Page 10 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۹۰ (دوره جديد
P. 10

‫صفحه ‪ 1۰‬شماره ‪185۶‬‬
                                                         ‫جمعه ‪ 11‬تا ‪ 1۷‬آذرماه ‪1401‬خورشیدی‬

                                                         ‫حسین رونقی‬

                                                         ‫آزاد شد؛‬

                                                         ‫دادگستری اصفهان‬

                                                         ‫اتهام توماج صالحی‬

                                                         ‫را «افساد فی‬

                                                         ‫الارض»‬

‫توماج صالحی و حسین رونقی‬                                               ‫عنوان کرد‬

‫اغتشاشگران و برهمزنندگان امنیت در دادگاه انقلاب تهران‬   ‫صالحی هنرمند و خواننده رپ را «افساد فیالارض از طریق‬  ‫=حسین رونقی فعال مدنی که دوم مهرماه و چند روز‬
                  ‫صادر شد‪».‬‬       ‫نشر اکاذیب به صورت گسترده‪ ،‬فعالیت تبلیغی علیه نظام‪،‬‬  ‫پس از آغاز خیزش ملی در مقابل دادسرای اوین بازداشت‬
                             ‫تشکیل و اداره دستجات غیرقانونی به قصد برهم زدن‬     ‫و به زندان منتقل شده بود‪ ،‬روز شنبه پنجم آزاد با سپردن‬
‫قوه قضائیه مدعی شده که یکی از متهمان «به صورت‬
‫عمد و با قصد جان مأمورین نیروی انتظامی‪ ،‬با خودرو‬               ‫امنیت کشور» اعلام کرده است‪.‬‬                    ‫وثیقه آزاد شد‪.‬‬
‫سواری خود به سرعت به مأمورین هجوم برده و در اثر‬      ‫رئیس دادگستری اصفهان افزوده که توماج صالحی به‬     ‫=رئیس دادگستری استان اصفهان یکی از اتهامات‬
‫برخورد با آنها یک پلیس را به شهادت رسانده و تعدادی را‬   ‫همکاری با «دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی» و «نشر‬   ‫توماج صالحی را «افساد فیالارض از طریق نشر اکاذیب‬
                             ‫اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و‬    ‫به صورت گسترده‪ ،‬فعالیت تبلیغی علیه نظام‪ ،‬تشکیل و‬
               ‫نیز مجروح کرده‪».‬‬      ‫تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز» هم متهم‬    ‫اداره دستجات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور»‬
‫خانواده پرهام پروری مهندس جوانی که در جریان‬
‫اعتراضات در حال برگشت از شرکت محل کارش به تظاهرات‬                      ‫شده است‪.‬‬                      ‫اعلام کرده است‪.‬‬
‫و شلوغی خیابان حضور پیدا کرد و بازداشت شد‪ ،‬از جمله‬    ‫رئیس کل دادگستری اصفهان از قطعی بودن اتهامات خبر‬
‫کسانی است که حکم اعدام به اتهام «محاربه» برای او صادر‬   ‫داده و گفته که کیفرخواست او صادر و پرونده به دادگاه‬  ‫حسین رونقی فعال مدنی با قرار وثیقه پس از حدود دو‬
                                                         ‫ماه از زندان آزاد شد‪ .‬در این میان‪ ،‬بر اساس گزارشها از‬
                  ‫شده است‪.‬‬          ‫ارسال شده اما هنوز جلسه دادگاه برگزار نشده است‪.‬‬  ‫پروندهسازی دادگستری اصفهان علیه توماج صالحی اتهام‬
‫پدر پرهام روز یکشنبه ‪ ۲۲‬آبان در پیامی ویدئویی اعلام‬    ‫روز گذشته اکانت توئیتری توماج صالحی که در نبود او‪،‬‬
‫کرد که فرزندش در حال بازگشت از محل کار «به شلوغیها»‬    ‫گفته میشود توسط اعضای خانوادهاش اداره میشود خبر داد‬         ‫وی «افساد فی الارض» عنوان شده است‪.‬‬
‫برخورده و بازداشت شده است‪ .‬او اتهام «محاربه» را سزاوار‬  ‫که جلسه دادگاه توماج با اتهاماتی چون «افساد فی الارض»‬ ‫حسین رونقی فعال مدنی که دوم مهرماه و چند روز‬
‫فرزندش ندانسته و از سازمانها و نهادهای داخلی و‬      ‫و «محاربه» برگزار شده اما ساعاتی بعد همین حساب‬     ‫پس از آغاز خیزش ملی در مقابل دادسرای اوین بازداشت‬
‫بینالمللی حقوق بشری کمک خواسته است‪ .‬پرهام پروری‬      ‫توئیتری نوشت که توماج برای تشریفات قضایی به دادگستری‬  ‫و به زندان منتقل شده بود‪ ،‬روز شنبه پنجم آذر با سپردن‬
‫تکفرزند خانواده دانشآموخته رشته مهندسی و شاغل در‬     ‫اصفهان برده شده و هنوز دادگاهی برگزار نشده است‪.‬‬    ‫وثیقه از زندان آزاد شد‪ .‬حسین رونقی به همراه وکلایش‬
‫یک شرکت فنی در تهران و همچنین قهرمان و مربی شنا‬      ‫توماج صالحی هشتم آبان بازداشت شد و ساعاتی بعد از‬    ‫سعید جلیلیان و میلاد پناهیپور بازداشت شده بودند‪ .‬این‬
                             ‫بازداشت ویدئویی از سوی نهادهای امنیتی منتشر شد که‬   ‫دو وکیل دادگستری نیز هفتههای گذشته با سپردن وثیقه‬
                    ‫است‪.‬‬        ‫در آن فردی که ادعا شده توماج صالحی است از گفتههای‬
‫پیش از این‪ ،‬کانون حقوقبشر ایران هشدار داده بود که ‪۹‬‬    ‫خود درباره جمهوری اسلامی ابراز پشیمانی میکرد‪ .‬برخی‬                    ‫آزاد شدند‪.‬‬
‫تن از دستگیرشدگان اعتراضات سراسری که روز شنبه ‪ ۷‬آبان‬                               ‫خبرگزاری ایسنا آزادی حسین رونقی را مرتبط با خواسته‬
‫اولین جلسه دادگاهشان برگزار شد‪ ،‬در خطر صدور حکم‬       ‫نزدیکان به توماج معتقدند این فرد توماج نبوده است‪.‬‬  ‫رئیس قوه قضاییه برای آزادی بخشی از زندانیانی که «شرایط‬
‫اعدام قرار دارند‪ .‬این نهاد نام این افراد را محمد قبادلو‪،‬‬ ‫بازداشت توماج صالحی با واکنشهای زیادی روبرو شد؛ از‬   ‫بهرهمندی از ارفاقات قانونی را دارا میباشند» دانسته است‪.‬‬
‫سامان صیدی‪ ،‬محسن رضازاده قراقلو‪ ،‬سعید شیرازی‪،‬‬       ‫جمله ‪ ۱۲۶‬نویسنده‪ ،‬هنرمند و فعال مدنی در ‪ ۲۳‬آبان ماه‬  ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه‬
‫محمد بروغنی‪ ،‬ابوالفضل مهری‪ ،‬حسین حاجیلو‪ ،‬منوچهر‬      ‫با انتشار نامهای در حمایت از توماج صالحی او را «صدای‬  ‫قضاییه به مراجع و مراکز ذیربط قضایی دستور داد «به‬
                                                         ‫شکرانه عنایت پروردگار و مسرت و سرور ملی حاصل از‬
     ‫مهماننواز و سهیل خوشدل اعلام کرده است‪.‬‬             ‫مردم» دانستند که «خاموش نمیشود‪».‬‬    ‫ظفرمندی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران‪ ،‬نسبت‬
‫حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز‬      ‫با اینهمه کیفرخواستهای دادستانی انقلاب با‬       ‫به آن دسته از زندانیان که شرایط بهرهمندی از ارفاقات‬
‫نیز روز شنبه ‪ ۲۱‬آبان ‪ ۱۴۰۱‬از صدور کیفرخواست برای‬     ‫اتهامات «افساد فی الارض» و «محاربه» علیه چندتن از‬   ‫قانونی را دارا میباشند‪ ،‬نهایت مساعدت و معاضدت‬
‫‪ ۱۱‬شهروند شامل ‪ ۱۰‬مرد و یک زن خبر داده بود‪ .‬این‬      ‫بازداشتشدگان خیزش انقلابی تنظیم شده است‪ .‬این دو‬    ‫انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشت آنها به آغوش گرم‬
‫شهروندان در ارتباط با پرونده کشته شدن یک بسیجی با‬     ‫اتهام سنگین دست قاضی را برای صدور حکم اعدام علیه‬
                                                          ‫خانوادههایشان در اولین فرصت ممکن فراهم شود‪».‬‬
   ‫اتهاماتی همچون «فساد فیالارض» روبرو شدهاند‪.‬‬                ‫معترضان باز خواهد گذاشت‪.‬‬     ‫حسن رونقی برادر حسین رونقی فعال سیاسی نیز دیشب‬
‫آمارها نشان میدهد بیش از ‪ ۱۸‬هزار نفر طی دو ماه و‬     ‫پیش از این ‪ ۲۲۷‬نماینده مجلس شورای اسلامی طی‬      ‫شنبه ‪ ۵‬آذر خبر داد که «حسین امشب با قرار وثیقه آزاد شد‬
‫نیم گذشته و در شهرهای مختلف بازداشت شدند‪ .‬بسیاری‬     ‫بیانیهای خواستار برخورد با معترضان و صدور «حکم اعدام»‬ ‫تا تحت درمان قرار گیرد‪ .‬با تشکر از همراهی و همصدایی‬
‫از این افراد هنوز تفهیم اتهام نشدند و گزارشهای پراکنده‬
‫برای متهم کردن دهها شهروند معترض به نافساد فی الارض»‬                 ‫برای آنها شده بودند‪.‬‬           ‫هموطنان عزیزم که صدای ما بودند‪».‬‬
‫و «محاربه» تنها شامل آندسته از بازداشتشدگانی است که‬    ‫خبرگزاری میزان‪ ،‬مرکز رسانه قوه قضاییه‪ ،‬روز چهارشنبه‬  ‫همچنین صبح امروز یکشنبه ششم آذرماه اسدالله‬
                             ‫‪ ۲۵‬آبان ‪ ۱۴۰۱‬در گزارشی اعلام کرد که «حکم بدوی سه‬    ‫جعفری رئیس دادگستری استان اصفهان اتهامات توماج‬
       ‫برای آنها کیفرخواست صادر شده است‪.‬‬      ‫نفر دیگر از اغتشاشگران در ادامه رسیدگی به پرونده‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15