Page 5 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۰ (دوره جديد
P. 5

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌‌‌5‬شماره‌‪1۹0۶‬‬                                              ‫بسیج و حراست در سازمانها و ادارات و اماکن‬
‫جمعه ‪ 1‬تا پنجشنبه ‪ ۷‬دسامبر ‪۲0۲۳‬‬                                                       ‫عمومی تزریق شدهاند‪.‬‬

 ‫پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت روز جهانی‬                                     ‫دانشگاهها نیز یکی از اهداف حملات حکومت به شأن‬
    ‫مبارزه با خشونت علیه زنان‬                                         ‫و شخصیت اجتماعی شهروندان هستند‪ .‬فضای دانشگاهها‬
                                                          ‫از اعتراضات جنبش ملّی ‪ ۱۴۰۱‬و در تلافی همراهی جنبش‬

                                                             ‫دانشجویی با اعتراضات مردم‪ ،‬گام به گام بسته شد‪.‬‬

                             ‫ویدئو‬

‫من با زنان دلیر و مبارز ایران که در راه دستیابی به حقوق‬ ‫خشم و اعتراض زنان ایرانی در مبارزه با خط مشیهای‬      ‫همچنین طرحهای جدیدی در کنار احضار و تعلیق و‬
‫انسانی خود ولو به بهای جان میکوشند همدل و همراهم و به‬  ‫زنستیزانهای که سالهاست پهنه اجتماع و سیاست جمهوری‬     ‫اخراج‪ ،‬برای فشارهای بیشتر بر دانشجویان اجرا میشود‪.‬‬
‫پایان رسیدن خط مشیهای زنستیزانه و تحقق اهداف والای‬    ‫اسلامی را درمینوردد با فرا رسیدن روز جهانی خشونت علیه‬   ‫یکی از جدیدترین طرحها در اینباره «افاد» مخفف «اقدام‬
                             ‫زنان به اوج رسیده و مردم جهان را بیش از پیش با زنان شجاع‬ ‫فرهنگی اجتماعی دانشگاه» است که به صورت کمیته برای‬
           ‫انسانی را در میهنم آرزو میکنم‪.‬‬   ‫و آگاه ایرانی‪ ،‬که علیرغم سرکوبها و بازداشتهای گسترده‬   ‫فشار بر دانشجویان دختر با ارسال پیامک و احضار آنها‪ ،‬آغاز‬
‫خشونت علیه زنان مصداق آشکار تجاوز به حقوق بشر است‪.‬‬    ‫همچنان در خط مقدم مبارزه و مقاومت ایستادهاند همراه‬
                                                                         ‫به کار کرده است‪.‬‬
            ‫به امید پیروزی نور بر تاریکی‬                       ‫کرده است‪.‬‬     ‫پیشتر نیز گشتهای ارشاد در برخی دانشگاهها تشکیل‬
                                                          ‫شده بود و حراست و کمیته انضباطی نیز فشارهای امنیتی‬
‫عمومی میشوند تا قطع و اختلال سازمانیافته در اینترنت و‬  ‫فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری‬
  ‫حتی کاهش ارزش پاسپورت ایرانی و‪ ...‬گسترده است‪.‬‬    ‫وزارت اطلاعات‪ ،‬سازمان اطلاعات سپاه و دیگر سازمانها‬            ‫خود را بر دانشجویان افزایش دادهاند‪.‬‬
                             ‫نسبت به ارائه «خدمات امنسازی و ارزیابی و رتبهبندی‬     ‫طرحهای سرکوبگرانه و محدودکننده ابعاد دیگری نیز دارد‬
‫در این میان به نظر میرسد با همه تلاشها و نمایشهای‬                                 ‫و رصد و کنترل شهروندان نیز مانند بستن فضای اجتماعی‪،‬‬
‫بگیر و ببند و اعمال فشارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی‬    ‫سالانه امنیت سایبری» دستگاههای اجرایی اقدام کند‪.‬‬   ‫به اشکال مختلف پس از اعتراضات جنبش ملّی ‪ ۱۴۰۱‬بیش‬
‫از سوی جمهوری اسلامی‪ ،‬تصویری که از این روند نمایان‬                                 ‫از پیش در دستور کار نهادهای مختلف حکومتی قرار گرفته‬
‫شده‪ ،‬استیصال حکومتی پرمدعا است؛ حکومتی که نه عرضه‬                ‫تباهکاری تا ِکی؟ تا کجا؟‬      ‫است‪ .‬از جمله طرحی برای نصب ردیاب روی اتومبیلها که‬
‫زمامدارای امور و تأمین منافع کشور و مردم را دارد و نه‬  ‫کارنامه جمهوری اسلامی در ‪ ۴۴‬سال گذشته تباهکاری و‬     ‫تحت عنوان «نقطهیاب بومی» توسط وزارت دفاع جمهوری‬
‫توانسته پایگاه اجتماعی کسب کند و هر روز شاهد ریزش‬    ‫نابودی منابع و پتانسیلهای کشور بوده است‪ .‬این عملکرد‬
‫شمار بیشتری از معدود طرفداران و حامیانش و پیوستن آنها‬  ‫نامطلوب نه تنها بر زندگی شهروندان اثرات و خسارتهای‬                ‫اسلامی طراحی شده است‪.‬‬
                             ‫زیادی برجای گذاشته بلکه حکومت در ابعادی دیگر به‬      ‫همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماه گذشته در‬
           ‫به اکثریت مخالف نظام است‪.‬‬      ‫صورت عامدانه مردم را پی در پی تحقیر کرده و کرامت آنها‬   ‫جریان بررسی لایحه هفتم توسعه‪ ،‬راهاندازی سامانهای را‬
‫در این میان به نظر میرسد اتاقهای فکر جمهوری‬                                    ‫برای «رصد‪ ،‬پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ‬
‫اسلامی دچار یک اشتباه تحلیلی هستند و گمان میکنند‬                  ‫را به سخره گرفته است‪.‬‬      ‫عمومی‪ ،‬سبک زندگی مردم‪ ،‬مرجعیت رسانهای و وضعیت‬
‫با تشدید انواع فشارهای اجتماعی و اسیر کردن مردم در‬    ‫مجموعه اقدامات صورت گرفته در ماههای گذشته بطور‬
‫مشکلات معیشتی و اقتصادی و همچنین تحقیر مداوم‪،‬‬      ‫کلی تحقیر شهروندان در سطح جامعه و تجاوز به حریم‬               ‫ارتباطات کشور» تصویب کردند‪.‬‬
‫خواهند توانست پتانسیلهای اعتراضی را سرکوب کنند‪ .‬ولی‬   ‫شخصی آنها بوده است‪ .‬در آنسو حکومتی که با چهار دهه‬     ‫در صورت تأیید این مصوبه توسط شورای نگهبان‪ ،‬همه‬
‫جامعهای که از اواسط دهه ‪ ۹۰‬خورشیدی آرایشی جدید در‬    ‫عملکرد تباهکارانه‪ ،‬اقتصاد کشور را به شدت تضعیف کرده‬    ‫پلتفرمهای داخل ِی مورد استفاده مردم موظف میشوند‬
‫برابر حکومت گرفته و با برگزاری چندین دوره اعتراضات‬    ‫بجای حمایت از اقشار کمدرآمد و تنگدست‪ ،‬با وضع قوانین‬    ‫جزییترین مسائل شخص ِی تکتک کاربران خود را‪ ،‬اعم‬
‫سراسری هدف روشن براندازی را به گوش جهان رسانده‪،‬‬                                  ‫از رفت و آمدهای درون و بیرون شهری‪ ،‬هر وسیلهای که‬
‫دیگر آن جامعهای نیست که با «کمیته» و «پونز» و «بسیج»‬        ‫عجیبی آنها را زیر فشار بیشتری قرار میدهد‪.‬‬    ‫خرید و فروش میکنند و حتی غذا و محصولاتی را که از‬
                             ‫از جمله در روزهای گذشته تغییر در محاسبه سن‬        ‫سوپرمارکت سفارش میدهند‪ ،‬به صورت مستمر به این‬
              ‫بتوان آن را مهار کرد‪.‬‬    ‫بازنشستگی و دریافت مالیات از حقوقبگیران و تحمیل بار‬
‫اگرچه ممکن است به نظر برسد که مردم با شرایط‬       ‫کسری بودجه بر اقشار کمدرآمد‪ ،‬گذشته از جنبهی اقتصادی‪،‬‬                  ‫سامانه گزارش کنند‪.‬‬
‫فشارهای مداوم در حال «زندگی» کردن هستند و با آن کنار‬   ‫کرامت شهروندان را هدف قرار داده است‪ .‬تصمیمات‬       ‫اوایل آبان نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی‪ ،‬در بررسی‬
‫آمدهاند‪ ،‬اما نه تنها به اشکال مختلف در برابر فشارهای‬   ‫اقتصادی که غالبا یکشبه‪ ،‬غیرکارشناسی و پرهزینه هستند‬    ‫گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم وزارت ارتباطات‬
‫حکومت مقاومت میکنند بلکه آشکارا در کمین فرصت‬       ‫نیز به اسم «آزادسازی قیمت»‪« ،‬مدیریت یارانهها» و‬      ‫و فناوری اطلاعات را مکلف کردند که با وزارت اطلاعات‬
‫و حادثهای دیگر برای حضور گسترده در خیابان و ضربه‬     ‫یا «جراحی اقتصادی» و‪ ...‬در جریان بودهاند که به انواع‬   ‫و سازمان اطلاعات سپاه (ساس) و همچنین سازمان پدافند‬

  ‫دیگری بر ریشهی فاسد و فرسودهی حکومت هستند‪.‬‬          ‫مختلف کرامت شهروندان را به بازی میگیرند‪.‬‬            ‫غیرعامل «همکاری کامل» داشته باشند‪.‬‬
‫روشنک آسترکی‬                       ‫دامنه مسائلی که هر یک به نوعی سبب حس تحقیر‬        ‫بر این اساس اعلام شده است که وزارت ارتباطات و‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10