Page 6 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۸۹ (دوره جديد
P. 6

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌‌6‬شماره‌‪‌1855‬‬
                                                          ‫جمعه ‪ 4‬تا ‪ 10‬آذرماه ‪1401‬خورشیدی‬

‫مراسم خاکسپاری جانباختگان با حضور مردم و شعار علیه نظام؛‬
‫شاهدخت نور پهلوی سناریوسازی جمهوری اسلامی را بر باد داد‬

 ‫استوریشاهدختنورپهلویدربارهحمیدرضاوانتشارمتنپیاماو‬       ‫مراسم خاکسپاری حمیدرضا روحی – تهران‬         ‫=یک منبع آگاه به کیهان لندن میگوید‪ ،‬مأموران امنیتی‬
                                                          ‫پدر حمیدرضا روحی را زیر فشار قرار دادند تا اعلام کند‬
‫منتشر کرد و نیروهای جمهوری اسلامی مجبور شدند از دروغ‬  ‫شلیک مستقیم مأموران جمهوری اسلامی جان باخت‪ ،‬برگزار‬     ‫پسرش بسیجی بوده و توسط معترضان کشته شده؛ آنها حتی‬
‫و ادعای مضحک خود عقبنشینی کنند‪ .‬حتی خبرگزاری فارس‬    ‫شد‪ .‬صدها شهروند با حضور در آرامستان «بهشت زهرا»‬       ‫تهدید کردند که پیکر حمیدرضا را تحویل نمیدهند اما پدرش‬
                            ‫شعارهایی چون «از خون جوانان وطن لاله دمیده‪ ،‬عدالت‬      ‫زیر بار نرفت که درباره پسرش و به نفع جمهوری اسلامی‬
   ‫ناچار شد اعلام کند که حمیدرضا بسیجی نبوده است‪.‬‬   ‫کجایی؟ عدالت کجایی؟» و «این گل پر پر ماست‪ ،‬هدیه به‬
‫این منبع آگاه افزوده که «حمیدرضا واقعا ایران و‬                                                    ‫دروغ بگوید‪.‬‬
‫شاهنشاهی را دوست داشت‪ .‬جدا از پیام او که توسط‬                   ‫میهن ماست» سر دادند‪.‬‬       ‫=صدها شهروند با حضور در مراسم خاکسپاری حمیدرضا‬
‫شاهدخت نور پهلوی منتشر شد‪ ،‬از مطالبی که حمیدرضا در‬   ‫یک منبع آگاه درباره حمیدرضا روحی به کیهان لندن‬       ‫روحی شعارهایی چون «از خون جوانان وطن لاله دمیده‪،‬‬
‫اینستاگرامش منتشر میکرد هم مشخص است که او چقدر‬     ‫میگوید «حمیدرضا دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزاد‬      ‫عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟» و «این گل پر پر ماست‪،‬‬
‫میهندوست و مشروطهخواه بوده است‪ .‬این موضوعی نبود‬     ‫شهر «قدس» بود و در شامگاه پنجشنبه ‪ ۲۶‬آبان در خیابان‬
‫که حمیدرضا پنهانش کند‪ .‬او حتی پیش از آغاز اعتراضات‬   ‫سرو‪ ،‬بلوار آلاله در شهرزیبا هدف گلوله مأموران جمهوری‬              ‫هدیه به میهن ماست» سر دادند‪.‬‬
‫هم مخالف جمهوری اسلامی بود و این را همه دوستان و‬    ‫قرار گرفت و جان باخت‪ .‬او با دوستانش به تظاهرات رفته‬     ‫=در مهاباد‪ ،‬تشییع پیکر کمال احمدپور با حضور گسترده‬
                            ‫بود‪ .‬یک کوکتل مولوتف پرتاب کرد‪ ،‬آمد دومی را پرتاب کند‬
             ‫اطرافیانشمیدانستند‪».‬‬     ‫که مأموران به سمت او و دوستانش شلیک کردند اما چون‬         ‫مردم و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی برگزار شد‪.‬‬
‫او همچنین افزوده که «دوستان و بچهمحلهای حمیدرضا‬     ‫حمیدرضا جلوتر ایستاده بود‪ ،‬تیر به سینهاش اصابت کرد‪.‬‬     ‫=سجاد پیرفلک عموی کیان گفته که مادر کیان «به عنوان‬
‫که هشت هفته با او در دانشگاه و خیابان در تجمع و‬     ‫وقاحت مأموران حکومتی در این حد است که میخواستند‬       ‫فردی كه دقيقا در صحنه حادثه حضور داشته در جمع هزاران‬
‫تظاهرات بودند و او را میشناختند همگی به همراه اقوام‬   ‫حمیدرضا را خودشان به بیمارستان ببرند اما دوستانش‬      ‫نفر از مردم به صورت شفاف توضيح داد كه چه اتفاقی برای‬
‫و آشنایان حمیدرضا در مراسم خاکسپاری او شرکت کردند‪.‬‬   ‫نگذاشتند و او را بیمارستان رساندند که متاسفانه جانش را‬
‫شعارهایی که دوستان و اطرافیان او میدادند هم نشان‬    ‫از دست داد‪ .‬دوستانش اینقدر عصبانی هستند که میگویند‬            ‫كيان‪ ،‬پدرش و كل خانواده افتاده است‪».‬‬
‫میدهد که نه حمیدرضا و نه خانوادهاش خط و ربطی به‬     ‫تقاص خون پاک و بیگناه حمیدرضا را از یک یک بسیجیهای‬     ‫=عموی کیان همچنین گفته است‪« :‬مادر کیان معلم هنر‬
‫حکومت ندارند و ما واقعا خوشحالیم که نقشه وزارت‬                                   ‫است و نه تنها زن بسیار روشنفکر و آگاهی است بلکه همه‬
‫اطلاعات برای بسیجیسازی از حمیدرضایی که از جمهوری‬                    ‫محلمیگیرند‪».‬‬        ‫وقت خود را صرف تربیت فرزندانش کرده بطوری که كيان‬
                            ‫او به کیهان لندن گفت که پس از درگذشت حمیدرضا در‬       ‫ضرورت حفاظت از محیط زیست را درک میکرد و در همین‬
       ‫اسلامی متنفر بود شکست خورده است‪».‬‬     ‫بیمارستان‪ ،‬مأموران امنیتی پدر او را زیر فشار قرار دادند تا‬ ‫سن کارهای زیادی برای محيط زيست انجام میداد‪ ،‬حقوق‬
‫پیامی که حمیدرضا به شاهدخت نور پهلوی که از سوی‬     ‫مصاحبه و اعلام کند که پسرش بسیجی بوده و توسط معترضان‬    ‫شهروندی را درک و رعايت میكرد‪ ،‬به هنر عشق میورزيد‪،‬‬
‫این منبع نزدیک به حمیدرضا به آن اشاره شده به انگلیسی‬  ‫کشته شده است‪ .‬پدرش به شدت مخالفت کرد‪ .‬مأموران حتی‬      ‫به فردیت و حریم خصوص افراد احترام میگذاشت‪ ،‬و مع ّرف‬
‫بوده که در آن نوشته بود‪« :‬نور بر تاریکی پیروز است ملکه‬ ‫تهدید کردند که پیکر حمیدرضا را تحویل نمیدهند اما پدرش‬    ‫نسلی بود كه میشد به آنها اميد داشت كه بتوانند ايران را‬
                            ‫زیر بار نرفت که درباره پسرش و به نفع جمهوری اسلامی‬
                   ‫قلبها»‪.‬‬      ‫دروغ بگوید‪ .‬آنها تا روز جمعه هم پیکر حمیدرضا را تحویل‬                   ‫آباد و آزاد کنند‪».‬‬
‫دانشجویان دانشگاه آزاد شهر «قدس» هم امروز شنبه‬     ‫ندادند و حتی رسانههای حکومتی او را بسیجی معرفی کردند‬
‫در خونخواهی از همدانشگاهی خود‪ ،‬حمیدرضا روحی‪ ،‬در‬     ‫اما اتفاقی که افتاد این بود که شاهدخت نور پهلوی پیامی‬    ‫روشنک آسترکی – بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری‬
‫دانشگاهتجمعکردندوشعارهاییازجمله«بسیجیجیرهخور‬      ‫را که پیش از این محمدرضا به او در اینستاگرام داده بود‬    ‫بیشاز‪ ۴۰۰‬معترضدرایرانطیدوماهگذشتهجانباختهاند‪.‬‬
‫آخرشه خوب بخور»‪« ،‬این گل پرپرشده هدیه به میهن شده»‬                                 ‫مراسم خاکسپاری جانباختگان بطور مکرر که گاهی در هر روز‬
                                                          ‫چندین جانباخته را در بر میگیرد به صحنه اعتراض مردمی و‬
   ‫و «هر یه نفر کشته شه‪ ،‬هزار نفر پشتشه» سر دادند‪.‬‬
                                                               ‫شعار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است‪.‬‬
                                                          ‫ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) در‬
                                                          ‫گزارشی اعلام کرده که شمار کشتهشدگان اعتراضات سراسری‬
                                                          ‫ایران تا روز جمعه ‪ ۲۷‬آبان به دستکم ‪ ۴۰۲‬تن افزایش یافته‬

                                                                              ‫است‪.‬‬
                                                          ‫بنابر این گزارش‪ ،‬از ‪ ۲۶‬شهریورماه و آغاز اعتراضات سراسری‬
                                                          ‫در ایران تا روز جمعه ‪ ۲۷‬آبانماه دستکم ‪ ۴۰۲‬تن از مردم‬
                                                          ‫معترض در جریان این اعتراضات کشته شدهاند که از این تعداد‬
                                                          ‫دستکم ‪ ۵۸‬نفر کودک بوده و زیر هجده سال سن داشتهاند‪.‬‬
                                                          ‫همچنین تا پایان بیست و هفتم آبان ماه دستکم‪ ۱۶‬هزار‬
                                                          ‫و ‪ ۸۱۳‬تن از معترضان بازداشت شدهاند و ‪ ۱۵۰‬شهر ایران‬
                                                          ‫صحنه تظاهرات ضد حکومتی بوده است‪ .‬این گزارش به‬
                                                          ‫بازداشت ‪ ۵۲۴‬دانشجو اشاره شده و آمده است که دستکم‬
                                                          ‫‪ ۱۴۰‬دانشگاه نیز در این مدت صحنه تجمعهای اعتراضی‬

                                                                        ‫دانشجویان بوده است‪.‬‬
                                                          ‫گزارش ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نشان‬
                                                          ‫میدهد طی یک شبانه روز از پنجشنبه ‪ ۲۶‬تا جمعه ‪۲۷‬‬
                                                          ‫آبانماه دستکم ‪ ۲۱‬نفر در شهرهای مختلف ایران توسط‬
                                                          ‫سرکوب مأموران جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند‪.‬‬
                                                          ‫تعدادی از جانباختگان روز جمعه و تعداد دیگری امروز‬
                                                          ‫شنبه‪ ۲۸‬آبان به خاک سپرده شدند‪ .‬در تهران صبح شنبه پیکر‬
                                                          ‫جوان ‪ ۲۰‬ساله حمیدرضا روحی که در شهرزیبا در تهران و با‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11