مقطع متوسطه در‬      ‫و جان باخت‪ .‬زن جوانی که همسر یک‬
                                                               ‫استانخراسانوامینکیانپورمعلمریاضی‬      ‫کارگرشهرداریبود‪،‬بهدلیلناتوانیدرتهیه‬
                                                               ‫در استان اصفهان خودکشی کردند و جان‬     ‫لوازم تحریر برای فرزندانش خودسوزی کرد‬
                                                               ‫خود را از دست دادند‪.‬میزان خودکشی به‬    ‫و جان باخت‪ .‬همسر این زن پنج ماه حقوق‬
                                                               ‫دلیل فقر در ایران طی سالهای گذشته با‬    ‫از شهرداری طلبکار بود‪ .‬زن ‪ ۵۵‬سالهای‬
                                                               ‫افزایش روبرو بوده اما آمار تفکیک شده و‬   ‫که کارمند بخش خدمات بیمارستان تأمین‬
                                                               ‫دقیقی از آن در دسترس نیست‪ .‬هرچند‬      ‫اجتماعی قزوین بود به دلیل عدم موفقیت‬
                                                               ‫مقامات و نهادهای حکومتی هیچ اقدامی‬     ‫در دریافت حکم بازنشستگی و مشکلات‬
                                                               ‫برای حمایت از اقشار نیازمند و از بین بردن‬ ‫مالی ناشی از آن خودکشی کرد و در‬
                                                               ‫عوامل و بسترهای لازم برای خودکشی به‬    ‫بیمارستان بستری شد‪ .‬دو کارگر نیز به‬
                                                               ‫دلیل فقر انجام ندادهاند اما اغلب آنها به‬  ‫دلیل پرداخت نشدن چند ماه حقوق قصد‬
                                                                                    ‫خودکشی با پریدن از ارتفاع را داشتند که‬
                                                               ‫دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند‪.‬‬

                                                                 ‫ادامه در صفحه ‪۲‬‬

‫تیجه «دیپلماسی‬      ‫در مرز‬                   ‫«بنیاد دفاع از دموکراسیها»‪:‬‬                                     ‫یکسال پس‬
‫اقتصادی» رئیسی‬    ‫ایران و جمهوری‬
                           ‫راهبرد واشنگتن باید به زانو درآوردن‬                                        ‫از پیمان نوین‬
 ‫در دو ماه‪ :‬دلار‬   ‫آذربایجان به‬         ‫حکومت ملایان و یادآوری سرنوشت محتوم‬
 ‫‪ ۲8‬هزار و ‪۲۵۰‬‬    ‫سوی ارمنستان‬        ‫آن باشد‪ :‬سقوط در قعر تاریخ! ادامهدرصفحه ‪1۸‬‬                                       ‫شاهزاده‬
           ‫چه خبر است؟‬
  ‫تومان شد!‬                                                                              ‫رضا پهلوی‬
            ‫ادامه در صفحه ‪1۶‬‬
  ‫ادامه در صفحه ‪11‬‬               ‫چرا نوشیدن آب همراه‬           ‫زمانهایی که ترازو به‬        ‫ادامه در صفحه ‪۷‬‬
                          ‫غذا اشتباه است ؟‬            ‫شما دروغ میگوید‬
       ‫گزارش ـ مصاحبۀ صدرالدین الهی‬                                           ‫صعودتیمم ّلیفوتبالزنانایرانبه‬
                                           ‫‪۹‬‬ ‫‪۸‬‬                  ‫مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا‬
‫سید ضیا؛ مرد اول یا مرد دوم کودتا (‪)18‬‬              ‫صفحه‬
                                                     ‫صفحه‬

‫ستونکشیورزمایشو«نمایشقدرت»درمرزهایشمالغربایران؛‬                                ‫تداوم اعتراض‬

‫رهبر جمهوری اسلامی به دنبال جبران‬                                       ‫به بازداشت‬
     ‫خطاهای محاسباتی؟!‬
                                             ‫«شیدای همدانی»‬
  ‫ادامه در صفحه ‪1۲‬‬

                                                        ‫و بیخبری از‬

‫مژده به هممیهنانی که خواستار کتاب سقوط بهشت‬                       ‫وضعیت این شاعر‬

‫بودند میتوانند چاپ دوم این کتاب را از‬      ‫ادامه در صفحه ‪۵‬‬                        ‫آزادیخواه‬

  ‫کیهـان لندن خریداری نمایند‬             ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                   ‫بنیادکار تاشکند با شکست چهار‬        ‫تیم ملی فوتبال زنان ایران با پیروزی‬
                                                               ‫بر دو اردن در ضربات پنالتی موفق‬      ‫بر تیم ملی اردن در ضربات پنالتی‬
  ‫نسخه‬                     ‫‪KAYHANLIFE‬‬                                 ‫شد به مرحله مقدماتی جام ملتهای‬       ‫به مسابقات مقدماتی جام ملتهای‬
 ‫دیجیتال‬                                                          ‫آسیای ‪ ۲۰۲۲‬که به میزبانی هند‬
 ‫کتاب نیز‬                       ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN‬‬                    ‫برگزار میشود صعود کند‪.‬این برای‬            ‫آسیای ‪ ۲۰۲۲‬صعود کرد‪.‬‬
 ‫بهزودی‬                                ‫‪COMMUNITY‬‬                      ‫نخستین بار است که تیم ملی بانوان‬      ‫مسابقات انتخابی جام ملتهای‬
 ‫در دسترس‬                                                          ‫ایران به مسابقات جام ملتهای آسیا‬      ‫آسیا ‪ ۲۰۲۲‬هند شنبه ‪ ۲۵‬سپتامبر‬
 ‫خواهد بود‬                    ‫‪www.kayhanlife.com‬‬                                                   ‫(چهار مهرماه) به پایان رسید و تیم‬
                                                                                    ‫ملی فوتبال زنان ایران در استادیوم‬
                                                               ‫ادامه در صفحه ‪1۰‬‬ ‫صعود میکند‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6