Page 5 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۹۰ (دوره جديد
P. 5

‫صفحه ‪ 5‬شماره ‪185۶‬‬
‫جمعه ‪ ۲‬تا پنجشنبه ‪ ۸‬دسامبر ‪۲0۲۲‬‬

                                                               ‫شاهزاده رضا پهلوی‪:‬‬

                                                             ‫تشکیل کمیته‬
                                                            ‫حقیقتیاب از سوی‬
                                                            ‫سازمان ملل در جریان‬
                                                            ‫انقلاب ملی ایران یک‬
                                                            ‫پیروزی و زمینهساز‬
                                                           ‫محاکمه جنایتکاران است‬

‫قطعنامه و تصویب آن نقش داشتند برای حمایتشان از مردم‬    ‫سه ماه اخیر‪ ،‬گفت‪« :‬تصمیم بیسابقه شورای حقوق بشر‬       ‫=«از آلمان و ایسلند که پیشنهاد تشکیل این جلسه ویژه را‬
‫ایران قدردانی میکنم‪ .‬ما نیازمند حمایتهای بیشتر شما و همه‬ ‫سازمان ملل برای ایجاد یک هیات حقیقتیاب با هدف تحقیق‬     ‫دادند و نیز از همه کشورهایی که در تهیه پیشنویس قطعنامه‬
                             ‫در خصوص جنایات رژیم علیه مردم ایران در جریان انقلاب‬     ‫و تصویب آن نقش داشتند برای حمایتشان از مردم ایران‬
             ‫آزادیخواهان جهان هستیم‪».‬‬    ‫ملی‪ ،‬یک پیروزی برای ملت ایران و جهان آزاد است‪ .‬یافتههای‬   ‫قدردانی میکنم‪ .‬ما نیازمند حمایتهای بیشتر شما و همه‬
‫وی همچنین خطاب به کشورهایی که به این قطعنامه و‬      ‫این هیات و حقایق ثبتشده‪ ،‬زمینهساز محاکمه جنایتکاران در‬
‫تصمیم مهم رأی ممتنع دادند گفت‪« :‬از دولتهایی که رای‬                                               ‫آزادیخواهان جهان هستیم‪».‬‬
‫ممتنع دادند میخواهم که تردید و مصلحتهای زودگذر را‬                  ‫آینده نزدیک خواهد بود‪».‬‬     ‫=«از دولتهایی که رای ممتنع دادند میخواهم که تردید‬
‫کنار بگذارند که منافع درازمدت آنها نیز در همراهی با مردم‬ ‫نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز‬       ‫و مصلحتهای زودگذر را کنار بگذارند که منافع درازمدت آنها‬
                             ‫پنجشنبه ‪ ۲۴‬نوامبر ‪ ۲۰۲۲‬برابر با ‪ ۳‬آذر ‪ ۱۴۰۱‬در شرایطی‬
                   ‫ایران است‪».‬‬     ‫برگزار شد که انقلاب ملی ایران با ایستادگی و تداوم اعتراضات‬           ‫نیز در همراهی با مردم ایران است‪».‬‬
‫شاهزاده رضا پهلوی به شش دولتی که به این قطعنامه رأی‬                                  ‫=«و خطاب به شش دولتی که رای منفی دادند‪ :‬روی اسب‬
‫منفی دادند‪ ،‬شامل ارمنستان‪ ،‬جمهوری خلق چین‪ ،‬کوبا‪ ،‬اریتره‪،‬‬               ‫همچنان در جریان است‪.‬‬      ‫بازنده شرط نبندید‪ .‬جمهوری اسلامی رفتنیست‪ .‬به آینده‬
‫پاکستان و ونزوئلا‪ ،‬با قاطعیت چنین گفت‪« :‬و خطاب به شش‬   ‫شاهزاده رضا پهلوی با قدردانی از پیشنهاد دو کشور آلمان و‬
‫دولتی که رای منفی دادند‪ :‬روی اسب بازنده شرط نبندید‪.‬‬    ‫ایسلند برای برگزاری این نشست و تهیه پیشنویس قطعنامه‬              ‫روابط خود با ملت ایران بیندیشید‪».‬‬
‫جمهوری اسلامی رفتنیست‪ .‬به آینده روابط خود با ملت ایران‬  ‫مربوطه گفت‪« :‬از آلمان و ایسلند که پیشنهاد تشکیل این جلسه‬  ‫شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به تصمیم نشست ویژه‬
                             ‫ویژه را دادند و نیز از همه کشورهایی که در تهیه پیشنویس‬   ‫شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مبنی بر تشکیل یک‬
                    ‫بیندیشید‪».‬‬     ‫ارشد جمهوری اسلامی را در فهرستی قرار داده که ورود‬      ‫کمیته حقیقتیاب جهت بررسی جنایات جمهوری اسلامی در‬
                             ‫آنها به این کشور را برای همیشه و بدون امکان تجدید نظر‬
‫با آنتونیو تایانی همتای ایتالیایی خود خواهد داشت! اما در‬                               ‫دیدارها میتوان به دیدار نازنین بنیادی هنرپیشه و‬
‫تازهترین خبر که در زمان تنظیم این گزارش به کیهان لندن‬               ‫ممنوع اعلام کرده است‪.‬‬       ‫فعال حقوق بشر و رویا حکاکیان نویسنده ایرانی‪ -‬آمریکائی‬
‫رسیده است‪ ،‬این سفر به دلیل اعتراضات مردمی و انزوای‬                                  ‫با کاملا هریس معاون رئیسجمهور آمریکا اشاره کرد‪ .‬مسیح‬
‫بینالمللی جمهوری اسلامی انجام نخواهد شد‪ .‬پیشتر یک‬                ‫دیگر مماشات نمیتوان کرد‬        ‫علینژاد‪ ،‬لادن برومند‪ ،‬شیما بابائی و رویا پیرائی فعالان‬
‫دیپلمات ایتالیایی به شرط آنکه نامی از وی برده نشود‪ ،‬در‬  ‫البته برخی دولتهای اروپایی هنوز سیاست مماشات با‬       ‫مدنی و حقوق بشری نیز در کاخ الیزه با امانوئل ماکرون‬
‫ارتباط با این سفر به کیهان لندن گفته بود «این سفر و این‬  ‫جمهوری اسلامی را کنار نگذاشتهاند‪ .‬از جمله روز جمعه‬
‫ملاقات با وزیر خارجه دولت راستگرای ایتالیا بهایی است که‬  ‫قرار بود پایتخت ایتالیا میزبان حسین امیرعبداللهیان وزیر‬            ‫رئیسجمهور فرانسه دیدار داشتند‪.‬‬
                             ‫خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در یک کنفرانس باشد‪.‬‬      ‫مینو مجیدی مادر رویا پیرائی‪ ۲۹ ،‬شهریور در جریان‬
        ‫ما برای آزادی آلسیا پیپرنو پرداختیم!»‬   ‫نه تنها این‪ ،‬بلکه گفته شد در حالی که دو ماه و نیم از آغاز‬  ‫اعتراضات خیابانی در کرمانشاه به ضرب گلوله یگان ویژه‬
‫آلسیا پیپرنو جهانگرد ایتالیایی که ‪ ۲۹‬سپتامبر در تهران‬   ‫خیزش مردمی «زن‪ ،‬زندگی‪ ،‬آزادی» میگذرد‪ ،‬وی ملاقاتی نیز‬    ‫به قتل رسید‪ .‬ابراهیم بابایی پدر شیما بابایی و زندانی‬
‫دستگیر شده بود ‪ ۴۵‬روز بعد در سکوت آزاد شد و به ایتالیا‬                                ‫سیاسی سابق در دی ‪ ،۱۴۰۱‬زمانی که قصد داشت به‬
‫بازگشت‪ .‬به نظر میرسد برخی دولتهای اروپایی هنوز‬                                    ‫صورت مخفیانه از ایران خارج شود‪ ،‬در مرز ناپدید شد و‬
‫درک نکردهاند که پرداخت باج به جمهوری اسلامی برای‬                                   ‫هنوز اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست‪ ،‬اگرچه گفته‬
‫آزادی شهروندانشان که در ایران به گروگان گرفته میشوند‪،‬‬                                 ‫میشود که توسط مامورین جمهوری اسلامی بازداشت شده‬
‫راه را برای گروگانگیریهای بعدی و باجخواهی بیشتر باز‬                                  ‫است‪ .‬عبدالرحمان برومند پدر رویا نیز که از نزدیکان شاپور‬
‫میکند‪ .‬این دیپلمات ایتالیایی نیز در ادامهی گفتگو با‬                                  ‫بختیار بود‪ ۲۹ ،‬فروردین ماه ‪ ۱۳۷۰‬در مقابل آسانسور منزل‬
‫کیهان لندن گفته بود «ما میدانیم که این رفتار ما جمهوری‬
‫اسلامی را تشویق به گروگانگیری و باجخواهی میکند‪ ،‬ولی‬                                    ‫مسکونی خود در پاریس با ضربات کارد به قتل رسید‪.‬‬
‫با وجود این ما باید هر اقدامی که لازم باشد برای نجات‬                                 ‫کارزار جهانی برای انزوای جمهوری اسلامی همچنان‬
‫جان شهروندان خود انجام دهیم‪ ،‬زیرا برخلاف دولت حاکم‬                                  ‫ادامه دارد‪ .‬تلاشهایی نیز برای کاهش سطح دیپلماتیک با‬
‫بر تهران که شهروندانش را در خیابانها به دلیل اعتراضات‬                                 ‫جمهوری اسلامی در کشورهای غربی در جریان است‪ .‬در‬
‫مسالمتآمیز میکشد و یا برای شرکت در تظاهرات به اعدام‬                                  ‫بسیاری از پارلمانهای کشورهای غربی شماری از احزاب و‬
‫محکوم میکند‪ ،‬جان تک تک شهروندان ایتالیا برای دولت‬                                   ‫نمایندگان خواهان فراخواندن سفرای کشور خود از ایران و‬
                                                           ‫اخراج سفرای جمهوری اسلامی هستند‪ .‬کارزار دیگری نیز‬
             ‫این کشور اهمیت دارد‪».‬‬                                    ‫برای قراردادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست‬
‫حالا به نظر میرسد انزوای جمهوری اسلامی و پشتیبانی‬                                   ‫سازمان های تروریستی شکل گرفته است‪ .‬در روزهای‬
‫از جنبش اعتراضی مردم ایران بیش از آن برای دولتهای‬                                   ‫گذشته دادگاه ایالتی انتاریو در کانادا کلیت سپاه پاسداران‬
‫اروپایی اهمیت دارد که بخواهند میزبان مقامات آن شوند‪.‬‬                                 ‫انقلاب اسلامی را یک نهاد تروریستی اعلام کرد‪ .‬دولت کانادا‬
‫احمد رأفت‬                                                       ‫چندی پیش تصمیم گرفت حدود ده هزار نفر از مقامات‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10