Page 6 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۰ (دوره جديد
P. 6

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌‌‌۶‬شماره‌‪‌1۹0۶‬‬
                                                           ‫جمعه ‪ 10‬تا ‪ 1۶‬آذرماه ‪140۲‬خورشیدی‬

            ‫شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با «بیلد»‪:‬‬

‫ملایانایرانبهدنبال«خلافت»وبالابردنپرچمخودشاندرکاخسفیدهستند‬

                                                           ‫= روزنامه «بیلد» درباره نقش رژیم ایران در حمله‬

                                                           ‫هفتم اکتبر ‪ ۲۰۲۳‬توسط گروه تروریستی حماس علیه‬
                                                           ‫اسرائیل و اهداف رژیم ملایان و اینکه دیکتاتوری مذهبی‬
                                                           ‫در ایران چگونه میتواند سرنگون شود با شاهزاده رضا‬

                                                                       ‫پهلوی گفتگو کرده است‪.‬‬
                                                           ‫= شاهزاده رضا پهلوی‪« :‬این رژیم از زمان روی کار‬
                                                           ‫آمدن تلاش میکند ایدئولوژی خود را صادر کند‪ .‬در فرهنگ‬
                                                           ‫لغات آنها واژه ایران به عنوان یک ملت وجود ندارد‪ .‬آنها‬
                                                           ‫همیشه از جهان اسلام حرف میزنند‪ .‬آنها از همان اول‬
                                                           ‫هرگز به فکر ایران نبودند‪ .‬بجایش میخواهند یک خلافت‬

                                                                      ‫شیعه در منطقه برپا کنند‪».‬‬
                                                           ‫=«این رژيم رفتارش را تغییر نمیدهد‪ .‬سیاست آن در‬
                                                           ‫داخل متکی بر سرکوب و در خارج بر اساس تهاجم است‪.‬‬
                                                           ‫به نوعی میتوان گفت که آنها میخواهند پرچم خود را بر‬
                                                           ‫فراز کاخ سفید بالا ببرند‪ .‬آنها نمیتوانند با غرب همزیستی‬
                                                           ‫داشته باشند‪ ،‬عین همان دشمنی که بین بلوکهای متخاصم‬
                                                           ‫طی جنگ سرد وجود داشت‪ .‬بنابراین تلاش برای تغییر رفتار‬

                                                                ‫این حکومت فقط وقت تلف کردن است‪».‬‬

‫دارد‪ .‬او میگوید‪« :‬این رژیم رفتارش را تغییر نمیدهد‪.‬‬     ‫شاهزاده ایران در همین ارتباط میگوید‪« :‬این رژیم از زمان‬  ‫روزنامه آلمانی «بیلد» در گفتگوی کوتاهی با شاهزاده‬
‫سیاست آن در داخل متکی بر سرکوب و در خارج بر اساس‬      ‫روی کار آمدن تلاش میکند ایدئولوژی خود را صادر کند‪ .‬در‬  ‫رضا پهلوی به بازتاب نظرات وی درباره شرایط کنونی ایران‬
‫تهاجم است‪ .‬به نوعی میتوان گفت که آنها میخواهند‬       ‫فرهنگ لغات آنها واژه ایران به عنوان یک ملت وجود ندارد‪.‬‬  ‫پرداخته است‪ .‬این روزنامه مینویسد‪ ،‬وی امید بسیاری‬
‫پرچم خود را بر فراز کاخ سفید بالا ببرند‪ .‬آنها نمیتوانند با‬ ‫آنها همیشه از جهان اسلام حرف میزنند‪ .‬آنها از همان اول‬  ‫از ایران برای یک زندگی بهتر‪ ،‬بدون سرکوب توسط رژیم‬
‫غرب همزیستی داشته باشند‪ ،‬عین همان دشمنی که بین‬       ‫هرگز به فکر ایران نبودند‪ .‬بجایش میخواهند یک خلافت‬    ‫ملایان است‪ .‬از بیش از ‪ ۴۰‬سال پیش رضا پهلوی ‪ ۶۲‬ساله در‬
‫بلوکهای متخاصم طی جنگ سرد وجود داشت‪ .‬بنابراین‬                                    ‫تبعید زندگی میکند و خود را متعهد به دموکراسی میداند‪،‬‬
‫تلاش برای تغییر رفتار این حکومت فقط وقت تلف کردن‬                  ‫شیعه در منطقه برپا کنند‪».‬‬     ‫برخلاف پدرش که بر یک رژیم اقتدارگرا حکومت میکرد‪.‬‬
                              ‫از همین رو نیز ملایان از گروههایی مثل حزبالله یا‬     ‫«بیلد» درباره نقش رژیم ایران در حمله هفتم اکتبر ‪۲۰۲۳‬‬
                   ‫است‪».‬‬         ‫حماس حمایت مالی میکنند و برعکس‪ ،‬مردم خود ایران‬      ‫توسط گروه تروریستی حماس علیه اسرائیل و اهداف رژیم‬
‫بر همین اساس است که او خواستار تغییر رژیم است‪ .‬او‬      ‫اصلا برای آنها مهم نیستند و به گفتهی شاهزاده رضا‬     ‫ملایان و اینکه دیکتاتوری مذهبی در ایران چگونه میتواند‬
‫خواهان تحریمهای اقتصادی علیه رژیم و حمایت از مردم‬      ‫پهلوی‪ ،‬به همین دلیل است که ایران با وجود برخورداری‬
‫ایران است که علیه رژیم مبارزه میکنند‪ .‬به عقیدهی رضا‬     ‫از دومین منابع عظیم ذخایر گازی اما بیش از ‪ ۶۰‬درصد‬      ‫سرنگون شود با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کرده است‪.‬‬
‫پهلوی‪ ،‬اعتصابات کارگری برای رژیم خیلی خطرناک است و‬     ‫جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند‪« :‬چیزی که این‬     ‫رضا پهلوی میگوید‪« :‬این حمله مرا به شدت در بهت فرو‬
‫به همین دلیل باید سازماندهی و از نظر مالی تأمین شوند‪.‬‬    ‫رژیم میگوید هیچ ربطی به آنچه مردم ایران فکر میکنند‬    ‫برد‪ .‬دیدن اینکه خشونت و ترور چه چیزی به بار میآورد‬
‫این میتواند از طریق پولهای مسدودشده خود ایران در‬      ‫ندارد‪ .‬این را میتوان حالا پس از حمله حماس به اسرائیل‬   ‫وحشتناک بود‪ .‬البته اینکه چنین حملهای اتفاق افتاد اصلا‬
‫خارج کشور انجام شود‪ .‬وی مداخله نظامی از خارج را‬       ‫نیز به چشم دید‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬برخلاف سیاست حکومتی‪،‬‬   ‫برایم تعجبآور نبود‪ .‬رژیم در ایران از سالها پیش فرهنگ‬
                              ‫طرفداران فوتبال در یک مسابقه علیه بالا بردن پرچم‬     ‫نفرت و خشونت و عدم تحمل را پرورش میدهد‪ .‬آنها به‬
               ‫قاطعانه رد میکند‪.‬‬                                    ‫هر کاری دست میزنند تا مانع هر تلاشی برای برقراری صلح‬
                                       ‫اسرائیل در ورزشگاه اعتراض کردند‪».‬‬
              ‫*منبع‪ :‬روزنامه بیلد‬       ‫رضا پهلوی به ویژه نسبت به تلاشهای دولتهای غربی‬                     ‫در منطقه شوند‪».‬‬
         ‫*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن‬       ‫برای تأثیرگذاری بر آخوندها از طریق مذاکره و توافق تردید‬ ‫او میافزاید یکی از دلایل اصلی حمله هفتم اکتبر نیز‬
                                                           ‫عادی شدن روابط بین اسرائیل و شمار زیادی از کشورهای‬
                                                           ‫منطقه است‪ .‬آنها میخواستند مانع پیشرفت این روند شوند‪.‬‬
                                                           ‫از همین رو‪ ،‬وی هیچ تردیدی ندارد که تا زمانی که ملایان‬
                                                           ‫در ایران بر سر قدرت هستند‪ ،‬در خاورمیانه هیچ صلحی‬
                                                           ‫وجود نخواهد داشت و به همین دلیل هم راه حل دو کشور‬
                                                           ‫امکان اجرا نخواهد یافت‪« :‬رژیم در حال حاضر به دلیل‬
                                                           ‫اعتراضاتی که در کشور وجود داشته در تنگنا قرار گرفته‪.‬‬
                                                           ‫به همین دلیل تمام تلاش خود را به کار میگیرد تا توجهات‬
                                                           ‫را از خود به سمت دیگری منحرف کند‪ .‬با حمله حماس به‬
                                                           ‫اسرائیل این انحراف تحقق یافت‪ .‬آنها البته اینقدر باهوش‬
                                                           ‫هستند که برای جنگ مستقیم با اسرائیل خود را به خطر‬

                                                                             ‫نیندازند‪».‬‬
                                                           ‫«بیلد» در ادامه مینویسد‪ ،‬اما این کافی نیست و مسئله‬
                                                           ‫زمامداران در ایران فقط بر سر درگیری با اسرائیل نیست‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11