Page 6 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۹۰ (دوره جديد
P. 6

‫صفحه ‪ ۶‬شماره ‪185۶‬‬
                                                                       ‫جمعه ‪ 11‬تا ‪ 1۷‬آذرماه ‪1401‬خورشیدی‬

                                                          ‫شهبانو فرح پهلوی‬
                                                          ‫و شاهدخت نور‬
                                                          ‫پهلوی مهمان نشست‬
                                                          ‫ویژه مجلس سنای‬
                                                          ‫فرانسه؛ پیام حمایت‬
                                                          ‫نمایندگان از مردم‬

                                                             ‫ایران‬

‫درباره قتل مهسا ژینا امینی از سوی اتحادیه اروپا را دنبال‬ ‫بحث و گفتگو درباره اعتراضات گسترده و «نقض حقوق‬      ‫=در این نشست سنا کنفرانسی با موضوع «زن‪ ،‬زندگی‪،‬‬
‫کند‪ .‬همچنین از دولت خواسته شده قطعنامهای علیه‬       ‫زنان و حقوق بشر» در ایران پرداختند‪ .‬به گزارش یورونیوز‬  ‫آزادی ایران‪ ،‬شورش یا انقلاب؟» برگزار شد و نمایندگان سنای‬
‫جمهوری اسلامی را در چارچوب شورای حقوق بشر سازمان‬     ‫فارسی آلن ریشار سناتور فرانسوی و نماینده حزب «جمهوری‬   ‫فرانسه از انقلاب م ّلی ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت‬
‫ملل متحد و در راستای ایجاد یک مکانیسم تحقیقاتی در‬     ‫به پیش» که ریاست این نشست ویژه را بر عهده داشت در‬
‫رابطه با نقض حقوق بشر در ایران‪ ،‬از سوی کشور فرانسه به‬   ‫سخنانی یاد مهسا امینی دختر جوانی را که «شانزده سپتامبر‬                     ‫کردند‪.‬‬
                             ‫گذشته پس از دستگیری توسط گشت ارشاد به دلیل بیرون‬     ‫=سناتور برونو روتایو خطاب به شهبانو فرح و شاهدخت‬
              ‫این سازمان ارائه کند‪.‬‬                                 ‫نور گفت‪ :‬حضور شما وزن بیشتری به پیام حمایتآمیزی‬
‫از سوی دیگر این مصوبه خواستار آزادی فوری شهروندان‬      ‫بودن چند تار مو از روسری» جان باخت‪ ،‬گرامی داشت‪.‬‬    ‫میدهد که از طریق این کنفرانس میخواهیم به مردم‬
‫فرانسوی که بطور خودسرانه توسط جمهوری اسلامی‬        ‫آلن ریشار همچنین از حدیث نجفی یاد کرد که به گفته او‬   ‫ایران و همه کسانی که قدرت و عظمت تمدنشان را تجسم‬
‫بازداشت و زندانی شدند را داشته و از دولت تقاضا کرده‬    ‫به دلیل آنکه «به عنوان یک زن و یک فرد ایرانی‪ ،‬آزادی خود‬ ‫بخشیدند یعنی زنان ایرانی که توفان آزادی را در ایران بپا‬
‫که شهروندان فرانسوی به سرعت و با توجه به تعهدات‬      ‫را میخواست» به دست پلیس جمهوری اسلامی کشته شد‪.‬‬
‫بینالمللی امضا شده توسط جمهوری اسلامی از حق حفاظت‬     ‫آنیک بیون از نمایندگان جریان میانه و رئیس «هیئت‬                    ‫کردهاند بفرستیم‪.‬‬
                             ‫حقوق زنان» در مجلس سنای فرانسه دیگر سخنران این‬
           ‫کنسولی خود برخوردار شوند‪.‬‬      ‫نشست ویژه بود‪ .‬او طی سخنانی گفت که ما همگی باید‬     ‫شهبانو فرح پهلوی و شاهدخت نور پهلوی روز سهشنبه‬
‫آدریان قمی نماینده مجلس ملی فرانسه از گروه «رنسانس»‬    ‫به شعار «زنان‪ ،‬زندگی‪ ،‬آزادی» بپیوندیم و سپس خواستار‬   ‫مهمان نمایندگان مجلس سنای فرانسه بودند‪ .‬در این نشست‬
‫از جمله نمایندگان ایرانیتبار در کشورهای مختلف اروپایی‬   ‫آن شد که «جامعه جهانی با واکنشی قوی و یکپارچه از این‬   ‫کنفرانسی با موضوع «زن‪ ،‬زندگی‪ ،‬آزادی! ایران‪ ،‬شورش یا‬
‫است که از ابتدای خیزش ملی علیه جمهوری اسلامی‪ ،‬وقایع‬
‫ایران را دنبال و با مردم ابراز همدردی و همراهی کرده‬             ‫اعتراضهای تاریخی حمایت کند»‪.‬‬                    ‫انقلاب؟» برگزار شد‪.‬‬
                             ‫ملانی ُوژل سناتور نزدیک به جریان حامیان محیط زیست‬    ‫شهبانو فرح پهلوی و شاهدخت نور پهلوی فرزند ارشد‬
                    ‫است‪.‬‬        ‫نیز دست به کاری غیرمعمول در مجلس سنا زد و در انتهای‬   ‫شاهزاده رضا پهلوی روز سهشنبه ‪ ۲۹‬نوامبر ‪ ۲۰۲۲‬برابر با‬
‫شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز هفته گذشته‬         ‫سخنان خود اقدام به پخش گزیدهای از ترانه «برای…»‬     ‫‪ ۸‬آذر ‪ ۱۴۰۱‬مهمان نمایندگان مجلس در کاخ سنا فرانسه‬
‫قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی صادر کرد‪ .‬پیشنویس این‬    ‫شروین حاجیپور کرد که این روزها به سرود غیررسمی‬
‫قطعنامه را نمایندگان دائم دو کشور آلمان (به عنوان عضو‬   ‫جنبش اعتراضی در ایران تبدیل شده است‪ .‬او همچنین‬                         ‫بودند‪.‬‬
‫شورا) و ایسلند ( به عنوان عضو ناظر) در تاریخ ‪ ۱۱‬نوامبر‬  ‫گفت آنچه امروز در ایران میگذرد «شورش نیست‪ ،‬انقلاب‬    ‫در این نشست کنفرانسی با موضوع «زن‪ ،‬زندگی‪ ،‬آزادی‬
                             ‫است‪ ،‬انقلابی برای دموکراسی‪ ،‬برای عدالت‪ ،‬علیه استبداد‬   ‫ایران‪ ،‬شورش یا انقلاب؟» برگزار شد و نمایندگان سنای فرانسه‬
   ‫‪ ۲۰۲۲‬به مقر سازمان ملل در ژنو ارائه کرده بودند‪.‬‬                                ‫از انقلاب ملّی ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کردند‪.‬‬
‫این پیشنویس در نشست فوری شورای حقوق بشر‬           ‫مذهبی‪ ،‬انقلابی برای زنان‪ ،‬برای زندگی و برای آزادی»‪.‬‬  ‫سناتور برونو روتایو طی سخنانی در این نشست گفت که‬
‫سازمان ملل در روز ‪ ۲۴‬نوامبرم مورد بررسی قرار گرفت و در‬  ‫پارلمان ملی فرانسه نیز در نشست روز دوشنبه ‪ ۲۸‬نوامبر‬   ‫«علیحضرت فرح پهلوی‪ ،‬شاهدخت نور پهلوی‪ ،‬میخواهم‬
‫نهایت با ‪ ۲۵‬رأی موافق‪ ،‬شش رأی مخالف و ‪ ۱۶‬رأی ممتنع‬    ‫‪ ۲۰۲۲‬برابر با ‪ ۷‬آذرماه ‪ ۱۴۰۱‬طرح حمایت از معترضان ایران‬  ‫بگویم چقدر مفتخریم این عصر در مجلس سنا میزبان شما‬
                             ‫را مورد بررسی قرار داد و نمایندگان آن را با اکثریت مطلق‬ ‫هستیم‪ .‬حضور شما مایه افتخار است‪ .‬خیلی مایه افتخار‬
          ‫به عنوان قطعنامه تصویب شد‪.‬‬
‫تشکیل یک هیئت حقیقتیاب مستقل بینالمللی از طرف‬                    ‫آرا به تصویب رساندند‪.‬‬                        ‫است‪».‬‬
‫رئیس شورای حقوق بشر برای «بررسی کامل و مستقل موارد‬    ‫شاهزاده رضا پهلوی همزمان با تصویب این طرح با انتشار‬   ‫سناتور برونو روتایو در ادامه خطاب به شهبانو فرح و‬
‫نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران از‬    ‫ویدئوی سخنرانی آدریان قمی در پارلمان فرانسه‪ ،‬نوشت‪:‬‬    ‫شاهدخت نور گفت که «حضور شما وزن بیشتری به پیام‬
‫جمله ابعاد جنسیتی آن» یکی از بخشهای این قطعنامه‬      ‫«ما از همه کسانی که از مردم ایران حمایت می کنند و در‬   ‫حمایتآمیزی میدهد که از طریق این کنفرانس میخواهیم‬
‫بود‪ .‬بر این اساس هیئت حقیقتیاب باید تمامی «شواهد‬                                  ‫به مردم ایران و همه کسانی که قدرت و عظمت تمدنشان‬
‫مربوط به نقض حقوق بشر» را «جمع آوری‪ ،‬تجمیع و‬             ‫کنار آنها هستند قدردانی و تشکر میکنیم‪».‬‬    ‫را تجسم بخشیدند یعنی زنان ایرانی که توفان آزادی را در‬
‫تجزیه و تحلیل» کند تا در دادگاههای دارای صلاحیت ملی‪،‬‬   ‫بر اساس مصوبه نمایندگان پارلمان ملّی فرانسه‪ ،‬از دولت‬
                             ‫خواسته شده تا در حوزه سیاست خارجی و در جهت اخراج‬                ‫ایران بپا کردهاند بفرستیم‪».‬‬
        ‫منطقه ای یا بین المللی رسیدگی شوند‪.‬‬    ‫رژیم ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل تلاش کند‪.‬‬    ‫نمایندگان مجلس سنای فرانسه پیشتر نیز از خیزش ملّی در‬
‫مصادف با تصویب طرح حمایت از مردم ایران در مجلس‬      ‫همچنین بکوشد تا تحریمهای شدیدتری علیه جمهوری‬       ‫ایران حمایت کرده بودند‪ .‬آنها اوایل ماه نوامبر شعار «زن‪،‬‬
‫ملی فرانسه اعلام شد که روز ‪ ۱۴‬دسامبر دربارهی اخراج‬    ‫اسلامی و به دلیل سرکوب مردم و نقض حقوق بشر وضع شود‪.‬‬   ‫زندگی‪ ،‬آزادی» را که به نماد جنبش اعتراضی ایران بدل شده‬
‫جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل تصمیم‬     ‫این مصوبه دولت را موظف کرده تا تحقیقات مستقل‬       ‫در صحن مجلس و در حمایت از معترضان ایرانی سر دادند‪.‬‬
                                                          ‫نمایندگان مجلس سنا فرانسه همزمان در نشستی ویژه به‬
               ‫گرفته خواهد شد‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11