Page 9 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۸۹ (دوره جديد
P. 9

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌۹‬شماره‌‪1855‬‬
‫جمعه ‪ ۲۵‬نوامبر تا پنجشنبه ‪1‬دسامبر ‪۲0۲۲‬‬

                                                           ‫نهمینهفتهخیزشانقلابی‬
                                                           ‫علیه جمهوری اسلامی؛‬

                                                              ‫انتخاب مردم‪:‬‬

                                                           ‫تداوم اعتصاب و اعتراض‬
                                                            ‫در بازار‪ ،‬دانشگاه‪،‬‬
                                                             ‫مدرسه و خیابان؛‬

                                                           ‫اعتصاب بازیکنان تیم‬
                                                              ‫فوتبال تاج‬

‫کشتار و سرکوب گسترده مردم طی سه روز اعتراضات‬        ‫تظاهرات ضد حکومتی بوده است‪ .‬در این گزارش همچنین به‬    ‫=خبرگزاری هرانا در تازهترین گزارش خود اعلام کرده که‬
‫سالگرد آبان و جان باختن چند دانشآموز و دانشجو‪ ،‬اعتصابات‬   ‫بازداشت ‪ ۵۲۴‬دانشجو اشاره شده و آمده است که دستکم‬     ‫شمار کشتهشدگان اعتراضات سراسری ایران تا روز جمعه‬
                              ‫‪ ۱۴۰‬دانشگاه نیز در این مدت صحنه تجمعهای اعتراضی‬      ‫بیست و هفتم آبان به دستکم‪ ۴۰۲‬تن افزایش یافته است‪.‬‬
     ‫آموزگاران و دانشجویان را تداوم بخشیده است‪.‬‬                                  ‫=اعتصابات چه با انگیزه پرداختهای معوقه و چه با‬
‫شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با‬                      ‫دانشجویان بوده است‪.‬‬      ‫دیگر دلایل صنفی‪ ،‬در هر صورت همراهی با اعتصابات‬
‫صدور بیانیهای خواستار اعتصاب و تعطیلی مدارس دولتی و‬     ‫سرکوب مردم بیدفاعی که با دست خالی دست به اعتراض‬      ‫سراسری در حمایت از خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری‬
‫غیردولتی در روز یکشنبه‪ ۲۹‬و دوشنبه‪ ۳۰‬آبان شده است‪ .‬در‬    ‫میزنند موجی از خشم عمومی را در پی داشته است‪ .‬مردم‬
‫این بیانیه با اشاره به نام دانشآموزان جانباخته در اعتراضات‬ ‫از روز جمعه ‪ ۲۷‬آبان اعتراضات خود را در دهها شهر ادامه‬                ‫اسلامی به شمار میرود‪.‬‬
‫روزهای گذشته از جمله کیان پورفلک‪ ،‬آرتین رحمانی‪ ،‬سپهر‬    ‫دادند و فراخوانهایی برای ادامه اعتراضات گسترده در بازار‪،‬‬ ‫=کشتار و سرکوب گسترده مردم طی سه روز اعتراضات‬
‫مقصودی و دانیال پابندی آمده که «ما معلمان علیه این‬                                  ‫سالگرد آبان و جان باختن چند دانشآموز و دانشجو‪،‬‬
‫کشتارهای جنایتکارانه فریاد میکشیم و اجازه نخواهیم داد‬            ‫دانشگاه و خیابان منتشر شده است‪.‬‬
‫رویای «رنگینکمانی کیان» به دست فراموشی سپرده شود‪.‬‬      ‫اعتصابها در ایران دامنه وسیعتری پیدا کرده و در اقدامی‬   ‫اعتصابات آموزگاران و دانشجویان را تداوم بخشیده است‪.‬‬
‫ما رنجها و اشکهای مادری که از ترس دزدیدن جنازه طفل‬     ‫بیسابقه بازیکنان تیم فوتبال «استقلال» (تاج) نیز اعتصاب‬  ‫= دانشجویان در دهها دانشگاه کشور اعلام کردهاند‬
‫ده سالهاش مجبور بود تا صبح تن بیجانش را با «یخ» نوازش‬    ‫کردند‪ .‬بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانههای داخلی‬    ‫اعتصابواعتراضات«جنبشدانشجویی»ادامهخواهدداشت‪.‬‬
‫کند راتاآزادیورهاییدرحافظهیبلندظلمستیزیمانزنده‬       ‫تمرین تیم فوتبال «استقلال» بعد از دو هفته قرار بود روز‬  ‫=جوانان محلات ‪ ۲۰‬شهر ایران در بیانیهای مشترک از روز‬
                              ‫گذشته دوباره از سر گرفته شود اما بازیکنان این تیم اعتصاب‬
              ‫نگاه خواهیم داشت‪».‬‬       ‫کردند و سر تمرین حاضر نشدند‪ .‬این خبر به صورت رسمی از‬      ‫‪ ۲۸‬آبان تا ‪ ۳‬آذر فراخوان اعتراض و اعتصاب دادهاند‪.‬‬
‫دانشجویان در دهها دانشگاه کشور نیز اعلام کردهاند‬                                   ‫خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی وارد سومین‬
‫اعتصابواعتراضات«جنبشدانشجویی»ادامهخواهدداشت‪.‬‬                ‫سوی باشگاه «استقلال» هم اعلام شد‪.‬‬     ‫ماه شدهواعتراضاتمردمواعتصاباتباگستردگیادامهدارد‪.‬‬
‫دانشجویان دانشگاه علم و صنعت‪ ،‬دانشگاه هنر تبریز‪،‬‬      ‫اعتصاب تیم تاج (استقلال تهران) اعتصاب مهمی به شمار‬    ‫در مقابل جمهوری اسلامی بیرحمانه به سرکوب مسلحانه و‬
‫دانشگاه علوم پزشکی تبریز‪ ،‬دانشگاه صنعتی امیرکبیر‪،‬‬      ‫میرود و به همین دلیل رسانههای حکومتی تلاش کردند افکار‬   ‫کشتار مردم معترض میپردازد و رسانههای حکومتی خواهان‬
‫دانشگاه «نوشیروانی» بابل‪ ،‬دانشگاه شیراز‪ ،‬دانشگاه‬      ‫عمومی را قانع کنند که این اعتصاب ارتباطی با خیزش انقلابی‬
‫خوارزمی‪ ،‬دانشگاه «سوره»‪ ،‬دانشکده نفت دانشگاه تهران‪،‬‬     ‫مردم علیه جمهوری اسلامی ندارد‪ .‬خبرگزاری تسنیم نزدیک‬        ‫برخورد سنگینتر حکومت با شهروندان هستند‪.‬‬
‫دانشگاه خواجه نصیرالدین از جمله دانشجویانی هستند که با‬   ‫به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شده این اعتصاب‬    ‫خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در حالی‬
                              ‫به علت «عدم پرداخت مطالبات پیشین بازیکنان این تیم‬     ‫نهمین هفته را پشت سر میگذارد که حکومت طی روزهای‬
   ‫صدور بیانیههایی از ادامه اعتصاب خود خبر دادهاند‪.‬‬    ‫و پرداخت نشدن مبالغی که باید تا این مقطع از فصل به‬    ‫گذشته و در حالی که مردم از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۶‬آبان اعتراضاتی سه‬
‫ویدئوهاوگزارشهانشانمیدهدصبحامروزشنبه‪ ۲۸‬آبان‬                                      ‫روزه را به مناسبت سالگرد آبان برگزار کردند‪ ،‬سرکوب معترضان‬
‫‪ ۱۴۰۱‬نیز بسیاری از بازاریان در شهرهای مختلف از جمله‬          ‫بازیکنان پرداخت میشد» صورت گرفته است‪.‬‬      ‫را افزایش داده است‪ .‬شماری از ایرانیان با سرکوب مسلحانه‬
‫زاهدان وشاهینشهراعتصابخودراادامهدادهوازبازکردن‬       ‫این خبرگزاری همچنین از دیدار علی فتحاللهزاده مدیرعامل‬   ‫جمهوری اسلامی کشته و زخمی شده و شماری نیز بازداشت‬
                              ‫باشگاه تاج (استقلال تهران) با ریکاردو ساپینتو سرمربی این‬ ‫شدند‪ .‬مردم نیز به دفاع مشروع از خود پرداخته و در پی‬
            ‫مغازهها خودداری کردهاند‪.‬‬      ‫تیم در عصر روز جمعه ‪ ۲۷‬آبان ‪ ۱۴۰۱‬خبر داده است‪ .‬تسنیم‬   ‫این دفاع‪ ،‬تعدادی از نیروهای حکومتی زخمی شده یا کشته‬
‫همچنین فراخوانهایی برای ادامه اعتراضات مردم در خیابان‬    ‫نوشته که «یکی از مسائل مطرح شده در جلسه‪ ،‬موضوع‬      ‫شدند‪ .‬خبرگزاریهای حکومتی شمار مأموران سرکوبگری را که‬
‫نیزمنتشرشدهاست‪.‬جوانانمحلات‪ ۲۰‬شهرایراندربیانیهای‬       ‫عدم برگزاری تمرین روز جمعه بود که فتحاللهزاده در همین‬
‫مشترکازروز‪۲۸‬آبانتا‪۳‬آذرفراخواناعتراضواعتصابدادهاند‪.‬‬     ‫خصوص به سرمربی استقلال گفت «اینکه بازیکنان پیگیر‬              ‫کشته شدهاند‪ ۱۴‬تن اعلام کردهاند‪.‬‬
‫این بیانیه از همه مدارس‪ ،‬دانشگاهها‪ ،‬صنایع به ویژه صنعت‬   ‫مسائل مالی خود باشند‪ ،‬حق طبیعی آنهاست و باشگاه هم‬     ‫ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) نیز‬
‫نفت و پتروشیمی و بازاریان‪ ،‬بجز داروخانهها و فروشگاههای‬   ‫وظیفه دارد مطالبات بازیکنان را پرداخت کند و از هیچ تلاش‬  ‫در تازهترین گزارش خود اعلام کرده که شمار کشتهشدگان‬
‫مواد غذایی‪ ،‬خواسته که به اعتصابات سراسری بپیوندند‪.‬‬     ‫و کوششیجهت حفظ آرامش و تمرکز تیم دریغ نخواهد کرد»‬     ‫اعتراضات سراسری ایران تا روز جمعه بیست و هفتم آبان به‬
‫این بیانیه تأکید کرده که تا آزادی زندانیان سیاسی‪ ،‬جمعآوری‬  ‫و بر همین اساس مدیرعامل باشگاه استقلال فردا در محل‬    ‫دستکم ‪ ۴۰۲‬تن افزایش یافته است‪ .‬بر اساس این گزارش از‬
‫نیروهای سرکوبگر از شهرها و روستاها و تحویل قدرت به‬                                  ‫‪ ۲۶‬شهریور و آغاز اعتراضات سراسری در ایران تا روز جمعه‪۲۷‬‬
                               ‫تمرین تیم حضور خواهد یافت تا با بازیکنان گفتگو کند‪».‬‬  ‫آباندستکم‪ ۴۰۲‬تنازمردممعترضدرجریانایناعتراضات‬
     ‫مردم اعتراضات و اعتصابات ادامه خواهد یافت‪.‬‬     ‫این در حالیست که اعتصابات چه با انگیزه پرداختهای‬     ‫کشته شدهاند که از این تعداد دستکم ‪ ۵۸‬تن کودک بوده و‬
‫این بیانیه افزوده است‪« :‬ما انتخاب کردهایم که آزاد و با‬   ‫معوقه و چه با دیگر دلایل صنفی‪ ،‬در هر صورت همراهی‬
‫شرافت زندگی کنیم و در این راه استوار و مصمم تا پای جان‬   ‫با اعتصابات سراسری در حمایت از خیزش انقلابی مردم علیه‬              ‫زیر هجده سال سن داشتهاند‪.‬‬
                                                           ‫همچنین تا پایان ‪ ۲۷‬آبانماه دستکم ‪ ۱۶‬هزار و ‪۸۱۳‬‬
                 ‫ایستادهایم‪».‬‬                 ‫جمهوری اسلامی به شمار میرود‪.‬‬      ‫تن از معترضان بازداشت شدهاند و ‪ ۱۵۰‬شهر ایران صحنه‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14